Zoeken
 


Oorlog met de Buitenaardsen - Verborgen en Openlijk

Laatste wijziging: dinsdag 8 juni 2010 om 09:55, 4730 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 8 juni 2010

De verwoestende krachten van de duisternis brengen de wereld in chaos. Alle terreinen van het leven ervaren moeilijkheden in ongeëvenaarde proporties en intensiteit. Een individueel onderzoek of wat dan ook, onderwijs, politiek, religie, financiën, meteorologie, sociologie, psychologie, fysiologie of wat dan ook leid de onderzoeker al vaak tot de conclusie dat het onderzochte incident een uitzondering is. Elke afwijking die niet echt verklaard kan worden, wordt of genegeerd, of weggepoetst, of gedefinieerd als eenmalige afwijking. En zolang als elke afwijking op die manier behandeld blijft worden, dan zal tunnelvisie realisatie blokkeren dat de werkelijkheid radicaal aan het veranderen is, dat de fysica veranderd wordt.

Materie, de algemeen geaccepteerde bouwsteen van de fysieke werkelijkheid, is aan het degraderen tot een chaotische toestand. Dit is moeilijk uit te leggen - behalve in esoterische termen - waarbij begrepen kan worden dat materie uit elkaar aan het vallen is omdat zijn creator (duisternis) ook tegelijk uit elkaar aan het vallen is.

Iedereen schijnt te voelen dat dingen niet meer zijn zoals ze altijd waren. Sommigen brengen deze zorg naar buiten, maar de meesten hebben collectief hun kop in het zand.

Meteorologen konden altijd het weer redelijk goed voorspellen, maar nu zitten ze er vaak volkomen naast. Vroeger noemden ze typhonen die boven land ontwikkelden in plaats van boven de zee, uitzonderingen. Maar nu, als er meer en meer boven het land tot ontwikkeling komen, worden deze stormen aanvaard als normale gebeurtenissen. Misschien is het gemakkelijker dit soort gebeurtenissen te negeren in plaats van het publiek te alarmeren.

Aardbevingen hebben de aarde in nog niet eerder voorgekomen frequentie en hevigheid opgeschud. De media rapporteren nu alleen diegenen die zoveel verwoesting produceren dat ze niet genegeerd kunnen worden. Dit is een voorbeeld waarin de media continu informatie onderdrukken om de bevolking niet te alarmeren over ernstige dingen - zij houden de mensen in het donker.

Vulkanen, zelfs diegenen die geclassificeerd zijn als slapend, barsten nu overal op de wereld uit. Dit is alleen nog maar het begin van wat de aarde zal ervaren. Alleen die uitbarstingen van vulkanen die ernstige verstoring brengen aan de handel en de dagelijkse zaken worden door de conventionele media naar buiten gebracht..

Hou in gedachten dat sommige van die droogten, overstromingen, extreme weer-patronen, aardbevingen, hevige stormen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen kunstmatig teweeg gebracht worden door de machthebbers. Deze kunstmatige geologische activiteiten versnellen de situatie alleen maar en de Aarde nadert zijn laatste stadium waarin hij implodeert.

Op dit moment zijn de financiële zaken een raadsel voor de experts. De markten gedragen zich niet zoals verwacht. In het midden van de globale economische crisis, was de voorgeschreven standaard dat de landen zichzelf maar uit de crisis moesten helpen door extra leningen. Dit veroorzaakte dat vele landen gigantisch hoge staatsschulden opgebouwd hebben met als doel om hun economie kunstmatig in leven te houden. Nu heeft Griekenland zoveel schuld dat het verteld wordt het tegenovergestelde te doen, om in complete zuinigheid te gaan leven. De situatie in Griekenland laat duidelijk zien dat de stimulerende maatregelen alleen maar noodverband geweest zijn, en molenstenen om de nek gebonden hebben van alle naties die dat model gevolgd zijn.

Zelfs die landen die de globale economische depressie - die de media nog steeds een recessie noemt of zelfs een terugkomst - zullen spoedig met de rest van de wereld naar beneden getrokken worden. Dit is zo ontworpen.

Ondanks wat er ook gezegd of gerapporteerd wordt, de financiële zaken zullen alleen maar slechter worden omdat de heersende elite hun plan uitvoeren om de vele regeringen en naties te immobiliseren. Maar hun plan is uit de hand gelopen omdat er vele dingen zijn die niet langer voorspelbare patronen volgen zoals in het verleden. Dingen veranderen, en zijn nu zo onvoorspelbaar dat de heersende elite langzaam helemaal de controle dreigt kwijt te raken over alles op de planeet, en dat komt omdat de duisternis de controle over zijn eigen creatie kwijtraakt.

Als je het instorten van het geheel onderzoekt in plaats van kijken naar de fragmenten, dan gaan de puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het is van kritiek belang dat mensen een open geest hebben als zij hopen ook maar een beetje te gaan begrijpen van wat er op de wereld gebeurt.

Weinigen vermoeden dat de buitenaardse oorlogen worden uitgevochten op de Aarde. Vaak worden deze uitgevochten door middel van menselijke gebeurtenissen. Soms zijn de buitenaardse activiteiten aan de oppervlakte te zien, maar de overweldigende meerderheid van de gebeurtenissen zijn in het geheim. Geheim is een van de kenmerken van de buitenaardsen. Mensen kunnen niet snel tot de waarheid doordringen omdat alle niveaus van belangrijke systemen op de planeet geïnfiltreerd zijn! Terwijl verschillende groepen van buitenaardsen oorlog voeren met elkaar, zijn ze toch ook verenigd in één gezamenlijk doel - om te veroveren en om de mensheid totaal in slavernij te brengen.

Ondanks dat de aarde natuurlijk snel aan het instorten is, maken de buitenaardse oorlogen het nog erger. Het belangrijkste motief voor de buitenaardsen is Wereld Controle. Of ze dat nog bereiken voordat de Aarde implodeert is onbelangrijk, omdat hun regering niet lang zal duren.

Mensen moeten zich realiseren dat veel technologische vooruitgang op de aarde zijn en nog steeds worden geïntroduceerd door buitenaardsen op vele manieren. De eeuw van de elektronica werd ooit beschouwd als een grote zegen voor mensen. Op de oppervlakte lijkt het het leven verbeterd te hebben, maar tegen wat voor prijs? Individuele vrijheden en privacy zijn totaal geïnfiltreerd door regeringen, corporaties en criminelen die de elektronische uitvindingen misbruikt hebben. Opnieuw, dit is deel van het buitenaardse plan.

Veel vooruitgang in wetenschap komt bij buitenaardsen vandaan. De wetenschap probeert zichzelf te bewijzen door zijn eigen wetenschappelijke methode, een methode die speciaal ontwikkeld is om zijn eigen waarde te bewijzen. Dat betekent dat wetenschap een systeem ontwikkeld heeft om zijn eigen theorieën en methoden te ondersteunen. Als iets wetenschappelijk bewezen is, dan is het schijnbaar vastgelegd boven alle twijfel. Het is dit model, en dit alleen, dat is geaccepteerd als valide en standaard in de "geïnformeerde" wereld van vandaag. Filosofie, religie en metafysica moeten allemaal achteraan gaan staan in vergelijking tot Wetenschap. Sinds fysica zich vreemd gedraagt, is wetenschap niet langer zeker van zichzelf, maar het verbergt zijn twijfel met stilte. In extreme gevallen, zoals bij het rapport van klimatologen over globale opwarming, wordt er volop gewijzigd en gemanipuleerd in de gegevens om maar het gewenste resultaat aan te tonen. Zelfs het wetenschappelijke bewijs met betrekking tot DNA is niet geheel betrouwbaar, al laten wetenschappers ons geloven dat het precies en nauwkeurig is. Velen ontdekken eindelijk inconsistenties in het DNA verhaal en zien dat het geleid heeft tot verkeerde overtuigingen. Al veel te lang heeft de wetenschappelijke wereld zich verborgen onder een sluier, maar zij kunnen dit spel niet langer volhouden.

Het wetenschappelijke veld van astronomie heeft al eeuwen moeite om astrologie bij te houden. Astrologen weten al heel lang over de relaties tussen de hemellichamen en hun respectievelijke plaats in het universum. De reden waarom astrologie zover vooruit ligt op astronomie is omdat de oorspronkelijke kennis van het zonnestelsel kwam uit buitenaardse bronnen. Buitenaardsen zijn in staat om van buitenaf te kijken naar de hemellichamen en kunnen zo de hemel in kaart brengen. Oude culturen zoals de Maya, Aztecs, Egypte, Sumerië, Perzië en China en anderen hadden een deel van deze kennis. De buitenaardsen gaven de basiskennis van de zodiac, sterrenstelsels, kalenders enzovoorts. Astronomie is wanhopig bezig om te proberen de astrologie bij te houden door het universum proberen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de aarde, en door probes uit te sturen om meer informatie te verkrijgen over hoe onze wereld past in het grotere plaatje.

We leven in een wereld waar iedereen die luistert naar de media "weet" dat er geen buitenaardsen zijn. Dit "feit" is vele malen herhaald keer op keer totdat het klinkt als de waarheid. Maar wat we ook geloven over de buitenaardsen, of wat voor ander belangrijk onderwerp voor de heersende elite dan ook, de correcte "formulering" is altijd al voorgekauwd door de "bazen" van de planeet. De media, onderwijssystemen, regeringen, religies enzovoorts spuien hun propaganda, en houden op die manier deze "waarheden" in stand. Wetenschap is een gereedschap van de "bazen". En die bazen hebben besloten dat wij moeten geloven dat er geen buitenaardsen zijn. Elk bewijs ervoor wordt belachelijk gemaakt, en afgekraakt door de wetenschappelijke gemeenschap. De heersende elite installeerde bedriegers die continu alle bewijs van buitenaardsen afkraken, en er zijn ook talloze bedriegers die een eigen agenda hebben. De sceptici die beweren dat er geen buitenaardsen zijn krijgen alle ruimte in de media om hun boodschap uit te dragen.

Het internet is een ander idee van de buitenaardsen, maar het was enigszins door mensen gefilterd in het leven geroepen. Het internet is een goed gereedschap voor mensen die het verantwoordelijk en ethisch gebruiken. Maar vandaag de dag is volop kwaadaardig hacken en ander misbruik is zo toegenomen dat het hele systeem vervuild is en niet meer te redden is. Het is vruchtbare grond geworden voor de ergste types en criminelen, die zich laf verschuilen achter de anonimiteit van het internet.

Het internet is een wereldwijde markt geworden voor exploitatie, frauderen en misbruiken van andere mensen. Pedofielen zoeken via de computer hun onschuldige slachtoffertjes. De ouderwetse voieurs die bij mensen door de ramen gluurden kunnen nu elektronisch afluisteren door mobieltjes af te tappen, en ook de vaste lijnen en internetlijnen kunnen afgetapt worden. Fraudeurs proberen eerlijke mensen op allerlei manieren te misleiden. Zelfs bankiers, accountants en advocaten worden gedupeerd door frauduleuze praktijken op internet. De hoeveelheid misbruik en bedreiging op het internet laat sommige slachtoffers zelfs zelfmoord plegen. Het internet is totaal uit controle! Terwijl dit allemaal doorgaat wrijven de samenzweerders in hun handen van plezier omdat ze de vruchten van hun kwaad zien. Zij hebben massa programmering op het internet gebruikt om indirect een hele epidemie van misdaad op gang te brengen op een schaal die niet mogelijk was voor het internet. Dit is de manier waarop de heersende elite werkt. Zij geven iets om te omarmen en mensen verslaafd aan te maken, en spelen op die manier hun vuile spelletjes.

Zoals ik al eerder heb verteld, verloopt het grootste gedeelte van de buitenaardse oorlogen uit hte zicht, omdat de "bazen" de mensen hebben "onderwezen" om te geloven dat er geen buitenaardsen bestaan. Maar een aspect van de buitenaardse oorlogen wat voor velen wel duidelijk zichtbaar is, is is de doorlopende en geconcentreerde poging van de machthebbers om de Scientology Church ten gronde te richten. Het is een welbekend feit dat de Scientology een op buitenaards leven gebaseerd geloofssysteem is. Zijn stichter en leiders dragen uit dat Scientology een buitenaardse oorsprong heeft. Sommigen van de Scientology aanhangers geloven dat er een buitenaards ras is dat gevangen wordt gehouden op Aarde, en dat deze buitenaardsen proberen zichzelf van deze planeet te bevrijden. Daarom wordt de Scientology Church belachelijk gemaakt en aangevallen omdat de "bazen" de massas al heeft "onderwezen" dat er geen buitenaardsen en UFOs hier op aarde zijn. Op deze manier zijn de aanvallen op de Scientology kerk een voorbeeld van aanvallen op een religie die durft zijn geloof in buitenaardsen openlijk uit te dragen.

Wat er precies allemaal omgaat in de Scientology Church is hier niet het punt. Het heeft waarschijnlijk zijn voordelen en nadelen net als andere religies. Maar deze kerk draagt prominent zijn geloof in buitenaards bestaan uit, en dat is de reden dat de heersende elite het beschouwen als gevaarlijk en bedreigend. Er zijn ook andere aspecten van Scientology die de heersende elite vervelend vinden.

Naast andere dingen, is Scientology een schijnbaar sterk tegen psychiatrie. Dit is absoluut een afkeuring van de wetenschap! Daarnaast is Scientology niet direct een aanhanger van westerse medicijnen en de hele farmaceutische industrie. Medicijnen, voorgeschreven medicijnen en speciaal de psychiatrie zijn afhankelijk, en gigantische geldmachines voor de heersende elite.

De heersende elite wordt dubbel bedreigt door het feit dat vele rijke en bekende mensen aangetrokken worden door de Scientology Church. Dit geeft de kerk meer geloofwaardigheid en bronnen om zodanig een ware bedreiging te vormen voor de heersende elite op de planeet.

Scientology is gebleken moeilijker te infiltreren dan andere religies omdat veel van de belangrijke kennis uitsluitend beschikbaar is aan diegenen die de meeste toewijding hebben voor dit geloof. Ondanks alle aanvallen en beschuldigingen tegen de kerk, hebben de leiders niet toegegeven aan de chantage technieken om te verhullen wat zij willen. In simpele termen, dit is een openlijk voorbeeld van een kleine door buitenaardsen gesponsorde groep op aarde die agressief vervolgd wordt door een veel grotere en machtigere verborgen opererende buitenaardse groep. Maar opnieuw worden dus mensen gebruikt om de buitenaardse oorlogen verder uit te vechten.

(Het onderstaande is sterk ingekort, aangezien het meer over lokale Australische aangelegenheden gaat die mij minder interesseren - red)

Scientology wordt op elk continent vervolgd. Als voorbeeld kijk eens wat er gebeurt in Australië. De conventionele media vallen de kerk aan met grote regelmaat. Op 19 mei 2010 werd gerapporteerd in een West Australische krant dat een onafhankelijke Australische senator, Nick Xenophon opriep voor een juridisch onderzoek naar de Scientology church. Je vraagt je af waarom Xenophon zich niet drukker maakt om de pedofiele priesters. En misschien zijn christenen wel de volgende op de lijst om te vervolgen.

Dit artikel is vertaald door René van Goto2012Bron: goto2012

Voeg toe aan: