Zoeken
 


Bezwaar tegen vergunning proefveld GMO gewassen

Laatste wijziging: zaterdag 9 januari 2010 om 18:51, 2538 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 9 januari 2010

Het consumentenplatform European GMO-free Citizens heeft bij het ministerie van Vrom bezwaar gemaakt tegen twee vergunningaanvragen voor veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen.

Volgens het platform mogen de vergunningen niet verleend worden, omdat niet de precieze locaties van de proeven worden aangegeven.

De vergunningaanvragen liggen ter inzage, maar de kaarten met locaties zijn er uit gehouden omdat het een vertrouwelijk deel zou zijn. De Raad van State vernietigde vorige maand juist twee vergunningen die verleend zijn zonder dat de locatie van de veldproeven openbaar was. Volgens de Raad is openbaarheid voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen.Bron: agd.nl

Voeg toe aan: