Zoeken
 


Wist u dat...?‏

Laatste wijziging: donderdag 13 mei 2010 om 23:42, 5400 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 13 mei 2010

Wist u dat....

...demissionair premier Balkenende familie heeft met belangen in de oorlog in Irak en Afghanistan?

Roland Balkenende, de broer van Jan Peter, is directeur van het bedrijf Tenaris. Dit bedrijf legt olie en gasleidingen aan in deze gebieden.

Toeval?

...onze premier Balkenende is in 1985 uitgekozen voor een door de bankiers/oliefamilie Rockefeller opgerichte opleiding met de naam ‘International Visitor Leadership Program'?

Dat is een door de olie/bankiersfamilie Rockefeller opgerichte opleiding voor toekomstige regeringsleiders. De lijst met deelnemers is indrukwekkend. Vrijwel iedere president of minister president van bijna elk land ter wereld dat er toe doet heeft er jaren geleden gestudeerd. In 1985 is Balkenende hiervoor uitgekozen. Net als Sarkozy (1985) en Gordon Brown (1984) en alle anderen. Zie hier de lijst van ‘alumni' (afgestudeerden) die te vinden is op de website van dit instituut: http://exchanges.state.gov/ivlp/alumni.html

Blijkbaar wisten de Rockefellers en consorten al in 1985 dat Balkenende premier zou worden. Terwijl wij, de Nederlanders, voor 2000 nog nooit van hem gehoord hadden. Het is de bancaire sector onder leiding van de Rockefellers die bepaalt wie de opleiding mag volgen, en dus wie over 20 jaar premier of president is van alle landen die ertoe doen.

Toeval?

...oud minister Bos voor zijn politieke carrière werkzaam was bij Shell?

Shell is een firma waarin de bankiersfamilie Rothschild een dominante positie heeft. Evenals in ABN Amro, de bank die hij met ons belastinggeld ‘gered' heeft.

Toeval?

...de grootste internationale persbureaus Reuters en AP eigendom zijn van de belangrijkste bankiersfamilie ter wereld, de Rothschild familie?

Deze bureaus leveren hapklaar nieuws aan het journaal en de kranten, en bepalen daarmee wat nieuws is en wat wij als de waarheid beschouwen. Zij zijn de leveranciers van de informatie waarop wij onze keuzes moeten baseren.

Toeval?


...het verdrag van Lissabon bepaalt dat Europese wetten boven nationale wetten gaan?

Daarmee zijn onze nationale wetten in principe ongeldig geworden. Toch is wetgeving de belangrijkste democratische taak van een nationale regering. Een taak die hiermee zinloos en overbodig geworden is. Het is de EU die de wetten bepaalt. Uw stem heeft daarop geen invloed.

 

...de wetgeving binnen de EU wordt bepaald door de Europese Commissie?

De Europese Commissie wordt niet gekozen maar benoemd. Evenals de Europese President. Wij hebben daarover niets te zeggen. En daarmee hebben we niets te zeggen over de wetten waaraan wij ons moeten houden. Zelfs als we ons helemaal niet kunnen vinden in de Europese wetgeving, dan nog kunnen we de makers van die wetten niet wegstemmen.

 

...het Europees parlement (dat gekozen wordt bij de Europese verkiezingen) slechts een adviserende functie heeft?

Het Europese parlement heeft 736 leden waarvan wij Nederlanders er 26 mogen kiezen. Het heeft nauwelijks bevoegdheden en is daarmee vleugellam. Het biedt ons slechts de schijn van democratie.

 

...het grootste deel van uw belastinggeld wordt gebruikt voor rentebetaling aan de internationale banken?

De overheid kan alleen geld lenen bij die internationale banken als ze daar een onderpand tegenover stelt. Dat onderpand bent u. Het is de belofte van de overheid aan de banken dat U de rente en aflossing zult betalen in de vorm van belasting. Het geeft de banken de feitelijke macht over u. En over de overheid. Bij niet nakomen van de verplichtingen, wordt u het bezit van de banken.

 

...de Nederlandse grondwet in de praktijk ongeldig is?

De grondwet is de hoogste wet van een land. Alle andere wetten moeten aan de grondwet voldoen. Toch is het in Nederland voor rechters verboden om wetten te toetsen aan de grondwet. Dat houdt dus in dat wetten die in tegenspraak zijn met de grondwet, toch geldig zijn. Daarnaast is recentelijk aan vrijwel ieder artikel van de grondwet een clausule toegevoegd met als strekking: ‘tenzij de wet anders voorschrijft'. Dat maakt dat we in de praktijk geen grondwettelijke rechten (meer) hebben.

 

 Bron: ingezonden

Voeg toe aan: