Zoeken
 


BP-olielek: het einde is in zicht... voor de mensheid

Laatste wijziging: donderdag 3 juni 2010 om 14:12, 2577 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 3 juni 2010

Hoewel we u niet graag angst aanjagen - dat doen onze politici al genoeg - begint het er door tal van omstandigheden op te lijken dat 2012 inderdaad wel eens het einde van een belangrijk deel van de mensheid zou kunnen betekenen. En uiteraard ook voor een groot deel van de dieren- en plantenwereld. U vindt dat we overdrijven? Misschien moet u zich eens afvragen of het misschien zo is dat de gevestigde media de problemen minimaliseren.

Terwijl de gevestigde media in onze regio zich vooral bezighouden met liedjeswedstrijden, nutteloze verkiezingen en uiteraard de volgende Israëlische wandaad waarschuwen Amerikaanse insidermedia als Peoplenomics dat het olielek in de Golf van Mexico catastrofale gevolgen voor onze beschaving kan hebben. Het nieuwste rapport van Halfpasthuman houdt zelfs rekening met scenario's waarbij 5 miljard (...) mensen om het leven zullen komen door de aangerichte schade aan het milieu en de daaruit vrijwel zeker volgende wereldwijde politieke onrust.

Hoewel er nog een klein kansje is dat BP/de VS-regering/de olie-elite het lek zeer binnenkort zullen kunnen dichten, maar de meest alarmerende berichten melden vandaag dat het wel eens tot het einde van het jaar of nog langer zou kunnen duren voor er geen olie meer uit de bron stroomt.

Wordt het lek inderdaad binnen enkele weken gedicht dan blijft de ramp beperkt tot een honderdvoudige Exxon-Valdez. op dit moment stroomt er elke 1 tot 3 dagen een Exxon-Valdez de Golf van Mexico in.

Maar nieuwe publicaties van de laatste dagen doen deze rampzalige vooruitzichten alweer verbleken. Een insider uit de olie-industrie maakte deze week bekend dat er nog een lek bestaat, zo'n 10 kilometer van het eerste. Daarnaast gaan er geruchten dat het lek dat via een webcam te volgen is niet het werkelijke lek is, maar een klein lek dat al langer bestaat in een pijplijn die de olie naar het vasteland vervoert.

Weer andere geruchten op het net stellen dat het hier niet eens om een 'gewoon' olielek gaat, maar om een onderaardse vulkaan die niet alleen de olie omhoog stuwt maar ook grote hoeveelheden zwavel. Volgens enkelen zou dat de lichtbruine kleur van de zichtbare olie die uit het getoonde lek stroomt verklaren. Ruwe olie is namelijk zwart van kleur.

Terwijl de meeste van onze tijdgenoten hier in Europa zich vooral druk maken over wat het komende WK-voetbal gaat brengen, wordt het nu toch echt tijd om in te zien dat het probleem zich binnen afzienbare tijd niet alleen maar tot de Golf van Mexico en de kusten van Louisiana en Mississippi zal beperken. Het stormseizoen staat voor de deur en aangezien die elke zomer tientallen megastormen over de Golf van Mexico jagen is de kans groot dat deze zomer grote delen van de VS door een olieregen besmeurd zullen worden. De gevolgen daarvan voor de voedselketen zullen rampzalig zijn, ook al omdat de visvangst de komende jaren tot nul gereduceerd zal worden in de Golf en de massale bijensterfte (al vier jaar op rij rond de 30% van de hele Noord-Amerikaanse populatie) ondanks de mediastilte rond het probleem nog steeds volop aan de gang is.

Een simpele optelsom levert dan het gevaar van nooit eerder geziene hongersnood in de Verenigde Staten en Canada en het perspectief van een volledige evacuatie van de Zuidelijke staten.

Dit alles kan tegen de achtergrond van de sowieso al zeer gespannen situatie in de VS vanwege werkloosheid, financiële onzekerheid en de diepgaande corruptie van de heersende klasse in het land leiden tot politieke en sociale onrust die de bestorming van de Bastille tot een gezellig opstootje zullen reduceren.

De rol van de corrupte Amerikaanse overheden in de hele olieramp is sowieso een zeer kwalijke. Zo was de ramp eenvoudig te voorkomen geweest als er niet om kosten te besparen was afgezien was afgezien van een alarminstallatie. Maar dat was niet het enige. De als president en vice-president gecamoufleerde oliebaronnen George Bush en Dick Cheney hebben tijdens hun acht jaar durende wanbeleid vrijwel alle lastige regels - die de veiligheid van boorplatformen enigszins moesten waarborgen - voor de olieindustrie afgeschaft.

Wanneer beide heren binnenkort eindelijk eens voor de rechter worden gebracht vanwege hun misdaden tegen de mensheid zal de rechter zich echt moeten afvragen of hun beleid (ook op andere gebieden) werd ingegeven door totale krankzinnigheid of dat er misschien sprake is geweest van kwaad opzet. Zoals Halfpasthuman meldt is het meme 'revolutie' een steeds terugkerend thema in hun linguïstische analyse, en dat betekent dat de situatie in de wereld zeer explosief is.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat ingrijpende omwentelingen als gewapende revolutie in de VS zich tot Noord-Amerika zullen beperken. In deze tijd waarin heel de wereld via het internet met elkaar verbonden is zijn hongersnood alsook de dreigende pogrom-stemming of een crash van de financiële wereld zonder meer prima exportartikelen - en de natuurkrachten (in dit geval de Noord-Atlantische Golfstroom, van het Caribisch gebied naar de Noorse kust) zullen de olievlek binnen afzienbare tijd naar de Europese kusten voeren.

Wat hier gebeurt is een zogenaamd ELE - een 'Extinction Level Event'. AL heel lang werden we gewaarschuwd dat onze samenleving moest afkicken van zijn ziekelijke verslaving aan aardolie. Maar niets kon ons afbrengen van het dwaze verbrandingsparadigma.

Nu ziet het ernaar uit dat de aarde ons misschien meer olie zal leveren als ons lief is. Gratis. Helemaal voor niets.

 Bron: zonnewind

Voeg toe aan: