Zoeken
 


Verliezen wij bij verplichte vaccinatie ons zelfbeschikkingsrecht?

Laatste wijziging: donderdag 1 oktober 2009 om 19:25, 4300 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 oktober 2009

Tijdens een recent verblijf in Frankrijk, nam ik kennis van een uitgelekt document van de Franse  overheid waaruit blijkt dat 'vrijwillige' vaccinatie tegen de Mexicaanse griep op het laatste moment (eind september 2009) toch wordt afgedwongen. De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. Een speciale volg- en opsporingsprocedure via de wettelijk verplichte, met een microchip uitgeruste Franse medische ID card, gaat nauwkeurig registreren wie het vaccin ontvangen heeft en wie niet. (www.theflucase.com). Iedereen komt aan de beurt.

Het vaccineren zelf gaat niet gebeuren via de reguliere gezondheidszorg en huisartsen, maar door speciaal opgeleide vaccinatieteams. Het geheel lijkt meer op een militaire operatie dan een publieke gezondheidscampagne. Het Franse document bevat verwijzingen naar Franse wetten ( Art. L3131-8 en 9) die stellen dat gezondheidspersoneel verplicht is mee te werken en dat bij weigering ‘sancties’ zullen volgen. Mensen die niet meewerken, krijgen nu al het etiket “een gevaar voor de samenleving” te zijn.

Dit bericht riep bij mij een diepe verontwaardiging en verontrusting op waaruit een aantal vragen ontstond die ons allen aangaat.

Wilt u gevaccineerd worden?
Om deze vraag te beantwoorden is goede informatie noodzakelijk. Via de media, zoals kranten en televisie, komt een vrij eenzijdig beeld naar buiten. Het is erop gericht u te vertellen, dat de overheid en het RIVM weet wat goed voor u is, en dat u hun richtlijnen zonder verdere vragen kunt volgen. Is dat zo?

Weet u precies wat er in een vaccin zit?
Wanneer u persoonlijk onderzoek gaat doen over vaccinatie, zult u tot de conclusie komen, dat een eensluidend antwoord niet mogelijk is. Via allerlei wegen wordt momenteel aandacht gevraagd voor wat er allemaal in een vaccin zit. Weet u dat er toegevoegde stoffen inzitten zoals kwik, aluminium en squaleen en dat ze allerlei klachten en neurologische schade kunnen veroorzaken. Over deze stoffen wordt in de reguliere media niet gesproken en ook de overheid biedt hierover geen informatie. Ook bij navraag niet. Je kunt je afvragen als je beseft dat vaccinmakers, c.q. de farmaceutische industrie, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele gezondheidschade van niet of nauwelijks geteste vaccins, waarom dat is.

 Ben ik, als ik me niet laat vaccineren, een gevaar voor de samenleving? Als iedereen een vaccin krijgt en ik niet, kan ik toch niemand besmetten? Als ik ervoor kies liever ziek te worden van de griep dan het risico te lopen ziek te worden van de bijwerkingen van de vaccinatie, dan is het toch mijn eigen vrije keuze? Het is toch niet aan de overheid om te bepalen of ik, door het vaccin niet te nemen, ziek mag worden of niet?

Als deze keuze niet meer vrij is kan men zich het volgende afvragen:

- Leef ik nog in een vrij land en heb ik nog het recht zelf te beslissen over mijn eigen lichaam?

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik in een democratische samenleving vrij ben om zelf beslissingen te nemen met betrekking tot mijn eigen lichaam. Waarschijnlijk hebt u net als ik wel gemerkt dat we zo langzamerhand in een met wetten en regels gedomineerde maatschappij leven, waar in toenemende mate beperking van vrijheid en ontwikkeling wordt opgelegd. Denk daarbij aan intensivering van de controle op het geldsysteem, en alternatieve medische- en voedselindustrie, zie onder andere Codex Alimentarius, landbouw- en veeteelt- productiemeproductiemethoden, en controle op de vrijheid van meningsuiting. Het opvallende is dat we ook nog elkaar moeten gaan bespioneren zodat we gezamenlijk zicht houden op elkaars “gehoorzaamheid”. Als ons gedrag afwijkt van de door het collectief - meestal bepaald door de overheid - opgelegde normen- en waardesysteem, moet dit gemeld worden aan de overheid. Dit riekt naar “verdeel en heers” strategie! Wordt de burger zelfs geleerd immoreel te handelen? Ik mocht niet klikken van mijn ouders!

- Wat als ik in Frankrijk of de VS woon en besluit me niet te laten vaccineren? Word ik dan gestigmatiseerd als gevaar voor de samenleving? Klopt het dat ik dan ook nog sancties als geldboetes en zelfs gevangenisstraf kan verwachten?

Vrijheid van keuze
Het lijkt erop dat onze vrijheid van keuze aan banden wordt gelegd door middel van het omdraaien van de redenering dat wij een gevaar vormen voor de samenleving, als wij ons niet laten vaccineren. Het kan niet anders, dan dat hier een andere bedoeling achter ligt. Is deze gesuggereerde pandemie een voorwendsel om iedereen verplicht te vaccineren? Gezien de ingrediënten van de vaccins worden onze lichamen ernstig vergiftigd. Waarom wordt hierover gezwegen? Is het de bedoeling dat wij juist ziek en afhankelijk worden en niet meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen (spirituele) ontwikkeling en bewustwording?

Los van het eventuele doel en de inhoud van de vaccinatie (die mijns inziens al ernstig genoeg zijn), voel ik mij diep geraakt dat ik tegen mijn wens - en dus onder dwang - mij zou moeten laten vaccineren. Dit druist volledig in tegen mijn gevoel van vrijheid zelf keuzes te mogen maken en hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. Mijn zelfbeschikkingsrecht wordt mij doelbewust ontnomen. Is dit een verhulde poging tot een vorm van slavernij door het “systeem”? Wil ik zo leven?

Deze immorele, onethische en onrechtmatige houding, strategie en handeling ten opzichte van de onwetende, goed vertrouwende burger in de maatschappij, dient de groei en ontwikkeling van de samenleving niet. Het impliceert ontnemen van het geboorterecht om in vrijheid keuzes te mogen maken, en dit is gewetenloos. Is dit het einde van de democratie? Lieve mensen, wordt wakker uit de schijnveiligheid die ons wordt gespiegeld door onvolledige informatie rond de vaccinatie. Informeer jezelf goed, maak de bewuste keuze of je je wilt laten vaccineren of niet, en voel ook of dit klopt of niet. Handel vanuit het ge-Weten, vanuit het hart.

Laten we gaan staan in onze soevereine kracht en laten we zien hoe een liefdevolle en vooral verantwoorde menselijke samenleving eruit ziet. <

Voor meer informatie: www.despuitblijfteruit.nlBron: spiegelbeeld.nl

Voeg toe aan: