Zoeken
 


Gerotzooi met de griep wordt onderzocht

Laatste wijziging: woensdag 23 december 2009 om 20:34, 4141 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 23 december 2009

Berlijn: De Tagesspiegel meldt: “Gezondheidsgevaar door vervalste pandemieën – onder dit motto gaat de Raad van Europa zich in januari 2010 bezighouden met de invloed van de Pharma-industrie op de wereldwijde campagnes tegen de vogel- en de varkensgriep.”

Volgens een Bericht van Rainer Woratschka in de Tagesspiegel van 16 dec. 2009 houdt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op voorstel van een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de Duitse arts-epidemioloog Wolfgang Wodarg (SPD) in januari a.s. een spoeddebat over de beïnvloeding van wetenschappers en autoriteiten door de Pharma-industrie.

Dat zou ertoe geleid hebben, dat miljoenen gezonde mensen aan het onnodige risico van gebrekkig geteste vaccins zijn blootgesteld, terwijl de infectieziekte aanzienlijk minder schadelijk is dan alle andere griepgolven in voorgaande jaren en nog niet een tiende van het hierbij normale aantal doden veroorzaakt heeft.

Nog erger dan het feit, dat de vaccinfabrikanten met hun paniekzaaierij op kosten van de belastingbetaler zoveel verdiend hebben, vindt Wodarg, “dat men daarvoor lichamelijke risico’s op de koop toe genomen heeft. “

“De in de vaccins opgenomen adjuvantia zijn nauwelijks getest”, aldus de SPD-Politicus tegen Tagesspiegel.

De optredende bijwerkingen -tot gevaarlijke zenuwverlammingen aan toe- werden, net als tevoren, slechts gebrekkig geregistreerd.

Volgens Wodarg zouden de Raad van Europa en de media zich vooral met de rol van de VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO moeten bezighouden, die in juni voor de varkensgriep (Mexicaanse griep) de hoogste pandemiestaat heeft uitgeroepen.

Ten eerste zou het criterium voor de opschaling niet meer het feitelijke ziekterisico zijn geweest, maar het aantal ziektegevallen. Daarmee gold de infectie als wereldwijde epidemie, waardoor staten tot handelen werden gedwongen.

De wereldwijde koop van honderden miljoenen nauwelijks geteste entstoffen en medicijnen zou daarvan het gevolg  zijn geweest, ondanks de terughoudendheid van enkele skeptische Staten als Polen, Luxemburg of Zwitserland.

“Aangezien de WHO niet onder parlementaire controle staat, moeten de regeringen daar nu gevolgen aan verbinden”, eist Wodarg.

“Het kan niet zo zijn, dat men de definitie van een pandemie aan een organisatie overlaat, die blijkbaar onder invloed van pharmaverkopers staat. Vele beslissingsbevoegden kwamen uit de industrie en gingen er weer naar terug”, aldus Wodarg.

Bovendien zou de rol van en de invloed op het Paul Ehrich- en het Robert Kochinstituut, die in Duitsland een sleutelpositie bekleden, moeten worden onderzocht.

Reeds eerder heeft een onderzoek van de Raad van Europa stof doen opwaaien. In 2005 werd de Zwitserse politicus Dick Marty opgedragen de geheime transporten van gevangenen van de CIA in Europa op te sporen. Zijn berichten onthulden het bestaan van geheime CIA-gevangenissen in Polen en Roemenie met medeweten van verscheidene Europese landen.

Vertaling: Spy-Nose

 

Bron: Rainer Woratschka, “Schweinerei mit der Grippe”, Tagesspiegel 16-12-2009

Originele Bron: http://www.tagesspiegel.deBron: vrijspreker

Voeg toe aan: