Zoeken
 


De Grijzen - Deel 1

Laatste wijziging: maandag 17 mei 2010 om 10:56, 4896 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 17 mei 2010

Uittreksel van de Matrix II (Val Valerian)

Sinds de primaire soort die erbij betrokken is de Grijzen zijn, zullen we ons concentreren op die soort. De laatste jaren hebben onderzoekers heel veel informatie blootgelegd dat bewijst dat:

* De Verenigde Staten en of meer overeenkomsten met een soort gemaakt hebben die zij beschrijven als grote Grijzen, en afgesproken hebben zich niet met de buitenaardse agenda te bemoeien in ruil voor technologie. Afspraken zijn gemaakt in 1934, 1964, en 1972.

* De grote Grijzen gebruik maken van kleine gekloonde Grijzen met grote hoofden om ontvoeringen en onderzoekswerk te doen. Het zijn deze Grijzen die ontvoeringsslachtoffers meestal te zien krijgen.

* De Grijze Klonen voeren biologisch werk uit dat het nodig maakt dat verschillende soorten op aarde uitgeroeid worden, wat niet afgesproken is in de verdragen die ze gemaakt hebben met de regering van de VS. Ondergrondse installaties zijn de enige soevereine gebieden voor hen volgens het verdrag.

* Biologische producten worden verzameld voor ander genetisch werk, waaronder klonen, verrijking van DNA (van de Grijzen), en kruisingen met mensen.

* Onderzoekers herinneren zich dat de schotel die in 1947 in Roswell New Mexico neerstortte, verscheidene reptielen soorten aan boord had, en ook lichaamsdelen en kleren van verschillende Luchtmacht officieren.

 

 

* De Grijze Klonen ontvoeren mensen vrouwen, zowel tijdelijk als permanent, en gebruiken ze voor kruisingen om een nieuw hybride soort te ontwikkelen die niet de inherente genetische zwakte heeft van de Grijzen. Onderzoek wijst uit dat dit kruisen enigszins succesvol is, en dat sommige buitenaardse wezens die door mensen gezien zijn een direct gevolg van dat programma zijn.

* De Grijzen als soort in het algemeen is meer een elektronisch gebaseerde ruimte gemeenschap met een gemeenschappelijk sociaal geheugen complex dat het mogelijk maakt dat ze collectief functioneren in een groepsgeest. Groepen Grijzen worden gecontroleerd door een centraal wezen, meestal een van de grote Grijzen, of een blonde mensachtige, of ander dominant wezen.

* De Grijzen beheersen de technologie om klonen te creëren en geheugen van de een andere bron in de klonen te implanteren. Implantatie technologie is een handelsmerk van de op Orion gebaseerde rassen, en wordt routineus gebruikt als methode voor sociale controle. De regering van de Verenigde Staten, vooral agentschappen als de CIA en de NSA hebben parallel technologie ontwikkeld die een direct resultaat is van de samenwerking met de buitenaardse biologische entiteiten. Al deze methoden van controle zijn gericht op overheersen en werken tegen de normale ontwikkeling van individuele wezens.

 

 

* Voor de Grijzen is de voornaamste motivatie voor het genetisch werk met mensen is het overleven van het ras van de Grijzen, wat genetisch beschadigd is. Reizen buiten de 3e dimensie overbrugt ook het menselijk concept van tijd. Sommige soorten, zoals de Essessani, claimen dat zij het resultaat zijn van hybride genetica die in deze tijd uitgevoerd is. We zien veel hybride soorten, en ook veel soorten in verschillende stadia van hun evolutie.

* De Grijzen als soort is niet gebaseerd op individualisatie en het zijn van een individuele entiteit. Voor entiteiten die in een groep geest (sociaal geheugen complex) bestaan, lijkt individualisatie een groot energieverlies. Zij waren in het begin gefascineerd door zowel de menselijke individualiteit als het menselijk emotioneel spectrum, wat zij wel waarnemen maar niet begrijpen wat het betekent (voor de mens). Zij begrijpen het concept van binding, maar alleen intellectueel in termen van binding (tussen menselijk vrouwelijke baarmoeder bron en een buitenaards hybride kind) dat bijdraagt aan het overleven van het hybride kind. Zij onderkennen de noodzaak voor het kind in termen van overleven. De geest en de capaciteit/zwaktes van de Grijzen zullen later in dit stuk besproken worden.

* Het doel van de soort lijkt gefundeerd te zijn op een op overheersen gebaseerde sociale orde, waar hun "religie" de wetenschap is, hun sociale structuur gericht is op gehoorzaamheid en taakgerichtheid, hun militaire concepten gegroepeerd zijn rond veroveren, kolonisatie, en overheersing door geheime hersenspoelingsprogrammas.

* De manier dat de Grijzen proefpersonen selecteren voor hun werk is min of meer het resultaat van hun moeite om menselijke entiteiten te vinden die resoneren (of in een harmonische) met hun vibratie complex. Een van de menselijke aspecten die hier naar boven komt is angst, wat gelijkstaat aan toestemming in de ogen van de Grijzen.

 

 

* Het is duidelijk geworden dat ontvoeringsslachtoffers ook getraind zijn op buitenaardse apparatuur voor in de toekomst. Onderzoekers hebben dat moment in de toekomst geschat op ergens tussen 1990 en 1996, gebaseerd op regressie sessies met werkelijk honderden ontvoeringsslachtoffers gedurende vele jaren. Er zijn nooit echt bewezen successen met het vaststellen van werkelijke datums, en dat komt door mentale blokkades die aangebracht zijn in de geest van de slachtoffers. Vaak worden geheugen blokkades gebruikt die verbonden zijn met het overlevingsinstinct van de mens, en dat maakt de blokkades heel moeilijk te doorbreken.

* De Grijzen kunnen niveaus van radioactiviteit verdragen die mensen echt niet aankunnen. De voornaamste reden hiervoor heeft te maken met het blootstellen van hun ras aan een nucleaire oorlog in het verre verleden die hun genetische structuur danig gedegradeerd heeft. Dit valt velen op kijken naar waar de Grijzen vaak komen in de Verenigde Staten, vooral rond basissen met nucleair materiaal, opslag en dergelijke. Dier verminkingen komen ook het meeste voor in die gebieden. Is daar een verbinding tussen? Jazeker.

* De meeste atoomstructuren in dit deel van het universum hebben een klokswijze draairichting. Op een bepaalde manier zijn de Grijzen/EBE's gevoelig voor materialen met een tegen de klok draairichting. Het is door onderzoekers ontdekt dat suiker en het AIDS virus een relatie hebben met een tegen de klok draairichting.

Notitie: Als een van de Grijzen doodgaat, dan dient zijn implantaat als een baken voor het terugvinden van het lichaam. Er zijn gevallen bekend waarin Grijzen doodgegaan zijn voor getuigen en hun lichamen direct weg "gestraald" zijn.

 

De Agenda van de Grijzen

 

Hun geloof, als je het zo kunt noemen, is wetenschap. Zij lijken dit te verdelen in fysieke, spirituele en sociologische objectieven in termen van planeten die ze binnenvallen en domineren, net als zij de Aarde al duizenden jaren gedomineerd hebben. Hun belangrijkste spel lijkt vernedering en dominantie om zo de leiders van de verschillende beschavingen te controleren die ze als prooi gekozen hebben.

Zij bereiken dit doo de leiders uit het spel te nemen en te vervangen door entiteiten die ze kunnen controleren.

 

De Aarde

 

Deze planeet is blijkbaar uniek in het feit dat het een breed spectrum van entiteiten heeft die bestaan op vele verschillende niveaus van dichtheid. Buitenaardsen die een motivatie hebben om een planeet zoals de Aarde te veroveren zoeken wezens die vibreren in hun eigen resonantie, en dat is in dit geval op een negatief niveau van spiritualiteit. De mensen die de Grijzen beïnvloeden wordt verteld dat zij de "elite" zijn, de "uitverkorenen" die mogen heersen. De Aarde is niet uitsluitend onder controle van de Grijzen, maar wordt daarentegen belaagd door een groot aantal geïnteresseerde groepen. Er heerst alleen vrede als een van deze groepen even de totale controle heeft.

De functie van deze "elite" mensen, zover als het de Grijzen betreft, is om de huidige mensheid te decimeren zodat de rest gemakkelijk gecontroleerd kan worden. Hitler is een schoolvoorbeeld hiervan.

 

Schijnbare Sociale Structuur

 

De sociale structuur van de verschillende Grijze rassen lijkt te draaien om hun groep geheugen complex. Ontvoeringsslachtoffers vertellen vaak dat als ze midden in een groep Grijzen zijn, zij allemaal tegelijk lijken te reageren, als iemand iets vraagt. Veel informatie is ook verkregen door verschillende communicatie pogingen met deze entiteiten. We leren over hen.

Het belangrijkste in hun sociale structuur is gehoorzaamheid en plicht, en het is duidelijk geworden dat er afgescheiden hiërarchieën zijn in hun sociale structuur die voor elke entiteit andere specifieke taken hebben om uit te voeren.

Een bijproduct van hun sociale geheugencomplex is dat elke beslissing even tijd vergt, omdat geen van deze klonen zelfstandig de mogelijkheid hebben om te handelen onafhankelijk van de andere klonen. Deze sociale structuur heeft geen ruimte voor "verassingen" en de best uitgedachte plannen kunnen totaal verstoord worden als ze in contact komen met iets wat buiten hun operationele context valt en wat dus niet begrepen kan worden.

De grote Grijzen schijnen minder afhankelijk te zijn van de zwakten van het systeem dan de kleinere Grijzen.

 

Strategie en Operaties van de Grijzen

 

Laat deze beschrijving dienen als een manier om de systematische entiteiten die we kennen als de Grijzen te introduceren. De aanwezigheid van de Grijzen is niet een nieuw fenomeen. Er is voldoende bewijs om aan te tonen dat het blonde ras van de EBE hen van de planeet gedwongen hebben rond 1051AD. Zij zijn teruggekeerd.

Interactie tussen de twee soorten kan, op een ander niveau, gezien worden als een soort van wedstrijd of spel; alle spellen variëren in doel en nut. De Grijzen spelen een Spel met ons - het spel van Meester en Slaaf. Mensen zijn de Slaven. De Grijzen zijn de Spelers en de mensen zijn de Stukken. Om ware Spelers te worden en het speelveld te verlaten, moeten mensen de regels van het Spel leren. Zij moeten alle verborgen regels leren - regels die de Grijzen verborgen houden van de Andere Spelers die het Spel observeren; deze Andere Spelers weerhouden zich van directe interventie, maar geven schijnbaar liever assistentie op mentale niveaus.

De verschillende soorten van EBE die we gewoonlijk Grijzen noemen bestaan uit verschillende entiteiten die een breed spectrum van bewustzijn en dichtheid beslaan.

Het voornaamste spel van de Reticuli, die voornamelijk in de 4e dimensie opereren, is om vernedering en dominantie uit te voeren op de leiders van de beschavingen die ze overheersen. Zij bereiken dit door de leiders eruit te halen en te vervangen met hun eigen entiteiten die lijken op de ontvoerde leiders.

Militaire operaties van de Reticuli soort bestaat uit kolonisatie van onbeschermde beschavingen voor het doel van het opzetten van logistieke voorraden, bronnen van slaven, en het verkrijgen van potentiële bondgenoten.

De oefening om domineren en overheersen van planetaire bevolkingen wordt uitgedrukt als "dienstbaar aan het zelf" (als tegengesteld aan "dienstbaar aan anderen") en creëert macht voor die groep. Inherent aan "dienstbaar aan het zelf" is een snel oplossen van de macht van een beschaving, en dat komt door de neerwaartse spiraal die altijd het resultaat is van het Spel van Negativiteit en Beperking.

De uitgedroogde staat van de geest die deze spellen opleveren draagt bij aan het uiteenvallen van hun sociale geheugen complex en groepsbewustzijn.

De Aarde is behoorlijk uniek omdat het een breed spectrum van wezens van verschillende dichtheid niveaus en ras types heeft. Het is bewoond van binnen, van buiten, en in de atmosfeer in duizenden kleine verborgen gebiedjes en tijdlijn projecties.

Het proces van het veroveren van een planeet bestaat uit het vinden van wezens die in resonantie zijn met hun vibrationele frequentie. Deze gevonden wezens wordt dan vervolgens verteld dat zij de Elite zijn, de Uitverkorenen die het mensenras gaan veroveren en regeren voor hun Grijze meesters. Vaak worden deze gevonden wezens fysiek aan boord van de schepen genomen en krijgen ze fysieke onderzoeken, worden ze voorzien met implantaten, en krijgen ze versneld informatie toegediend die helpt om de Grijzen te dienen.

De functie van de Elite is om delen van hun eigen ras te decimeren in een poging om de bevolking te reduceren (met 90% dus) tot beheersbare grenzen zodat de overblijvenden gemakkelijker gecontroleerd kunnen worden. Het nazi joden scenario is een goed voorbeeld van de werkwijze van de Grijzen. Zij controleren ook het Keizerlijk Japanse Rijk en zijn algemeen verantwoordelijk voor de meeste agressie tussen groepen mensen op de planeet.

Mensen zijn bedrogen in het spelen van slachtoffer in de spellen van negativiteit, zelf-beperking, zelf-ontkenning en zelfverwoesting. De spellen die de Grijzen opdringen zijn spellen met geheimen en geheime standaarden.

Alle activiteiten worden uitgevoerd op een "speelveld" wat beperkt wordt door de reikwijdte van de aandacht en het bereik van het bewustzijn van de Spelers.

 

Wordt vervolgd...
Het originele engelstalige artikel kun je vinden op bibliotecapleyades
Dit artikel is vertaald door René van Goto2012


Bron: goto2012.nl

Voeg toe aan: