Zoeken
 


'De geniale mens' nu in boekvorm ( Siegfried Bok )

Laatste wijziging: zondag 9 augustus 2009 om 19:20, 3787 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 9 augustus 2009

Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren.

Vrij vertaald …

Wij zijn niets meer dan gerecycled kosmisch stof van de sterrenverbranding. Wij groeiden met onze recycling tot kosmisch evenbeeld en zullen ons tenslotte zelf weer tot stof recyclen.

Beste mensen,

Hierbij bericht ik U dat het boekje “Eens was het… De Boom der Wijsheid” het daglicht heeft gezien.

Het gaat over de voorziene loop van onze evolutie en de kosmische essentie van “de Mens Lucifer” daarin. Aards bezien is het nu aan alle kanten duidelijk dat discipel Johannes – die de mens als “mensbeest” beschreef  en hem met het getal 666 behing - gelijk gaat krijgen.

We leven – om met woorden van mijn reeds overleden collega kankerresearcher te spreken – in the darkest ages of mankind. We zijn mettertijd ook waarlijk van “samenleving” tot “gemeen”schap uitgegroeid en ooit nagelaten als “broeders vechten tegen broeders”. We zijn zoals Jesus in zijn naam al voorzegde – opdat gij de vergelijking niet zou verstaan - tot “Je suis en/of Ik ben” de God van mijn eigen wereldje uitgegroeid.

Mijn vreemde zoektocht naar “de bron” van ons lijden begon met de trigger tot celdeling en specialisatie van cellen. Daarna volgde een medisch onderzoek over onze zwangerschapscyclus van 6 x 6 weken en de trigger tot barensweeën.Daarin bleek dat het nog ongeboren kind aan het einde van de 36-ste week zijn eigen stofwisseling ter hand nam en daarmee uitgroeide tot een vreemd lichaam, dat door de moeder werd afgestoten.

Tenslotte wilde ik weten waarom kanker zo’n vreemde weg terug bewandelde: namelijk van gespecialiseerde tot ongespecialiseerde cel. De essentie van deze omkering in specialisatiegraad bleek – zeer tegenstrijdig met onze denkbeelden - interne recycling van afval in een ultimate poging het leven te rekken.

Enkele jaren later kreeg ik inzage in de “Oude Wijsheid” die ons naliet dat alle cycli van groot tot klein elkaars gelijke zijn en toen vielen vele puzzelstukjes in elkaar.

Is het niet de mens die “als vuurmaker Lucifer” zijn eigen “warmteregulatie” - identiek aan  stofwisseling - ter hand nam”? Hij kwam immers ook op het einde van de 6-de kosmische dag als “Kroon met doornen” tevoorschijn. Is onze recycling in deze verkankerde wereldgemeenschap ook niet een ultimate poging om te overleven? Het kon met de nalatenschap van die Oude Wijsheid in mijn handen niet anders dan dat de mens daarmee de Openbaring van de Genesis was en/of dat hij het was die het aardse leven deed loslaten.

Ik schrok van dit laatste misschien nog meer dan van mijn eerdere ontrafeling dat de wereldgemeenschap als twee druppels water op kanker leek. Toen besefte ik ook waarom het Christendom een wereldreligie moest worden en als symbool het kruis des doods naliet en/of wij werden wel degelijk geïnformeerd!

De studie die daarna volgde en zo’n 15 jaar duurde werd verrassend afgesloten door een bezoekje van Maya-kenners, die mij verhaalden over “The Year Zero” en/of het jaar en de dag dat wij als “Genesis-zwangerschapscyclus” zouden zijn “uitgeteld”. De kroon op mijn zoektocht was met zekerheid, dat dit hele evolutieproces met als sluitstuk de mens er kosmisch gezien bepaald niet voor niets was geweest.

Dat alles bleek tenslotte in onvoorstelbaar vele oude vertellingen en geloven in al haar essenties te zijn nagelaten. De meest bekende daarvan is “De gouden Graal van Onsterfelijkheid” en nu bekend als de Da Vinci Code. En dit alles heb ik op kleinmenselijke manier geprobeerd in dit boekje neer te leggen.

Ik had dit kleinood graag voor het symbolisch bedrag van 6.66 euro in de boekhandel zien liggen, maar dit bleek economisch niet haalbaar. Kosmisch gezien – of in de ogen van de Kosmische Perfectie – was de mens Lucifer ondanks dát toch de ware “rechterhand van God” en/of God’s aardsengel!

Was het daarom dat discipel Johannes vervroegd in de kerker belandde en/of geen deel meer mocht uitmaken van Jesus’gevolg? We zullen het nooit weten, maar na mijn leven lang vorsen naar onze progressieve verzieking in lichaam en geest bleken wij kosmisch gezien wel de spiegel van Johannes’ visie.

En zodoende ligt dit boekje over “ons geniaal zijn” nu voor 9.99 euro in de boekhandel
(ISBN 97890 8548 2376) of kan direct worden besteld bij GigaBoek. 

(www.gigaboek.nl/content/boom/boekinfo.htm)

Men liet ons na dat “de waarheid hard en meedogenloos is”, maar… Ik kan slechts hopen dat het U dezelfde berusting geeft als die het mij gaf in deze donkere dagen van ons bestaan.

Wij zijn en blijven niets meer dan gerecycled kosmisch stof van de sterrenverbranding. Wij groeiden met onze recycling tot kosmisch evenbeeld en zullen ons tenslotte zelf weer tot stof recyclen.

Siegfried.Voeg toe aan: