Zoeken
 


Een gezonde samenleving voor onze kinderen

Laatste wijziging: zaterdag 17 oktober 2009 om 19:00, 3050 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 17 oktober 2009

Nieuw Bewust Nederland schopt niet tegen de huidige politiek. Wij zijn ons er goed van bewust dat ook onze politiek vast zit in het stelsel van de Amerikaanse elite. Velen doen hun maatschappelijke plicht vanuit hun oprechte compassie voor anderen maar zijn helaas ook vaak onwetend over de onderliggende bedoelingen van de handelsafspraken op wereldniveau. Dit stelsel wordt geregeerd door de Amerikaanse banken, wereldleiders en rijkste industriëlen. Eenmaal in het systeem terecht gekomen lijk je vast te zitten. Die macht reikt erg ver en niemand wordt ontzien om het eigen doel te bereiken. Internationale handelsafspraken houden een land in de grip en maken de weg vrij voor bepalingen over voeding en onethisch en vrij gebruik van schadelijke en niet zorgvuldig geteste medicatie voor kinderen en volwassenen. Die feiten liegen er niet om, zie ook de toegevoegde informatie.

Wij stellen echter het welbevinden van alle Nederlanders en zeker onze kinderen als ons primaire doel. Zuiverheid, integriteit en ethiek is waar wij voor gaan, gezondheid en vrijheid in denken en handelen. Het is het basisrecht in ons bestaan. Wij zijn van mening dat er in Nederland heel veel kennis, talent en wijsheid aanwezig is en dat wij gezamenlijk deze transfer kunnen maken als we met zijn alleen de schouders er onder zetten. Niet denken maar doen! Nederland is een nuchter land dat zich niet wilt laten beïnvloeden door een machtige elitegroep in Amerika, een land dat misdaden tegen de mensheid begaat. Het is tijd dat er een duidelijk signaal naar onze regering gaat om deze misstanden tegen de mensheid, tegen onze kinderen te stoppen.

Nederland heeft de kracht om die grenzen aan te geven, samen kunnen wij dit. De hele strategie van de elitegroep berust op controle en overheersing van de wereld, op overheersing van het gewone volk. Al meer dan zestig jaar is deze kleine groep de overname van de wereld structureel aan het uitvoeren. Het is een eeuwenoud plan dat de komende jaren tot voltooiing wordt gebracht.
Chaos creëren is een vorm van manipulatie die in alles wordt gehanteerd. Deze groep heeft ingespeeld op de angst voor ziekten, armoede, oorlog en religies gebruikt. Er zijn ziektes ontwikkeld en de wereld ingestuurd om medicatie te kunnen verkopen. Er zijn volkeren tegen elkaar opgezet zodat er een 'reden' voor oorlog is ontstaan. Oorlog waarbij beide partijen zijn gefinancierd door de Amerikaanse banken. De waarheid over de werkelijke toedracht van 9-11 komt naar buiten. Een terroristische aanval was niet de oorzaak, het voeden van angst was de ware reden. Deze duistere plannen zijn door de hele geschiedenis structureel toegepast en hebben geleidt tot oorlogen waarbij onterecht miljoenen slachtoffers zijn gevallen.

Die banken zijn eigenaar van de meest invloedrijke media. De media wordt ingezet om de aandacht te richten op welvaartsziekten, waarbij veel mensen zich herkennen in symptomen en vervolgens naar de arts gaan. De media wordt ingezet om de angst voor terrorisme te voeden, het nieuws voor bedreiging wordt de wereld ingestuurd en waardoor een land zich wil beschermen door het investeren in het leger. Die media stimuleert ook de onwetendheid, goedgelovigheid, verslaving en het egoïsme van mensen. Wat nieuws is bepalen ze zelf, welke programma’s er worden getoond ook. Deze Amerikaanse elitegroep beheerst de top van wereldwijde religieuze systemen en ook met hetzelfde doel, controle en overheersing, zolang de mensen maar goedgelovig meelopen in het systeem en waarbij het gewone volk ondertussen als testmateriaal gebruikt wordt.

Nederlanders zijn nuchter, nuchter om dit spel te doorzien. Wat wij als goed en waar beschouwen voelen wij in onszelf. Vanuit liefde en compassie met elkaar omgaan is de weg en de waarheid in het leven en als we het belang van onze kinderen voor ogen houden kunnen wij deze misstanden stoppen. Het is de manier om de toekomst in te gaan, onafhankelijk, en zeker zonder oordeel naar degene die betrokken zijn geraakt in het systeem en zonder agressie. Nederland wordt wakker, de verhoging van het bewust Zijn zorgt ervoor dat mensen informatie gaan zoeken, de eigen waarheid gaan zoeken. Nieuw Bewust Nederland heeft de formule om daadwerkelijk een ethische nieuwe maatschappij te vormen.

Nieuw Bewust Nederland is een netwerkorgaan met een politieke beweging die het welbevinden van alle Nederlanders voorop stelt en vooruit kijkt met betrekking tot de komende veranderingen. Nieuw Bewust Nederland doet dit door mensen vanuit hun eigenheid en kracht met elkaar te verbinden. Nederlanders hebben de behoefte om te verbinden, om in alle vrijheid een fijn en liefdevol leven met elkaar te delen. Een goede toekomst voor onze kinderen.

Nieuwe Tijds Onderwijs
Nieuw Bewust Nederland heeft een formule voor een nieuwe lesmethodiek. Een systeem waarbij ieder kind tot volledige ontwikkeling komt op alle aandachtsgebieden. Een systeem waarbij leerkrachten weer de ruimte krijgen om adem te halen. Een systeem dat niets veranderd aan het klassikale onderwijs maar waarbij ook kinderen met een opgelegd stempel als ADHD, autisme of aan het autisme spectrum verwante 'stoornis' zonder problemen kunnen deelnemen. Het is een onderwijssysteem met een sociaal competentiegerichte benadering en waarbij verschillen in intelligentie niet meer worden benadrukt.

Geestelijke GezondheidsZorg
Nieuw Bewust Nederland maakt zich zorgen over het plakken van ' stoornis'-stempels op kinderen, op jongeren en volwassenen. Mentale klachten zijn niet te meten en wordt puur gebaseerd op symptomen. Symptomen die kunnen ontstaan door onbalans in de voeding, toegevoegde stoffen in voeding, bijkomende gevoelens die horen bij het bewustwordingsproces en bijkomende gevoelens in de ontwikkelingsfasen van een kind zoals tijdens de puberteit en die ontstaan na een ingrijpende levenservaring.. Deze symptomen zijn een legitieme reden geworden om schadelijke medicatie toe te dienen. Nieuw Bewust Nederland vindt dat verkoop van medicatie binnen de gezondheidszorg en de psychiatrie geen doel op zich moet zijn. Toewijding, compassie voor de medemens en echte zorg 'willen' verlenen hoort de het hoofddoel te zijn. De lichamelijke bijwerkingen van medicatie maken de mens ziek en hebben zelfs ernstige gevolgen bij langdurig gebruik.
Nieuw Bewust Nederland vindt dat een respectvolle bejegening de basisattitude van de samenleving hoort te zijn. 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.'

Nieuw Bewust Nederland biedt iedereen de keus om aan deze verandering mee te werken.

Nieuw Bewust Nederland heeft een concrete formule om het anders te gaan doen. Het is een optie om tot verandering te komen, we kijken naar het heden en van hieruit naar de toekomst. Dit houdt in dat wij prioriteiten stellen en ons niet bezig gaan houden met onbenulligheden als het benadrukken van verschillen en oppervlakkigheden die juist het huidige machtsysteem voeden. Wij steken energie in positieve zaken, wat kan beter? Samenwerking op alle fronten en ontdekken waar onze gezamenlijke kracht ligt is de manier, en hierbij de overheid de mogelijkheden bieden het anders te gaan doen. Er is in Nederland veel talent en kennis op het gebied van wetenschap, economie en technologie. Er is in Nederland veel dienstbaarheid naar anderen toe.

Wij ervaren allemaal dat dit huidige piramide stelsel niet werkt als ego de motiverende factor is. Nieuw Bewust Nederland gaat voor een systeem dat gebaseerd is op één uitgangspunt: het welbevinden van iedereen en op alle gebieden. Het welbevinden van iedereen is ons doel want iedereen is gelijk.

"Vandaag is het begin van de rest van je leven,
jij beslist wat jouw doel voor de toekomst is."


Op onze site staan links naar websites waar verdere informatie te vinden is over bovenstaande onderwerpen. Er zijn mensen die dagelijks nieuws verzamelen waarbij jijzelf kunt beoordelen of het jouw waarheid is. Basisprincipe van Nieuw Bewust Nederland: neem nooit iets klakkeloos aan, ook niet wat wij schrijven. Jij bepaald zelf of jij vindt dat verandering in Nederland gaande is, nodig is en of een alternatief beleid daarom belangrijk is.Bron: nieuwbewustnederland

Voeg toe aan: