Zoeken
 


Biobrandstoffen drijven voedselprijzen enorm op

Laatste wijziging: dinsdag 5 januari 2010 om 19:02, 2448 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 5 januari 2010

Volgens een ongepubliceerd intern rapport van de Wereldbank zijn de prijzen globaal wel tot 75% gestegen. De Amerikaanse regering beweert echter dat het minder dan 3% is.

Door het inzetten van landbouwgrond voor het verbouwen van biobrandstoffen in plaats van voedsel voor (menselijke) consumptie, is de voedselvoorziening voor met name het armste deel van de wereldbevolking in het geding gekomen. Meer dan 100 miljoen mensen zijn door deze toegenomen voedselprijzen tot onder de armoede grens gedreven. In januari 2007 braken in Mexico protesten uit als gevolg van prijsstijgingen van 400% voor tortilla's door de toegenomen vraag in de Verenigde Staten naar maïs voor biobrandstof.

De productie van biobrandstoffen heeft op 3 manieren invloed uitgeoefend op de prijzen:
- Graan dat normaal gesproken als voedsel dient, wordt nu gebruikt als brandstof
- Boeren worden gestimuleerd (hogere winsten) om gewassen voor biobrandstof te verbouwen
- In de financiële markt wordt nu flink gespeculeerd in granen, wat de prijzen nog meer opdrijft.

De politieke leiders blijven het feit negeren dat de toegenomen vraag naar biobrandstoffen (vooral van de US en de EU) enorme prijsstijgingen tot gevolg heeft en geven het milieu zodoende de hoogste prioriteit.

Aanhangers van deze brandstoffen beweren dat het een veel groener alternatief is voor fossiele brandstoffen. Er zijn echter experts die dit weerleggen vanwege de vervuilende productie van ethanol . Al met al schijnt de C02 uitstoot bij verbranding (hier zijn transport en de productie bij inbegrepen) geen noemenswaardige verbetering te zijn op de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook heeft onderzoek aangetoond dat het gebruikte mest bij de teelt een aanzienlijke bron van C02 uitstoot geeft.

Er worden in hoogtempo oerbossen - de longen van de aarde - gekapt om aan de toenemende vraag van biobrandstoffen te kunnen voldoen. Ieder uur verdwijnen er in Indonesië maar liefst 300 voetbalvelden bos, de grootste drijvende kracht hierachter is de vraag naar palmolie. 20% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt door het verwoesten van bossen.

Zo zijn dus alle groene motieven in rook opgegaan, wat is dan in godsnaam het motief om dit door te drukken...

Lord Monckton heeft benadrukt dat het invoeren van regels tbv het milieu, één van de gruwelijkste misdaden ooit is omdat veel van deze regels (vooral tbv biobrandstoffen) voor derde wereld landen genocide tot gevolg heeft.

Poor people around the world, “Are being killed in large numbers by starvation as a result of (climate change) policy,” said Monckton, due to huge areas of agricultural land being turned over to the growth of biofuels. “Take Haiti where they live on mud pie with real mud costing 3 cents each….that’s what they’re living or rather what they’re dying on.”

As a National Geographic Report confirmed, “With food prices rising, Haiti’s poorest can’t afford even a daily plate of rice, and some must take desperate measures to fill their bellies,” by “eating mud,” partly as a consequence of “increasing global demand for biofuels.”

Zelf geloof ik niet in de Global Warming zoals we die voorgeschoteld krijgen. De invloed van de mens hierop is naar mijn mening nihil en na het uitlekken van de emails van het CRU (Climategate), waarin aangetoond wordt dat er met de cijfers is gemanipuleerd zijn er wereldwijd nog meer mensen gaan twijfelen. Maar al zou het waar zijn, dan geeft al het bovenstaande toch wel aan dat deze regels die worden ingevoerd ten behoeve van het milieu kant noch wal raken.Bron: toymonk5

Voeg toe aan: