Zoeken
 


Worden gedwongen vaccinaties al toegepast op Amerikaanse scholen?

Laatste wijziging: zaterdag 14 november 2009 om 13:45, 5110 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 14 november 2009

Amerika: Geen vaccinaties = Geen verzekering = Geen enkele medische zorg (maar wel een hoge boete) - Staat Massachusetts maakt gedwongen vaccinaties alle burgers mogelijk - H1N1 vaccinbijsluiter: 'Dit vaccin is niet veilig voor zwangeren en personen onder de 18' / Miskramen na vaccinatie.

Een gewoon nieuwsbericht in een lokale Amerikaanse online krant (The Intelligencer) van de stad Wheeling in West Virginia lijkt er op te wijzen dat het gedwongen vaccineren van schoolkinderen in de VS feitelijk is begonnen. 'Agenten houden jongen vast die vluchtte voor griepprik' luidt de kop van een artikel van 11 november. Met als onderkopje: 'Leerling weigerde; werd vastgehouden voor vaccinatie.'

'Er was de kracht van twee agenten voor nodig om een brugklasleerling stil genoeg te houden zodat hem het vaccin tegen de (Mexicaanse) varkensgriep-of H1N1- toegediend kon worden,' begint het artikel. De jongen raakte volgens de krant in paniek toen hij de verpleegster met de injectiespuit zag, en vluchtte de school uit. Twee agenten kregen hem razendsnel te pakken en brachten de spartelende jongen terug naar de schoolkliniek, alwaar hij gedwongen werd geinjecteerd met het Mexicaanse griepvaccin.

Howard Gamble, lid van de regionale Gezondheidsraad, merkte op dat de jongen na het vaccineren weer normaal gedrag vertoonde. Het zou volgens hem het enige incident zijn geweest tijdens de verder rustig verlopen vaccinatiecampagne op de scholen in de regio, waar alle leerlingen inmiddels het vaccin zouden hebben gekregen. 'Over het algemeen zijn ze heel meegaand,' vertelde Gamble. 'Wat betreft de vaccinaties moeten er af en toe één of twee worden vastgehouden. Maar daarom is mama of papa erbij.'
 
De moeder van de gevluchtte jongen was echter de school uitgerend omdat ze het te eng vond haar zoon gevaccineerd te zien worden. Op een andere Middle School (doorgaans voor kinderen van 11 - 14 jaar) zouden een aantal ouders hun eigen kinderen hebben moeten dwingen zich te laten vaccineren.

Het bovenstaande bericht klinkt sommigen misschien heel normaal in de oren. Hebben ouders immers niet het recht hun (middelbare) schoolgaande kinderen te laten vaccineren? In het licht van de voorgaande berichten over de vaccinatiecampagne kunnen er bij dit verhaal echter de nodige kanttekeningen geplaatst worden:
 
- Het bericht impliceert dat alle leerlingen van de scholen in de regio worden gevaccineerd. Hoe denkt men dit te bereiken? Is zoiets wel mogelijk als de vaccinaties 'vrijwillig' zijn?
 
- Bij de schoolklinieken stonden agenten (in dit geval deputy's , hulpsheriffs) geposteerd, volgens de Gezondheidsraadofficial 'om parkeeraanwijzingen' te geven. Ook staat er dat de politie vanaf het begin nauw betrokken werd bij het opzetten van de speciale school-vaccinatieklinieken. Moesten er écht deputy's worden ingezet om alleen maar mensen hun auto correct te laten parkeren? Veel lezers van de krant vragen zich online precies hetzelfde af.

- Een verpleegster geeft als commentaar dat zelfs maar het gedwongen vasthouden van de hand van een leerling -ook door medisch personeel- in strijd is met de wet en een aanklacht wegens 'aanranding' tot gevolg kan hebben. 'Maar dit geldt klaarblijkelijk niet voor de vaccinatiecampagne? Dit is een extreem zorgwekkend voorval!' schrijft ze. Volgens de Amerikaanse wet kunnen ouders al voor 'kindermishandeling' worden gearresteerd als ze hun kind dwingen een schoenenwinkel binnen te gaan.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat in het licht van de ook in de VS heersende sterke controverse over het Mexicaanse griepvaccin, ALLE inwoners van een gemeente die schoolgaande kinderen hebben, deze zonder protest en zonder weerstand laten vaccineren. Met de onder sterke overheidscontrole staande reguliere media weet je het immers maar nooit; het bericht kan deels propaganda zijn (de opkomst was bepaald niet 100%, maar tegenover de buitenwereld suggereert met van wel) en ook deels vals (de opkomst was inderdaad 100% maar dat ging NIET vrijwillig).
 
Het voorval zou uit zijn context getrokken kunnen zijn, ware het niet dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden afgelopen week akkoord ging met Obama's zwaar omstreden Health Care plan. Nu moet alleen de Senaat er nog mee instemmen en dan kan de president zijn handtekening er onder zetten.
 
Geen vaccinaties = Geen verzekering = geen enkele medische zorg
Obama's Gezondheidszorgplan omvat een voor iedereen verplichte zorgverzekering. Uit een onderzoek van de Insurance Research Council blijkt dat de meeste Amerikanen niet van plan zijn deze verplichte verplichte verzekering te accepteren. Dat kan echter een duur grapje worden, want iedereen die deze Staatsverzekering weigert, kan een boete van $ 1000 dollar worden opgelegd (en dat geldt krankzinnig genoeg ook voor mensen die zo'n verzekering niet kunnen betalen). Het Rekenkantoor van het Congres heeft al becijferd dat deze boetes de komende tien jaar de staatskas enkele miljarden dollars zullen gaan opleveren.

Volgens het Center for Disease Control (CDC) zal onder Obama's plan zelfs iedereen die niet alle door de overheid opgelegde vaccinaties heeft ontvangen, iedere vorm van medische zorg onthouden worden en zal zo iemand dus ook geen zorgverzekering kunnen afsluiten. Ook zouden artsen en ziekenhuizen die zich niet conformeren aan het nieuwe zorgsysteem strafmaatregelen en geldboetes tegemoet kunnen zien.
 
Kortom, als de Senaat net zoals het Huis van Afgevaardigden Obama's Health Care plan aanneemt, zal iedere Amerikaan die wat voor medische zorg dan ook nodig heeft, verplicht worden om zich met alle ingevoerde vaccins te laten injecteren - dus ook het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Massachusetts: ook hier virtuele toestand van martial law ingevoerd
De staat Massachusetts heeft inmiddels een wet ingevoerd (de 'Pandemic Response Bill'; nr.2028) waardoor het mogelijk wordt om feitelijk alle Grondwettelijke rechten van de burgers buiten werking te stellen en iedereen die er van 'verdacht' wordt met een virus te zijn besmet, gedwongen te ondervragen, te ontsmetten en te vaccineren. Iedere persoon die weigert zich te onderwerpen aan quarantaine, vaccinaties, ontsmetting of ieder ander medisch bevel weigert op te volgen, kan voor iedere geweigerde dag $ 1000 dollar boete krijgen.
 
Daarnaast hebben de authoriteiten geen huiszoekings- en arrestatiebevelen meer nodig, mag de overheid de prijzen van goederen en diensten gaan vaststellen en mogen burgers gedwongen op transport worden gezet en zonder proces worden vastgezet, opnieuw op straffe van $ 1000 dollar boete per dag bij weigering of verzet.

Deze wet betekent feitelijk het invoeren van martial law, de staat-van-beleg, zonder dat de straten onmiddellijk wemelen van politie agenten en militairen. Dat is ook niet nodig als iedereen slaafs alle door de authoriteiten ingevoerde dwangmaatregelen gewillig (of moeten we schrijven: hersenloos?) opvolgt.
 
H1N1 vaccinbijsluiter: 'Dit vaccin is niet veilig' / Miskramen na vaccinatie
In onderstaande YouTube video (bedankt voor de tip, Olaf!) is te zien hoe tijdens het Fox-TV programma Great American Panel de bijsluiter van het Mexicaanse griepvaccin wordt voorgelezen: 'De veiligheid van dit vaccin is voor zwangeren en personen onder de 18 jaar niet vastgesteld'. De verontwaardigde vrouw die dit voorleest vraagt zich af waarom artsen en gezondheidsofficials tegenover de burgers dan tóch blijven volhouden dat het vaccin 'volkomen veilig' is.

Uit diverse reacties op een artikel in de Minneapolis Star Tribune, waarin stond te lezen dat sommige zwangere vrouwen huiverig zijn om het Mexicaanse griepvaccin te nemen, bleek dat in het hele land al diverse zwangere vrouwen na injectering met het vaccin een miskraam hebben gehad.
 
Bronnen:
The Flu Case (miskramen)  


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: