Zoeken
 


Wacht niet op een volgende dag (Emmanuel 15-11-2009)

Laatste wijziging: dinsdag 17 november 2009 om 19:16, 2110 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 17 november 2009

 


vertaling
winny@stralendetoekomst.nl

Vraagsteller: Ik heb enkele vragen over de Maan… is die kunstmatig?

Emmanuel: Het woord “kunstmatig” bestaat alleen in de derde dichtheid. In het Universum is niets “kunstmatig”.

Jullie Maan is ouder dan je zonnestelsel; zij werd gebouwd door een hoog intelligent ras en ze werd in de omloop van de Aarde gebracht met als voornaamste doel de draaisnelheid van jullie planeet te vertragen.

Vraagsteller: Wanneer werd de Maan in Aarde’s omloop gebracht?

Antw: Jullie Maan werd 1,7 miljard jaren geleden in je zonnestelsel gebracht. In die tijd was de Maan veel dichter bij de Aarde dan zij nu is en ze werd ‘geprogrammeerd’ om zichzelf op 30 aarde diameters afstand te plaatsen aan het einde van de huidige Galactische cyclus.

Vraagsteller: Is de Maan hol?

Antw. Jullie Maan is half hol.

Vraagsteller: Is de Maan bewoond?

Antw: Extraterrestrial (buitenaardse) wezens en mensen van de Aarde bewonen jullie Maan.

Vraagsteller: Waar leven die?

Antw: In twee ondergrondse hoofd steden en in 17 andere voorzieningen.

Vr: Heeft de Maan water?

Antw: In tegenstelling met wat jullie is verteld heeft de Maan water en enige atmosfeer.

Vr: Hoe is het mogelijk dat de Maan altijd maar een kant laat zien en dat de donkere kant steeds voor ons verborgen is?

Antw: Jullie Maan draait om je planeet in 655,719 uren, en draait ook om zijn eigen as in een volle ronddraai van 655,719 uren; en daarom kunnen jullie maar een kant zien. Maar dat was niet altijd zo; ongeveer een miljoen van jullie jaren geleden werden er vier stabilisatoren gezet op jullie Maan om zijn bewegingen met jullie rotatiesnelheid te synchroniseren.

Vr: Wonen er mensen op Mars?

Antw: Ja.

Vr: Waarom wordt deze informatie weggehouden uit de openbaarheid.

Antw: Omdat er eerzuchtige groepen op jullie planeet zijn die jullie bestemming willen beheersen door jullie onwetend te houden.

Vr: Deze groepen denken dat zij genetisch superieur zijn aan de rest van de mensheid en ze hebben hulp gevraagd aan negatieve/duistere entiteiten om hun plannen van overheersing over jullie werkelijkheid op te nemen (consummate) of te voltrekken.

Vr:  Hoe helpen de duisteren hen?

Antw: De negatieve/duistere entiteiten helpen hen door jullie realiteit te beheersen vanuit het Vormende Niveau. Het Vormende Plan is waar gedachtepatronen worden vóór-gemanifesteerd in de stoffelijke werkelijkheid. Het is het niveau van vibratie- pogingen en correspondeert met een bepaald deel van jullie astraal plan.

Vr: Toen God ons Universum creëerde, waarom creëerde Hij/Zij negatieve entiteiten?

Antw: God schiep jullie Universum niet, jullie deden dat.

Vr: Waarom accepteerden de negatieve entiteiten groepen die aan de macht waren/zijn?

Antw: Negatieve/duistere entiteiten werken in een complot met die groepen omdat hun doel hetzelfde is: om over jullie planeet te heersen. Degenen die aan macht zijn willen jullie stoffelijk zelf beheersen terwijl de negatieve/duisteren over jullie ziel willen heersen. En de methode die door beide groepen wordt gebruikt is dezelfde: Liefde vernietigen door duizend soorten angsten te scheppen.

Een persoon vol angsten kan geen Liefde voelen, en Liefde is de enige energie die de ziel transformeert, en die ascentie mogelijk maakt naar hogere plannen van bestaan.

Door je ziel van Liefdesvibraties te beroven hebben ze een splijting gecreëerd in de stroom van jullie energieveld, waarmee ze jullie in een permanent innerlijk conflict houden. En terwijl je in conflict bent met jezelf is je waarneming van de werkelijkheid beperkt, en dus kun je hun strategie niet zien die zich voor je ogen staat te ontvouwen.

Vr: Gebruiken zij duistere energie?

Antw: Ze gebruiken je eigen energie om je op een minimum te houden van je potentiaal.

En daarom denken niet genoeg mensen na over de mogelijkheid om een nieuwe werkelijkheid te scheppen, gewoon door nieuwe gedachtepatronen te projecteren in het Vormende Niveau. Een nieuwe werkelijkheid van liefde, vrede, vreugde en harmonie kan direct in jullie bestaan worden gemanifesteerd. Maar de meeste mensen zijn zich niet bewust dat zij degenen zijn die de kracht hebben om het leven te veranderen, en ze veronderstellen dat dingen nooit zullen veranderen. Daarom leefden er duizenden jaren lang miljoenen mensen op Aarde in smart en pijn.

Vr: Waarom willen zij ons beheersen?

Antw: Op een bepaald trillingsniveau is controle een schrale vervanger van bewustzijn.

Daarom produceerden in het verleden niet bewuste mensen, in de voorbije 2.500 jaren, meer dan 4000 oorlogen op Aarde. Oorlogen werden gevochten met de bedoeling om de illusie van het ego te scheppen, door midden van het splijten van het collectief in winnaars en verliezers. Wij uit de Hogere Rijken kunnen je zeggen dat in geen van jullie oorlogen er ooit een winnaar is geweest.

Vr: Dit betekent dat een oorlog niet eens gewonnen kan worden?

Antw: Je wint op het moment dat je de wens loslaat om te winnen.

Vr: U hebt verteld dat de Federatie van Licht hier is om de ontvouwing van gebeurtenissen die op de planeet gebeuren te observeren, zullen ze ons ook helpen de negatieve en duistere entiteiten te stoppen?

Antw: De ontwikkelde technologie van de Federatie van Licht staat ten dienste van het Goddelijke, maar niets kan gedaan worden voordat jullie er om vragen, want dit is een universum met de vrije wil.

Vr: Moeten we onze frequenties omhoog brengen om contact met hen te maken?

Antw: Door gewoon te vragen vanuit je hart verhoog je je frequentie.

Vraag je vanuit en met je denken, dan zul je wel gehoord worden. Vraag je vanuit je hart dan zul je antwoord krijgen.

Vr: U hebt gezegd dat aan het eind van de Galactische Cyclus iets dat niet op één lijn zit met het Goddelijke Plan zal ineenstorten, wat gaat er gebeuren met de duistere entiteiten?

Antw: Aan het eind van de huidige cyclus zal het duistere collectief de bitterheid van totale nederlaag onder ogen zien.

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, jullie zullen getuigen zijn van een van de meest buitengewone momenten in de Galactische geschiedenis. De galactische cyclus waar jullie in leven is zijn volmaaktheid/voltooiing aan het bereiken. De mensheid zit nu op het laatste kruispunt van het huidige segment van zijn evolutionaire reis.

Jullie kosmisch DNA wordt geactiveerd door hoge trillingen van energiestralen die naar beneden storten op de Aarde vanuit het Galactisch Verenigd Veld van het Goddelijke Bewustzijn zelf. Deze energieën hebben een vortex geopend van hoge vibraties, die Gaia’s ascentiepad heeft gezuiverd, en die een werkelijke verandering produceert in de cellulaire structuur van je lichaam.

Het collectieve bewustzijn van de Mensheid is zich betekenisvol aan het uitbreiden, maar het getal van ontwaakte mensen is nog steeds te laag. Het is jullie verantwoordelijkheid – zoals dat is gezegd in je levenscontract – om de activering van het collectieve massa bewustzijn te helpen, door je eigen individuele bewustzijnsverbreding te voltooien.

Denk er aan dat de macht om over je eigen toekomst te beslissen binnenin je zit. Je afstemmen op de hogere frequentie van Liefde zal kanalen openen voor je innerlijke kracht om naar de oppervlakte van je bewustzijn te stromen, om de controle over te nemen voor je bestemming.

Nu is het tijd, aarzel niet, mis het moment niet. Jullie zullen geen andere gelegenheid krijgen. Wacht niet op een volgende dag, want de juiste timing in het ascentieproces is van groot belang…

I AM Emmanuel

©2009 Langa http://www.emmanuelmessages.com

Permission is granted to copy and share this information only in its entirety, including this copyright notice and without altering content information.

 Bron: unitynet

Voeg toe aan: