Zoeken
 


Megabedrijven zorgen voor 2.200 miljard dollar milieuschade

Laatste wijziging: zondag 21 februari 2010 om 16:19, 2713 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 21 februari 2010

De 3.000 grootste bedrijven ter wereld veroorzaken jaarlijks voor 2.200 miljard dollar (zo'n 1.626 miljard euro) aan milieuschade. Dat blijkt uit een VN-rapport waarop de Britse krant Guardian beslag kon leggen. Indien deze bedrijven moesten opdraaien voor het gebruik en misbruik van het milieu, zou hen dat een derde van hun winst kosten.

Momenteel is er geen enkel bedrijf dat volledig moet opdraaien voor alle schade aan het milieu. Die schade heeft wereldwijd nochtans onrustwekkende proporties aangenomen, met het verdwijnen van steeds meer visbare wateren en vruchtbare gronden.De Verenigde Naties hebben getracht die milieuschade te becijferen. Hun rapport, dat "Stern for Nature" wordt genoemd verwijzend naar het invloedrijke rapport van Nicholas Stern over de kost van klimaatverandering, zou later dit jaar gepubliceerd worden.

Broeikasgassen
Nu al blijkt dat de schade die de 3.000 grootste bedrijven ter wereld in 2008 aanrichtten, op 2,2 biljoen dollar wordt geraamd. Meer dan de helft van alle schade wordt aangericht door de uitstoot van broeikasgassen. Ook de uitstoot van fijn stof en het lozen van vervuilende stoffen in rivieren richten heel wat schade aan.

Nog hoger
Het uiteindelijke kostenplaatje zou nog hoger liggen, want er is nog geen rekening gehouden met de effecten op lange termijn, zoals bijvoorbeeld migratie of het probleem van toxisch afval. Als remedie wordt gesuggereerd om subsidies voor vervuilende sectoren als energie of transport af te schaffen. De onderzoekers pleiten ook voor meer regelgeving en hogere taksen voor bedrijven die milieuschade berokkenen. (belga)Bron: milieuagent.nl

Voeg toe aan: