Zoeken
 


Wings: 2010...Het Jaar van Creativiteit, Manifestaties en Zelfexpressie

Laatste wijziging: zondag 3 januari 2010 om 19:30, 3098 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 3 januari 2010

Gelukkig Nieuwjaar!

En wat een heel verschillend en spannend nieuw jaar het kan zijn voor velen voor ons (lach). 2010...het jaar van creativiteit, manifestaties en zelfexpressie. Of in andere woorden, het begin van de schepping van de Nieuwe Wereld, daar de eerste fase van het ascentie proces compleet en helemaal voorbij is.

Waar zijn we nu, op dit specifieke moment in de tijd, hoe kwamen we inderdaad hier en waar gaan we naar toe?

Ook al zou het kunnen voelen alsof er niet veel gebeurd is de laatste tijd, of misschien was er een grote stilte, toch is er inderdaad een grote hoeveelheid herstructurering en voorbereiding voor onze volgende fase geweest.

Daar de scheiding van de werelden in september plaatsvond, is het nog niet zo lang geleden, dat we losbraken van de oude realiteit en voort maakten richting een hele nieuwe realiteit. Deze scheiding creëerde een enorme beweging voor de Nieuwe Planeet Aarde, daar ze in een hele nieuwe groef in het universum geduwd werd, nu een ruimte innemend, met een heel nieuwe en hoger vibrerende positie.

Tijdens deze periode werd alles wat in en op de aarde verbleef ook uit zijn oude groef geduwd. Een enorme hoeveelheid energie was nodig om deze beweging te creëren en velen van ons voelden dit met grote intensiteit. Tijdens deze periode werd alles geduwd, dus elke slapende of overgebleven duisternis in ons kwam ook naar boven en naar buiten (precies toen we dachten dat het meeste van onze interne zuivering voor een tijd lang voorbij was!). Dit was een enorme onderneming en een monumentale gebeurtenis.

Onmiddellijk na dit proces, dat ons in een hele nieuwe locatie duwde, zagen velen van ons zichzelf terechtkomen in nieuwe huizen, ofwel door nieuwe veranderingen in onze huidige huizen, of letterlijk door te verhuizen naar hele nieuwe locaties op de planeet. Velen werden geplaatst in nieuwe verblijfplaatsen, zodat ze werden geplaatst in ruimten van vrede, sereniteit en comfort voor de komende tijd. Dus velen arriveerden op nieuwe plaatsen, om er vervolgens achter te komen dat er eigenlijk niet veel gebeurd was na hun aankomst, waardoor velen verward en zelfs teleurgesteld achterbleven, maar toch waren de dingen op een hoger en dieper niveau aan het vooruitgaan. Er was een diepe beweging aan de gang en het duurt een tijd voordat alle stappen hiervan doorgenomen zijn.

Dus nadat de nieuwe locaties en voor sommigen hun huidige locaties compleet waren, vond de enorme beweging plaats. Nadat de aarde en al haar bewoners in een hele nieuwe plaats arriveerden, werd er een gronding gevoeld. Een mooie neerdaling en tijd voor een korte rust. En velen van ons hadden dat nodig! We waren inderdaad ergens in een hele nieuwe plaats aangekomen.

Dit gevoel van neerkomen en gronden was kort, want nadat de aarde arriveerde in haar hele nieuwe ruimte in de kosmos, begon ze met een proces van wiegen om haar uitlijning compleet te maken. Dit wiegproces kon gevoeld worden als op en neer. Of hoog en dan weer laag. En al die tijd waren er hogere energieën aanwezig om te scheppen en te assisteren in dit proces en deze hogere energieën bewogen zelfs nog meer energie van binnen en van buiten.

Er kon toen duisternis gevoeld worden. Depressie, afkeer van het zelf, grote negativiteit en futiliteit en paniek en zorg waren enkele van de symptomen van de hogere energie die arriveerde en die elk overgebleven lager vibrerende energie binnenin ons raakte. Deze hogere energie kwam voort uit onze hele nieuwe positie in de kosmos. In aanvulling hierop, omdat we van binnen voorbereid moeten zijn voor deze hele nieuwe fase, hadden de meesten van ons nog steeds persoonlijke energieën die ook uitgebalanceerd en uitgelijnd moesten worden. Op hetzelfde moment, omdat we echt in de Nieuwe Aarde aan het gronden waren met onze hoger vibrerende energie en de hoger vibrerende energie van de aarde, kwamen erg oude energieën van duisternis, die slapende waren onder het oppervlakte van de aarde, ook uit hun oude groeven. Ik kan me dagen herinneren, dat ik eenvoudig over de weg reed en deze energieën naar boven zag drijven vanuit de oppervlakte van de aarde, terwijl ik dacht wat een rare tijd dit is!

Maar er was zelfs nog meer aan de hand, daar het enorme duwen en herlijnen letterlijk energieën samendrukte, die inderdaad goddelijk verbonden zullen worden in de komende tijden. Voeg hieraan toe de hoger vibrerende energieën die door onze kroonchakra's arriveren en die enorme sinus en hoofddruk veroorzaken, naast allergieën en vreemde verkoudheden en het is geen wonder dat we een pauze nodig hadden! Er was zoveel aan de hand in die tijd, dat het bijna onmogelijk was om een gewoon of normaal patroon te melden. Ik kan me herinneren dat ik het gevoel had, dat een dagelijkse WINGS eigenlijk heel nodig was!

We zijn nu letterlijk in kleine en groeiende stapjes aan het gronden, sinds de scheiding van de werelden die in september 2009 plaatsvond. Dit proces had eigenlijk moeten plaatsvinden tijdens de solstice in juni 2009, maar zoals ik nu al zo vaak heb geschreven (wees klaar voor wat oude en saaie energie hier..), besloten we op onze zielsniveaus te scheiden van de oude realiteit. Er was genoeg tijd gegeven aan alle zielen die hier verblijven om zich te openen en te verruimen en dit creëerde een vertraging van zes maanden meer (bovenop de vertraging van meer dan twee jaar...en ja op zielsniveau gingen we graag akkoord met het proces wat meer tijd te geven).

Dus toen lieten we al onze oude levens gaan, die relateerden aan de eerste fase van het ascentieproces, we lieten alle bagage achter en voor velen gold, dat zij ook familie en geliefden achter lieten, die nog steeds niet bereid waren, zich te openen, te verruimen en lager vibrerende patronen en gedrag achter zich te laten.

De herpositionering van de Nieuwe Aarde en van hen die in haar verblijven, begon onmiddellijk nadat de scheiding plaatsvond. En weer nadat de herpositionering zojuist compleet was begon het grondingsproces toe te nemen en plaats te vinden in kleine maar toenemende stapjes en we zijn nu goed op weg. Dus ook al mag het gevoeld hebben, alsof de dingen dood in het water lagen, gebeurde er toch veel om onze hele nieuwe basis te ondersteunen. We beginnen aan een hele Nieuwe Aarde en deze Nieuwe Aarde heeft natuurlijk een nieuwe basis nodig.

De solstice van 21 december 2009 was de hoofdspeler, daar het onze gronding in de Nieuwe Aarde enorm ondersteunde. De Nieuwe Aarde wordt nu natuurlijk door onze geschept en op deze manier worden we erin getrokken, als de juiste beheerders en scheppers die we moesten zijn. De nieuwe aarde is nu zelf hoger aan het vibreren, dus op deze manier arriveren de hogere energieën vanuit haar binnenste en natuurlijk ook vanuit het binnenste van ieder van ons. De aarde is de sleutel, net zoals wij.

Dus waar staan we nu? Waar staan wij nu in dit proces en wat kunnen we in de komende tijd verwachten?

Het kan nu heel leeg voelen, met een bepaald afscheiding nu aanwezig, maar dit is alleen omdat we midden in een proces van het verbinden met onszelf zijn neergesmakt. De hogere sferen zijn nu heel erg in ons en dit is het proces wat wij momenteel meemaken. Dit is waar wij contact mee moeten maken om onze hele nieuwe basis te kunnen scheppen. We zijn in het proces van ons te herinneren wie we zijn en waarom we hier op deze aarde zijn. We zijn in het proces van ons te herinneren wat we hier kwamen doen en zijn. En dit proces zal zich helemaal vanzelf ontvouwen naargelang we meer volledig gronden in de Nieuwe Aarde. Vanaf de bodem zal zonder al te veel moeite elke cel in onze lichamen zich langzaam vullen met deze zielsherinneringen. Dit zal nu met een toenemende snelheid plaatsvinden, daar de aarde nu tot rust is gekomen in haar juiste en ware nieuwe positie in de kosmos. Daarom is het nu tijd.

Op een hele vreemde manier, zouden we het gevoel kunnen hebben achteruit te gaan, of beter gezegd terug in de tijd (en ik doel hiermee niet op de huidige retrograde Mercurius, alhoewel Mercurius dit proces inderdaad wel steunt). Wat er gebeurd is, dat we aan het verbinden zijn met onze ware en authentieke zelf. We duwen alles uit onszelf (en we zijn bijna klaar met dit proces), dat met de eerste fase van het ascentieproces te doen heeft. Alhoewel dit proces van uit ons duwen, of teruggaan naar de zielen, die we waren voordat de eerste fase begon, voor het grootste deel van 2009 plaatsvond, is dit specifieke stadium een beetje anders.

Gedurende het grootste deel van 2009 lieten we grotendeels onze oude rollen los. Momenteel zijn we aan het herverbinden met onze nieuwe rollen. De reden dat we terug in de oude rollen gaan, of het gevoel dat we terug in de tijd aan het gaan zijn, komt omdat we nu de zielen gaan worden, die we in de eerste plaats kwamen te zijn. Dit betekent, dat we aan het herverbinden zijn en aan het herinneren zijn en eveneens ook aan het worden zijn, wie we zouden worden, als de zielen die zouden arriveren om de Nieuwe Planeet Aarde te scheppen. Deze zielsherinneringen en blauwdrukken waren erg intact toen we arriveerden, maar de eerste fase van het ascentieproces creëerde andere rollen, daar het onze intentie in die tijd was, om de vibratie en het bewustzijn van de planeet te verhogen, om een basis en plaats aan te leggen die ons in staat zou brengen en ons toe zou staan deze hele nieuwe Aarde te creëren. We hadden het nodig deze in een hoger vibrerende energie te creëren. Dus ook al gingen onze rollen er voornamelijk om de vibratie van de planeet te verhogen gedurende de eerste fase, toch probeerde we ook onze rollen met betrekking tot het creëren van de Nieuwe Aarde te vervullen. NU krijgen we de kans om ons alleen maar op deze originele rollen te richten, daar het EINDELIJK tijd is om onze visies te manifesteren.

Momenteel het gevoel hebben terug in de tijd te gaan, zou zich kunnen manifesteren als het ontdekken, dat wij plotseling in aanraking komen met oude vrienden uit het verleden en zelfs deze nieuwe contacten zullen blijven vasthouden, of soms gewoon even de neuzen aanraken en dan weer verder gaan. We zijn contact aan het maken met hen die ons toendertijd kenden. We zijn contact aan het maken met hen die onze zielenplannen opnieuw kunnen helpen ontwaken waarmee we arriveerden, voordat de eerste ascentiefase begon. We zijn op allerlei manieren aan het uitlijnen met deze oude energieën in ons, voordat we in onze volgende fase van creatie en ervaring stappen. Deze ervaring van het herverbinden met oude vrienden, begon eigenlijk al vele maanden geleden, maar toen veranderden we abrupt onze plannen met de scheiding van de werelden, we verplaatsten naar een nieuwe ruimte in de kosmos en nu hervatten we dit proces van opnieuw opstarten weer.

Er is ook een ander scenario aanwezig. Voor sommigen van ons, geldt dat we de laatste ranken van onze oude zielenscripts aan het vervullen zijn, voordat we ons in onze Hemel op Aarde kunnen plaatsen. Deze oude zielenscripts konden niet worden voldaan, daar de eerste ascentiefase met zoveel duisternis verwikkeld was, dat onze plannen zogezegd verkeerd gingen, de eerste ascentiefase werd intenser, dan waar we op ingespeeld waren en sommigen van ons konden een deel van hun zielenscripts, dat we kwamen ervaren niet creëren of vervullen. Gedurende die tijd leek duisternis alles te overheersen en aldus waren de omringende vibraties niet hoog genoeg om sommigen van ons in staat te laten zijn te doen wat we kwamen doen.

Nu dat er een scheiding van de werelden heeft plaatsgevonden, zijn we heel erg vrij en verlost van de oude ervaring van ongeveer de laatste tien jaar. Trouwens niets ging er eigenlijk "verkeerd"....er was simpelweg een vrijheid van keuze. Deze keuzevrijheid ging de ene weg en we besloten toen als het licht, dat we verder zouden gaan, maar dan simpelweg in een andere richting en op die manier in staat zijnde een realiteit te ervaren waaraan we op allerlei manieren gewend waren. Dit is de nieuwe realiteit waar de meesten van ons zich momenteel in bevinden. En om de nieuwe basis te leggen en de nieuwe blauwdrukken op allerlei manieren vast te leggen, zijn sommigen van ons nu eindelijk in staat, datgene te vervullen waarvoor we kwamen te ervaren, om de Nieuwe Aarde voor deze fase te creëren. Opnieuw schijnbaar weer terug in de tijd gaan, maar deze ervaring alleen maar in de Nieuwe Wereld hebbend die het zal ondersteunen, waar dat in de oude realiteit niet kon.

Op deze manier leven we nu in een wereld die uiteindelijk weer betekenis zal hebben.

Een ander scenario wat momenteel aanwezig is, heeft te maken met herstructurering en het nieuwe vanaf de bodem te vormen. In andere woorden: we leggen een nieuwe fundering voor onszelf, ofwel door herstructurering van onze zaken, onze huizen, onszelf, of door vele andere dingen, zodat wij voor onszelf een hele nieuwe fundering kunnen creëren. We creëren nu van de grond af en dit is waarom er een drang is om te gronden en diep te verblijven in de Nieuwe Aarde. Herstructureren is de eerste fase en dit is wat er nu gebeurt. Op deze manier zal veel voor ons op moeiteloze wijze arriveren als het met dit thema te maken heeft. Dingen worden inderdaad goddelijk geordend.

Nadat we herstructureren, zullen we verder uitbreiden van waaruit we herstructureerden of vanuit de nieuwe basis die we legden, meer en meer ranken creërend en onze eigen individuele nieuwe realiteit zal dan groeien. Nadat onze eigen realiteit en onze zielendoelen of hartenwensen behoorlijk duidelijk gemanifesteerd zijn, zullen we gaan verbinden met dezelfde nieuwe realiteiten van onze broers en zussen en we zullen hierdoor een heel nieuw raster creëren voor de Nieuwe Planeet Aarde.

Leven vanuit het hart zal de norm gaan worden. We zullen ontdekken dat onze harten onze beste navigators zijn en we zullen ze vaak gebruiken. Onze harten zijn een behoorlijke tijd open geweest in de laatste tien jaar, simpelweg omdat de eerste fase van de ascentie zoveel in onze bovenrug en nekgebieden had geopend, hierdoor toestaand dat onze engelenvleugels konden ontspruiten. Maar onlangs zijn onze harten ook voor andere redenen opengegaan.

Hoewel sommigen van ons sinds een behoorlijke tijd intellectueel wel weet hadden van het uit je hart leven (en sommigen van ons zijn hier beter in dan anderen!), zijn door alle pijn en lijden die velen van ons onlangs hebben gezien of ervaren hebben, onze harten zelfs nog meer geopend (hiervoor zouden ze "gesloten" kunnen zijn door de ervaring van het vertrekken uit de oude realiteit en hadden ze dit nodig bij het scheiden en het achterlaten!). Het hebben van een open hart en liefde geven en ontvangen, is misschien het enige dat goed en juist voelde tijdens deze onlangs uitdagende tijden, nadat we de oude realiteit verlieten, en we kunnen ons dit nu goed herinneren en toegang vinden naar deze ruimte van een hoger niveau van zijn en meer op ons gemak voelen. Als hiernaast iets gebeurt wat "goed" voelt, dan openen onze harten zich weer opnieuw en we zouden willen huilen en we zouden heel emotioneel kunnen worden. Dankbaarheid en een open hart zijn regelmatig bijproducten in tijden van groot lijden en uitdaging.

Bovendien zullen velen van ons het echte weten ervaren dat onze "perfecte" partner voor ons is gearriveerd, daar zij de sleutel zullen hebben naar een speciale en goddelijke opening in onze harten. En als dit voor ons gebeurt, zijn de ervaring ervan en de tranen van vreugde die we plengen niets minder dan van een andere wereld en vanuit de hemel gezonden. Het gaat allemaal over harten nu.....allemaal over harten.

Op deze manier zullen mentale, analytische en gedachten processen langzaam verruild worden voor hart en gevoelsprocessen. We zouden verbindingen kunnen ontdekken die intellectueel absoluut geen betekenis hebben, maar onze harten zeggen iets anders. Muziek zal de weg wijzen, daar het een staat van gevoel en expressie creëert, die onze gedachten en denken voorbij gaat. Op deze manier zouden we kunnen ontdekken dat we plotseling niet genoeg muziek kunnen krijgen, of dat we intensieve wensen hebben om iets te creëren wat met geluid te maken heeft. (Bijvoorbeeld, ik heb sinds enkele weken een paar keer een immense zin gehad om audio boeken te creëren, daar schrijven mijn grootste vorm van expressie is en geluid ze naar een nieuw niveau brengt).

Creëren zal ook een hoofdthema zijn in 2010. We zullen ontdekken (en we ontdekken nu al) dat als we omdraaien, dat we zien dat we inderdaad al een deel gecreëerd hebben van iets, waarvan we in het verleden alleen maar gedroomd hebben. We zouden simpelweg niet kunnen opmerken wat vlak voor ons staat, daar we zouden kunnen kiezen om ons te richten op dingen die "ogenschijnlijk" verkeerd lijken te zijn, daar dit veel is van wat we in het recente verleden hebben gekend.

Herstructurering en een nieuwe basis leggen betekent, dat we ons voorbereiden op de dingen die gaan komen. Dus dit heeft ook met onze financiën te maken. Dit is een lange sleep geweest met betrekking tot het arriveren in de erg nieuwe ruimte. We zouden heel erg aarzelend kunnen zijn als het erop aankomt opnieuw te starten. Wat voor mij tot nu toe werkte, was een simpele wens uit te spreken op een heel onthechte manier en dan wachten totdat het zich manifesteert. En je zou niet geloven wat zich allemaal heeft gemanifesteerd. Simpele dingen die niet drastisch belangrijk zijn voor ons, zijn grote dingen om mee te beginnen. Zo oefenen we op een goede manier om opnieuw terug in het zadel te komen en ons in posities van kracht te plaatsen, en ik geloof dat dit is wat velen van ons nu momenteel nodig hebben.

Positief denken en hoop hebben zijn ook van vitaal belang. We kunnen ervoor kiezen, dat de dingen inderdaad heel anders zijn, daar we nu zonder uitzondering de juiste en ware scheppers van onze eigen realiteit zijn.

Dit grondingsproces is ook ontworpen om een nieuwe kracht en vertrouwen in ons te creëren. Ook al gaat het langzaam, we zouden nu kunnen ontdekken dat we weer de leiding kunnen hebben, ook al leek dat in de laatste jaren anders te zijn. We zouden ook geleerd kunnen hebben, wat het is dat we zouden willen creëren. Dit is omdat we gegroeid zijn en ver gekomen zijn, met betrekking tot wat de eerste fase van de ascentie binnenin ons creëerde....ons naar hogere niveaus brengend van wat we zouden willen creëren.

Ja, we zijn inderdaad weer helemaal overnieuw aan het starten. We gaan terug naar de zielsidentiteiten die we ooit belichaamden, toen we zojuist arriveerden op deze aarde, daar we helemaal klaar zijn met het proces van de vibratie van de aarde te verhogen via onszelf. We kunnen het verleden nu achter ons laten en weer beginnen met onze intacte oorspronkelijke zielsplannen.

Enige valkuilen? Zoals in het verleden hebben wij allemaal een vrije wil en keuze die past bij wie we verkiezen te zijn en wat we verkiezen te creëren. Angst en analytisch denken kan makkelijk verpletteren en kan ook bepalen wat we creëren en ervaren. Ook kan het gevaar bestaan, dat wanneer onze nieuwe rollen en bijdragen of oorspronkelijke zielenidentiteiten ons beginnen op te vullen, hierbij in acht nemend dat alles in de hogere sferen wordt vergroot, zij ons met te veel op vullen. Dit kan een houding creëren van "mijn ding is het enige ding en dit is zoals het allemaal hoort te zijn", of ook een overheersende houding van "vertel me niet wat te doen of te geloven", omdat als we echt beginnen met onszelf vrij uit te drukken, we de neiging hebben de vrijheid te willen hebben om alleen dit te doen. Velen van ons zijn ook moe van het zich slachtoffer te voelen! Maar daar we onze oorspronkelijke zielsplannen en doelen gaan belichamen, zullen we ook een ervaring hebben van gevraagd worden om aan het geheel mee te werken, daar ons deel heel erg zichtbaar zal worden voor anderen.

Dus het kan echt helpen als we ons herinneren dat ons "deel" simpelweg maar een deel is en het moet passen met vele andere delen om het geheel te kunnen creëren. Het zal enorm helpen om de delen, die onze broers en zussen bezitten te erkennen en ervan te houden. Sinds vele jaren heb ik dit scenario zien ontvouwen en het dient alleen om elke hoop op het creëren van een nieuwe realiteit te ontbinden, en het meest belangrijke nog om ooit de kans te hebben met iemand samen te komen. In de beginnende stadia zou deze houding zeer waarschijnlijk kunnen plaatsvinden, daar onze nieuwe vrijheid van creatie immens zal zijn. Maar uiteindelijk zullen we ons realiseren dat we inderdaad elkaar nodig hebben, als we niet absoluut alles alleen willen creëren en ook zouden we een ervaring willen hebben die zich buiten onze individuele groef en bewustzijn bevind. Maar wie weet? Het is aan ons, dus echt, alles kan mogelijk zijn en gebeuren.

We zijn nu in de ruimte van de Nieuwe Wereld. Laten we hopen dat we niet de uitdagingen en de duisternis creëren die in de wereld bestond, die we juist hebben achtergelaten......

In deze nieuwe wereld kunnen we natuurlijk alles creëren wat we verkiezen. We kunnen een individuele realiteit op onszelf creëren dat groots reflecteert wie we zijn en wat van betekenis is voor ons. Op deze manier kunnen we ontdekken, dat we niet gealarmeerd hoeven worden voor wat er gebeurt in de gebieden die zich niet in onze "rechtsgebied" bevinden. Er zijn veel dingen die spoedig zullen gaan gebeuren in de oude wereld, maar als we ons herinneren dat we ons niet langer daar bevinden, dan zouden we een gevoel van zekerheid en comfort kunnen voelen, door te weten dat wat wij nu aan het creëren zijn iets heel nieuws en anders is en ver weg is, van wat daar aan het gebeuren is. Als we geleidelijk beginnen onze angsten uit het verleden los te laten, en geleidelijk over de aarzelingen heen kunnen komen, dan zullen onze scheppingservaringen en mogelijkheden uiteindelijk eigen voor ons worden. Dit zal zeer waarschijnlijk eerst op een individuele manier gebeuren, voordat we uiteindelijk met anderen gaan verbinden...van de grond af opstarten en dan verder uitbreiden.

Zullen er continue ups en downs zijn? We gaan een nieuw gebied binnen en ups en downs maken meestal deel uit van dat terrein. Maar alweer, wie weet, want zoals altijd is het aan ons met betrekking tot wat er gebeurt. Het hoofdthema hier nu is, dat WIJ de ultieme scheppers zijn. Het is aan ons met betrekking tot wat we creëren, en met wie. Zoals ik al zo vaak heb geschreven in het verleden, de combinatie van onze energieën zal datgene zijn, wat groots zal bijdragen aan het sneller en intensiever bewegen van de energieën. Als we samenkomen gebeuren er inderdaad veel sneller wonderen en dit is de manier waarop hogere energieën ook regelmatig onderhouden worden. Door de vervulling van de eerste ascentiefase, zijn WIJ degene die de hogere energieën nu vasthouden en als we deze energieën combineren met de energieën van een ander, dan creëren we een nieuwe realiteit voor onszelf. Voeg hieraan toe het feit, dat in de hogere sferen alles is vergroot en dan hebben we zo het recept voor "alles is mogelijk".

Velen van jullie zijn zich er goed bewust van, dat wat je hier leest niet perse jou eigen realiteit hoeft te zijn noch jouw ervaring. We hebben nu de nieuwe vrijheid om te creëren, wat we maar verkiezen te creëren en het is dan aan een ieder van ons, welke wonderlijke realiteiten we verkiezen om te creëren voor onszelf.

Daar de dingen vooruit beginnen te gaan, ook al gaat het langzaam vanaf de bodem, en als we ontdekken dat we inderdaad terug aan het roer zijn, dan zal onze hele Nieuwe Wereld beginnen. Al die lage been, voet en lage rugpijn, die sommigen van ons ervoeren waren simpelweg een voorbereiding op het ankeren in deze nieuwe en spannende realiteit, die langzaamaan zal verrijzen vanaf de bodem. Op een spannend en miraculeus 2010!

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

Dit artikel is vertaald door: Linda (linda.postema@yahoo.com)

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.comBron: goto2012

Voeg toe aan: