Zoeken
 


Exopolitiek: agenda's van buitenaardse groeperingen

Laatste wijziging: zondag 14 maart 2010 om 17:16, 5073 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 14 maart 2010

Eng. exopolitics = de leer van buitenaardse politiek en agenda's.

De term is bedacht door George Green. Expolitiek onderzoek zou de aard en bedoelingen moeten vaststellen van buitenaardse groeperingen. Geheime onderdelen van het Amerikaanse leger houden zich volgens Green al een aantal decennia met deze studie bezig, terwijl het publiek wordt voorgehouden dat buitenaardse beschavingen helemaal niet bestaan of dat wij er hard naar op zoek zijn.

Een grap die rondgaat in bepaalde militaire kringen is dat Ufo’s (Unidentified Flying Objects) inderdaad niet bestaan – omdat ze ondertussen allemaal zijn geïdentificeerd en een codenaam hebben gekregen.

(N.B. Eng. ‘alien’ is afgeleid van het Latijn ‘alius’, dat letterlijk ‘ander’ betekent. De term wordt gebruikt om wezens aan te duiden die niet op aarde thuis zouden horen; in het Nederlands gebruiken we de term ‘buitenaards’. Dat is slechts een kwestie van perspectief, want de mens zou volgens diverse bronnen op aarde zijn ‘gezaaid’ . Andere groepen wezens zouden ook al lang op aarde aanwezig zijn, wat hen net zo ‘aards’ maakt als de mens.

ET in het Engels staat voor Extra Terrestial = buitenaards. EBE, een term die in militaire kringen wordt gebruikt, staat voor Exo-Biological Entity; een levensvorm afkomstig van een andere planeet die niet eerder op aarde door de mens is onderzocht en beschreven.)

De tactiek van het waarschuwen

Wie anderen ervoor wil behoeden in de valkuilen van het duister te lopen, zal informatie willen verspreiden over methoden en technieken van oplichters. Maar ook parasitaire wezens hebben ondertussen geleerd, dat het vertrouwen wekt om anderen te waarschuwen voor kwalijke bedoelingen van zwendelaars, fraudeurs en uitbaters.

Gevolg is dus dat vrijwel ALLE kampen of netwerken waarschuwingen doen uitgaan over hun tegenstanders of rivaliserende groepen. Een parasiet zal liegen over zijn eigen ware aard, terwijl hij probeert zo ‘eerlijk’ mogelijk te zijn als het gaat om het blootgeven van onfrisse agenda’s van de tegenpartij.

De algemene conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat we heel voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. We kunnen interessante informatie verkrijgen over bepaalde groepen en hun agenda’s door bepaalde sprekers of schrijvers aan te horen, maar het loont om de vraag te stellen wat de agenda en het wereldbeeld is van degene die de informatie verspreidt. Er zijn agenda’s binnen agenda’s. En vaak is een spreker zich niet bewust van het wereldbeeld waarbinnen hij functioneert. Bovendien kan iemand met oprecht goede intenties zijn ingelijfd in een duistere agenda zonder dat hij dat beseft.

Standpunten en grondhoudingen t.a.v. buitenaardsen

1. Je kunt van mening zijn dat buitenaardsen het altijd goed met de mens voor hebben. Ons wantrouwen zou gebaseerd zijn op angst en onwetendheid. Binnen het kader van evolutie zullen buitenaardsen onze vorderingen een flinke duw in de goede richting kunnen geven.

2. Buitenaardsen zijn de demonen waarvoor in de Bijbel wordt gewaarschuwd. (o.a. fundamentele Christenen)

3. Buitenaardsen zijn niet te vertrouwen. Ze hebben allemaal hun eigen agenda en die valt niet samen met die van de mens op zijn eigen, afzonderlijke evolutiepad. (Voorbeeld: Het Matrix-V materiaal)

4. Net zoals je mensen met goede en slechte bedoelingen hebt, zo zijn er ook buitenaardse groeperingen met goede en slechte bedoelingen, afhankelijk van het DNA. Ook binnen een bepaald ras of groep kan je weer onderscheid maken. Loyaliteiten en coalities kunnen wisselen. (Voorbeeld: Freedom Teachings)

5. Er bestaan binnen de polariteit wel duistere en lichte groeperingen, maar uiteindelijk maken die allemaal deel uit van dezelfde grote evolutiecyclus en zijn wij allen broeders en zusters. (o.a. New Age standpunt)

6. Buitenaardsen die zich met de aarde bemoeien zijn intelligente machthebbers die weten hoe ze de wereld naar hun hand kunnen zetten. Ze werken binnen een hiërarchie die gerespecteerd dient te worden. Mensen zijn nuttig als voedsel, subtiele energieleveranciers of slaven, maar als ze dat nut niet hebben zijn het ‘useless eaters’, nutteloze eters. (Illuminati standpunt)

7. Het gaat niet om het soort lichaam waarin je zit of het DNA; het gaat om het bewustzijn. En dat kan duister of licht in essentie zijn. (Gnostisch standpunt)

8. Er bestaan helemaal geen buitenaardsen. (De nuchtere mens die met Beide Benen op de grond staat.)

Op de volgende pagina’s doen sprekers uit verschillende kampen hun licht schijnen op het bestaan van diverse buitenaardse groeperingen en hun bedoelingen. Op een aantal punten spreken ze elkaar rechtstreeks tegen. Ze vertegenwoordigen soms zwaar contrasterende wereldbeelden.

Exopolitiek, deel 1

Het Matrix-V materiaal (Leading Edge)

Het leven op aarde is een Spel. Elders in de kosmos worden andere spelen gespeeld. Betreden van het spel gebeurt op vrijwillige basis. Voornaamste spelers zijn de buitenaardsen, die verslaafd zijn aan hun incarnaties en mogelijkheden om macht te misbruiken; en simultaanspelers, die vele incarnaties tegelijkertijd beleven. De meest duistere groeperingen zijn de Anunnaki en diverse groeperingen uit Orion: de Reptilianen.

Het belang van de aarde: Het is de enige planeet in de Melkweg waar Simultaanspelers (mensen) hun spel spelen.

Exopolitiek, deel 2

The Spiritual School of Ascension

Het leven op aarde speelt zich af in de spiegel, in een soort schaduw-tussenwereld, die in handen is van het duister. Veel buitenaardse groeperingen hebben fysiek met de aarde te maken gehad, maar dat zou voornamelijk in het verleden zijn gebeurd. De bemoeienissen van buitenaardsen met de mens in deze tijd verlopen voornamelijk op het subtiele vlak, via het etherische en astrale lichaam. Via deze lichamen worden mensen doorlopend uitgebuit, gemanipuleerd en van hun energie beroofd, zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Duistere groeperingen: de Reptilianen, maar vooral de Anunnaki. Op het subtiele vlak de imitatie-goden.

Het belang van de aarde: Het is een plek waar meerdere buitenaardse partijen hun genetische proeven hebben gedaan of hun afval gedumpt. Nu de aarde aan haar asccensie is begonnen speelt ze een belangrijke rol in de kosmos.

Exopolitiek, deel 3

De Freedom Teachings

Met energie uit de Bron is de Tijdmatrix geschapen, waarin bewustzijn ervaring kan opdoen. Door het uitoefenen van vrije wil om tegengestelde expressies te willen ervaren is een deel van de tijdmatrix corrupt geworden en dreigt zichzelf te vernietigen: het wordt een zwart gat in gezogen. Er bestaat bewustzijn met bronverbinding en bewustzijn dat het is kwijtgeraakt, al dan niet moedwillig. Het leven is een hologram. Veel verschillende buitenaardse maar ook buitentijdse wezens spelen een rol op aarde. Piratenbewustzijn wordt in deze leringen aangeduid als: Gevallen engelen, Michael-collectief, Metatron, "Anti-Christ", UIR= United Intruder Resistance van Annunnaki groepen die hun krachten hebben gebundeld met Drakonische groepen; deze verspreiden channelings om lichtwerkers te misleiden, o.a. Kryon, Ashtar, Galactische Federatie, Tobias/Crimson Circle.

Het belang van de aarde: De aarde beschikt over belangrijke sterrenpoorten – toegangswegen naar andere planeten en/of dimensies - die verschillende buitenaardse partijen graag in handen willen hebben.

Exopolitiek, deel 4

Het Meesterplan van de Buitenaardsen

De aarde is een gevangenis. De tirannieke gevangenbewaarders hebben een plan om de mens te vervangen door hybriden.

Exopolitiek, deel 5

George Green, Alfred Webre, Neal Owen Kruse

George Green gelooft dat buitenaardsen het plan hebben om de ziele-energie van mensen te gebruiken om hun eigen universum te scheppen en draaiende te houden. Alfred Webre schreef een boek over exopolitiek en Neal Owen Kruse ziet het aardse toneel als een Truman Show, waarin een heleboel acteurs de mensheid om de tuin leiden.

Exopolitiek, deel 6

Verslagen uit Montauk, Long Island.

Over mind control, tijdreizen en het scheppen van afgeleide imitatie-werkelijkheden.

Exopolitiek, deel 7

William Cooper over Operation Majority.

Het verhaal van Eisenhower, MJ-12 en de manier waarop de Amerikanen hun zelfbeschikkingsrecht verloren.

Exopolitiek, deel 8

Michael Tsarion vertelt over het buitenaardse virus dat het menselijk bewustzijn heeft besmet en de mensheid zo met een enorm dilemma heeft opgezadeld.

Exopolitiek, deel 9

Diverse bronnen - Jordan Maxwell, Greg Szymanski, Carol Brouillet en de deception dollar, James Bartley, David Icke, Len Horowitz, Jim Marrs, Linda Moulton Howe, Bob Dean, het BI-project, EBE-1, Kosmopoisk, Vril, Rode regen, leven in een zee van leugens.

Exopolitiek, deel 10

Amitakh Stanford

Een deel van de schepping is door een experiment parasitair geworden. Dit heet de Hemelse Vergissing (Celestial Error). Veel bewustzijn is bezig geweest dat aangetaste deel weer gezond te maken (Rescue Mission, Celestial Correction) maar het duister weigert terug te keren naar het Licht en is gehecht geraakt aan zijn parasitaire staat. Lichtwezens in het aardse leven zijn gehypnotiseerd, gevangen genomen en worden gegijzeld gehouden. Als ze hun wil overleveren aan het duister zijn ze verloren – vermoord in spirituele zin - en kunnen niet meer terug naar huis. Het leven in de materie is een hologram of Virtuele Werkelijkheid. Verschillende grotere en kleinere groepen buitenaardsen zijn bij de aarde betrokken en hebben hun eigen agenda's; meestal duister, soms licht.

Het belang van de aarde: Op aarde bevindt zich een multi-dimensionale constructie of machine, waarmee steeds een nieuwe tijdcyclus kon worden opgestart. Nu die onklaar is gemaakt kan tijd-ruimte als duistere manipulatie niet langer in stand worden gehouden, niet alleen op aarde maar ook elders in de kosmos.

Attentie: aquariusageBron: ascensie

Voeg toe aan: