Zoeken
 


De wereld mars: een humanistisch voorstel

Laatste wijziging: donderdag 1 oktober 2009 om 21:38, 5267 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 oktober 2009

De Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid werd op 15 november 2008 gelanceerd gedurende het Symposium van het Wereld Centrum voor Humanistische Studies in het Park voor Studie en Reflectie - Punta de Vacas (Argentinië)

De Mars heeft als doel bewustzijn te creëren over de gevaarlijke wereldwijde situatie die we doormaken, die gemarkeerd wordt door de verhoogde waarschijnlijkheid van een nucleair conflict, door de wapenwedloop en de gewelddadige militaire bezetting van gebieden.

De Wereld Mars is een voorstel voor een ongekende sociale mobilisatie, aangedreven door de Humanistische Beweging door middel van haar organisme, Wereld zonder oorlogen

Het beginvoorstel werd zeer snel ontwikkeld. In een paar maanden heeft de Wereld Mars de steunbetuiging van duizenden mensen, vreedzame en geweldloze groeperingen, diverse instituten en persoonlijkhdeden uit de wetenschappelijke, culturele en politieke wereld verzameld, die gevoelig zijn voor de urgentie van het moment. Het was ook de inspiratie voor een enorme diversiteit aan initiatieven in meer dan 100 landen, waardoor het een snel groeiend menselijk fenomeen is geworden (www.theworldmarch.org).

DE HUIDIGE SITUATIE

We maken over de hele wereld een kritieke situatie door die gekarakteriseerd wordt door armoede in grote gebieden, confrontatie tussen culturen, geweld en discriminatie die het dagelijks leven van grote delen van de bevolking aantasten. Er zijn gewapende conflicten in vele gebieden, een diepe crisis in het internationale financiële systeem, en vandaag kunnen we daar de groeiende nucleaire dreiging aan toevoegen, die de hoogste urgentie is van het huidige moment. Het is een moment van extreme complexiteit; aan de onverantwoordelijke belangen van de kernmachten en de waanzin van gewelddadige groepen met mogelijke toegang tot nucleair materiaal in kleinere hoeveelheden, moeten we het risico van een ongeluk toevoegen dat een verwoestend conflict kan doen losbarsten.

Het is geen opsomming van afzonderlijke crises; we staan tegenover het wereldwijde falen van een systeem dat geweld als actiemethodologie heeft en waarvan geld de centrale waarde is.

DE VOORSTELLEN VAN DE WERELD MARS

Om een toekomstige atoomramp te vermijden moeten we vandaag het geweld overwinnen door het eisen van:

•    wereldwijde nucleaire ontwapening,
•    de onmiddellijke terugtrekking van invasietroepen uit bezette gebieden,
•    de progressieve en proportionele reductie van conventionele wapens,
•    het ondertekenen van niet-aanvalsverdragen tussen landen en
•    het door regeringen afzien van het gebruik van oorlog als middel om conflicten op te lossen.

Het is urgent een bewustzijn voort te brengen ten gunste van Vrede en ontwapening. Maar het is ook nodig een Geweldloos bewustzijn te wekken dat ons toestaat niet alleen het fysieke geweld te verwerpen, maar ook alle andere vormen van geweld (economisch, racistisch, psychologisch, religieus, seksueel, enz.). Deze nieuwe gevoeligheid zal in staat zijn wortel te schieten en sociale structuren te raken, en zo de weg openen naar de toekomstige Universele Menselijke Natie.

We eisen ons recht op te leven in vrede en vrijheid. We leven niet in vrijheid wanneer we onder bedreiging leven.

De Wereld Mars is een oproep aan alle mensen hun inspanningen te verenigen en de verantwoordelijkheid in eigen hand te nemen om onze wereld te veranderen, door het eigen geweld te overwinnen, steunend op hun directe omgeving en zo ver als hun invloed reikt.

DE MARS IN ACTIE

De Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid inspireert al meerdere initiatieven en activiteiten die vermenigvuldigd moeten worden in de komende maanden. Een daarvan zal de symbolische mars van een internationaal en intercultureel team zijn dat door zes werelddelen zal gaan. Het zal beginnen op 2 oktober (Internationale Dag van Geweldloosheid) in Wellington (Nieuw-Zeeland), en zijn hoogtepunt bereiken op 2 januari 2010 aan de voet van de Berg Aconcagua, Punta de Vacas (Argentinië).

Gedurende die tijd zullen er in honderden steden marsen, festivals, forums, conferenties en andere evenementen zijn om een bewustzijn te creëren over de urgentie van Vrede en Geweldloosheid. En over de hele wereld zullen de campagnes voor steunbetuiging aan de Mars dit signaal vermenigvuldigen voorbij wat nu voorstelbaar is.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een evenement van deze omvang in beweging gezet op initiatief van mensen.

De ware kracht van deze Mars is geboren in de eenvoudige daad van hen die, door bewustzijn, een waardige zaak op zich nemen en die delen met anderen.

Kijk hier voor het traject van de marsBron: theworldmarch.org

Voeg toe aan: