Zoeken
 


De Mens is onsterfelijk

Laatste wijziging: woensdag 2 juni 2010 om 10:56, 3289 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 2 juni 2010

Onze ZIEL is onsterfelijk, dit komt door onze eigen Geest/Spirit is een deel van de levende Geest/Spirit van De Almacht van het Universum en is ook de kracht achter dit huidige zielenhart Evolutie die wij ook gaan begrijpen. Iedereen heeft een 10voudig Zielenhartbewustzijn gekregen bij zijn eerste bestaan. De Mens is al een Spiritueel LICHT wezen, daarom hebben wij SQ nodig, omdat de Mensheid SQ geestelijk/spiritueel gecreëerd is. Het ware OERGELOOF komt van DE Levende Geest/Spirit van DE Almacht, dit IS de onveranderbare oerwaarheid van het Divine Universele SQ GELOOF. De kracht van anders denken is geloven dit komt uit ons inner oerweten zit in onze eigen Geestelijke innerlijke BRON. Daarom geef vorm aan je eigen leven met IQ en SQ samen dit hebben wij nodig om onze inner zelf te begrijpen. De Almacht heeft de Mens en de Aarde niet gecreëerd voor even, dit is voor eeuwig. Accepteer je eigen complete inner zelf en dan leven wij met SQ en IQ samen en dit bevrijd ons van SQ onwetendheid.

Accepteer het verleden en onthecht geestelijk van je eigen negatief denken en dan kun je leven in het NU. Negatieve CEL herinneren laten los: als je jezelf en anderen niet veroordeeld maar dat je jezelf vergeeft en transformeer negatief naar liefde voor jezelf. Met iedere reïncarnatie wordt ons GEWETEN gezuiverd, dan is ons Geestelijk OOG 8ste chakra zuiver en dan kunnen wij weer zuiver waarnemen, zuiver zien, zuiver horen, zuiver weten, zuiver voelen en zuiver ruiken, dan hoeft de Mens niet meer te reïncarneren, dan zijn wij WAARDIG om eeuwig te blijven leven. Eeuwig bestaan is ons levensrecht, leef ook een waardig leven met SQ spiritualiteit. Er zijn geen SQ spirituele geheimen, alles zit al in je eigen 10delig DNA waarheid systeem. SQ weten is anders dan IQ aards denken, IQ + SQ verstand horen bij elkaar. Dit weten staat LOS van onze aardse hersenen die zijn alleen bedoeld voor onze Aardse lichamelijke functies.

De Mensheid is ouder dan de Aarde, de Aarde is speciaal voor de Mensheid gecreëerd en geeft de Mens wat nodig is, gerechtigheid is deel alles met elkaar. Met negatief denken kan ons LICHT lichaam ons eigen aardse lichaam niet genezen, dan raakt ons aards lichaam uitgeput. Er is dan geen geestelijke verandering in dit leven mogelijk door die geestelijke armoede. De Mens was vervreemd van zijn eigen geestelijke inner zelf, wij zijn zelfstandig gecreëerd, ga ook je inner ZELF begrijpen met SQ wijsheid. Geloven en vertrouwen zijn de 2 geestelijke sleutels om onze inner zelf ermee te activeren. Door deze Evolutie gaan wij onze 5 hoogste Mastercellen ’chakras’ begrijpen en dan activeren wij ons eigen Christus bewustzijn dan kan ons eigen LICHT lichaam ons aardse lichaam helen door onze immuniteit zijn wij beschermd. In ons eigen LICHT lichaam zit ons compleet inner ZELF en is beschermd met de Heilige Geometrie.

Ons eigen 10de Master CEL ’chakra’ activeert als ons Eenheid bewustzijn in balans is, dan activeert ook ons 10delig DNA systeem komen wij alles te weten. Zodra ons eigen Eenheidbewustzijn is geactiveerd zijn wij geestelijk verbonden met de Levende Geest/Spirit van het Universum. Holistische EENHEID betekent EEN zijn met AL ER IS en dan hoeft de Mens niet meer te reïncarneren en dan kan de Mens ook Geestelijk/spiritual op Aarde blijven doorleven, de Mens hoort bij de Aarde. Onze GEEST is onze levende zelf, vertrouw op je natuurlijke innerlijke energieën en voel je veilig in je eigen geestelijke basis. Sta er OPEN voor en je voelt je nooit meer alleen, je hebt een eigen Hoge Zelf die hoort alles van je, die helpt ons met alles en is ook nog onze eigen HOGE SQ intelligentie.

De Mens was bang om het 10delig LICHT Dimensie ‘’Hemel’’ te verlaten, er was toen niet genoeg duidelijkheid en zo zijn er angsten voor de dood ontstaan. De Aarde is ook onsterfelijk en wordt weer een realistische vijfde Dimensie en de Mensheid hoort erbij. Er zijn geen geheimen, wij kunnen alles in ons activeren door te geloven en te vertrouwen zijn 2 heilige sleutels, die hebben wij nodig om ons geestelijke innerlijke deel in ons te activeren. Duidelijkheid zit in ons SQ en IQ verstand, alles zit in ons eigen ZIELENHART dit is onze eigen inner ZELF. EGO is onze inner IK. EGO bestaat uit Yin + Yang horen samen in balans te zijn. Onze YANG = ZIEL ‘’Vader’’ = onze EGO = persoonlijkheid en onze DOEN kracht en voed je eigen EGO met liefde en geloven en vertrouwen en ook eerlijkheid. Onze YIN = Geest/Spirit ‘’Moeder’’ zit onze liefdevolle en moederlijke en verzorgende Lichtkracht energieën in, ook Geestelijke Bewustzijns zitten erin.

Je eigen Hoge Zelfbewustzijn/intelligentie is ook je Tweeling Ziel kan je helpen. Wij kunnen mysteries van de levende GEEST/SPIRIT van het Universum niet doorgronden, dit zit niet in onze eigen bewustzijns, het mysterie van de Schepping blijft voor de Mensheid een groot geheim. De levende GEEST/SPIRIT van het Universum is alwetend en allesomvattend, onmenselijk is bovennatuurlijk en blijft mysterieus. Het is nu begrijpelijk waarom DE geestelijke oerwaarheden door de eeuwen heen als een mythe ‘’onwaardig’’ zijn verkondigd, de Mens dacht alleen met 5 aardse zintuigen, wij weten nu dat wij 10 LICHT zintuigen hebben. Dit is ook zo met alleen IQ aards denken, wij hebben SQ en IQ samen nodig, daarom weten wij dat er onware overtuigingen ‘’onbewust’’ worden vastgehouden? Vertrouw op je eigen Geestelijke centra is ons eigen Etherisch voertuig/motor, wordt bewust van je eigen GEEST dit is een ZEGEN. Als wij goed voor onszelf zorgen, respecteren wij ons zelf en onze GEEST die hoort, ziet en voelt alles, dan ben je het WAARD om een gezond en gelukkig leven te hebben? LEEF samen met je Hoge Zelf Master Intelligentie is nodig voor je eigen onsterfelijkheid.

 Bron: spiritualwisdom

Voeg toe aan: