Zoeken
 


Exopolitiek, deel 10 Amitakh Stanford, deel 2 Buitenaardse groeperingen

Laatste wijziging: zaterdag 2 januari 2010 om 10:00, 6368 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 2 januari 2010

Confrontaties en agenda's
Op haar Xee-A Twelve website bericht Amitakh Stanford vanaf 2003 over de ware aard van deze werkelijkheid en de stand van zaken van de Reddingsmissie op verschillende niveaus. Op metafysisch niveau gaat het om de confrontatie tussen Licht en Duister, de War of Essences. Binnen de corrupte schepping van het Duistere Principe, de materiële werelden die Amitakh de Virtuele Werkelijkheid noemt, heeft het Duister zijn hulpjes en vertegenwoordigers. Zij voeren hun agenda's van beheersing en onderdrukking uit. In deze Eindtijd zijn aspecten van het Duister geïncarneerd in menselijke lichamen. Ook het Licht heeft zich in die werkelijkheid geprojecteerd en is bezig met het uitvoeren van de Reddingsmissie, die vrijwel is voltooid.

Veel Lichtbewustzijn is ondergedompeld in het Koninkrijk van Vorm en Beweging. Gevangen en gegijzelde lichtwezens kunnen zich o.a. in de natuur, in lichamen van mensen, dieren, of buitenaardsen bevinden. Een deel van hen is levensvatbaar, en een deel van de levensvatbaren is zich min of meer bewust van hun situatie. Hun doel is overleven in spirituele zin tot ze eindelijk naar huis kunnen. Gevallen lichtwezens zijn helemaal ondergedompeld geraakt en ingelijfd in de agenda's van het duister, meestal zonder dat ze dit weten of begrijpen.

De vele kunstmatige levensvormen die zich nu in menselijke lichamen bevinden zijn kopieën en hebben geen echte essentie of spirit. Hun agenda's zijn geprogrammeerd met corrupte gedachtevormen als je vermaken, ervaringen opdoen, lekker genieten van het leven en je uitleven. Slavenbewustzijn is expliciet geprogrammeerd met gedachtevormen als gehoorzaam, dienstbaar, dankbaar, loyaal, volgzaam en nederig zijn. Deze groep kan niet ontwaken. Er is geen innerlijk licht dat hen uit de staat van onderdompeling kan leiden.

Tijdmanipulaties en de Reddingsmissie
In een ver, mistig verleden arriveerden de Anunnaki vanuit hun toekomst op aarde. Het waren buitenaardse kolonisten die terug reisden in de tijd met een speciaal doel. De aarde bevat veel water dat elektriciteit kan geleiden, maar ook droge plaatsen, en is hol. Dat maakte deze planeet bijzonder geschikt als dynamo voor hun multi-dimensionale constructie, de atu-waa, waarmee ze keer op keer nieuwe grote tijdcycli hebben opgestart. De Anunnaki zijn tijdmanipulatoren en slavenmeesters, die als hulpjes van de Grote Piraat deze Virtuele Werkelijkheid besturen.

De echte Lichtschepping heeft, na een paar mislukte pogingen om de gevangen lichtdeeltjes te bevrijden, een nieuw reddingsplan op touw gezet. De Lichtdeeltjes die in deze Virtuele Werkelijkheid vast zitten, konden namelijk niet eenvoudig worden bevrijd. Als dat zo maar midden in een tijdcylus zou gebeuren, liepen de gegijzelde lichtdeeltjes te veel gevaar. Dat kwam omdat ze met duistere lichtdeeltjes zijn vermengd tot een soort mayonaise en er diverse 'gevangenismuren' om hen heen zijn opgetrokken door het duister. We kennen de krachten die deze muren optrekken als magnetisme, elektriciteit en elektromagnetisme.

Het Reddingsteam besloot dat de gevangen lichtdeeltjes het best bevrijd konden worden wanneer een tijdcylcus helemaal ten einde was, en een nieuwe niet kon worden opgestart. Dan zouden die gevangenismuren namelijk uiteen vallen. Tot die tijd moesten de gegijzelde lichtwezens wachten en hun tijd uitzitten.

Toen de Waah-haalu, de Elite van de Anunnaki, de Lichtkrachten wilden ontvluchten, hebben ze zichzelf verschanst in een andere tijdzone, van waaruit ze niet meer terug konden naar de aarde. Ze hebben zichzelf dus gevangen en buiten spel gezet. Deze Elite bechikte over kennis om de tijd opnieuw aan te zwengelen. Dat gold niet voor de achtergebleven Anunnaki-groepen, de Anunnaki Achterblijvers. Zij waren afhankelijk van hun Elite en rekenden tot voor kort nog op hun terugkeer.

Het jaar waarin de nieuwe tijdcyclus moest beginnen was 2008, maar de tijdmachine is onklaar gemaakt. Het opnieuw opstarten is verhinderd en de Virtuele Werkelijkheid begint volop te haperen. Het proces van scheiding van licht en duister is nu in volle gang.

De Nieuwe Wereldorde
De Grote Piraat had aan de Anunnaki Elite beloofd, dat ze na het opstarten van de Nieuwe Tijd heer en meester mochten spelen over de nieuwe Virtuele Werkelijkheid die dan zou ontstaan, zowel astraal als fysiek. Met grote inzet en toewijding bereidden deze groepen zich achter de schermen van het wereldtoneel voor op deze Nieuwe Tijd.

Wat alle Anunnaki groepen inclusief de Elite niet wisten, was dat hun eigen meester deze keer andere plannen met hen had. Ze hadden in zijn beleving geen nut meer en hij heeft hen als een baksteen laten vallen. Deze herstart zou niet regionaal zijn, vergelijkbaar met voorgaande herstarts zoals de Zondvloed, maar de hele Virtuele Werkelijkheid betreffen. Alle levensvormen, mensen, dieren, inclusief de Anunnaki, zouden bij die herstart om het leven zijn gekomen.

Nu de tijd niet opnieuw is aangezwengeld beginnen sommige Anunnaki te begrijpen dat het grote feest niet door gaat. Het alternatief, waar ze zich al mee moesten bedruipen toen hun Elite weg was, is een wat minder groot feest: een Nieuwe Wereldorde, het Anunnaki-paradijs op aarde. In dit mindere Paradijs zou de mensheid worden voorzien van kunstmatig bewustzijn. Als bio-robotslaafjes van de Anunnaki zouden ze hun meesters zonder tegensputteren dienen.

Anunnaki Achterblijvers: twee machtsblokken
De twee grootste buitenaardse duistere partijen, allemaal Anunnaki Achterblijvers, strijden al door de eeuwen heen om de macht over deze planeet. Volgens Amitakh staat het vast dat die Nieuwe Wereldorde er komt, voordat de Virtuele Werkelijkheid definitief uiteen zal vallen. De vraag is wie van deze twee partijen zich even kapitein mag noemen van een zinkend schip in een chaotische tijd.

De Reptiliaanse Anunnaki worden door de Attas van het Licht de ‘Dukaz' genoemd. De andere groep, de Aasgieren (Vulturites) heten ‘Pers-sires'. Zij zouden er overigens niet als gieren uitzien. Deze groepen zijn volgelingen van de twee voornaamste Anunnaki goden, die in een onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld zijn. Buitenaardsen verwijzen naar de Nieuwe Wereldorde als the Lagoo.

Anunnaki leiderschappstijlen zijn verschillend. De Gierachtigen geven de voorkeur aan openlijke onderdrukking en terreur. Het zijn wrede, bloeddorstige, militaristische machtswellustelingen. De Reptilianen kunnen ook gewelddadig zijn, maar als ze de tijd en de kans hebben geven ze de voorkeur aan een subtielere vorm van demonische machtswellust. Ze houden ervan aanbeden en op handen gedragen te worden, en de grenzen te onderzoeken van subtiele vormen van mind control om met hun slachtoffers te sollen.

De uitverkoren leider van de Reptilianen is een lid van het koninklijk huis in Groot Brittannië. De uitverkoren leider van de Aasgieren draagt het masker van een religieus figuur. Als je afgaat op de wijze van onderdrukken zou je misschien zeggen dat de mensheid beter af is onder de Reptilianen, maar Amitakh zei in 2007 dat de mens ironisch genoeg beter af zou zijn onder de Aasgieren.

Terwijl de meeste mensen zo zijn geprogrammeerd dat ze niets in de gaten hebben, zijn deze duistere buitenaardse groepen in staat van oorlog met de mensheid. De laatste dans is begonnen en Amitakh schat dat tweederde van de mensheid gevaar loopt nu de aarde nog slechts op zijn hortende programmeringen functioneert, en het duister zijn versplinterende illusies met hangen en wurgen in stand probeert te houden.

Anunnaki-agenda's
De Reptiliaanse groep heeft twee vleugels, die zich nu hebben verenigd onder de NWO-agenda. Voorheen hebben ze hun aparte agenda's gediend en zelfs tegen elkaar gestreden.
Een groep Reptilianen opereert via politiek, industrie, handel, banken, onderwijs, de media en regeringen: de Wereldse Reptilianen. De andere vleugel wordt gevormd door de Religieuze Reptilianen. Zij hebben godsdienst als voornaamste beheersingsmethode uitgekozen. Sommige mensen kunnen zich verbazen over zwarte bladzijdes uit de geschiedenis van de Katholieke Kerk, zoals moordende en verkrachtende troepen tijdens kruistochten, of de onmenselijke wreedheid van de Inquisitie. Maar als je begrijpt dat godsdiensten in het leven zijn geroepen door duisterlingen die namen van lichtwezens als Jezus misbruikt hebben, dan wordt die geschiedenis een stuk inzichtelijker.

De evolutietheorie van Darwin is door de Wereldse Reptlianen vervormd, uitvergroot en overbelicht. De scheppingsleer werd vanzelfsprekend door de Religieuze vleugel gepusht.

Het plan van de Reptilianen was om het Britse Imperium, machtscentrum van de Wereldse Reptilianen, te laten versmelten met het Katholieke Imperium. Het Licht heeft rechtstreeks ingegrepen in Reptiliaanse plannen om de Verenigde Staten als kolonie in te lijven in het Britse Imperium. Tegen de verwachting en bestaande machtsverhoudingen in hebben de kolonisten de Amerikaanse Revolutie en hun vrijheid gewonnen. De Bill of Rights met zijn mensenrechten en o.a. het recht op wapenbezit, is de Anunnaki daarna steeds een doorn in het oog geweest.

Toen de Britten waren verslagen en Amerika dus geen Britse kolonie werd, moesten de Wereldse Reptilianen hun plannen bijstellen. Tot aan de Amerikaanse Revolutie waren ze veruit de machtigste groep. Ze besloten om vrijwel alle andere groepen buitenaardsen op aarde, met uitzondering van de aasgieren, uit te nodigen om zich met hen te verenigen in hun Alternatieve Buitenaardse Plan voor de NWO.

De Aasgieren, het tweede grote machtsblok, hebben net als de Reptilianen zowel religieuze als wereldse gelederen, maar zij zijn beter verenigd. Dat komt omdat ze anders tegen de machtiger Reptilianen helemaal weinig in te brengen zouden hebben. De Gieren zijn nu de stuwende kracht achter de NATO en ze rukken steeds verder naar het Oosten op.

Ofschoon hun methoden en gekozen middelen sterk kunnen verschillen hebben alle Anunnaki-partijen de oprichting van hun paradijs op aarde, de Nieuwe Wereldorde, als einddoel.

Alle partijen hebben er tot nu toe belang bij gehad, dat belangrijke politieke, financiële en militaire gebeurtenissen niet in de media werden verslagen. Nu plannen niet verlopen zoals voorzien en partijen grimmiger worden, kunnen ze delen van agenda's van tegenstanders blootgeven. Hun doel is dan natuurlijk om een tegenstander te vloeren, niet om de mensheid te verlichten.

Een stukje geschiedenis
Grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid zijn in essentie veroorzaakt of gestuurd door buitenaardse groepen met hun betreffende agenda's.

Het oorspronkelijke plan van de Reptilianen was om de mensheid via processen van doorprogrammering en uitputting geheel aan banden te leggen. Zij waren de stuwende kracht achter beide partijen bij geplande conflicten, zoals de eerste twee wereldoorlogen, Korea, Vietnam, en de eerste invasie in Irak door het Westen.

De Wereldse Reptilianen zijn de Eerste Wereldoorlog begonnen. Op die manier kregen ze twee grote naties in hun greep: de Soviet Unie en China. Als tegenzet veroorzaakte de Religieuze factie van de Reptilianen de Grote Depressie in de jaren 1930 en bracht Hitler aan de macht in Duitsland. Hitler begon zijn veroveringen dicht bij huis, maar zijn uiteindelijke doelen waren .. de Soviet Unie en China.

Groot Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika waren overwegend Religieus Reptiliaans, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen die landen onder invloed van de wereldse Reptilianen te staan. Het verlies van de tweede Wereldoorlog bracht de Religieuze Reptilianen een gevoelig klap toe. De Wereldse Reptilianen kwamen stevig in het zadel te zitten in Amerika; hun algehele machtspositie was enorm versterkt.

Omdat de Bill of Rights het doorvoeren van de NWO vanuit Amerika verhinderde, maar ook om andere redenen, besloten de Reptilianen vrij recentelijk om Amerika te verlaten en te verhuizen naar China. Dit betrof een verhuizing in bewustzijn. De lichamen van hun marionetten werden achter gelaten. De Aasgieren hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt door Amerika over te nemen. Ze zijn de verlaten lichamen van mensen die daar als marionetten van de Reptilianen dienst deden, zelf gaan bewonen. Dat heeft voor nogal wat verwarring gezorgd. Dergelijke verhuizingen in bewustzijn en overnames van lichamen zijn schering en inslag bij deze groepen buitenaardsen.

De regeringen van alle landen ter wereld worden nu bestuurd of sterk beïnvloed door Reptilianen dan wel door Aasgieren. Beide partijen hebben er een gewoonte van gemaakt om steeds te proberen elkaars bolwerken door infiltratie en manipulatie te verzwakken en ondermijnen. Tot midden 2007 konden de Gierachtigen de Reptilianen nog aan, maar nu niet meer. De Reptilianen hebben de Verenigde Staten openlijk uitgedaagd. De macht van Amerika wordt door de Reptilianen van binnenuit uitgehold. Wanneer deze voormalige grootmacht steeds verder verzwakt raakt, zullen bondgenoten hen laten vallen. Verraad wordt schering en inslag.

Maar in deze tijd beheersen de Reptilianen niet langer beide zijden van diverse conflicten. Informatie van veel 'samenzweringswebsites' en bijvoorbeeld David Icke is in dat opzicht misleidend, want die legt meer macht bij Anunnaki groepen dan ze in werkelijkheid hebben. Volgens Amitakh kunnen conflicten nog wel worden uitgelokt maar niet meer beheerst. Er ontstaan nu dan ook echte oorlogen tussen buitenaardse partijen, die soms in het luchtruim, boven ons hoofd en over onze ruggen, worden uitgevochten.

Kleinere groepen buitenaardsen
Naast deze twee grote groepen zijn veel kleinere groeperingen buitenaardsen op aarde aanwezig, waarvan het merendeel zich ondertussen heeft aangesloten bij een van de twee grote partijen.

De Olcars
Deze groep neemt een bijzondere positie in, omdat ze ooit de adviseurs waren van de Anunnaki Elite. Hun aantal is klein, maar hun invloed en macht groot. Tijden lang hebben ze zich niet niet bemoeid met de agenda's van de Reptilianen en Aasgieren, waardoor die Anunnaki groepen machtiger leken. Pas als ze zich gedwarsboomd voelden in hun eigen agenda lieten ze zich zien.

Een aantal jaren geleden leek het erop dat ze toch hun gewicht in de strijd wilden gooien. Ze hadden nog steeds geen interesse in de opbouw en het bestuur van de Nieuwe Wereldorde, maar wilden de groep die daar uiteindelijk aan de macht zou komen wel duidelijk maken dat ze zich superieur beschouwden en als uiteindelijke machthebbers.

Recentelijk (in 2007) is er iets gebeurd waardoor de Olcar zijn 'geneutraliseerd'. Voorheen hielden ze de zaken in bedwang en moesten alle partijen rekening houden met hun invloed en macht. Ze zorgden voor betrekkelijke stabiliteit. Nu zij hun invloed op het wereldgebeuren kwijt zijn, moeten de overblijvende groepen het onderling uitvechten en worden meer groepen actief. Daardoor is er meer openelijke vijandigheid en onderlinge onverdraagzaamheid.

Het verwarmen en doen smelten van het poolijs hoorde bij de oorlogsplannen van de Olcars. Maar ook oorlogen tussen buitenaardsen rond de polen kunnen zich manifesteren als plotseling snel smeltend ijs. Er zullen nu meer rellen, burgeroorlogen en tenslotte internationale oorlogen ontstaan. Schijnallianties worden losgelaten, waardoor de buitenaardse agenda's ook zichtbaar kunnen worden voor de massa.

De Grijzen
Oorspronkelijk waren de Grijzen de belangrijkste buitenaardse groep op aarde. Ze zijn altijd actief geweest in Mexico. In deze tijd hebben ze zich aangesloten bij de Reptilianen en dat is een uiterst belangrijk verbond.

De Reptilianen voeren hun eigen agenda uit en zullen anderen laten vallen als hun doelen zijn bereikt. Amitakh beweert dat veel Grijzen dat ook in de gaten hebben gekregen. Ze vertrouwen de Reptilianen niet meer en een deel van hen is dan ook overgelopen naar de Aasgieren.

De Masa-karas
Dit is een betrekkelijk kleine groep Anunnaki Achterblijvers. Aanvankelijk bevonden de Masa-karas zich in Centraal Europa, met name in Duitsland. Omdat ze steeds werden bedreigd door andere Anunnaki-groepen die zich ook in Duitsland bevinden, besloten ze ongeveer tien jaar geleden te verhuizen naar Nieuw Zeeland en Australië. In de afgelopen jaren is na jaren van verzet een verbond ontstaan met de Reptilianen.

Masa-karas gebruiken veel soorten klonen. Tot 2003 of 2004 gaven ze de voorkeur aan programmeertechnieken. Ze bewerkten of vervingen het bewustzijn van mensen in bepaalde strategische posities, zoals artsen, advocaten, politici, zakenmensen, mediamensen, docenten. Na overname duurt het zo'n 3 tot 6 weken voor het lichaam weer normaal functioneert.

De laatste jaren vinden de Masa-karas dat die methode te lang duurt. Nu worden op grote schaal lichamen overrompeld en bezeten. Dat proces kost ongeveer 5 dagen. Ook lichamen van dieren, met name katachtigen, worden tijdelijk als behuizing gekozen tot zich een geschikter lichaam aandient. Met die verborgen agenda hebben ze dierenbescherminggroepen geïnfiltreerd en overgenomen.

De Wagools
Het verloren volk noemt Amitakh deze groep, die in afzondering wil leven. Wagools hebben minachtig voor andere groepen en de buitenwereld. In hun buitenaardse lichamen zijn ze lang, met korte nekken en relatief kleine hoofden. Hun huid is lichtbruin en ze zijn stevig gebouwd. Hun basis in Australië is moeilijk bereikbaar en ligt geïsoleerd. Als je hem bezoekt lijkt het of je teruggaat in de tijd, want er zijn weinig moderne invloeden. Geen McDonalds restaurant of cola-automaat te bekennen.

Ook Wagools hebben de laatste jaren veel menselijke lichamen overgenomen. Ondanks hun buitenleven in afzondering en gebrek aan onderwijs vinden veel uitvindingen en vernieuwingen hun oorsprong in deze basis.

De Ma-cou-vors en Scientology
Lang geleden was er een groep buitenaardsen die tegenstanders waren van de Anunnaki. Ze hadden hun bases heel dicht bij de aarde opgezet, o.a. aan de Dark Side of the Moon, de achterkant van de maan die onttrokken is aan het zicht vanuit de aarde. Tijdens een van hun expedities naar de aarde werd een groep van deze Ma-cou-vors door de Anunnaki belaagd, waarna ze niet terug konden keren. Er kwamen reddingsteams die hen probeerden terug te halen, maar ook zij kwamen vast te zitten.

De Anunnaki voelen zich door deze groep bedreigd omdat ze zo intelligent zijn. De Scientology beweging is opgericht door een Ma-cou-vor in een menselijk lichaam die in staat bleek in contact te komen met Ma-cou-vors in ruimteschepen rond de aarde. De beweging is vaak aangevallen en verdacht gemaakt vanwege zijn methoden en sekte-achtige eigenschappen.

De meeste Scientology-leden op aarde zijn zich er niet van bewust dat hun tegenstanders in wezen de Anunnaki Achterblijvers zijn. Degenen die dat wel beseffen hebben een speciale agenda die kort geleden door de Anunnaki is ontdekt. Hun groeiende macht werd een steeds grotere bedreiging. De Scientology beweging is geinfiltreerd en zowel van binnenuit als van buitenaf aangevallen om hen verdacht te maken en hun macht omver te werpen.

De beweging die ervan beschuldigd wordt zijn leden te hersenspoelen en in een soort sekte in te lijven, is ironisch genoeg juist op de hoogte van de programmeermethoden van de Anunnaki. De leden werken er juist aan om zich te bevrijden van de hersenspoelingen en programmeringen.

Vaag-jiles
Een zeer duistere groep wordt gevormd door de 'Vaag-jiles', die vooral bewoners van de Binnenaarde tot slavernij dwingen. Ze kidnappen kinderen en dwingen hen als slaven te werken. Erger nog, een deel van hen wordt opgegeten en gebruikt als rituele offers.

De meeste Vaag-jiles zijn lang, hebben donkere gezichten en bewonen de valleien van de Binnenaarde. De vrouwen hebben het voor het zeggen en zij spelen ook een actieve rol bij hun veroveringen. Omdat deze groep zich soms ook op het aardoppervlak begeeft, wonen ze dichter bij het aardoppervlak dan de meeste bewoners van de Binnenaarde. Ze hebben de technologie om het oppervlak te bezoeken en hebben dat al vaak gedaan.

Gonka's
Slachtoffers van genetische experimenten door buitenaardsen worden deels mens en deels robot. Deze monsters kunnen massaal worden geproduceerd en zijn voor de Anunnaki efficiënter in het gebruik dan mensen. Ze heten Gonka's. Ook in andere zonnestelsels zijn ze ingezet. Ze zijn gemakkelijk te programmeren.

Gonka's zijn dus geen groep buitenaardse wezens maar producten van buitenaardsen, die er menselijk uitzien maar niet menselijk meer zijn. Ze worden steeds verder geperfectioneerd. De plannen voor integratie van Gonka's in de samenleving zijn al heel oud, maar in de afgelopen 7 jaar vrijwel voltooid. Een relatief belangrijk staatshoofd is nu een Gonka, evenals vele hoge politici en beroemdheden op diverse terreinen.

In de ufo-beweging staan Gonka's bekend als organische robots, klonen, duplicaten, cybergenetische of synthetische (=samengestelde) mensen, replica's, kopieën, mensachtigen, kunstmatige mensen, simulacra.

Australië
De grootste concentratie van buitenaards bewustzijn, zowel duister als licht, bevindt zich nu in Australië. De Reptiliaanse Elite heeft Queensland in Australië uitgekozen als basis van waaruit de NWO zal beginnen en worden bestuurd. Terwijl het westen zijn ogen blijft richten op de VS, wordt in Australië de democratie ondermijnd.

Gevechten tussen de vele buitenaardse groepen worden op het land, ter zee en in de lucht gevoerd. Ze lijken soms op natuurlijke gebeurtenissen zoals onweer, donder en bliksem. Amitakh beschrijft zo'n gevecht boven het Australische Brisbane. Daar manifesteerde zich helemaal vanuit het niets op onverklaarbare wijze een indrukwekkende sneeuwstorm die uitgebreid in het nieuws werd besproken. Mensen die naar het luchtruim keken zagen enorme onweerswolken. De bliksemflitsen en blikseminslagen tijdens die storm - er werden er meer dan 200 geregistreerd - waren in feite buitenaardse wapens die vanuit ruimtevoertuigen werden afgevuurd. Volgens Amitakh zijn het plostelinge ontstaan uit het niets en de plaatselijkheid van de gebeurtenis aanwijzingen dat het om confrontaties tussen buitenaardsen gaat.

Buitenaardse bases
De Anunnaki oefenen hun invloed op de mensheid voornamelijk vanuit het astrale vlak uit. Daar hebben ze de touwtjes strakker in handen dan op het fysieke toneel. Hun agenda's worden ook uitgevoerd door buitenaardsen in fysieke buitenaardse lichamen. Zij bevinden zich op de aarde, in de aardkorst, in de oceanen, of in hun ruimteschepen dicht bij de aarde.

De buitenaardsen die zich niet vertonen hebben hun agenten. Meestal zitten die in menselijke lichamen en werken vrijwillig samen met buitenaardsen. Soms zijn ze tegen hun wil in geprogrammeerd om buitenaardse groepen van dienst te zijn. Een derde methode heet overschadowing, het overschaduwen van het bewustzijn. Buitenaards bewustzijn dringt zich op aan een lichaam en stuurt vanaf dat moment het gedrag en de beslissingen van die persoon.

De laboratoria van de Anunnaki bevinden zich zowel op het fysieke als het astrale vlak. Ook na een astrale ontvoering kan iemands persoonlijkheid sterk veranderen of kan hij geestelijk labiel worden of in de problemen komen.

Onjuiste informatie en schijnontwaken
Een duister wezen beheerst de Anunnaki. Hij is ook de mastermind achter de Duistere Broederschap op aarde, die zichzelf Wit noemt. Dat is het zoveelste voorbeeld van de magische kracht van woorden in deze Virtuele Werkelijkheid. Woorden zijn gematerialiseerde gedachtevormen die je los kunt koppelen van hun intenties. Je kunt ze dan op hun kop zetten, ermee goochelen, en liegen of het gedrukt staat.

Gechanneld materiaal van de Galactische Federatie of de Galactische Confederatie van Licht is afkomstig van duistere groepen. Oppervlakkig lijken het aanvallen op plannen voor de Nieuwe Wereldorde (NWO), maar inhoudelijk bevatten de boodschappen en websites programmerende gedachtevormen die de NWO-agenda juist ondersteunen.

Deze informatie wordt geproduceerd door leden van het Duistere Broederschap. Sommigen zijn lid van de CIA. Ze sponsoren Maitreya en opgevaren meesters; Jezus wordt vaak bij die opgevaren meesters ingedeeld. Veel websites op het internet worden door de CIA gerund.

De Confederatie gooit het vooral op een Grote Kwantumsprong of overgang naar een Nieuwe Dimensie of nieuwe wereld. Men presenteert die gebeurtenis binnen het kader van ascensie, verlichting, opvaring, leerprocessen, ontwikkeling, evolutie. Zo zijn een groot aantal mensen er nu van overtuigd dat ze ontwaakt zijn en het licht dienen. Oprechte waarheidzoekers geloven nu dat het Licht het Duister nodig heeft om te zorgen voor balans. Maar voor wie echt is ontwaakt, kan het duister zijn parasitaire, verspillende en consumptieve aard niet verborgen houden.

Meer over exopolitieke verschuivingen
(2005) De tsunami in de Indische Oceaan is veroorzaakt door de Reptilianen. Ze wilden zo een groep Aasgieren oprollen. Indonesië is nu overwegend Reptiliaans geworden.

UFO-ontvoeringen komen veel voor maar zijn moeilijk te bewijzen. De buitenaardsen gebruiken frequenties die het ruimte-tijd-continuum verstoren en blokkeren herinneringen van hun slachtoffers.

(2005) De Attas zijn op de hoogte van de plannen van alle Anunnaki-groepen. De meeste Attas zitten nu in Australië. Australië staat voornamelijk onder invloed van de Gierachtigen. Er zitten veel Chinese spionnen in Australië en veel Australische spionnen in China. De Reptiliaanse staten beginnen zich steeds duidelijker af te zonderen van de Gierachtigen.

Omdat elk land een mengeling is van Reptiliaanse en Vulturiete invloeden, zal er overal onrust zijn. Voor de massa kunnen politieke besluiten en verschuivingen verrassend en onbegrijpelijk zijn.

De dood van Paus Johannes Paulus was getimed en moet worden geplaatst binnen een context van buitenaardse oorlogen. Hij probeerde wanhopig stand te houden maar werd door Gierachtigen aangevallen. De oorlogen tussen buitenaardsen zijn in volle gang en deze wereld is er niet veiliger op geworden. De volgende paus zou een incarnatie van het duister zelf zijn, die voor problemen en chaos gaat zorgen.

Israël staat onder invloed van de Reptilianen. Nu Amerika in handen van de Gierachtigen is overgegaan, zal de steun uit de VS voor hen wegvallen. Verschillende Arabische staten zullen zich nu bij de 'nieuwe' V.S. aansluiten, andere bij de Reptilianen. Dit zal de spanning in Israël opvoeren.

Syrië had zich tegen de V.S. onder de Reptilianen gekeerd, en zal zich nu heel anders gaan opstellen ten aanzien van Amerika.

(2006) De Reptilianen intimideren de Aasgieren en laten hen weten dat ze op het punt staan Australië van hen over te nemen. De gieren zijn bezig geweest de bevolking te ontwapenen en hebben al bergen beperkende wetten ingevoerd.

(2007) In de afgelopen 20 jaar zijn er veel klonen (Gonka's) bij gekomen. Deze biorobots kunnen voor normale mensen doorgaan en een aantal van hen heeft mensen op strategische posities vervangen.

De broeikaseffect/CO2-uitstoot campagne is van de Reptilianen. Al Gore strijdt aan Reptiliaanse zijde.

Ras, geslacht, nationaliteit of godsdienst waren voorheen beslissende factoren in de strijd tussen alle buitenaardse groepen. Nu worden ook alle kleine groepen gedwongen kant te kiezen. Beslissinde factor wordt nu afstemming op de Reptilianen of de Gierachtigen.

(2008) Het veroorzaken van een Grote Depressie maakt deel uit van de Reptiliaanse plannen. Maar de Aasgieren maken het nog erger dan gepland door beurskoersen en berichten kunstmatig gunstig te houden. Daardoor zal de klap alleen maar groter worden. De hoop is een Derde Wereldoorlog te veroorzaken. De verborgen agenda is om alle landen zo diep in de schulden te steken, dat ze open zullen staan voor de NWO-'reddingsplannen'.

Strijd tussen Anunnaki goden
Al die verschillende buitenaardse groepen worden gestuurd door hun eigen meesters die wij goden noemen. Ze volgen hun instructies meestal blindelings op.

Er zijn allianties tot stand gekomen waarbij bepaalde groepen buitenaardsen de instructies van andere goden moesten gaan opvolgen. Die allianties bleken geen stand te kunnen houden. Buitenaardse groepen die wel samen kunnen werken dienen dezelfde buitenaardse god.

Een deel van de Grijzen loopt om deze reden over van de Reptilianen naar de Gierachtigen. Een ander deel omdat ze de verborgen agenda van Reptilianen niet vertrouwen. Dit alles maakt van de Grijzen een verdeelde, verwarde groep waar achterdocht hoogtij viert.

De diverse goden, elk met hun eigen volgelingen, zijn met elkaar in strijd om een hogere plek in de duistere hierarchie. Een zekere mate van verdeeldheid en onrust in de eigen gelederen is door het Duister altijd opgewekt en in stand gehouden, maar nu loopt het uit de hand. Nu de Olcars geneutraliseerd zijn, voeren de andere groepen strijd op een manier die ongekend is geweest in de Virtuele Werkelijkheid tot nu toe. Een waanzinnige strijd in dienst van waanzinnige goden.

De buitenaardsen zetten hun onzichtbaarheidstechnologie steeds vaker in. Ze kunnen zich voor mensen verbergen, en ook hun vervoersmiddelen onzichtbaar maken. Natuurlijk is de bevolking geprogrammeerd om deze berichten naar het land van Science Fiction te verwijzen. De massa wordt doelbewust gebombardeerd met conflicterende programmeringen.

De Virtuele Werkelijkheid valt in duigen
De gehele Virtuele Werkelijkheid die Amitakh ook wel de Universele Dodecahedron noemt, is uit elkaar aan het vallen. Dus ook de aarde is uit elkaar aan het vallen. Het duister verliest nu zijn grip op al zijn beheersingssystemen, waaronder het monetaire stelsel. Op microniveau is de materie aan het versplinteren. Als atomen verzwakt raken gaan ze zich minder voorspelbaar gedragen.

Dat heeft zijn invloed op alle levensvormen, ook op objecten en 'natuurwetten' zoals zwaartekracht. Verwacht extreme reacties op voedsel, water, lucht en de energieën van andere mensen. Er zullen zich steeds meer gezondheidsproblemen voordoen, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Onderdeel van de Reddingsmissie was een directe aanval op de zon van dit zonnestelsel, die de illusie van deze illegale horrorfilm in stand helpt te houden door biologisch leven te ondersteunen. De zon wordt steeds heter. Als het straks zo ver is zullen levensvatbare lichtwezens weten dat ze hun wil niet moeten afstemmen op leven in een virtuele werkelijkheid. Ze zullen hun wil weer willen afstemmen op de oorspronkelijke goddelijke wil.

Hoe meer lichtwezens vertrokken zijn of hun deel in de missie begrijpen, hoe groter de puinhoop wordt op het materiële vlak. Als er minder echt licht is om op te teren, zullen de overblijvende duistere wezens hun maskers laten vallen. Hun ware aard komt dan boven: haat, jaloezie, verbittering, verdorvenheid, egoïsme, verleiding, uitbuiting, wreedheid, machtswellust, de neiging te terroriseren, kwellen en pijnigen .. Die tijd is nu. In tijden van chaos zullen steeds meer mensen stuurloos worden.

Echte lichtwezens in menselijke en dierlijke lichamen zullen zich in hun hart neutraal blijven opstellen. Amitakh herhaalt regelmatig dat het haar missie niet is om zich hier in die strijd te mengen, maar om levensvatbare lichtwezens op te sporen en mee naar huis te nemen. Gehypnotiseerde lichtwezens die geloven dat ze moeten strijden voor hun recht op een hutje op de hei met een eigen moestuintje, waterbron en haardvuurtje; voor het recht om hier mogen leven in harmonie met de aarde, de natuur en de kosmos - die zijn nog sterk ondergedompeld.

Alle duistere systemen houden op te bestaan. De muren van de gevangenis worden neergehaald. Zijn spel is uit, maar het Duister gaat dat niet sportief opvatten. Hij zal overeenkomstig zijn ware aard erg zijn best doen om zo veel mogelijk lichtwezens in zijn val mee te sleuren. Daarom is spirituele weerbaarheid, oplettendheid en toewijding aan je innelijk licht tot het laatst toe geboden.


Wat je ook ziet of hoort,
jouw hart kent de waarheid.
Voel het licht dat in je danst
en laat je opnemen in de kracht van de Bron.


- Amitakh

 Bron: ascensie.nl

Voeg toe aan: