Zoeken
 


Open brief aan alle MSM (Main Stream Media) Journalisten

Laatste wijziging: maandag 23 november 2009 om 15:13, 4934 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 23 november 2009

Deze brief is een vertaalde versie van een brief die, op de 11e van Oktober 2009 werd opgestuurd naar journalisten die werken voor de media in Zweden en is sindsdien op grote schaal verspreid onder een zeer snel groeiende anti-vaccinatie/-NWO-beweging in Zweden. Zie Bron

Aan alle journalisten die werkzaam zijn in Nederland.
De Beer is los!. Uw werkgevers zijn ontmaskerd Uw werkgevers werkgevers zijn ontmaskerd. Uw werkgevers werkgevers werkgever is ontmaskerd. De beer is los!. De waarheid ligt voor u.. De grootste misdaad tegen de menselijkheid in de moderne tijd vindt plaats vlak voor onze ogen – en u, alle Nederlandstalige journalisten, bent stil.. Ik herhaal: De grootste misdaad tegen de menselijkheid in de moderne tijd vindt nu plaats voor onze ogen – en u bent stil!?

Aan alle journalisten die werkzaam zijn in Nederland met deze brief wil ik u zeggen dat u een keuze heeft. Ofwel u begint meteen, en ik bedoel onmiddellijk met rapporteren wat er werkelijk gaande is in dit land en over de hele wereld – of anders, met ingang van vandaag, wordt u beschouwd als medeplichtigen aan deze bijna onvoorstelbaar verschrikkelijke Misdaad tegen het Nederlands volk en tegen het volk van de hele planeet.

Ik herhaal: Aan alle journalisten die werkzaam zijn in Nederland, of je begint onmiddellijk te rapporteren wat er werkelijk gaande is in de wereld, of anders word je als vijand beschouwd van de bevolking van Nederland. Passiviteit is niet langer een optie. Stilte is niet langer een optie. Propaganda is niet langer een optie. Desinformatie is niet langer een optie. Vanaf vandaag, donderdag, de 19e november 2009, zul je beginnen te schrijven, vertellen en tonen wat de waarheid is!

Uw werkgevers, de corporate media in Nederland en over de hele wereld, staan onder de controle van het meest duivelse internationale misdaadsyndicaat dat ooit heeft bestaan! We weten dat ze uw media hebben gekaapt. Kranten, tv zenders, radio, en al die andere lakeien van het kwaad – dat weten we nu, worden gebruikt als de centrale eenheid voor propaganda, in Nederland , ten behoeve van de meest cynische samenzwering die de mensheid ooit heeft gezien.

We weten dat dit complot zich uitstrekt van Wall Street, naar het Witte Huis, tot de Wereld “Gezondheid” Organisatie, de VN, de Europese Unie, tot de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, van de komende vergadering in Kopenhagen, naar media magnaten, tot de leidende banken in de wereld, top politici, binnen de Nederlandse regering, de banken, de pers, het ministerie van gezondheidszaken, en gelijksoortige instellingen over de hele wereld.

Ik begrijp dat het vervelend klinkt , maar dit is niets vergeleken met hoe onaangenaam dingen zullen worden als we dit niet absoluut serieus nemen. Right now. Vandaag. Absoluut serieus! Dit is niet Grappig, Niet om Weg te wuiven, Niet te negeren. De misdaad die nu gaande is voor onze ogen is een deel van de meest afschuwelijke maar verfijnde, samenzweringen ooit – tenzij u en ik onmiddellijk actie ondernemen – leidt het tot onnoemelijk veel pijn en leed voor ons en de komende generaties, meer dan we ooit hebben kunnen voorstellen! In het geval u ervoor kiest om dit een gekke complottheorie te noemen zonder jezelf te informeren over wat er werkelijk gaande is in de wereld: Is een misdaad tegen jezelf en de mensheid.

De fraude is bewezen. We weten wat er gaande is. De meerderheid van de mensen in Nederland en over de hele wereld zijn zich niet bewust van de dingen die gaande zijn, maar er zijn genoeg mensen die zich er wel bewust van zijn, en herhaal daarom dit ultimatum: Vanaf vandaag, de 19e november 2009, zult u gaan werken aan het overdragen van de waarheid over de varkens griep, het vaccin en de massale vaccinaties voor alle mensen in Nederland.

Als je weigert te voldoen aan deze eis, dan zal ik, en alle anderen die zich bewust zijn van wat er gaande is, en al degenen die het in een nabije toekomst gaan beginnen te begrijpen, je – voor de rest van je loopbaan, voor de rest van je leven – verantwoordelijk houden voor het aan de zijlijn staan en niets anders te doen dan observeren, terwijl dit walgelijke misdrijf plaats nam.

Nederlandse Journalisten, het is uw taak om de machthebbers te onderzoeken. Het is uw taak om aan ons te melden wanneer zij misbruik maken van hun macht. Het is uw taak om de mensen te informeren over actuele gebeurtenissen. Op dit moment doe je je werk niet. Dit zal resulteren in fatale gevolgen, tenzij u meteen gaat doen wat je geacht wordt te doen en wat je moet doen.
Hoewel ik hoop dat u bij zinnen komt, is dat niet iets dat ik verwacht, noch vertrouw. Velen zijn inmiddels begonnen met “Vaccinatie nieuws”. Deze berichtgeving heeft vaak niet zo‘n sjieke opmaak als de media waarvoor u werkt, maar het gaat over iets dat de mensen nu meer nodig dan heeft dan ooit. De waarheid over de varkens griep, het vaccin en de massa vaccinaties. 
Links naar deze dagelijkse berichtgeving over de Mexicaanse griep:

www.verontrustemoeders.nl
www.wehaveachoice.weebly.com 
www.despuitblijferuit.nl
www.prikmijmaarlek.nl
www.stralingsarm-nederland.org
www.burgersfront.org
http://theflucase.com
www.wijwordenwakker.org
www.meerwetenoverfreek.nl
www.prikmijmaarlek.nl

www.argusoog.org
www.wanttoknow.nl
www.kiesbewust.wazzup.nl
www.sdnl.nl
www.nieuwemedianieuws.nl

Het meest gevaarlijke wat we nu kunnen doen is wachten tot iemand anders actie onderneemt. We moeten beginnen met orde op zaken stellen. U moet beginnen orde op zaken te stellen. Op dit moment beschikken we over een fantastisch communicatiemiddel, het internet. We moeten beginnen hiervan te profiteren.. Dankzij het internet, kunnen we met elkaar communiceren rechtstreeks, door het sturen van links, videoclips, documenten en artikelen. Het is heel belangrijk dat we de communicatieve vrijheden benutten. Het is even belangrijk dat we de informatie verspreiden die de regeringen, de reguliere media en iedereen die aan de macht is van ons weg willen houden, zo veel mogelijk en zo snel mogelijk.

Communiceer met de mensen om je heen, zowel in het dagelijkse leven als op het internet. Praat met elkaar, discussieer, stel vragen, denk kritisch , wissel ideeën en links uit, post informatie op Facebook, Twitter, blogs, in de verschillende fora, en verspreid het woord dat onze toekomst nu op het spel staat en doe het in alle mogelijke opzichten. Elke dag die voorbijgaat, worden er meer van onze vrijheden afgepakt, zowel op het web en in onze gemeenschappen, zonder dat de meesten van ons het zelfs maar merken.. Als we als winnaars uit deze strijd willen komen, dan moeten we onze rechten uitoefenen en al onze communicatiemiddelen maximaal gebruiken. Nu, nu, meteen.

Velen realiseren zich niet hoe ernstig de situatie is waarin we beland zijn. Laat ik het duidelijk stellen; onze levens staan op het spel, net als het leven van onze kinderen en kleinkinderen op het spel staat. Als u zich ooit heeft afgevraagd hoe het kon gebeuren dat Hitler, 70 jaar geleden, aan de macht kon komen en 10 jaar lang de hele wereld kon terroriseren zonder dat iemand hem een strobreed in de weg legde hoeft geen geschiedenisboeken te bestuderen, enkel om u heen kijken volstaat, nu, vandaag de dag in uw eigen leven. Zo gebeurde het toen, en zo gebeurt het nu weer.

Een van de grote vragen van deze eeuw is of de mensheid heeft geleerd van de fouten die halverwege de vorige eeuw zijn gemaakt?…Of staan we verstomd en blind voor de waarheid, onwetend, gehoorzaam aan gezag, intellectueel en emotioneel gehypnotiseerd de andere kant op te kijken terwijl de machtigste mensen op aarde de mensheid het ravijn in manoeuvreert, alsof we een kudde domme, makke schapen zijn?

Stemvee, klapvee, dom vee, zo denken die lieden over ons! Alsof we hun domme slaven zijn. En het is aan ons of we dat willen accepteren, en dat is wat we gedaan hebben de afgelopen eeuwen. Of we ons eindelijk, eens en voor altijd willen realiseren dat we allemaal Superwezens zijn, en derhalve de macht, machtsmiddelen en hulpbronnen op onze aarde die een heel klein groepje criminelen zich heeft toegeëigend terugeisen is aan ons. Dat hoop ik, en dat weet ik. Wanneer journalisten niet durven te schrijven wat er echt gaande is op de wereld, zullen wij, alle mensen, U verantwoordelijk houden voor het onmetelijke lijden van onze vrienden, familie, alsook ons zelf door uw stilzwijgen. Vergis u niet Exact nu, terwijl u dit leest zult u de keus moeten maken.

De waarheid ligt voor u. En het hele verhaal zal aan het daglicht worden gebracht. Wis en waarachtig. Als u als journalist denkt dat u ermee weg kunt komen door te zwijgen, heeft u het mis. Als u denkt dat u uw verantwoordelijkheid op iemand anders af kunt schuiven, heeft u het mis. Als u denkt dat u machteloos bent, heeft u het mis. U moet als journalist uw werk gaan doen!

Voor ik verder ga, wil ik het volgende meedelen aan de vele medewerkers en eindverantwoordelijken van de Main Stream Media.
Wij weten dat u miezerige, pathetische asbakken, schoothondjes bent van een internationale criminele organisatie dat nu op dit moment poogt de bevolking van dit land en elk land te vergiftigen. Wij weten dat u loopjongetjes bent van de meest misdadige criminelen die de wereld ooit gekend heeft, doordat u enkel verslag doet van wat u opgedragen wordt, en enkel zegt wat zij willen dat u zegt, en enkel laat zien wat zij ons willen laten zien.

Als ik de woorden Marie-Antoinnette;, Lodewijk de 16e, 1793, en guillotine uitspreek– welke beelden roept dat op in uw kleine, corrupte brein? Als een van de MSM hoernalisten het flikt om nog 1 keer misleidende informatie over het H1N1 vaccin te brengen, als 1 van u nog een leugen vertelt over de gaande massa-vaccinatie, als iemand van u blijft ontwijken wat overheden en leiders overal op deze planeet met opzet verborgen willen houden voor de bevolking, als iemand van u de illusie blijft verkondigen dat alles in orde is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Als u met ingang van heden blijft liegen, misleiden en desinformeren van de gehele bevolking, dan zult u daarvoor een heel hoge prijs betalen.

Aan ieder van ons, wil ik dat u antwoord geeft op de volgende 2 vragen:
1 Waar bent u loyaal aan? Aan de mensen die uw programma zien of aan de meest weerzinwekkende criminelen op deze aardkloot?
2 Van wie krijgt u de opdrachten?

Nu terug naar de journalistiek. Ik denk dat velen van u, sinds geruime tijd, weten dat er iets vreemds aan de gang is. Ik denk dat velen van u gebruikt worden als gereedschap voor de propaganda machine, en dat de TV en andere media middelen zijn die intensieve indoctrinatie van de bevolking bewerkstelligt. Ik denk ook dat velen van u al is hebben onderzocht wat er speelt, en tot op zekere hoogte journalistiek werk heeft verricht. Maar om een of andere reden, zwijgt u, allemaal. Ik denk dat u niet mag schrijven over serieuze zaken. Ik denk dat u bang bent om ontslagen te worden, wanneer u gaat schrijven over waarover u hoort te schrijven. Ik denk zelfs dat enkelen van u bedreigd zijn, en dat is spijtig. Maar als u denkt dat dat een acceptabel excuus is voor uw stilzwijgen, dan heeft u het mis!

Als u deze stilte niet doorbreekt, zult u -wanneer dit alles uitkomt, wat heel binnenkort gebeurt- zo‘n woede van de gehele bevolking op uw hals hebben gehaald dat wat u er nu ook van weerhoudt de waarheid te melden er totaal bij verbleekt.

Dat u zichzelf journalist durft te noemen is an sich al een ongekende schande. Op dit moment bent u niet meer dan slaafse hoeren, die zich prostitueren met pen en verstand aan het bijna niet te geloven tuig dat de wereld economie om zeep helpt, Obama in het witte huis heeft geplaatst, er voor zorgde dat hij de Nobelprijs voor de vrede kreeg terwijl zijn politiek de hele wereld aan het verkrachten is, die kontenlikker heeft met zijn criminele trawanten de grootste roof uit de geschiedenis van de mensheid veilig gesteld door de belastingbetaler honderden miljarden te laten betalen voor een zogenaamd “stimulerings-pakket” aan dezelfde bankierscriminelen die de crash van de economie vanaf dag één in scene hebben gezet en er voor zorgde dat bevriende regeringen over de wereld het zelfde deden(inclusief de verraders binnen de regering in ons land) en welke -in een Oostenrijks laboratorium- vogelgriep, varkensgriep en gewone griep lieten mengen tot het zogenoemde H1N1 virus, waar ook ver van te voren het vaccin waarvan zij beweren dat het bescherming biedt tegen het genetisch gemanipuleerde (gemaakte) virus, en welke zij los hebben gelaten op de wereldbevolking.

Ze bedachten de leugen dat het volstrekt nieuwe en onbekende virus zich voor het eerst toonde bij Mexicaanse varkens, ze verzonnen de leugen dat de zogenoemde varkensgriep dodelijk is voor mensen. Ze verzonnen de leugen dat we te maken hebben met een wereldwijde pandemie, ze hebben op volslagen belachelijke gronden de WHO (die in hun handen is) laten besluiten het hoogste pandemie level 6 door te voeren, opdat de bijna 200 landen die het WHO advies opvolgen, aan massa vaccinatie kon beginnen zonder veiligheidscontrole in welke vorm dan ook. Waarop volgt -en dat is waar we nu zijn- “martial law” (noodwet) in alle landen van de wereld zodat de gehele wereldbevolking wordt gedwongen zich te laten vaccineren, gevolgd door nog een injectie met als doel het menselijk immuunsysteem aan te vallen en door dat te doen in stappen met dit biologische wapen – een wereldwijde genocide uit te voeren waarbij dan de bedenkers van dit plan in staat zijn een globale, fascistische, totalitaire, dictatuur door te voeren en waarbij de VN (welk van hen is) het centrum van de macht voor de nieuwe wereldregering wordt. Omdat zowel de vaccinatie moorden en de “financiële crisis rooftocht” de mensheid zo moet verzwakken dat ze niet in staat is om in opstand te komen.

Door dit alles te doen is het criminele brein achter dit alles in staat haar machtspositie te verstevigen en tegelijkertijd de misleidde massa in de positie te houden van onwetende slaven. Dat is de waarheid, en dit is hun plan, en u de MSM zwijgt in alle talen.
Gelukkig zijn er ook nog echte journalisten op deze wereld. Een van hen is Jane Burgemeister, en zij een was de eersten die bewijs leverde voor dit gruwelijke duivels plan dat zich momenteel voltrekt over de wereld. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar, ook voor u, en toch zwijgt u. Het bewijs wordt keer op keer op keer bevestigd en nog weer herbevestigd.

Elke dag die voorbij gaat, ontwikkelt zich dit complot, en elke dag groeit het verzet tegen deze waanzin en u journalisten zwijgen. U zou zich kapot moeten schamen. Hoe kunt u uw kinderen nog in de ogen kijken? Hoe kunt u zichzelf nog aanschouwen in de spiegel? De integriteit van msm journalisten is de afgelopen jaren zo bedroevend diep gezonken, terwijl het uw taak is dit soort misstanden aan de kaak te stellen en onder de aandacht te brengen, derhalve bent u niet meer dan een vieze vuile stinkende rat.

Als u dit af doet als complot- en alu hoedjes onzin, zonder ook maar even naar de feiten te kijken, maakt u zichzelf vijand van het volk! Het is uw werk informatie te vergaren, te onderzoeken, en vragen te stellen, maar als u er niet eens naar kijkt, en er niets over zegt, er niet eens naar durft te kijken, bent u niet meer dan een ziekelijk rotte handlanger van dit ongelofelijk kleine groepje super criminelen dat al eeuwen de mensheid martelt en dat ook nog eeuwen wil blijven doen.

Om u over de meest elementaire informatie over dit alles in te lezen, zou u Jane Burgemeisters samenvatting van de aanklachten kunnen lezen in deze link: http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=56&lang=en

Als u begrijpelijkerwijs denkt dat dit te ongeloofwaardig klinkt om waar te kunnen zijn, kunt u zich door de bewijzen heen gaan lezen.
Als voorbeeld, u kunt het twee delige memorandum van de WHO uit 1972 lezen wat gaat over hoe je in drie stappen een vaccin in een dodelijk wapen verandert door eerst het immuunsysteem te verzwakken, vervolgens een ruime dosis virus in het verzwakte lichaam te spuiten, om uiteindelijk met adjuvanten een kettingreactie te veroorzaken waardoor je lichaam als het ware ontploft, dat wordt een cytokine storm genoemd. Dit memorandum valt hier te lezen: http://theflucase.com/downloads/WHO_Memo_1_searchable.pdf

Vervolgens kunt u kijken naar de patent aanvraag voor het varkensgriep vaccin dat Baxter indiende ver voor het compleet onbekende griep virus plotseling verscheen in Mexico: http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Baxter Vaccine Patent Application.pdf

Baxter is ook het bedrijf dat in een Oostenrijks laboratorium, het “varkensgriepvirus” creëerde en in februari eerder dit jaar 72 kg onjuist gelabeld besmet vaccin materiaal verstuurde naar laboratoria over de hele wereld om het virus te verspreiden. Het bewijs hiervoor, en nog veel meer, kan worden gelezen in het 134 pagina’s tellende document van Jane Burgermeister waar ze voldoende aanwijzingen samenvoegt die aantonen dat de varkens griep, het vaccin en de massale vaccinaties onderdeel van een uiterst complex plan om genocide te plegen.

De verdachten zijn (onder andere): Barack Obama (president, USA), David Nabarro (coordinator van Influenza, VN), Margaret Chan (directeur-generaal WHO), Robert van Parkinson (CEO, Baxter International), Daniel Vassella (CEO, Novartis International), Andrew Witty (CEO, GlaxoSmithKline), George W. Bush (Voormalig president, USA), Bill Gates (Bill en Melinda Gates Foundation), Kathleen Sibelius (secretaris van het Department of Health and Human Services), Janet Napolitano (secretaris van het Department of Homeland Security), David de Rothschild (Banker), David Rockefeller (Banker), George Soros (bankier) en Alois Stöger (minister van Volksgezondheid, Oostenrijk). Dit document is hier te vinden: http://theflucase.com/downloads/Evidence_of_the_use_of_pandemic_flu_to_depopulate_USA.pdf

Het lezen waard zijn ook de aanklachten die zijn gedeponeerd bij de FBI. De aangeklaagden zijn (onder andere): WHO, de VN en de farmaceutische bedrijven Baxter en Novartis. U vindt dit document hier: http://theflucase.com/downloads/Criminal_Charges_FBI-US.pdf

Wilt u de zaak vanuit een andere hoek aanpakken , hier vindt u een lijst met meer dan 75 links samengevoegd en die verwijzen naar diverse video‘s, geluidsopnamen, nieuws en belangrijke documenten met betrekking tot dit alles. Al deze informatie is vrij beschikbaar met een paar klikken op je muis, en is hier te vinden: http://www.wordmworld.net/uncategorized/the-information-war-mainstream-media-vs-truth

Op deze pagina vindt u, naast vele andere dingen, de volgende documentaire over een varkens griep virus, een vaccin, een corporate media propaganda campagne en een enorme coverup. Dit kan hetzelfde klinken als wat er nu gaande is – en ja, het is heel vertrouwd, met uitzondering van het feit dat het plaats vond in 1976 en was een voorloper van wat later zou komen, en wat nu is gekomen. http://www.youtube.com/watch?v=S_9I1L_P370

U kunt ook, bijvoorbeeld, luisteren naar een geluidsopname van de ongelooflijk invloedrijke , maar voor veel mensen onbekende, Council on Foreign Relations (CFR) – die nauw werkt met de Amerikaanse regering, waar ze bespreken hoe de reguliere media moeten zorgen voor een vals beeld van schaarste om de vraag op te voeren. Een tactiek die is toegepast door corporate media, zowel in Zweden, Duitsland, de Verenigde Staten en veel andere delen van de wereld. http://www.youtube.com/watch?v=FsKsgHbxuc0

Of, u kunt luisteren naar een niet corrupte minister van Volksgezondheid over de varkens griep en het vaccin, namelijk Ewa Kopacz uit Polen. Wat heeft u hierop te zeggen minister Klink? Het is te hopen dat je kunt zwemmen meneertje Oosterhuis. Stelletje volksverlakkers Van wie neemt u uw orders? http://www.youtube.com/watch?v=IlqWFV098xw

Waar ben je, minister-president Balkenende? We weten dat u weet wat er gaande is. We weten dat je een beetje zielige marionet voor de Bilderberg bende bent.

Hier is een boodschap aan u en allen die het aangaat: Uw dagen zijn geteld. U bent klaar. Finito. Vaarwel.

Aan al die andere lafaards die zichzelf politici noemen, ongeacht de partij waartoe u behoort – u gaat allemaal nat. Geen enkele van u heeft de moed gehad om op te staan en de waarheid te vertellen aan het Nederlandse volk., en dat is waarom u klaar bent. De tijd is gekomen dat de mensen zullen beseffen dat jullie alleen maar idioten, watjes, en verwarde clowns zijn die hun kick halen uit het controleren en bespieden van andere mensen.

Terug naar de journalisten. U kunt ook een artikel lezen over een zekere Joseph Moshe, een microbioloog aan de Mossad, die in een wanhopige poging om de waarheid te brengen een radioprogramma belde en zei dat een virus werd gemaakt in een Baxter laboratorium in de Oekraïne, die zou worden gebruikt als biologisch wapen. Kort daarna, arresteerde de Amerikaanse veiligheidsdienst hem, zeggende dat hij had gedreigd naar het Witte Huis met een bom. Sindsdien heeft niemand van hem gehoord. U kunt meer lezen over dit, hier: http://www.unfictional.com/joseph-moshe-mossad-bioweapon-swine-flu-vaccine-westwood

En als we de situatie die zich in de Oekraïne ontwikkelt in het achterhoofd houden, die volledig door de media wordt genegeerd, moet het Moshe geval bijzonder interessant zijn. http://www.infowars.com/reported-cases-of-mystery-flu-in-ukraine-double-in-two-days/
Jane Burgermeisters eigen homepage, die van onschatbare waarde is, is hier te vinden: http://www.theflucase.com

En om te begrijpen wat het verband is tussen deze en de huidige financiële crisis, alsmede inzicht in wie de echte Barack Obama is (dat is de meest gevaarlijke Wolf in schaapskleren en de meest bekwame deciever die de wereld ooit gezien heeft), kunt u de film “Val van de Republiek” kijken http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Om te begrijpen hoe het bank-complex is betrokken bij de financieel crisis, dan kan een startpunt dit zeer goed geschreven artikel over hoe de investeringsbank Goldman Sachs, die onder het toezicht staat van dezelfde mensen dat de controle hebben op het Witte Huis, de WHO, de VN, EU, persbureaus als Reuters en Associated Press, banken, zoals JP Morgan en Rothschild Bank, de Federal Reserve, de farmaceutische bedrijven Baxter, Novartis en nog veel meer van de machtigste instellingen van de wereld in alles uit de politiek, het bedrijfsleven, geneesmiddelen, reguliere media, banken, entertainment en ga zo maar door, wist van tevoren over het crashen van de economie: http://www.mcclatchydc.com/227/story/77791.html

Als u moeite neemt het volledige beeld van de situatie te zien, lees dan een grondige uitleg van hoe het verantwoordelijke misdaadsyndicaat, die de Illuminati heet, werkt door het lezen van het artikel “Griep is niet het grootste gevaar – het is het vaccin!” geschreven door David Icke: http://www.davidicke.com/content/view/25191

Dit kan allemaal zeer verwarrend zijn, en ik begrijp dat. De leugens die ons verteld is zijn al zo lang gaande en uiterst geraffineerd verborgen gehouden, dat iedereen erin dreigt te verdwalen. Maar we mogen niet langer verdwalen, we zijn al veels te lang belazerd.
Het is moeilijk te geloven maar we zullen nooit vergeten hoe ongelooflijk cynisch deze mensen zijn, hoe sterk hun minachting voor het leven is en hoe ze -op een slechte manier- ongelooflijk briljant ze zijn. Nu is het uw taak, alle journalisten, om te beginnen vertellen over dit alles. Onmiddellijk. We zullen niet nog een dag van propaganda of schreeuwende stilte tolereren. De keuze is aan jou. Je weet de deal.

Als u informatie wilt om mee te werken, als je een paar stukjes van de puzzel wilt, als je wilt beginnen met het onderzoek naar de echte heersers van de wereld, als je de waarheid over wilt brengen aan de mensen, dan denk ik dat u in staat zult zijn dieper te graven met de hulp van een verzameling van de belangrijkste woorden en links die ik hieronder heb geplaatst.
De grootste misdaad tegen de menselijkheid in de moderne tijd vindt plaats vlak voor onze ogen, en u bent stil!?
Men wil deze informatie weg houden van ons. Maar Liefde eist dat deze informatie naar voren wordt gebracht. Zegt het voort, zegt het voort, en neem kennis van dit Schandaal op ongekende schaal.
Het origineel is hier te vinden: http://www.wordmworld.net/uncategorized/open-letter-journalists

Vertaling verzorgd door ondergetekende.

Informatie die men u wil onthouden.
1. History of World Banking. For example: http://www.fourwinds10.com/resources/uploads/pdf/the_brief.pdf
2. The Rothschilds. For example: http://www.youtube.com/watch?v=8F4IGwuKdUQ
3. The Rothschilds, World Central Banks. For example: http://www.youtube.com/watch?v=uG4y1xg0kSQ&feature=related
4. The Rockefellers. For example: http://www.youtube.com/watch?v=rUNoFodlIOY
5. Rothschild, Rockefeller, Federal Reserve. http://www.land.netonecom.net/tlp/ref/federal_reserve.shtml
6. Goldman Sachs. For example: http://www.youtube.com/watch?v=ZCWN4M5RkQI
7. Goldman Sachs, Federal Reserve, Timothy Geithner, Lawrence Summers. For example: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12953
8. Federal Reserve, Alan Greenspan, above the law. For example: http://www.youtube.com/watch?v=ol3mEe8TH7w
9. Zbigniew Brezinski, “The Grand Chessboard”. For example: http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119973.pdf
10. Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission. For example: http://www.youtube.com/watch?v=KKq_rpFPidw
11. Zbigniew Brezinski, Columbia University, Barack Obama. For example: http://www.davidicke.com/content/view/18281
12. House of Windsor, Battenberg, Queen Elizabeth, Nazi Roots. For example: http://abundanthope.net/pages/article_3812.shtml
13. Rockefeller, The Bilderberg Group. For example: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=7781
14. Cecil Rhodes, Africa, Round Table. For example: http://www.youtube.com/watch?v=9iRHbBiHuuA
15. Rothschild, Cecil Rhodes. For example: http://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes
16. Rothschild, Rockefeller, Round Table. For example: http://www.terrorism-illuminati.com/round-table
17. Bush, Hitler, Nazi. For example: http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar
18. Bill Gates, Ted Turner, Rockefeller, Al Gore, Warren Buffet, George Soros. For example: http://www.oldthinkernews.com/Articles/oldthinker news/elites_launch_global_impact.htm
19. George Soros. For example: http://www.larouchepub.com/other/2001/2832_soros.html
20. George Soros, Sweden, financial crisis, 1992. For example: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9806/12/soros.html
21. George Soros, Carl Bildt (Foreign minister, former Prime Minister of Sweden), central bank reserve, 1992. For example: http://www.internetional.se/fischerpolt.htm
22. Carl Bildt, Bilderberg, Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission. For example: http://www.eaec.org/svenska/carl_Bildt_vargen_i_fårhuset.htm
23. Bilderberg, Athens, May 2009, Carl Bildt, Jan Björklund, Timothy Geithner, Rockefeller. For example: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/bilderberg-agenda-avslojad.html
24. Bilderberg, Ottawa 2006, Carl Bildt, Wallenberg, Fredrik Reinfeldt (Prime Minister of Sweden). For example: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3787597.svd
25. Bilderberg, G20, Timothy Geithner, Ben Bernanke, Anders Borg (Finance Minister of Sweden). For example: http://www.bilderbergbook.com
26. Bilderberg, Athens, May 2009, Carl Bildt, Jan Björklund (Head of Liberal Party), Jacob Wallenberg, Paul Wolfowitz, Queen Beatrix, Henry Kissinger, David Rockefeller, Lawrence Summers, Daniel Vasella. For example: http://www.infowars.com/bilderberg-2009-attendee-list/
27. Daniel Vasella, Novartis, Swine Flu, Vaccine. http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/19/novartis-recalls-h1n1-vaccine-two-months-before-h1n1-outbreak-in-mexico/
28. Swine Flu, Vaccine, Daniel Vasella, Novartis, George Soros, Barack Obama, George Bush, Rockefeller, de Rothschild, Bioterrorism evidence, criminal charges. For example: http://theflucase.com/downloads/Evidence_of_the_use_of_pandemic_flu_to_depopulate_USA.pdf
29. Queen Elizabeth, Queen Beatrix, Rothschild, Rockefeller, Bush, Barack Obama, Clinton, Illuminati, New World Order. For example: http://www.wordmworld.net/bubble-words/benjamin-fulford
30. Rothschild, Rockefeller, Illuminati, Freemasonry, New World Order. For example: http://www.youtube.com/watch?v=tLzRlLS4V-w
31. New World Order, George Bush. For example: http://www.youtube.com/watch?v=7a9Syi12RJo
32. New World Order, Barack Obama. For example: http://www.youtube.com/watch?v=iotc10SGzxY
33. New World Order, Henry Kissinger. For example: http://www.youtube.com/watch?v=KD3BqK-9ZiU
34. New World Order, Gordon Brown. For example: http://www.youtube.com/watch?v=dbFcaQpqqt4
35. Henry Kissinger, Bill Clinton, George Bush, Tony Blair, Gordon Brown, New World Order, Al Gore. For example: http://www.truthandliberty.com/New_World_Order.html
36. Al Gore, Global Warming scam, 31000 scientists. For example: http://www.newsmax.com/newsfront/al_gore_global_warming/2008/05/19/97307.html
37. Al Gore, Global Warming scam, Barack Obama, Timothy Geithner, Lawrence Summers, Goldman Sachs, New World Order, Copenhagen. For example: http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU
38. John F. Kennedy, secret societies, assasination. For example: http://www.youtube.com/watch?v=FnkdfFAqsHA
39. Zbigniew Brzezinski, Trilateral Comission, Council on Foreign Relations, War on Terror. For example: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15686
40. Trilateral Comission, European Council on Foreign Relations, Urban Ahlin (Swedish congressman), Socialdemocratic Party. For example: http://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_Ahlin
41. Göran Persson (former Prime Minister), Leif Pagrotsky (former Finance Minister), the Wallenberg family, Investor, Bilderberg. For example: http://www.dn.se/nyheter/de-rikas-hemliga-motesplats-1.596647
42. Bilderberg, Henry Kissinger, Queen Beatrix, Carl Bildt. For example: http://www.bilderberg.org/2000pics.htm
43. Zbigniew Brzezinski, Council on Foreign Relations, Al-Qaeda. For example: http://www.takeoverworld.info/brzezinski_note.html
44. Al-Qaeda, Osama bin Laden, Tim Osman, CIA. For example: http://www.youtube.com/watch?v=c-v34Lf0g6U
45. Osama bin Laden, Tim Osman, Zbigniew Brzezinski. For example: http://www.youtube.com/watch?v=OJTv2nFjMBk
46. Al Qaeda, 9/11, inside job. For example: http://www.youtube.com/watch?v=1Yx9NRX37SM
47. Osama Bin Laden, Benazir Bhutto, assasination. For example: http://www.youtube.com/watch?v=f1uLdmct8_E
48. Osama Bin Laden, audio tapes, fabricated intelligence. For example: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3009
49. Barack Obama, Zbigniew Brzezinski, New World Order, Goldman Sachs, George Soros. For example: http://www.scribd.com/doc/13607099/Webster-Griffin-Tarpley-Barack-H-Obama-the-Unauthorized-Biography

 Bron: burgersfront.org

Voeg toe aan: