Zoeken
 


Op Zoek naar de Waarheid achter 2012: De Agenda van de Grijzen

Laatste wijziging: dinsdag 11 mei 2010 om 16:51, 4637 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 11 mei 2010

Deze serie waarin ik op zoek ben naar de waarheid achter 2012 lijkt wel een soort van caleidoscoop. Elke keer als je de caleidoscoop iets verder draait krijg je een ander gruwelijk verhaal te zien. Een andere kant van de waarheid. En al die verschillende kanten vormen samen één gruwelijke puzzel. Waar ik het deze keer over ga hebben zijn de Grijzen. Je weet wel, die kleine grijze buitenaardsen met die grote zwarte lege amandelvormige ogen. De Grijzen die ook wel Zetas genoemd worden. De Grijzen die in verband gebracht worden met die talloze ontvoeringen, met al die genetische experimenten. Die Grijzen. Tot nog toe vind je op internet voornamelijk verhalen over reptielachtigen, draconische buitenaardsen en Illuminati. Misschien is dat wel allemaal afleiding. Misschien is onze ware overheerser wel dit kleine volkje van Grijze buitenaardsen. Wat ik hier ga vertellen is geen fijn verhaal, maar wel een heel belangrijk verhaal wat we niet kunnen negeren. Zet je schrap!

Ik liep laatst tegen een boek aan van Nigel Kerner, "Grey Aliens and the Harvesting of Souls" (Grijze buitenaardsen en het oogsten van zielen). Het is een heel nieuw boek, het is net uit. Het is zijn tweede boek, zijn eerste boek is "The Song of the Greys". Nigel Kerner is al vele jaren bezig met het bestuderen van de Grijzen en van ontvoeringen, en is ook heel bekend met het werk van David M. Jacobs, een amerikaanse professor die heel veel jaren besteed heeft aan het onderzoeken van ontvoeringen door buitenaardsen. Ik heb een tijdje terug al over David M. Jacobs geschreven en jullie gewezen op zijn boek "The Threat" (De bedreiging). Je kunt hier een link van vinden op mijn nieuws pagina. Naast deze boeken verwijs ik ook naar de website van Nancy Lieder, een misleide vrouw die deze Zetas channelt, maar kijk uit want het is wel degelijk heel interessant wat ze zeggen! En als je tot slot het artikel over de Geestloze Mensen in de mix toevoegt, dan krijg je een zeer gevaarlijke cocktail die onze huidige situatie beschrijft.

Het verhaal begint bij de evolutie van de mensheid. Iedereen heeft wel eens gehoord van de primitieve mensen die vroeger op aarde leefden en evolueerden tot de huidige mensheid. Vroeger had je Neanderthalers, een ras van mensen die vele honderdduizenden jaren de aarde beheersten. En toen kreeg je opeens de Cro-magnon mens, een zeer veel verder geëvolueerd ras die een enorme stap verder was dan de Neanderthaler en uitgroeide tot onze huidige mensheid. Wat de wetenschappers niet begrijpen is hoe de Cro-magnon mens zo plotseling kon ontstaan, hij kwam uit het niets en er zijn absoluut geen tussenvormen gevonden waaruit zou blijken dat hij bijvoorbeeld vanuit de Neanderthalers ontstaan is. Het is een wetenschappelijk raadsel. En heeft die Neanderthaler vele honderdduizenden jaren in harmonie en vrede op aarde geleefd, is het met de Cro-magnon mens wel heel anders gelopen, die heeft in relatief zeer korte tijd het totale aanzicht van de aarde verandert, en in een paar duizend jaar alle andere oorspronkelijke rassen praktisch van de aardbodem geveegd. Wij zijn met stip het meest moorddadig en verwoestende ras wat er ooit op de aarde geleefd heeft. Dus tegelijk met het nieuwe uiterlijk als Cro-magnon mens hebben we ook een totaal andere geest gekregen en als we zo doorgaan verwoesten we de hele aarde en onszelf erbij.

Wat is hier gebeurd? Volgens Nigel Kerner hebben de Grijzen alles te maken met het plotseling verschijnen van de Cro-magnon mens. De Cro-magnon mens is een combinatie van menselijke genen en DNA van de Grijzen. Persoonlijk denk ik dat met de Cro-magnon mens tegelijk de geestloze mensen ontstaan zijn, en is dit een belangrijke stap in de experimenten van de Grijzen met het mensenras. (Zie mijn eerdere artikelen over de geestloze mensen.) De overlevingsgeest van dit type mensen, die helemaal vanuit hun reptielhersenen leven, veroorzaakt dit soort gedrag. Territorium drift, het recht van de sterkste, racisme, van dat soort mensen. Geen schoonheidsprijs in dit universum dus. En de begeestte mensen zijn daar gewoon tussen gekomen. Overigens is er met de Cro-magnon mens tegelijkertijd iets met de cellen gebeurd, waardoor de Grijzen hun controle over de mens verzekerd hebben. In een menselijke cel zijn lichaamsvreemde deeltjes ontdekt, de zogenaamde mitachondria. Het zijn een soort van bacteriën die in symbiose met de mens leven. De functie van deze deeltjes is niet echt duidelijk en veel wetenschappers denken dat ze een buitenaardse herkomst hebben. Overigens spelen deze deeltjes een rol in StarWars, waar ze midichlorians heten en bijzondere krachten geven (The Force). Misschien probeert Hollywood ons hier een hint te geven. Overigens zeggen de Aboriginals letterlijk dat het blanke ras door buitenaardsen is gefokt met controle op celniveau!

Nigel Kerner heeft een hele aparte kijk op onze geschiedenis. Hij gelooft niet in evolutie, maar in devolutie. Hij gelooft in een universum dat van het perfecte, het God-Universum, devolueert naar chaos en entropie, het Macht-Universum. Hij gelooft dat de God zich in de Big Bang heeft opgesplitst in steeds kleiner wordende delen die zich steeds verder opsplitsen en uiteindelijk devolueren naar dode stof. Ergens daartussen zijn de afsplitsingen van God, de geïndividualiseerde geesten zoals wij die zich ontwikkelen en uiteindelijk de weg terug naar het God-Universum vinden en door ascentie weer terug vloeien naar de God. Nigel Kerner gelooft dat de Neanderthalers een spiritueel veel hogere soort van mensen was dan de huidige soort. De reden dat er zo weinig overblijfselen van de Neanderthalers gevonden zijn, is volgens hem dan ook omdat ze grotendeels door ascentie weer teruggevloeid zijn naar de God, en daarbij geen stoffelijke resten nagelaten hebben. In New Age taal zouden die Neanderthalers eigenlijk de wereld van Lemurië gevormd kunnen hebben, een spiritueel hoogstaande maatschappij die in totale harmonie met de aarde geleefd heeft. Verder gelooft Nigel dat de apen afstammen van de mensen, en dat de soorten dus niet evolueren, maar devolueren naar steeds primitievere soorten. Hij beschrijft dit heel uitgebreid in zijn boek met heel veel argumenten en aanwijzingen, ik ga er hier in dit artikel niet verder op in, maar refereer ernaar waar nodig. Wil je daar meer over leren, lees dan het boek.

De Grijzen. Waar komen de Grijzen in beeld? Allereerst is de vraag wat zijn het? De Grijzen worden door velen beschreven. De één denkt dat het reptielen zijn in een ruimtepak, de ander denkt dat het een werkras is van weer andere ruimterassen. Nigel Kerner denkt dat het een robot ras is. Een ras van robots speciaal ontwikkeld om in de ruimte te reizen. De bestaan uit een combinatie van levend weefsel en een geraamte (of frame?) van kwik en zenuwen (bedrading) van goud. Ze "leven" heel lang maar verouderen en om zichzelf te kunnen herbouwen hebben ze steeds nieuw DNA nodig. Net als klonen die steeds meer verzwakken en steeds "vers" DNA nodig hebben. Dat DNA verkrijgen ze door ons te ontvoeren en het ons af te nemen. Het "ras" van de Grijzen kan niet meer terug naar hun eigenaren, misschien zijn die door ascentie al weer terug naar God verdwenen, of is op een andere manier de terugweg voor ze afgesneden, en zijn ze op zichzelf aangewezen. Ze zijn al heel erg lang hier, je kunt afbeeldingen van ze vinden uit de verre oudheid. Volgens Nigel Kerner hebben deze Grijzen nooit de kans gekregen om met de Neanderthalers te experimenteren of DNA van hen te nemen, omdat de Neanderthalers energetisch en spiritueel te hoog stonden en daarom onbereikbaar waren voor de technologie van de Grijzen. Dat is volgens Nigel de reden dat ze op een bepaald moment de kans gegrepen hebben en een nieuw mensenras gecreëerd hebben voor hun eigen doeleinden, de Cro-magnon oftewel het blanke europese ras. Dat hebben ze niet in één stap gedaan, maar ze hebben meerdere experimenten gedaan, die ze weer uitgewist hebben, net als in een laboratorium wat je na gebruik weer grondig schoonmaakt. Volgens Nigel bezitten ze superieure techniek waardoor ze bijvoorbeeld in staat zijn om meteorieten naar de aarde om te leiden die door hun inslag complete continenten uitwissen. Zo hebben ze voortdurend geëxperimenteerd met de mens tot het huidige ras ontstaan is. De wetenschap heeft inmiddels bevestigd dat het mensenras verschillende keren tot enkele duizenden is teruggebracht waaruit de hele mensheid weer opnieuw gegroeid is. Zo stammen we allemaal uit een gebiedje in Afrika. Wat zou ons bezielen om dat land van overvloed te verlaten en ons op zulke moeilijk leefbare gebieden zoals bijvoorbeeld de noordpool te vestigen? Of zijn we daar gewoon heen gebracht, om in een geïsoleerde kolonie een bepaald kenmerk verder te kunnen fokken?

Volgens Nigel Kerner zijn de Grijzen erachter gekomen dat wij een ziel hebben, en van lichaam naar lichaam incarneren en daardoor het eeuwige leven hebben. Zij hebben de technologie waardoor ze aura's kunnen zien en hebben dit ontdekt. Zij zijn hier helemaal gefascineerd door geraakt en hun computerbrein heeft besloten dat ze dat voor zichzelf ook willen, om op die manier onsterfelijk te worden. Zij zijn dus heel druk bezig om het mogelijk te maken dat ze zelf ook "geboren" kunnen worden, en werken heel hard om een hybride ras te ontwikkelen. Zij begrijpen overigens niet dat "geboren" worden op zich niets te maken heeft met het hebben van een ziel. Zij zullen nooit een ziel kunnen krijgen, omdat zij niet vanuit de Big Bang komen, alleen als je uit het God-Universum komt heb je die verbinding met God, die ervoor zorgt dat je eeuwig leeft en bewustzijn hebt. Die verbinding zorgt ervoor dat je uiteindelijk weer door ascentie terug naar God kunt. Grijzen zijn gewoon materie, machines, computers in een hoop vlees, en hebben geen ziel, en begrijpen ook niets van de ziel. Dit zeggen ze trouwens ook letterlijk in de gechannelde berichten van Nancy Lieder.

Wat de Zeta zeggen in de boodschappen via Nancy Lieder, en wat ook naar voren komt uit de beschrijvingen van al die duizenden ontvoeringen, is dat de Grijzen heel druk zijn met de laatste hand te leggen aan hun nieuwe hybride ras. De eerste lichting, de zogenaamde Alfa's leven al tussen ons op aarde. Dit is slechts een proef en bedoeld om ervaring op te doen voor de grote herstart. En dat is precies wat ze bedoelen. Ze willen een herstart veroorzaken, hun laboratorium schoonmaken, de huidige mensheid uitwissen en vervangen door hun nieuwe hybride ras. Dat hebben ze al eerder gedaan. Hoe ze dat gaan doen, is niet bekend, en wanneer precies ook niet, maar reken maar op zeer snel, binnen enkele jaren of misschien nog eerder. De Zeta praten via Nancy Lieder over een planeet X die in ons zonnestelsel komt binnen enkele jaren. Misschien gebruiken ze wel weer een meteoriet, er zijn in de loop der tijd talloze meteorieten op aarde gevallen met grote gevolgen voor de aarde en zijn bewoners. Ook de zondvloed is waarschijnlijk zo veroorzaakt. Overigens is zonneklaar uit de channelingen van Nancy Lieder dat de Zeta een ras van bedriegers en manipulators is. En inderdaad voelen hun boodschappen harteloos en arrogant aan. Niet onze grootste vrienden dus.

Dat nieuwe hybride ras zal een combinatie van Grijzen en mensen worden, een soort van mens uitgerust met een computerbrein. Daar wil je als ziel echt niet in incarneren, dan ben je echt een slaaf geworden. Is er nog hoop voor ons? Volgens Nigel Kerner zijn wij de afgelopen duizenden jaren verschillende keren gewaarschuwd. Er zijn verschillende hoge geesten naar de aarde gekomen om ons te waarschuwen en ons de weg naar de vrijheid te laten zien. Denk aan Gautama Buddha, Jezus Christus en anderen. Feitelijk zijn de huidige zielen op aarde de achterblijvers, de langzame groep die overgeschoten is toen de meeste zielen van de Neanderthalers geascendeerd zijn. En helaas is door manipulatie van de Grijzen het bestaan van de overgebleven zielen als Cro-magnon/moderne mens alleen maar moeilijker geworden en leidt het ons steeds verder weg van het ware pad van de ziel, de weg terug naar God via ascentie. De boodschappen van Buddha en Jezus en anderen zijn niet voor niets gericht op het terugbrengen van de mensen naar het ware pad van de ziel. "Change your mind", zet je eigen schakelaar om en kies de goede weg. Het is zo gemakkelijk maar tegelijk ook zo moeilijk. Kies het hogere pad en leef het, laat het door daden blijken. Dat is alles wat er nodig is om alsnog de ascentie te krijgen en te ontsnappen aan de sombere toekomst die ons door de Grijzen wordt geboden. Het is nog niet te laat. Het is aan ons!

De website van Nigel Kerner vind je hier.
Het laatste boek van Nigel Kerner vind je hier.
De website van David M. Jacobs vind je hier.
De website van Nancy Lieder met de leugenachtige channelingen van de Zetas vind je hier

Dit artikel is geschreven door René van Goto2012.nlBron: goto2012

Voeg toe aan: