Zoeken
 


Vervuiling in Nederland door Britse centrales

Laatste wijziging: woensdag 14 april 2010 om 13:17, 2324 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 14 april 2010

Drie Britse centrales zorgen in Nederland voor meer milieuvervuiling dan elf Nederlandse centrales bijelkaar. Het gaat om fijnstof, verzuring en vermesting in de Nederlandse natuurgebieden. Dat blijkt uit een onderzoek dat door TNO voor Natuur en Milieu is gedaan.


Uit de samenvatting van het rapport

>> (...) De drie onderzochte Engelse centrales samen dragen, ondanks hun grote afstand tot Nederland, in de landelijke gebieden in een groot deel van Nederland meer bij aan de fijnstofconcentraties en de depositie van zuur en stikstof dan de elf grote Nederlandse centrales samen. De bijdrage van de onderzochte Engelse centrales is dus significant. (...) <<

Uit een bericht van World Business Council for Sustainable Development

>> Three large British power plants contribute more to nitrogen and acid deposition and particulate matter (PM2.5) levels in most rural areas of the Netherlands than eleven large Dutch power plants combined, according to the findings of a study released on Monday.
The Drax power plant in Selby poses a particular problem. Although its individual contribution to pollution in the Netherlands appears small, it is significantly higher than that of Dutch power plants. The Kingsnorth plant in Kent is also a concern because it is much closer to the Netherlands. And Its SOx emissions exceed those of Drax.

The other installation monitored by Dutch consultancy TNO is the Aberthaw power plant near Cardiff in Wales. Its contribution to PM2.5 concentration levels in the Netherlands is smaller than for Drax, except for sulphate. Applying best available techniques (BAT) to these plants would help reduce Dutch pollution, says TNO.

The Netherlands Society for Nature and Environment, which commissioned the TNO study, and the European Environmental Bureau (EEB) are calling on MEPs voting on a revised Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) directive at the end of April to restrict proposed derogations from BAT as far as possible. <<


Persbericht TNO

>> In opdracht van Stichting Natuur en Milieu heeft TNO onderzoek gedaan naar de bijdrage van drie grote Engelse elektriciteitscentrales aan PM2.5 concentraties en de depositie van stikstof en zuur in Nederland. Deze bijdragen zijn afgezet tegen de gezamenlijke bijdrage van de elf belangrijkste Nederlandse elektriciteitscentrales.

Significante bijdrage

Hoewel dit onderzoek is gebaseerd op gegevens van 2005 waarbij nieuwe emissiereductiemaatregelen niet zijn meegenomen, geeft het onderzoek een goede indicatie van de relatieve bijdrage van deze buitenlandse bronnen. Het blijkt dat de bijdragen klein lijken maar substantieel zijn. In Nederlandse landelijke gebieden is de bijdrage van deze 3 Engelse centrales samen van dezelfde orde of zelfs groter dan de gezamenlijke bijdrage van de 11 Nederlandse centrales. Dat betekent dat emissiereductiemaatregelen in Engeland, door invoering van Best Available Technology, een significant effect zullen hebben op de luchtkwaliteit en depositie in Nederland. <<


Bron:
Rapport: ’Contribution of power plant emissions in the UK and the Netherlands to air quality and deposition in the Netherlands’ (Excerpt of TNO report 034.22565 final draft) (pdf, 37 pag., definitieve versie)
WBCSD, 12 april 2010
Persbericht TNO, 13 april 2010Bron: bliksemdetectie

Voeg toe aan: