Zoeken
 


Anatomie van de Grijzen

Laatste wijziging: maandag 17 mei 2010 om 10:54, 4292 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 17 mei 2010

Zijn de buitenaardsen verantwoordelijk voor het opdringen van fluor?

Een hele lange tijd geleden werd de Aarde door veel verschillende buitenaardse rassen als stortplaats gebruikt. Scheepsladingen vol giftig afval werden over de planeet uitgestort. Aluminium was een van de belangrijkste afvalproducten die op Aarde werden gedumpd.

Het was voor de Aarde al schadelijk om te worden volgestouwd met aluminium, de gevaren echter namen nog eens dramatisch toe, toen mensen het metaal gingen raffineren. Fluoride is een uitermate giftig bijproduct uit het kraakproces van aluminium. Omdat industriëlen niet in staat waren om op een veilige manier van de fluor af te komen, deden ze een beroep op de heersende elite om hun propagandamachine in gang te zetten. Het duurde niet lang of professoren van universiteiten, gezondheidsdeskundigen en veel andere figuren de "wonderen" van fluor gingen uitdragen, die zouden bijdragen aan het terugdringen van tandbederf. De propaganda is zo effectief verspreid, dat het niet meer mogelijk is om in de supermarkt een tube tandpasta zonder fluor te vinden. Door de massale propaganda voor fluor hebben een groot aantal landen fluor aan hun drinkwater toegevoegd, waardoor een grote hoeveelheid drinkwater nu het gif bevat.

Fluor is geen gewoon gif - het is een uiterst beschermde medicatie (vergif). Veel mensen die de waarheid kennen realiseren zich dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat een lijkschouwer een verdachte dood rapporteert die te wijten is geweest aan fluorvergiftiging, want de heersende elite wil het publiek niet alarmeren over het feit dat fluor uiterst giftig is. Fluor is in feite een heel effectief rattengif. Daarom kan het ook mensen doden. Een niet-dodelijke dosis echter, zoals die welke je aantreft in gewone tandpasta's, zijn dikwijls de oorzaak van een ophoping van fluor in tanden en botten.

De grootste doelgroep vormt de tandartsen die maximaal worden geprogrammeerd om de "heilzame" eigenschappen van fluor aan te prijzen. De propaganda is hen tijdens hun studie aan de universiteit opgedrongen en ze praten de "voordelen" van fluor na tegen hun patiënten, die heilig geloven dat hun familietandarts grondig onderzoek heeft verricht, voordat hij hen fluor aanbeveelt. Degenen die de "heilzame werking" van fluor serieus hebben onderzocht realiseren zich dat de studies die het gebruik van het vergif steunen op hun best geen uitsluitsel geven over de preventie van tandbederf. Wanneer een tandarts onder druk staat zal hij soms toegeven dat fluor giftig is, maar vertelt er meteen achteraan dat het weliswaar giftig is, maar dat een optimale hoeveelheid van het vergif "heilzaam" is zolang je geen overdosis neemt.

Een zorg die tandartsen uiten is dat kinderen vaak tandpasta inslikken en dat ze daarom maar een klein beetje tandpasta moeten gebruiken om hun tanden te poetsen. Tandartsen weten dat het voor een kind gevaarlijk is om teveel tandpasta in te slikken en dat het zelfs fataal kan zijn. Verrassend genoeg zijn deze kennis en waarschuwingen niet toereikend om door de propaganda van Reptielen heen te breken, die rattengif (sodium floride) in drinkwater en tandpasta steunen.

Je moet er ook eens aan denken, dat tandartsen het gebruik van amalgaamvullingen gebruiken om gaatjes te vullen. Amalgaamvullingen bevatten kwikzilver, dat eveneens een dodelijk vergif is. Consumenten hebben wel voldoende kennis om te weten dat ze geen vis moeten eten die vol zit met kwik, maar ze accepteren wel de aanbeveling van de tandarts in hun buurt om vergif in hun mond te plomberen.

Tandartsen zijn door de propaganda van de heersende elite zodanig geïndoctrineerd, dat ze hardvochtig geloven in de "heilzame" werking van fluor voor een gezond gebit en dat ook steunen. De voornaamste reden dat kwaadaardige propaganda voor fluor zo breed wordt geaccepteerd is het subtiele programma dat erachter zit. Dit is niet zozeer een fysieke programmering, want het is subliminaal. De schurken achter de fluorsamenzwering zijn de Anunnaki Reptilianen.

De Reptilianen zijn een afschuwlijk buitenaards ras dat aan de top van de Duistere hiërarchie in de Virtuele Realiteit staat. Je moet je bedenken, dat onder Reptielen zelf ook een hiërarchie bestaat - ze maken gebruik van bestuurders en onderdanen. De Nieuwe Wereld Orde is voornamelijk de agenda van Anunnaki Elite die een totalitaire macht over de Aarde beoogt.

De programmeringen van Reptielen bevinden zich op het occulte vlak en op andere terreinen om de bevolking op diverse manieren te hersenspoelen. Dit is ook het geval met de kwestie fluor. De heersende elite wil de bevolking laten geloven dat sodium fluoride gezond is. Deze leugen heeft het doel om 100 procent doelmatig te zijn. Dat betekent dat deze programmering om de voordelen van fluor te aanvaarden op iedereen wordt losgelaten.

Als iemand eenmaal een vorm van programmering accepteert, wordt hij of zij onderhevig aan die programmering. Aangezien de Reptielen streven naar 100 procent acceptatie van fluor bestaat er weinig onenigheid over de kwestie. Hoewel er een kleine groep mensen is die de programmering weigert, wordt hen niet toegestaan om hun zaak aan het publiek voor te leggen. De media hebben de kwestie "waterdicht" afgesloten en anti-fluor demonstranten wordt geen gelegenheid gegeven de zaak voor te leggen. Er is geen open discussie over de kwestie, want als dat zou gebeuren, kwam het reeds lang lopende plan van de heersende elite om de bevolking te vergiftigen aan het licht. De propaganda is zo sterk dat demonstranten belachelijk worden gemaakt, worden afgewezen en misbruikt, omdat ze een standpunt tegen fluor innemen.

In tegenstelling tot de programmering van sodium floride is de evolutietheorie gelanceerd en overal aanvaard door academici, die op hun beurt studenten op universiteiten in de hele wereld ermee indoctrineren. Het aanvaarden van de evolutietheorie is nooit bedoeld geweest om 100 procent doelmatig te zijn. De heersende elite heeft nog andere, gelijktijdig lopende programmeringen, die in schril contrast staan met de evolutietheorie. Een van die programma's is de fundamentalistische doctrine van de schepping, zoals die in de Bijbel wordt voorgesteld. Geprogrammeerde fundamentalisten en geprogrammeerde evolutionisten werden geprogrammeerd om met elkaar te bakkelijen, hetgeen het plan van de heersende elite goed uitkomt. De heersende elite programmeert ook kerkgenootschappen van religies om met elkaar in conflict te komen en programmeert onafhankelijke religies om op hun beurt met elkaar in conflict te komen. Hierdoor kan de heersende elite de bevolking op Aarde manipuleren en onder controle houden door een onafgebroken strijd op te dringen.

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hadden vermoed heeft de heersende elite de esoterische en occulte bewegingen geïnfiltreerd en overgenomen, waaronder de Vrijmetselarij, Rozenkruisers, theosofie, metafysica, astrologie, de grote religies van alle culturen, inclusief het Gnosticisme, enzovoort. Op dezelfde manier heeft de heersende elite de newagebeweging gesponsord. Deze schijnbaar verdeelde groeperingen worden aangevoerd door degenen met één enkel doel - alle bewoners van de Aarde onder controle krijgen. Helaas hebben veel oprechte mensen in die bewegingen niet in de gaten, dat ze het plan van de heersende elite voor Eén Wereld Orde steunen!

De acceptatie van fluoride is zo belangrijk, dat de doelgroep 100 procent van de bevolking is. Deze ongebruikelijke vorm van programmering zou veel alarm moeten slaan. In de eerste plaats toont het aan hoe effectief de programmering door Reptielen is. In de tweede plaats laat het zien, dat er geen vrije meningsuiting bestaat voor kwesties die de heersende elite onder tafel houdt. In de derde plaats kun je hieraan zien hoe boosaardig de heersende elite is. En tenslotte demonstreert het hoe weinig mensen op de planeet zelf kunnen nadenken en de programmering van Reptielen kunnen weerstaan.[1]

De recente roep van diverse regeringen om draconische wetten op te leggen - zogenaamd om terrorisme te bestrijden - betekent, dat in de toekomst iedereen, die het lef heeft om de waarheid over belangrijke kwesties zoals fluor te spreken, eenvoudig spoorloos verdwijnt. Dit is angstaanjagend! Wanneer de bevolking helemaal onder controle staat van draconische regimes worden ze zelfs nog mechanischer dan ze nu al zijn in deze robotboerderij van de Virtuele Realiteit.

 

De Grijzen

 

De Reptielen hebben nog maar vrij recent (een paar honderd jaar geleden) besloten om het menselijk ras te elimineren. Om dit voor elkaar te krijgen hebben ze een beroep gedaan op de samenwerking met de Grijzen, aan wie werd beloofd dat hun ras zou worden gebruikt als het belangrijkste hominide ras op de planeet. Maar deze belofte van Reptielen aan Grijzen is nooit een echte belofte geweest.

Omdat ze geloofden dat zij de grootste kracht op Aarde zouden worden gingen de Grijzen manipuleren met DNA en genen in een poging hibriden te maken, waarbij ze menselijk en Grijs DNA gebruikten. De Grijzen zijn druk bezig om deze hibriden te perfectioneren, hetgeen de vele ontvoeringen van mensen voor experimentele doeleinden verklaart. De Grijzen doen dit wrede, heimelijke, onethische werk zonder instemming van hun slachtoffers. Het resultaat is zelfs wreed voor de hibriden, die in geen van beide culturen passen, niet in de buitenaardse en niet in de menselijke cultuur. Sommige hibriden die hun menselijke of buitenaardse ouders tegenkomen, worden echter tot hen aangetrokken en omgekeerd. Bij de uitvoering van deze afschuwlijke, genetische manipulaties verlaten de Grijzen zich op de valse belofte van Reptielen, maar de Reptielen zullen de hibriden nooit op de planeet laten domineren.

Veel sceptici vragen schertsend, "Waar zijn die buitenaardsen?" Ze weten niet dat veel buitenaardsen zich nu in menselijke, dierlijke en hibride lichamen bevinden.

De Grijzen zijn nu in groten getale op Aarde en over de hele wereld verspreid. In tegenstelling tot Reptielen, die in ruimteschepen en op hoger gelegen gebieden leven waar ze onzichtbaarheidstechnieken gebruiken, zitten de Grijzen nog steeds in een buitenaards lichaam onder de grond.

Vanwege hun langdurig ondergrondse leven hebben de Grijzen een zeker defect ontwikkeld dat voornamelijk hun zicht aantast. Zelfs hibriden die gebruik maken van Grijs DNA zijn door deze visuele aandoening aangetast. De Grijzen moesten dus een medicatie vinden, die overal ter wereld beschikbaar was. De beste medicatie die voorhanden was is sodium fluoride, dat zeer effectief werkt wanneer het in kleine hoeveelheden in drinkwater wordt opgelost.

"Het tonicum voor de een is vergif voor de ander". Zo is het ook met sodium fluoride. Het is buitengewoon schadelijk voor mensen, maar noodzakelijk voor Grijzen. De effecten van de consumptie van gefluorideerd water op lange termijn resulteerden bij ratten in veranderingen in de neuronen van hun hersenen en hun aderen. Fluor reduceert het IQ en is ook verantwoordelijk voor bepaalde geheugenstoornissen. Als gebruikers van fluor slecht gevoed zijn, gaan ze voortijdig aan veroudering lijden. Fluor is ook nadelig voor de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn. Het is interessant te weten, dat hoge concentraties Grijzen zich bevinden op en in de buurt van plaatsen waar fluor van "nature" in het drinkwater voorkomt.[2]

Een tragisch stuk propaganda van de regering stelt:

Sinds 1950 hebben tegenstanders van de fluoridering van drinkwater beweerd, dat het een verhoogd risico op de volgende aandoeningen veroorzaakt: kanker, Down syndroon, hartziekten, osteoporose en botbreuk, syndroom van verminderde immuniteit, lage intelligentie, Alzheimer, allergische reacties en andere gezondheidsproblemen. De veiligheid en effectiviteit van gefluorideerd drinkwater zijn regelmatig geëvalueerd en er bestaat geen afdoende bewijs om aan te nemen dat er een relatie bestaat tussen gefluorideerd drinkwater en een van bovengenoemde condities (Div of Oral Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, CDC; 22 okt. 99).

De bovenstaande verklaringen zijn typerend voor de voorstanders van fluoridering. Waarom maakt de heersende elite de tegenstanders, die een ware bewijsvoering leveren tegen de gevaren van fluor, belachelijk en waarom worden ze bedreigd? De remedie (sodium fluoride) wordt aan een argeloos publiek opgedrongen onder voorwendsel dat het tandbederf vermindert. Zijn ze werkelijk bezorgd over de volksgezondheid of hebben ze een bijbedoeling?

Waarschijnlijk is het ergste aspect van de fluorsamenzwering wel, dat het een praktisch permanente vergiftiging betreft. Als schoon drinkwater eenmaal is besmet met sodium fluoride kan niets anders dan alleen destillatie het verwijderen. Destillatie is een tijdrovend en kostbaar procede, dat het water bovendien smakeloos maakt en dat alle voedingsstoffen eruit verwijdert. Het is dus een verloren zaak om te vechten tegen fluoridering door water te destilleren.

Zelfs wanneer de bevolking de invasie van fluor in hun drinkwater thuis weet te vermijden, komt ze het vergif elders tegen. Het bevindt zich in cosmetica, frisdrank, voorverpakt voedsel en verder in ieder voedingsproduct dat je je kunt voorstellen.

De Reptielen hebben een uitgebreid systeem om Grijzen van hun illusie overtuigd te houden door op actieve wijze de wereld te programmeren op de aanvaarding van sodium fluoride in het drinkwater. De Reptielen zijn in werkelijkheid meer geïnteresseerd in het vestigen van een Reptiliaans superras dan om een ander buitenaards ras een poot aan de grond te laten krijgen.

Aangezien de Reptielen zich zorgen maken over de puinhoop op Aarde en over de verspreiding van Grijzen, zijn ze tot de slotsom gekomen dat de Aarde moet worden vernietigd om de enorme hoeveelheid bases van de Grijzen op de planeet te elimineren en om hopelijk de vele ernstige problemen met betrekking tot de Aarde op te lossen. Lange tijd zijn de Grijzen ondergeschikt geweest aan het bestuur van Reptielen. Maar dit zal niet lang meer duren. Er is al wrijving tussen hen onstaan, omdat veel Grijzen het vermoeden hebben dat de Reptielen een lege belofte in stand houden. Het duurt ook niet lang meer voordat veel, zij het alle, Grijzen naar de andere zijde overlopen en de Aasgieren gaan steunen. Dit zal zich aftekenen als een verschuiving in de politiek van landen in de wereld.

In een paar voorgaande artikelen heb ik de Atu-waa (een instrument om de tijd opnieuw op te starten) besproken die de Reptielen op het ogenblik in hun bezit hebben, terwijl de Atu-waa niet meer in gebruik is en niet kan worden gerepareerd. Om diverse redenen kan de Atu-waa op dit moment niet van de Aarde worden verwijderd. Zelfs al is de Aarde voor de plaatsing van de Atu-waa een ideale planeet, zijn de Reptielen bezorgd over het groeiende aantal Grijzen in de vorm van hibriden. Geen wonder, dat de Reptielen nu het plan hebben opgevat om de Aarde te verwoesten en de Atu-waa te verplaatsen, indien ze de tijd opnieuw kunnen opstarten.

De Reptielen hebben nieuwe plannen voor een nieuwe wereld die de Atu-waa veilig kan huisvesten zonder bedreigingen van andere buitenaardse rassen. Deze plannen zullen niet doorgaan, omdat de Reptielen niet in staat zijn om de tijd opnieuw op te starten.

Om uit de verslavende programmering in deze Virtuele Realiteit te kunnen uitbreken, moet je programmeringen bewust weigeren. Dit kan moeilijk zijn, als je dergelijke programmeringen niet van verre ziet aankomen. Je moet de wil van je Ware Zelf aanwenden om programmering te weerstaan. Hierdoor ben je in staat om ieder voorgeprogrammeerd patroon en iedere programmering automatisch af te breken. Je moet je emoties op een redelijk aanvaardbaar niveau houden om programmeringen te kunnen overstijgen.

Je Wil om de Duisternis en Zijn Duistere programmering te weerstaan is het beste middel om in het Ware Licht te blijven.

Vertaler: onbekend

© 2005 Amitakh Stanford & AHSAF - www.xeeatwelve.com

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.xeeatwelve.netBron: goto2012

Voeg toe aan: