Zoeken
 


Op Zoek naar de Waarheid achter 2012: De Schumann Resonantie

Laatste wijziging: vrijdag 26 maart 2010 om 17:14, 4580 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 26 maart 2010

Een van de verhalen die circuleren over 2012 is het toenemen van de Schumann Resonantie. De Schumann Resonantie wordt de hartslag van de Aarde genoemd. Deze Schumann Resonantie is heel lang constant gebleven op een waarde van 7.8 is en zou de laatste jaren dramatisch gestegen zijn. Als de waarde 13 bereikt zou worden, dan zou de Aarde in een nulpuntsveld terecht komen en stopt de rotatie van de Aarde, zo zegt bijvoorbeeld Gregg Braden, die binnenkort in Nederland komt spreken. Hierdoor geraakt denk ik dat het tijd wordt om dit sprookje uit de wereld te helpen, en eens duidelijk uit te leggen wat die Schumann Resonantie nu eigenlijk is, en waarom die constant moet zijn.

De aarde is een bol, en om de aarde heen hebben we de atmosfeer. De atmosfeer bestaat uit vele lagen en een van de hogere lagen is de ionosfeer, die ongeveer 90 kilometer boven de aarde begint. De ionosfeer is electrisch van aard en weerkaatst radiogolven. Door de weerkaatsing ontstaat een soort van tunnel om de aarde heen, en die tunnel heeft een resonantie. Denk aan een fles, dat is een holle ruimte en door die ruimte aan te blazen ontstaat er een toon. Zo is het ook in de ruimte tussen de aarde en de ionosfeer, die ruimte fungeert als een soort van klankkast voor radiogolven, en door die klankkast aan te slaan krijg je geluid, een zogenaamde "staande golf". In dit geval radiogolven, en wel op een hele lage frequentie, ongeveer 7,8 Hertz. Het opwekken van die tonen of "golven" kan veroorzaakt worden door onweer en andere atmosferische storingen, of ook door golven vanuit de ruimte. De golflengte of frequentie wordt bepaald door de eigenschappen van de ruimte, de afmeting en de snelheid van de golf die zich voortplant door die ruimte. De lengte van de ruimte is de omtrek van de aarde, ongeveer 40.000 kilometer, en de snelheid is de lichtsnelheid, ongeveer 300.000 kilometer per seconde.

De frequentie is dus heel eenvoudig te berekenen, 300.000/40.000=7.5 Hertz. De werkelijke gemiddelde waarde is 7.83, en blijkt ook nog eens een beetje schommeling te vertonen van maximaal plus of min 0,5. Deze waarde is jaren geleden in 1952 al voorspeld door een duitse wetenschapper Winfried Otto Schumann, wiens naam de golven dragen. Omdat het gaat om een resonantie, zijn er ook hogere "tonen" mogelijk, net als een snaar boventonen heeft. Die boventonen zijn 14.3, 20.8, 27.3 en 33.8 Hz. In het plaatje hieronder links kun je zien hoe die golven om de aarde lopen voor de verschillende frequenties, en rechts zie je een spectrogram.

De frequentie is sinds die gemeten wordt constant, wat ook niet anders te verwachten is. Er zijn kleine variaties door atmosferische storingen, en ook heeft de magnetische cyclus van de zonnevlekken van 11 jaar enigszins invloed op de frequentie doordat de zonnevlekken de ionosfeer beinvloeden. Hieronder zijn wat metingen te vinden, links van Californië, rechts van Antarctica:

Door diverse New Age goeroes zoals onder andere Gregg Braden, wordt beweerd dat de Schumann Resonantie inmiddels gestegen zou zijn tot rond de 12 Hertz. Hij vermeldt echter geen bronnen en niemand heeft hier ooit bewijzen van gezien. Kijkend naar de berekening zou dat alleen maar kunnen als of de aarde opeens bijna twee keer zo klein geworden zou zijn, of dat de lichtsnelheid opeens bijna verdubbeld zou zijn. Beide feiten lijken me niet mogelijk, of zouden zeker niet ongemerkt plaats vinden. Verdubbeling van de lichtsnelheid zou de waarneming van de ruimte totaal veranderen, en zou ook heel veel electronische communicatie apparatuur onbruikbaar maken zoals tomtoms en gsms. Het kleiner worden van de aarde zou ons toch ook op moeten vallen, al is het alleen al doordat we waarschijnlijk de maan zouden verliezen, of misschien wel de maan versneld naar de aarde zouden trekken door onze grotere dichtheid, voer voor wetenschappers lijkt me. Het enige wat ik wel opmerk is dat ik geen recente metingen kan vinden op het internet, maar dat zou kunnen komen door de constante aard van het verschijnsel. Wel wordt er nog steeds onderzoek naar de Schumann Resonantie gedaan omdat men de schommelingen hoopt te gebruiken om het weer te helpen voorspellen. Ik hoop dat hiermee het sprookje uit de wereld geholpen is, of in ieder geval jullie geholpen heeft meer begrip van dit verschijnsel te krijgen. Mocht iemand recente metingen hebben, of de beweringen van Gregg Braden kunnen bewijzen, houd ik me van harte aanbevolen!

Overigens is de Schumann resonantie wel heel bekend en wordt er veel onderzoek naar gedaan, en dat is omdat wij als mensen eigenlijk deze resonanties gewend zijn en ons leven lang in deze frequenties doorbrengen. Er is bijvoorveeld bekend dat astronauten die last hebben van het verlaten van de aarde, geholpen zijn door een generator in hun kabine die deze Schumann frequenties genereert. Zo voelt hun lichaam zich meer "thuis". Ook de militaire wetenschap houdt zich met deze frequenties bezig, ELF en VLF, onder andere wordt ook HAARP hiervoor gebruikt. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar deze resonantie in samenhang met hersenactiviteit, aangezien de grondfrequentie van 7.8 Hertz dichtbij de alfa hersengolven zit en dus zeker invloed op onze hersenen heeft. En dat in combinatie met HAARP riekt naar mindcontrol. Maar dat is een ander verhaal...

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
http://www.valdostamuseum.org/hamsmith/Schumann.html
http://quake.geo.berkeley.edu/ncedc/em.intro.html

Dit artikel is geschreven door René van Goto2012Bron: goto2012

Voeg toe aan: