Zoeken
 


Officiële Defensie-website VS bevestigt bestaan wapens die natuurrampen veroorzaken

Laatste wijziging: woensdag 10 maart 2010 om 11:10, 3707 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 10 maart 2010

Op de officiële website van het Amerikaanse ministerie van Defensie is een transcript te lezen van een vraaggesprek uit 1997 met de toenmalige minister van Defensie, William Cohen. Tijdens een conferentie over Terrorisme en Massavernietigings Wapens bevestigde hij wat al jaren hoofdzakelijk op het alternatieve internet wordt beweerd, namelijk dat er wapens zijn ontwikkeld waarmee aardbevingen kunnen worden veroorzaakt, vulkanen tot uitbarsting kunnen worden gebracht, extreme weersomstandigheden kunnen worden veroorzaakt en waarmee specifieke rassen en etnische groepen kunnen worden aangevallen.

Zouden diverse complottheoretici, die stellen dat bijvoorbeeld de grote aardbeving in China in 2008, waarbij 70.000 mensen omkwamen, en de recente extreme koudegolf in de VS het gevolg zijn van een 'weeroorlog' tussen de supermachten, dan toch gelijk hebben?

Over het bestaan van 'tectonische', 'seismische', 'HAARP' en 'eugenetische' wapens wordt al geruime tijd druk gespeculeerd. Foto's van bijvoorbeeld enorme installaties met duizenden antennes zijn de meesten wel bekend. Officieel is echter nooit bevestigd dat het hier om wapens gaat waarmee landen over de hele wereld getroffen kunnen worden met natuurrampen. Het zou eenvoudigweg gaan om antennes waarmee de atmosfeer en de ruimte worden bestudeerd.

In het onderstaande uittreksel van het vraaggesprek met minister van Defensie Cohen blijkt echter, dat dit soort wapens wel degelijk al in 1997 werden ontwikkeld:
 
Vraag: Minister Cohen, denkt u dat de dubbele beheersingspolitiek in Iran en Irak bevordelijk is voor de vrede in die regio? En denkt u dat dit meer terrorisme in de VS zal veroorzaken?
 
Minister Cohen:' ... Wat betreft Iran: ik denk dat Iran ook op lange termijn een bedreiging blijft voor de regio. Ze proberen massavernietigingswapens te verkrijgen en hebben die inmiddels al, zoals aanzienlijke hoeveelheden chemische en naar wij denken ook biologische wapens. Ook hebben ze geprobeerd kernwapens te maken. Ik denk dus dat onze dubbele beheersingspolitiek juist is, en daarom gaan we er bij onze bondgenoten op aandringen deze te steunen.'
 
Vraag: Hoe zit het met de paniek afgelopen week hier in Washington (over een mogelijke terreuraanslag)? In hoeverre zijn we op dit soort zaken voorbereid?

Cohen: 'Dat bleek onder de omstandigheden een valse dreiging te zijn. We kwamen er achter dat we in de inlichtingendiensten te maken hadden met iets wat wij 'spook mollen' noemen. Alleen al de angst dat er zich een mol in zo'n dienst bevindt kan een kettingreactie veroorzaken. De jacht op zo'n mol kan een inlichtingendienst weken, maanden en zelfs jaren verlammen.
 
Hetzelfde geldt voor de valse angst dat er gebruik zal worden gemaakt van een chemisch of biologisch wapen. Er zijn berichten dat sommige landen zoiets als een Ebola virus proberen te maken, en dat zou op zijn minst een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling zijn. Sommige wetenschappers proberen in hun laboratoria diverse pathogenen te ontwikkelen die specifieke etnische groepen en rassen kunnen uitroeien; anderen zijn bezig met een bepaalde techniek waarmee oogsten kunnen worden vernield door het inzetten van insekten. En weer anderen bestuderen zelfs een vorm van eco-terrorisme, waarbij ze met behulp van elektromagnetische golven het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen kunnen veroorzaken en vulkanen tot uitbarsting kunnen brengen.
 
Er zijn dus een groot aantal knappe koppen bezig met het ontwikkelingen van manieren waarmee ze andere landen kunnen terroriseren. Dat is een realiteit, en dat is de reden waarom wij onze inspanningen moeten vergroten, en daarom is dat zo belangrijk.'
 
(De minister heeft het verder nog over een Noord Koreaanse overloper, die aan de authoriteiten van Zuid Korea de vermoedens bevestigde, dat het Stalinistische Noord Korea werkte aan de ontwikkeling van kernwapens. Niet alleen heeft Noord Korea inmiddels diverse kernproeven uitgevoerd en is het land inderdaad in het bezit gekomen van kernwapens, maar ook heeft het land hoogwaardige nucleaire technologie en verrijkt uranium aan Iran en Syrië geleverd.)
 
Aangezien al 13 jaar geleden gesproken werd over de ontwikkeling van dit soort vreselijke wapens, kan rustig worden aangenomen dat diverse landen in de wereld -waaronder natuurlijk ook de VS- deze wapens inmiddels bezitten, en mogelijk zelfs al hebben ingezet. De Venezolaanse president Hugo Chavez beschuldigde de VS onlangs van het veroorzaken van de aardbevingsramp op Haïti. Hoewel van een anti-Amerikaanse dictator dergelijke beweringen weinig opzien hoeven te baren, lijken dit soort aantijgingen in het licht van het bovenstaande toch niet helemáál onzinnig, ook al valt er geen enkele strategische reden te bedenken waarom de VS baat zou hebben bij de verwoesting van Haïti (Sommigen denken dan ook dat dit slechts een test (!) met een dergelijk wapen was).
 
 
Xander
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: