Zoeken
 


Laat je licht schijnen ~ Kaars van het vuur van God (Steve Rother)

Laatste wijziging: vrijdag 25 september 2009 om 15:08, 2863 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 25 september 2009

 

Dit bedoelVan Steve:

De groep begon met ons te eren, zoals ze gewoonlijk doen, maar deze keer was het een beetje anders. Ze eerden onze reizen door het Universum als universele lichtwezens. Ze begonnen hun boodschap met ons te vertellen wat het is om iemand te zijn die in zijn kracht staat in een maatschappij die in zijn kracht staat. Zij maakten de vergelijking dat het leven van een bekrachtigde levensstijl zoiets is als het zijn van een boot op het water. Je zou niet beperkt zijn en op elk willekeurig moment alles kunnen doen. Maar omdat verantwoordelijkheid het tegenwicht is voor kracht, neem je automatische de verantwoording voor het kielzog dat de boot achterlaat. Het leven is een balans. Ze zeggen hier dat het een balans is tussen het kennen en gebruiken van je eigen kracht, terwijl je leert leven in harmonie met de andere boten op het water. Elke dag komen we allemaal meer in onze kracht. Zodra we gewend zijn aan onze nieuw gevonden kracht, zullen we die alleen effectief kunnen gebruiken als we ons ervan bewust zijn hoe die past in de wereld om ons heen.
en ze als ze ons in overweging geven om ruimte te maken voor de andere “goden” in ons leven. Niet alleen om ruimte voor hen maken maar ook om hen te helpen hun eigen kracht te zien.

Ze gingen verder met te zeggen dat nadat we eraan gewend zijn hoe het werkt, we zullen leren om dat kielzog op een positieve manier te gebruiken. We zullen anderen om ons heen in hun kracht zetten om de weg van de minste weerstand te creëren. Ze zeiden heel duidelijk dat “het nu meer dan ooit mogelijk is om een volledig in eigen kracht staand leven te leiden op Aarde”.

Dat gezegd hebbend gingen ze verder met ons te laten weten dat dit nu gebeurt en dat het eigen gebied van ons licht al steeds helderder wordt. Ze zeiden dat we op het vuur van God af durfden gaan om onze kaars eraan aan te steken om het naar de Aarde te brengen. Eeuwenlang hebben we dat licht verborgen of het alleen laten schijnen in bepaalde gebieden. Maar nu komen we er allemaal voor te staan. Nu is het de tijd om manieren te vinden om dit licht te laten schijnen zodat we allemaal in een meer bekrachtigde levensstijl kunnen stappen. Dit was voor mij persoonlijk een heel bekrachtigende boodschap en ook een voorbeeld hoe de groep hun kielzog bij ons op een positieve manier gebruikt.

Nu een heel ander punt. Het is me een genoegen om jullie te vertellen dat wij aan iets speciaals hebben gewerkt wat in de eerste drie weken van oktober gerealiseerd zal worden. Lightworker Productions gaat een geavanceerd niveau van Trialiteitsactivering aanbieden. Specifiek ontworpen om je vibratie omhoog te brengen naar je passie, zullen we dat aanbieden via een internet conferentie wat de mogelijk biedt tot enige interactiviteit met deelnemers. De activering in Trialiteit ligt in het versterken van onze bewuste verbinding met ons hoger zelf en onze eigen rechtstreekse verbinding met Thuis. Sommige dagen zullen bestemd zijn voor gesprekken over de huidige gebeurtenissen en bepaalde groeiproblemen die mensen juist nu te wachten staan. Veel dagen zullen eindigen met opdrachten en oefeningen. Elk van de negen conferenties die gedurende 21 dagen zullen worden gehouden, bevatten (minstens) 2 live channelingen van de groep die ook opgenomen zullen worden. Deelnemers zullen de gelegenheid hebben om eventuele gemiste presentaties alsnog te bezoeken, maar live deelname is beter aangezien dat de interactiviteit en de groepsenergie mogelijk maakt die bedoeld is als deel van dit heel persoonlijke aanbod van de groep. Houd over een aantal weken je e-mail van Lightworker.com in de gaten voor aankondiging hiervan.

Dikke knuffels en een fantastische augustusmaand gewenst!

ESPAVO
Steve Rother

Lieverds, jullie hebben het Universum rondgereisd om bepaalde eigenschappen te verkrijgen die je, waar je ook bent, altijd naar voren zou brengen. Wat je ook te doen zou hebben, je zou deze eigenschappen meebrengen. In jullie vele incarnaties, niet alleen op Aarde maar op al de verschillende plaatsen in het Universum waar jullie je spel hebben gespeeld, namen jullie deze verschillende stukjes van Thuis mee.

Als een boot op de oceaan
Nu wordt het van essentieel belang dat jullie deze eigenschappen weer gaan gebruiken. Dat wordt steeds belangrijker, niet alleen voor jezelf maar ook voor de wereld om je heen. Laat ons uitleggen. Het is heel goed te zien dat jullie als gemeenschap weer in eigen kracht gaan staan. Wij zeggen dat omdat er in vroegere tijden op Aarde in eigen kracht staande gemeenschappen zijn geweest die heel goed hebben gefunctioneerd. Een van de succesvolste was in de dagen van Lemurië en de manier waarop die zonder regels functioneerde. Hoe werkte dat? Hoe kan het dat iedereen op de hoogte is en dat iedereen verantwoording neemt? In die dagen was dat heel eenvoudig. Je zag jezelf als een boot op de oceaan en je kon alles doen wat je wilde zolang je je maar bewust was wat het kielzog achter je veroorzaakte en daar de verantwoording voor nam. Als je te snel ging, omkeerde en een kielzog creëerde dat invloed had op andere boten, nam je automatisch de verantwoording voor de schade die je pad veroorzaakte. Dat maakte je bewust dat je een energieveld om je heen had. Wij noemen dat “ruimte maken voor de andere goden”.

Als deze samenhang duidelijk wordt, creëert dat op een natuurlijke manier het pad van de minste weerstand naar welk doel dan ook. Als dit besef goed tot je doordringt, word je je heel goed bewust van alle energievelden en hoe die met elkaar verbonden zijn. Dit kan op heel positieve manieren worden gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat je leerde om de golven en de kielzoggen onder controle te hebben om iets positiefs te creëren in je werkelijkheid. Tot op dit moment in jullie evolutie zijn er erg weinig in eigen kracht staande gemeenschappen geweest waar je deze kennis bewust dagelijks kon gebruiken. Maar nu gebeurt dat op Aarde, en voor het eerst is het mogelijk om een leven vollediger in eigen kracht te leiden dan ooit eerder mogelijk was. Dit betekent niet alleen in staat zijn om de mensen om je heen in hun kracht te zetten, maar ook om in je eigen kracht te stappen. Er zijn moeilijkheden bij deze rollen, want mensen zijn niet gewend om dit te doen. Jullie zijn gewend om leiders in te huren en mensen binnen te brengen om dingen voor jullie te behandelen. Zolang jullie de regels volgden, hoefden jullie je geen zorgen te maken over de dingen die je kielzog of je energieveld veroorzaakten omdat dit achter je gebeurde. Dat begint nu te veranderen en dat biedt jullie stuk voor stuk een nieuwe kans. Daar willen we het vandaag over hebben, want het is heel belangrijk dat jullie jezelf zien op de manier waarop wij zien hoe jullie je op dit moment ontwikkelen.

Deelnemer versus waarnemer
Laten we zeggen dat er een tijd was waarop je wist dat je naar de Aarde zou gaan. Je was in deze fase, druk bezig dit leven te plannen. Je koos de juiste ouders en de juiste broer en/of zuster om de lessen die je wilde leren, ook inderdaad te leren. Je hebt deze gelegenheden en scripts zelf opgezet. Toen kwam je op Aarde en werkte door ze heen bij het verschijnen van elke les, maar je besefte nooit dat je elk moment zou kunnen veranderen. Dat begint nu te gebeuren. Jullie beginnen te begrijpen dat je niet alleen je leven drastisch kunt veranderen, maar dat je ook de mensen om je heen in hun kracht kunt zetten om je eigen weg te bereiden, de weg van de minste weerstand. Of die weg nu tot uitdrukking wordt gebracht in zaken, religie, spiritualiteit of in het dagelijkse leven doet er niet toe. De uitdaging ligt in het feit dat je hier wilde komen en iets speciaals van Thuis wilde brengen. Je wilde een deelnemer zijn, geen waarnemer, want de meesten van jullie zijn steeds weer leraar of healer geweest tijdens je vele levens op Aarde. Velen van jullie zouden niet hier zijn als je geen rol te spelen had in de grootschalige verschuiving van de mensheid in de richting van het licht. Velen van jullie zijn nu hier en wachten op het bereiken van de kritieke massa, omdat de onvermijdelijke opening tussen dimensies jullie in staat stelt eindelijk een paar resultaten te zien van je vroegere werk in alle delen van de mensheid. Dat zal het volgende niveau van persoonlijke kracht activeren. Het gebruik van deze nieuwe kracht is heel magisch en tegelijkertijd heel gevoelig. Het heeft twee kanten. Je kunt tegelijk diep gekrenkt worden aan de ene kant en heel goed gediend aan de andere kant. Dus moet je in de nieuwe energie nog altijd je evenwicht vinden.

Je kaars aansteken aan het vuur van God
Dit is het grootste stuk van de puzzel dat we jullie kunnen vertellen: Jullie dragen een speciaal licht van Thuis met je mee. Dat is van jou en niemand anders kan dat voor je meedragen. Je durfde op het vuur van God af te gaan en je kaars eraan aan te steken. Daarna bracht je het naar de Aarde en je hebt je zo veel zorgen gemaakt dat die kaars in de hardheid van de roerige tijden op Aarde uitgeblazen zou worden. Je maakte je zorgen dat te veel mensen die kaars zouden zien en wat ze ervan zouden denken, dus leerde je het helderste deel van je licht te verbergen. Je verborg het zo goed dat je het zelf niet meer kon zien. Nu de hele mensheid een niveau bereikt, beginnen jullie je te herinneren dat jullie allemaal een deel van God in je hebben. Om in eigen kracht staande gemeenschappen te creëren, moet iedereen het licht van zijn kaars aanbieden voor het welzijn van alles en iedereen.

Jullie hebben iets heel bijzonders te bieden. Daarom vragen jullie: “Hoe doe ik dat? Ik heb dit niet geleerd. Ik heb dit niet voorbereid.” Wanneer er plotseling een inspirerend gevoel diep in je hart opkomt… Dat is alles wat nodig is om het in gang te zetten. Jullie hebben de details met opzet goed verborgen. Het is nu tijd om je ze weer te her-inneren en het begint met dat gevoel. Dat is alles wat nodig is, want alle details zullen bij je terugkomen. Je zult je de keren her-inneren dat je het eerder hebt gedaan, en alle informatie die je in het Universum hebt verzameld is van jou op het moment dat je een plekje begint te creëren waarin ze terug kunnen keren. Zet de intentie om je doel ten uitvoer te brengen en al het andere zal om je heen op zijn plaats vallen. Het betekent niet altijd dat je elk moment van de dag gericht moet zijn op je doel. Maar hoe meer je met je licht kunt onthullen, hoe meer je dat licht met andere mensen kunt delen en hoe prettiger je je zult voelen.

Meer licht toelaten in je lichaam zal een natuurlijke toename van seksuele energie in het fysieke lichaam veroorzaken. De fysieke veranderingen zijn al begonnen. Jullie krijgen niet alleen meer verbindingen in de pijnappelklier en in de delen van de hersenen die deze signalen beginnen op te vangen, maar ook in elk ander orgaan. Jullie lichamen beginnen zich nu in snel tempo te ontwikkelen. De herbedrading van de fysieke mens vindt plaats op zowel energetisch niveau als op fysiek niveau. Dit is heel opwindend, want het opent de deur voor jullie.

Ruimte maken in je wereld voor je licht
We zeggen jullie ook dat verschillende dingen voor jullie nu moeilijker zullen worden, en het grootste daarvan is dat er geen verstoppen meer mogelijk is. Je licht wordt te helder om te verstoppen en dat is een goed ding. Jullie zijn naar de Aarde gekomen met deze onvoorstelbare gevoeligheid en het eerste wat jullie deden was je licht omhoog te houden naar de wereld. Jullie voelden de invloed van je licht, namen er de verantwoording voor en trokken je licht terug. Maar je verantwoording ligt in het delen van het licht, niet hoe anderen tegen het licht aankijken. Het is bedoeld om je hart te verlichten en je kaars van Thuis naar buiten te brengen en zo je waarheid te delen. Die hoeft per definitie niet langer te passen in elke andere waarheid, want dat is niet het belangrijke stuk. Wanneer je naar voren stapt, is het ook nodig dat je je eigen ego in balans brengt. Je was gewend om je te verstoppen achter een grote groep mensen waar je deel van uitmaakte om mee te doen aan iets creatiefs. Maar nu, ook al ben je met een grote groep mensen, zal de energie meer gericht zijn op het individu en hoe dat individu zich gedraagt en reageert binnen de groep. Dit zal het verschil zijn tussen wat jullie tot op dit moment op Aarde hebben ervaren en wat jullie nu zullen zien als in eigen kracht staande mensen hun leven creëren op een bewuste, dagelijkse basis.

Wees dus niet bang voor je licht. Weet dat het niet mogelijk is om dat licht uit te blazen, zelfs niet als je het naar buiten brengt op een dag waarop de wind het hardst waait. Die innerlijke kaars zal eeuwig blijven branden. Het is je goddelijke vonk. Ontdek wat het is, zoek er nu naar. Concentreer je meer op het individu, niet alleen op jezelf, maar ook op je kinderen. Kijk om je heen en help de mensen in hun kracht te gaan staan op je werk, in je familie en iedereen waarmee je in contact komt. Dan kunnen jullie de volgende stap samen zetten. Ja, sommigen van jullie zijn altijd leiders geweest en anderen hebben altijd de deur opengehouden en zeiden: “Kom op. Je kunt het! We kunnen allemaal gaan.” Soms zal je niet vertrouwd worden omdat je dat al zo lang hebt gezegd, maar dat maakt niet uit. Als je nu die richting op stapt, gaat het er niet langer om dat jij de deur voor iemand anders openhoudt. Het gaat erom dat jij zelf door die deur stapt. Het gaat erom dat jij daar durft te staan en zegt: “Dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb. Het maakt niet uit of je me op de een of andere manier veroordeelt. Ik ben op mijn pad en volg mijn levensdoel. En zo is het.” Dat is wat er nu aan het gebeuren is.

Het zal ook betekenen dat je het beeld over jezelf een beetje moet aanpassen. Dat heeft speciaal de leraren en healers in deze zaal voor grote problemen gesteld. Je ziet welke invloed dat licht heeft op andere mensen, en onmiddellijk heb je de neiging om je een beetje terug te trekken vanwege de felle schittering van het licht. Dat is niet jouw verantwoording. Jouw verantwoording is het delen van je licht op elke manier waarop je dat gemakkelijk kunt doen. Dit betekent ook je ego in balans brengen. Iedereen is bang voor wat er zal gebeuren wanneer je ego te groot wordt, want als dat gebeurt, snijd je jezelf af van je bron. De leeggelopen ballon kan heel snel vallen en dat soort problemen veroorzaken, maar dat is niet onze zorg voor jullie. Onze zorg is voor degenen onder jullie die een te laag ego hebben, voor degenen die niet op zullen staan en zeggen: “Ik heb een kaars van mijzelf. Ik heb hier iets om te delen.” Als jullie je licht van Thuis niet delen, verliest iedereen, inclusief wij.

De technologie verandert heel snel, op vele manieren. Boeken zullen waarschijnlijk nog wel enige tijd blijven, want jullie hebben zo’n liefdesverhouding met papier. Zoek manieren om dit licht te delen en te verspreiden. Maak het beschikbaar voor de mensen om je heen. Zoek manieren om niet alleen de verantwoording te nemen voor je boot, je leven en je richting, maar ook voor het kielzog dat hij produceert. Zoek manieren om dat kielzog op een positieve manier te gebruiken en je zult een bekrachtigd energieveld om je heen creëren. Alles wat daarvoor nodig is, is bewustzijn en het stellen van de vraag: “Hoe kan ik dit doen?” Wij hopen dat we jullie vandaag geen antwoorden hebben geven, maar jullie hebben geholpen met het helder maken van je vragen, want de antwoorden bezitten jullie al.

Jullie hebben vele malen geworsteld om jezelf te zien, niet alleen op deze planeet, maar in het hele Universum. Lieverds, konden jullie jezelf maar eens zien op de manier waarop wij jullie zien. Dan zouden jullie nooit meer aan jezelf twijfelen. Jullie zouden dat licht nooit meer verbergen, op wat voor manier of in welke vorm dan ook. Wij hopen dat jullie door onze ogen een snelle glimp kunnen zien van je eigen grootsheid.

Het is met diep respect dat wij ons richten tot jullie, de meesterleraren van de Aarde. Wij vragen jullie slechts drie dingen in gedachten te houden: Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar. Weet dat jullie een prachtig spel spelen en probeer het samen op een goede manier te spelen.

Espavo

De groep

De Hartverbinding

Door Barbara Rother

Evenwicht in je werkelijkheid

Tot op dit moment is het jaar voor ons allemaal een wervelwind van gebeurtenissen geweest. Op de een of andere manier hebben wij ermee ingestemd om het leven op het snelste pad te leven met slechts korte pauzes om op adem te komen. Als levensreiziger zie ik deze tijd als een avontuur. Ik ben een optimist, maar een andere perceptie zou zijn erover klagen dat er niet genoeg tijd is. Dat hangt echt af van je gedachten die je eigen werkelijkheid creëren.

De universele creatieve wet van de geest, creëert voor ons in overeenstemming met onze keuzes. Die keuzes worden te vaak bepaald door emotioneel gedrag in plaats van wijze besluiten. Het is belangrijk om onze innerlijke stem, ons hogere zelf te vertrouwen, maar denk niet dat spirit je rekeningen zal betalen, daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.

Een voorbeeld hiervan is als we horen dat zo veel mensen grote dromen hebben. De lijst is eindeloos van wat onze menselijke emotie wil en nodig heeft. Al onze harten zitten vol brandend verlangen maar soms zitten we alleen maar in onze droomwolken. Het is belangrijk om je dromen te hebben maar het is ook nuttig om evenwicht in je werkelijkheid te hebben.

Steve en ik zijn bijna vijftien jaar geleden met Lightworker begonnen. Ja, onze dromen komen geregeld uit met ons werk, maar begrijp ook dat wij evenwicht hebben tussen lichtwerk en zakelijkheid. Magie kan niet ontstaan zonder een fundering onder je pad te leggen. Durf dus te dromen maar houd je voeten op de grond. Dan kun je genieten van het geluksgevoel dat je creaties je geven.

Of je nu wacht tot het leven het prachtige avontuur wordt waarvan je altijd hebt gedroomd of je wacht, worstelt en probeert een dieper doel met meer betekenis in het leven te vinden, het is een menselijke ervaring die we elke dag kunnen kiezen. Vertrouwen is de perceptie die het ons mogelijk maakt de heelheid in onszelf te zien.

In welke richting je je leven ook stuurt, breng het in evenwicht tussen je geest en je hart. Vertrouw erop dat je op het juiste pad bent naar passie en blijheid. Neem de tijd om naar de bouwstenen van je toekomst te kijken. Leef in hoop, niet in angst. Verwacht een wonder.

Ik besluit nu met dit citaat van Debbie Ford.
“De kwaliteit van onze keuzes zal bepalen of we zullen worstelen in frustratie of een bijzonder leven leiden, vol met onze dromen.”

In licht en liefde,

Barbara
Copyright notitie:
Copyright 2000-2009 Lightworker.www.Lightworker.com
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden onder de volgende condities: Het gebruik van dit materiaal betekent dat de gebruiker accoord gaat met de volgende condities: 1. De woorden "Copyright 2000-2009 Lightworker.wwwLichtworker.com" zullen in het te publiceren materiaal worden opgenomen. 2. De gebruiker gaat ermee accoord dat alle rechten inclusief copyrights van vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op
http://www.lichtwerker.com en http://www.lightworker.comBron: lichtwerker.com

Voeg toe aan: