Zoeken
 


Obamageddon (deel 1)

Laatste wijziging: vrijdag 11 september 2009 om 22:28, 5032 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 11 september 2009


Financiële chaos, falende banken, abortus, dramatisch stijgende werkloosheidscijfers (sinds Obama’s aantreden zijn er 2.5 miljoen werklozen bijgekomen), tentenkampen, gezondheidszorg, ongeëvenaarde druk op Israël, heulen met moslims, het weigeren zijn geboortecertificaat te tonen (men spreekt al van een politieke misdaad) crisis na crisis is wat de Obama administratie de wereld voorschotelt.

Gaat de voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Alan Keyes gelijk krijgen toen hij vorig najaar zei dat de VS zich bevindt in de grootste crisis die dit land ooit heeft meegemaakt? Keyes: ‘We hebben krankzinnige kinderen aan het hoofd van onze regering staan. Een paar jaar geleden was al duidelijk dat we niet genoeg geld meer hadden en toch blijven ze biljoenen uitgeven. Zijn we gek geworden in dit land? We hebben dat geld niet!! Toch beweren ze dat een failliete regering het al even failliete bankensysteem kan redden. Amerika heeft een persoon gekozen die mogelijk niet gekwalificeerd is, en die met stompzinnige ideeën komt, alsof de wetten van de economie zijn opgeheven en zijn plannen gefinancierd kunnen worden met geld dat niemand heeft. http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PA…

Keyes is lang niet meer de enige die roept dat het land onder Barack Hoessein Obama, naar de knoppen gaat. Obama werd aanvankelijk gelauwerd en bewierookt als degene die de VS en de hele wereld zal redden, maar inmiddels is van zijn populariteit in eigen land weinig meer over. Het ging allemaal al mis tijdens de inauguratie op 20 januari 2009. De hele wereld heeft toen kunnen zien dat het een act is geworden zoals nimmer bij een inauguratie is gezien. Het geheel duurde slechts 20 seconden, maar Obama en John G. Roberts, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof wisten van het afnemen van de eed een rommeltje te maken. Ten overstaan van een miljoenenpubliek struikelde Roberts over de plechtige woorden en hakkelde Obama achter hem aan.

Omdat het “niet juist” afnemen van de eed mogelijk grond kan zijn voor het “onwettig” verklaren van zijn presidentschap, werd de hele zaak op 21 januari nog eens overgedaan. Dat gebeurde nu zonder zijn hand op de Bijbel van Abraham Lincoln te leggen en voor de afbeelding van vrijmetselaar Benjamin Latrobe, de grote architect van het Capitool. InfraGard, een speciale FBI-afdeling die belast is met het in kaart brengen van ontwikkelingen die de Amerikaanse sociale stabiliteit en de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen zegt dat alle rechtszaken die tegen Obama zijn ingediend vanwege zijn weigering zijn geboortecertificaat te laten zien zoals de Amerikaanse grondwet voorschrijft, de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Deze FBI afdeling waarschuwt dat dit mogelijk zou kunnen gaan zorgen voor een constitutionele crisis in de VS.

Gerald Celente die al jaren van tevoren waarschuwde voor de huidige financiële en economische crisis, zei in een interview met Fox Business dat Amerika in 2012 overduidelijk het Obamageddon wacht. Volgens Celente is wat er onder Obama gebeurd, nog nooit eerder vertoond. Al die reddingsplannen, bailouts, het overnemen van grote bedrijven, het gaat maar door, maar het leidt tot niets. Celente: ‘Het zal uitlopen op het faillissement van ons land. De overheid zit nu voor 546.000 dollar per huishouden in de schuld. Dat zullen ze nooit meer kunnen opbrengen. Daarom krijgen we voedselrellen, belastingprotesten, boerenrebellie, studentenopstanden, krakersgebieden, steeds meer daklozen, tentensteden, leegstaande winkelcentra – die zie je nu al verschijnen –algemene stakingen, maffia heerschappij en terreur.

Begin mei stuurde Obama een delegatie naar Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, om daar nieuwe miljardeninvesteringen in de VS en de wereldeconomie af te smeken. Ze werden echter met lege handen weggestuurd, want de Arabieren zijn buitengewoon ontevreden over Obama’s toenadering tot de Iraanse dictator Mahmoed Ahmadinejad en de middeleeuwse ayatollahs. De Amerikanen kregen door een aantal Arabische ministers van financiën en leiders van banken een kille ontvangst. Het was al de derde delegatie in zeer korte tijd, die nul op het rekest kreeg. Eerder keerden delegaties onder leiding van minister van Defensie Robert Gates en speciale afgezant Dennis Ross al onverrichterzake naar de VS terug. Ook zij slaagden er niet in de Arabische woede over de scherpe koerswijziging van het Witte Huis ten aanzien van Iran, weg te nemen.

 Er stak een storm van afkeuring op toen de Amerikaanse bevolking via hun tv-zenders de beelden te zien kregen van hun president die op 1 april tijdens de opening van de G20 bijeenkomst in Londen, als een knipmes boog voor de Saoedische dictator Abdullah. Hij boog voor de koning van het land dat bekend staat als de grootste financier van het islamterrorisme.

BRITAIN G20 PALACE
Obama buigt als een knipmes voor de Saoedische dictator Abdullah

Er gebeuren zaken in Amerika die slechts weinigen voor mogelijk hebben gehouden. Obama’s eerste keuze voor benoeming aan het Amerikaanse Hof van Beroep is rechter David Hamilton, een extreme liberalist, die onder andere de gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het parlement van Indiana gebeden in ‘Jezus’ naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél worden toegestaan. Gebeden in de naam van Jezus zijn volgens Hamilton ’sektarisch’, omdat alleen het christelijke geloof ervan uitgaat dat Jezus van Nazareth de Christus is, de Messias, de Zoon van God, dat Hij goddelijk is en zal terugkeren om de volken te oordelen, en geen enkel andere religie. Hamilton besloot dat gebeden in Allah’s naam wél mogen, omdat Allah volgens hem gelijkstaat met ‘God’, dezelfde die naar zijn mening ook door de Joden en Christenen aanbeden wordt. Kortom: bidden in de naam van Allah mag, maar in de naam van Jezus niet. Dat zou volgens Hamilton ‘de grondwet geweld aandoen’. Hamilton heeft net als Obama een verleden bij de corrupte ACORN-organisatie, die onder andere gefraudeerd heeft met kiezersregistraties en waar -mede tijdens Obama’s activiteiten voor ACORN- miljoenen dollars ‘verdwenen’ zijn.

Obama claimt dat hij geen moslim (meer) is, maar een christen. Zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de “Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”, doen iets heel anders vermoeden. In het verleden bestonden er eveneens kontakten tussen Obama en Saddam Hoessein de “Slager van Bagdad”, en Nadhmi Auchi, een andere uit het Midden Oosten afkomstige corrupte figuur. Daarnaast onderhield hij kontakten met Antoine “Tony” Rezko die op zestien van de twintig aanklachten, schuldig is bevonden aan fraude met smeergelden, steekpenningen en het witwassen van geld. Ook onderhoudt hij vriendschappelijke relaties met Ali Abunimah, een Palestijnse extremist en Rashid Khalidi, een vertegenwoordiger van de Palestijnse terreurbeweging PLO, die tegenwoordig les geeft aan de Universiteit van Columbia. Mahmoud Taleb, voormalig commandant van Izzadin Kassam, de militaire tak van de terreurbeweging Hamas, noemde Obama in een artikel in de in Londen verschijnende Arabische krant Asharq al-Awsat, de ‘emir” en “beschermer” van alle moslims. Het grootste deel van de media houdt al deze duistere kontakten en feiten over hem verborgen en worden zijn leugens onderbelicht of gebagatelliseerd.

‘Wij drukken onze diepe waardering uit voor het islamitische geloof, dat al eeuwenlang zoveel heeft gedaan om de wereld vorm te geven – inclusief in mijn eigen land,’ verklaarde Obama voor het Turkse parlement op maandag 6 april 2009. En passant verklaarde Obama in Turkije ook dat ‘Amerika geen christelijke natie is’, en de VS nooit in oorlog is geweest met de islam, of dit ooit zal zijn. Het is niet te loochenen dat de islam inderdaad al eeuwen van grote invloed is geweest bij het vormgeven van de wereld – maar hoe dat dan gebeurd is, en of de wereld daar nu wel net zo blij mee moet zijn als Obama, is een hele andere vraag. http://www.betar.co.uk/articles/betar109… http://blog.oup.com/2009/01/islam-nobel-… Daarnaast zijn de opmerkingen van Barack Obama buitengewoon merkwaardig. Tenminste, als hij zichzelf als Amerikaan beschouwd, en niet als Indonesiër of Keniaan. In de hele geschiedenis van Amerika, zeker in de beginfase, heeft het christendom een buitengewoon grote rol gespeeld. Nooit en te nimmer is er in ruim 230 jaar Amerikaanse geschiedenis ook maar één moslim betrokken geweest bij belangrijke (en minder belangrijke) gebeurtenissen en beslissingen.

Hebben de Amerikanen inderdaad een ’stiekeme’ moslim in het Witte Huis gekozen zoals de vorig jaar door de media belachelijk gemaakte critici hebben gesuggereerd? Het lijkt een onwaarschijnlijk sprookje: geboren worden in een arme moslimfamilie in Kenia, opgroeien als eveneens arme moslim in Indonesië, vervolgens emigreren naar de VS en daar een dure rechtenstudie volgen -betaald door de Jordaanse koning Abdullah-, 20 jaar lang een uitgesproken anti-Amerikaanse, racistische kerk bezoeken en achteraf beweren dit niet in de gaten te hebben gehad, jarenlang nauwe banden hebben met links-extremisten die aanslagen hebben gepleegd in de VS, beweren christen te zijn maar de bijbelse aard van Jezus ontkennen, weigeren het bewijs te leveren waar je geboren bent, en tóch president worden van de Verenigde Staten van Amerika, en daarbij ook nog eens door het buitenland als een god behandeld worden.

Originele Bron: www.franklinterhorst.nl

 Bron: weeswaakzaam

Voeg toe aan: