Zoeken
 


Een maatschappij die wakker wordt

Laatste wijziging: vrijdag 16 oktober 2009 om 20:48, 3216 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 16 oktober 2009

Maatschappelijk bewust worden doen we door de maatschappij vanuit een kritisch en ethisch oogpunt te bekijken. Als we ervan uit gaan dat je leeft om je kennis, talenten en opgedane wijsheid productief te kunnen gebruiken in de samenleving, dan wordt niemand gelukkig wanneer het hele leven eenzaam in een stoel achter de geraniums wordt doorgebracht.

Wij ervaren het leven optimaal wanneer wij leren door contact met de ander. Wij leven optimaal wanneer wij onze talenten kunnen inzetten als toegevoegde waarde in het leven van onszelf en van anderen.

Een kok geniet als de gast het eten lekker vindt. Een kunstenaar geniet wanneer hij door zijn kunst zijn gevoel kan overbrengen op anderen. Een leraar geniet wanneer hij zijn kennis kan delen met zijn leerlingen. Zo ervaren wij allemaal voldoening wanneer wij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Zo zijn wij allemaal verbonden en hebben we in basis dezelfde waarde in de samenleving.

Wanneer we met gerichte aandacht naar de huidige maatschappij kijken, dan ontdekken we dat het hele stelsel bestaat uit regels en verplichtingen. Regels die ons een zekere veiligheid bieden en regels die ons begrenzen in ons recht.

Wanneer een kind volgens de wet recht heeft op behandeling binnen de GGZ dan blijkt ineens dat er een andere regel is die beslist dat het kind geen recht heeft op vervoer om die behandeling te kunnen krijgen. Het kind kan niet worden behandelt, de situatie blijft bestaan zoals die is. Wat zijn hierdoor de gevolgen voor het kind en voor de ouders?

We kunnen de oorzaak van de hulpvraag koppelen aan het gebrek aan aansluitend onderwijs en/of aan problemen in de thuissituatie. Waarom sluit het onderwijs niet aan? Omdat we een aanbodgerichte maatschappij hebben en onderwijs niet aansluit op de behoefte van het kind? Kinderen leren nu anders dan 20 jaar geleden, kinderen van nu zijn verder en/of anders ontwikkeld en het leersysteem is hetzelfde gebleven.

Waarom zijn er problemen in de thuissituatie? Omdat het blijkt dat opvoeden niet zo makkelijk is als je problemen hebt om maandelijks rond te komen? Hebben wij op school geleerd wat een sociaal competentie gerichte opvoeding is? Een opvoedingsbenadering die effectief is omdat belonen van goed gedrag beter werkt dan straffen. Het is knap lastig die benadering succesvol toe te passen wanneer de hele maatschappij is gericht op straffen wanneer regels worden overtreden.

Waarom heeft dat gezin problemen om maandelijks rond te komen? Omdat de ouders niet zo veel kunnen verdienen met de baan die zij hebben? Het hele inkomen gaat op aan een eenvoudig leven, rekeningen worden betaald van vakantiegeld en voor grotere uitgaven moet geld worden geleend. Een lening die nooit meer af te betalen is omdat de banken de rente zo hoog opdrijven.
Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld om aan te geven dat de oorsprong van de problemen niet bij het kind en niet bij de ouders maar in de maatschappij zelf ligt, de politieke beslissingen die genomen worden op basis van winstbejag.


De manier om tot bewustwording te komen is om jezelf bij alles de vraag te stellen 'waarom'?
Mensen komen in de sanering doordat ze een lening niet meer kunnen afbetalen. Wie heeft die lening ontworpen en met welke intentie. Wie heeft de regels in de maatschappij ontworpen en met welke intentie?
Wanneer wij objectief kijken naar het hele stelsel dan blijkt dat de regels leiden tot bureaucratie. Wat is het gevolg van bureaucratie voor ons? Het hele proces tussen vraag en aanbod stagneert de vooruitgang. Wat is de winst van de stagnatie voor ons?

Werkt een regel niet meer, dan komt er een andere regel, vaak nog strakker. Wij mogen meebeslissen over het beleid van de politiek, een keer in de vier jaar. Sta jij ook achter al de standpunten van jouw partij of zijn jouw standpunten verdeeld over alle partijen? Worden die standpunten wel gerealiseerd? Kun je meedenken, meepraten en meebeslissen over alles?

Wanneer wij 'bewust' kijken naar de maatschappij dan zien we negativiteit, ervaren we machtsmisbruik, waardering op basis van productiecijfers en het denken in hokjes.
Macht, geld en denken in hokjes is gebaseerd op ongelijkwaardigheid en op het gewin van enkele personen. Als productiecijfers ook binnen de zorg worden gehanteerd, is zorg dan nog wel echte zorg? Staat de behoefte, het welbevinden van de medemens dan werkelijk voorop?

Macht en geld is heel belangrijk voor het grote ego, het vervuld een behoefte in henzelf. Wanneer we het grote ego kritisch onder de loep gaan nemen dan blijkt dat het systeem winst heeft bij geheimhouding en controle.
Zijn wij niet allemaal deel van de samenleving en waar dient geheimhouding voor?

Nog meer regels, nog meer controle. Nog meer winst en dit geld als machtsmiddel gebruiken. Mensen angstig maken en nog meer macht. Wat is de ware reden, waarom?
Wat doet dit met ons en ons gevoel voor ethiek? Ervaren wij werkelijk gelijkwaardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, integriteit, ethiek, compassie en respect in onze samenleving?

Net zoals het ego in onszelf als een parasiet te werk gaat en ons afhankelijk maakt, zo parasiteert het grote ego ook. Het heeft de macht en de middelen om te parasiteren, het heeft de macht om ons helemaal leeg te zuigen.

Jij beslist wat jij doet. Je kunt zelf beslissen of jij de maatschappij met bewuste aandacht gaat bekijken. Er is informatie, heel veel informatie over het grote ego en wat bewust is achtergehouden.
Het ego heeft lang zijn doel gediend, heeft ons gediend en hierover zullen wij geen oordeel hebben. Maar wij hebben ervan geleerd en leren is het doel in het leven.

"Als je niet in de duisternis bent geweest kun je het zonlicht niet waarderen."

In deze tijd worden mensen bewuster en hechten meer waarde aan andere zaken. Liefdevoller met elkaar om te gaan, respectvoller met elkaar omgaan. De wegingsfactoren zijn aan het veranderen. Huis, gezin en een goed en zinvol leven wordt belangrijker dan status of een glansrijke carrière.

Bekijk en beoordeel voor jezelf of jij er aan toe bent om je blik te verruimen. Eerlijk duurt het langst en ook in dit geval komt achtergehouden informatie over het ego langs alle kanten naar buiten.
Bewustwording is een golfbeweging die gaande is over de hele wereld. Aandacht voor de ware bedoelingen van het ego groeit.
Positiviteit, de waarheid, eenheid en vrijheid is sterker dan negativiteit. Objectief en vanuit je intuïtie je eigen mening vormgeven is jouw goed recht. Dan kun jijzelf te beslissen wat jouw waarheid is.Bron: nieuwbewustnederland

Voeg toe aan: