Zoeken
 


De EU wordt bestuurd door de industrie-lobby

Laatste wijziging: dinsdag 1 december 2009 om 16:37, 5173 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 1 december 2009

Geheel in lijn der verwachtingen en naar Amerikaans voorbeeld, blijkt ook de EU te worden bestuurd door een krachtige industrielobby. Niet de Europese ministers of het Europese kabinet of andere ondemocratisch gekozen kneuzen maken de dienst uit maar de zogenaamde captain's of industry. Politieke globalisering is dan ook geen instrument om democratrische processen te verbeteren,maar een middel om die juist nog verder buiten het zicht en het bereik van de burger te brengen, zodat de schaduwregering, gevormd door industrie vrij spel heeft.

Het is allemaal vrij makkelijk te controleren. Ga naar BusinessEurope, een koepelorganisatie van grote corporaties, en bekijk een paar van hun policypapers. Vergelijk dan de de uitspraken van de Europese commissie over dezelfde onderwerpen. De gelijkenis is griezelig, veel verschil is er niet te vinden. Het EU beleid is vrijwel identiek aan de door grote corporaties geformuleerde wensen.

Het is dan ook geen toeval dat Barosso in zijn "consultation paper", bedoeld om het debat rondom de EU-toekomstvisie op gang te helpen, vrijwel letterlijk hetzelfde zegt als Jürgen Thumann, de president van die koepelorganisatie "BusinessEurope", iets eerder deze maand deed.

De EU is een instrument voor corporate control. Heel eenvoudig.Bron: zaplog.nl

Voeg toe aan: