Zoeken
 


Heel Nederland - de partij met Hart en Ziel!

Laatste wijziging: maandag 7 juni 2010 om 16:39, 3637 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 7 juni 2010

Respect is er voor alle religies en stromingen. We gaan ervan uit dat er sprake is van wederzijds respect. Voor Heel Nederland geldt dat ieder mens uniek en authentiek is en als zodanig zijn eigen waarheid beleeft en vorm kan geven.
De Liefde is voor ons de grondslag en inspiratie voor ons persoonlijk en politiek handelen. Deze is dan ook zowel doel als middel. Zo kunnen wij als mens op aarde een helende, gevende en mede-scheppende functie vervullen.

Wij willen:

- een maatschappij creëren met verantwoordelijke, zelfstandige en bewust levende mensen.

- de eigen verantwoordelijkheid van kinds af aan stimuleren. Kinderen als mens zien en niet als  kleine volwassenen en onmondige wezens.

- een veilige samenleving waar respect en waardering voor anderen aanwezig is, zonder dat dit afgedwongen hoeft te worden door regelgeving.

- een bloeiende economie. Dit willen we bereiken door te motiveren en te stimuleren, zodat men zich hiervoor graag wil inzetten.

- een gezond milieu, waarbij de natuur en het natuurlijke een grote plaats inneemt in ons leven.    dat de bestuurders van ons land vertrouwen in ons Nederlanders hebben, en ervaren waar wij toe in staat zijn door ons niet meer te betuttelen.

- dat bij de politieke besluitvorming zorgvuldig en holistisch wordt gekeken naar de complexiteit en de wérkelijke oorzaken van vraagstukken.

- dat de bestuurders moed durven tonen om échte oplossingen te vinden en toe te passen, zonder daarbij te vervallen in populisme of gemakkelijke (nieuwe) maatregelen.

- een samenleving waarin voor ieder leefruimte is om zich te ontplooien en ons hoge welzijnsniveau te beleven, ongeacht culturele achtergrond, religie of economisch niveau.

Dit zijn volgens Heel Nederland de basisvoorwaarden voor een gezonde maatschappij en een gelukkige samenleving. Een samenleving waarvan ieder die in Nederland woont zegt: hier voel ik me helemaal thuis!

Onze grondslag is het 'heel' van holistisch, van heel zijn, van helen
Holistisch, samen - dus ook met andere partijen en bewegingen - zijn we in staat van Nederland weer een geheel te maken. In deze tijd is Nederland verscheurd. Dit biedt de agressie waarmee ons land elke keer te maken krijgt, telkens weer een kans. Veel mensen zijn ontevreden, velen voelen dat het zo niet verder kan. De machteloosheid uit zich dan vaak in woede of passief zijn. Het is begrijpelijk, maar wel ongewenst en destructief. Dat ervaren de mensen die woedend of passief zijn zelf ook, maar ze zien geen andere oplossing, niet binnen de hedendaagse politiek.
Wat kan jij eraan doen? Laten we er vanaf nu aan werken, op je eigen wijze, naar eigen kunnen, om van het huidige verscheurde Nederland weer een Heel Nederland te maken. En natuurlijk met heel ons hart en ziel! Draag je steentje bij, op wat voor manier dan ook, een steen die Nederland tot een geweldig thuis kan maken. Voor iedereen, wie je ook bent, wat je ook doet.

Er zijn bouwers nodig om Nederland weer heel te maken, om ons land te helen. Niet omdat Nederland ziek is (want dan zou het genezen zijn), maar herstellen, repareren, wat in de loop der jaren is stuk gegaan. Eensgezind op weg naar een mooie toekomst. Een toekomst waarin wijzelf, onze kinderen en kindskinderen ook écht een toekomst hebben!

Het verkiezings-programma van Heel Nederland!

Klik hier om deze te downloaden
(pdf)

Voor meer info kijk op HeelNederland.org

 Voeg toe aan: