Zoeken
 


Fox News bericht over 2e olielek Golf; Al 4 miljoen liter uiterst giftig oplosmiddel gebruikt

Laatste wijziging: dinsdag 15 juni 2010 om 16:51, 2356 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 15 juni 2010

TV-stations: BP olie-opruimteams doen vrijwel niets - 'Top Kill methode verergerde olielek juist' - 'Oplosmiddel maakt olie 11 x giftiger' - Nauwelijks nieuws over lek chemische fabriek en ontplofte aardgasleiding in Texas.

De geruchten dat er zich nóg een olielek in de Golf van Mexico bevindt lijken op waarheid te berusten. Eergisteren berichtte Fox News dat de milieugroepering Sky Truth sterke aanwijzingen heeft voor dit tweede lek, dat vanaf het Ocean Saratoga booreiland afkomstig zou zijn. Tevens schrijft de Amerikaanse krant Mobile Press Register dat het overheidsdocumenten heeft ingezien waarin staat dat dit lek al sinds 30 april bestaat.

 

Het lek zou weliswaar 'veel kleiner' zijn dan de Deepwater Horizon 'olievulkaan', maar toch al een olievlek van ruim 15 kilometer lengte hebben veroorzaakt die te zien is op satellietfoto's. Gezien de gebeurtenissen rond het eerste lek valt onmogelijk te zeggen dat het tweede lek écht veel kleiner blijft, of niet alsnog door de enorme onderaardse druk veel groter zal worden. Ook dit lek lijkt namelijk nog steeds niet onder controle gebracht. Officials zouden hebben toegegeven dat de overheid inderdaad wist van dit tweede lek, maar weigeren verder commentaar.
 
Olie'goeroe', energiebankier en auteur Mattew Simmons waarschuwde voor de tv-camera's dat het tweede lek inderdaad véél groter is dan wordt gedacht (1). Volgens Simmons zijn er maar twee opties overgebleven: of de bron laten spuiten totdat deze uitgeput is, iets dat 30 jaar kan duren en de hele Atlantische Oceaan zou kunnen verwoesten; of, zoals anderen al eerder suggereerden, de bron met een kernbom proberen te sluiten. (2)

De Democratische senator van Florida, Bill Nelson, bevestigde tegenover MSNBC dat de situatie nog veel erger zou kunnen zijn dan tot nu toe werd gedacht. Er zouden namelijk aanwijzingen zijn dat de oceaanbodem in de Golf van Mexico doorboord is en er op diverse plaatsen olie uit de zeebodem lekt. (3)
 
Volgens lokale TV-stations in de regio, die dagelijks uitgebreid berichten over de olieramp, voeren de door BP ingezette teams in Alabama, Mississippi en Florida vrijwel niets uit. In plaats van zo snel mogelijk de teerballen van de stranden af te halen zouden de teams 2 uur durende lunchpauzes nemen, slechts 15 minuten per uur werken en vooral geïnteresseerd zijn in het vrouwelijk schoon dat zich nog op de vervuilde stranden durft te wagen - al dan niet met gasmasker op (zie foto) vanwege de stank. (4)
 
Nachtmerrie voor Florida en mogelijk hele Oostkust VS
Voor Florida dreigt een nachtmerrie realiteit te worden nu de olie het langste aaneengesloten stuk hagelwitte strand ter wereld, de Panhandle, begint te vervuilen. De vanwege zijn expertise 'Dr.Beach' genoemde Stephen Leatherman van de Florida International University vreest tevens dat de olie door de Golfstroom zal worden meegenomen naar de Oostkust van Florida, waar de grote toeristische badplaatsen Miami Beach en Fort Lauderdale zich bevinden.

Wetenschappers verbonden aan het National Center for Atmospheric Research (NCAR) zeggen dat computermodellen voorspellen dat de olie zelfs voorbij Florida terecht zal kunnen komen en mogelijk al deze zomer duizenden kilometers strand langs de gehele Amerikaanse Oostkust zal besmeuren. 'Volgens onze beste kennis zal deze milieuramp waarschijnlijk nog veel verder dan Florida gevoeld worden,' aldus Synte Peacock, een wetenschapper die meewerkte aan het onderzoek.
 
Als dit niet gebeurt zal dit echter een nog grotere ramp zijn voor de kusten van de Golf van Mexico, want dat zou betekenen dat alle olie zich daar zal ophopen. Dat zou met name met het oog op het voorspelde zeer hevige orkaanseizoen -er worden dit jaar zo'n 23 tropische stormen en orkanen verwacht- rampzalige gevolgen kunnen hebben, omdat alle olie dan aan land zou kunnen worden geblazen. Vanwege het feit dat de huidige ramp verreweg de grootste in zijn soort lijkt te worden valt verder onmogelijk te zeggen hoe lang het zal duren voordat de natuur zich hiervan hersteld zal hebben. (5)
 
Top-kill methode heeft olielek verergert
Hoeveel olie er precies uit het Deepwater Horizon lek in de Golf stroomt is nog steeds niet duidelijk. De officiële schattingen lopen uiteen van 2,5 miljoen tot 4,5 miljoen liter olie per dag, maar volgens sommigen is het veel meer (6). Admiraal Allen van de Amerikaanse kustwacht spreekt in dit opzicht van 'het grote onbekende getal'. Sommige wetenschappers zeggen echter dat het cruciaal is om exact te weten te komen hoeveel olie er uit het gat in de zeebodem lekt.
 
Dr. Ira Leifer, lid van de overheidscommissie die is ingesteld om de olieramp te beoordelen, zegt dat als BP eerder met de juiste cijfers zou zijn gekomen, de betrokken wetenschappers tégen de mislukte 'top-kill' methode zouden hebben geadviseerd. Bij deze 'top-kill' methode werd gepoogd om het olielek te dichten door er grote hoeveelheden modder overheen te spuiten. 'Uit mijn evaluatie blijkt dat 'top-kill' de situatie juist erger heeft gemaakt,' verklaarde Leifer, lid van het UCSB Marine Science Institute, tegenover CNBC. 'Er komt nu nog meer olie in de oceaan terecht.' (7)
 
BP interesseerde zich totaal niet voor veiligheid
CNBC liet tevens officiële documenten zien waarin BP de overheid verzekerde dat er zelfs in het geval van een olielekkage bij het Deepwater Horizon platform 'de olie nooit de kust zal bereiken.' 'Laten we dus niet zo hysterisch doen over al die olie die aanspoelt op de stranden,' merkte CNBC presentator Rachel Maddow cynisch op bij de beelden van de met een smerige bruine drap overdekte Golfkust. 'BP heeft immers gezegd dat dit niet kan, dat dit zeer onwaarschijnlijk is? En de overheid geloofde dit meteen, zonder verder vragen te stellen! Welkom in Amerika.' (8)

Het bij de overheid ingediende noodplan van BP bevat ronduit belachelijke verklaringen, zoals het feit dat er walrussen in de Golf van Mexico zouden leven, terwijl die alleen in de poolzeeën zwemmen. Ook meldt het BP-plan de naam van een wetenschapper die bij een noodgeval gebeld moet worden, die echter al vier jaar vóór het opstellen van het noodplan overleden blijkt te zijn. Daarnaast blijken de namen en telefoonnummers van andere wetenschappelijke specialisten niet te kloppen. Desondanks keurde de overheid keurde het plan gewoon goed.
 
'Nu blijkt dat BP niet alleen geen idee had hoe een dergelijk olielek aan te pakken, maar ook dat het ze geen bal kon schelen,' aldus Maddow. In het Amerikaanse Congres is hier eindelijk aandacht voor gekomen, en werd het feit dat de veiligheids- en olieverwijderingstechnieken in de olie industrie al 30 jaar lang hetzelfde zijn, zwaar bekritiseerd. Sterker nog, jarenlang werden er ondanks de biljoenwinsten maar liefst 0,0 (nul komma nul) dollars geïnvesteerd om deze technieken te verbeteren. (8)

De vele foto's en reportages over de olieramp staan in schril contrast met de bewering van sommigen dat er een totale media-blackout ingesteld zou zijn om de ware ernst van de ramp voor het publiek verborgen te houden. Volgens documentaire maker Jamie Fox zouden mensen die zich op de sterk vervuilde stranden van de Golfkust wagen zelfs direct worden gearresteerd, en zou de Amerikaanse overheid geen enkele zeggenschap hebben bij de door BP geleide operatie om het olielek te dichten en de pogingen om de vervuiling op de ruimen. (9)
 
Gebruikt oplosmiddel tot 5 x giftiger dan olie
Eén van de methodes waarmee BP de olievervuiling aanpakt is het gebruik van het zeer omstreden en buitengewoon giftige oplosmiddel Corexit 9500. BP zou al zo'n 4 miljoen liter van dit chemische goedje, dat tussen de vier en vijf keer giftiger is als olie zelf (!), hebben gebruikt om de olie in de Golf van Mexico op te lossen.

Het belangrijkste bestanddeel van Corexit 9500 is een uitermate giftig en levensgevaarlijk neurotoxine-pesticide dat een grote bedreiging is voor alle vormen van leven. Dit ingrediënt, 2-Butoxyethanol genoemd, werd in 1998 in Groot Brittannië verboden en kan alleen al bij aanraking met de huid kanker, lever- en nierbeschadigingen veroorzaken. Op langere termijn zijn onder andere geboorte-afwijkingen,   genetische mutaties, bloed- en zenuwziekten, oogproblemen, ademhalingsproblemen en maag/darmproblemen te verwachten. Eigenlijk is er niet één orgaan dat niet permanent beschadigd wordt door het middel.

Corexit bevat tevens arsenicum, cadmium, chroom, kwik en cyanide. Nog verontrustender is het feit dat olie die met Corexit wordt opgelost volgens een wetenschappelijke studie 11 x schadelijker is dan gewone ruwe olie, en dat vissen en ander oceaanleven dat hiermee in aanraking komt dus véél sneller sterven. (10)

Het laatste nog onbevestigde gerucht is dat Corexit zich nu ook via de lucht verspreidt en dat vogels, planten en gewassen erdoor aangetast worden (11). Volgens andere berichten zou dit verschijnsel echter te maken hebben met een chemisch lek in een fabriek van multinational DuPont in Millington (Tennessee), waardoor er zwaveltrioxide in de lucht zou zijn gekomen, dat als zure regen op het land is neergedaald. (12) Ook de explosie enkele dagen geleden in een aardgasleiding bij Cleburn in Texas (zie foto hieronder), die een enorm gat in de grond heeft geslagen, zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van deze zure regen.  
 
Hoe dan ook, de olieramp in de Golf van Mexico zal naar verwachting nog maanden het nieuws domineren, zeker zolang het niet zal lukken het gat of de meerdere gaten in de zeebodem te dichten.


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: