Zoeken
 


De Telegraaf en extremisme

Laatste wijziging: zondag 9 augustus 2009 om 16:29, 5712 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 9 augustus 2009

Met het artikel ¨Anti-vaccinatie-extremist ontmaskerd¨ doet de Telegraaf een poging te beschrijven met welke ogen Désirée Röver de medische wereld bekijkt en dan met name die van de vaccinaties. Hoewel het artikel an sich haast recht doet aan de open manier waarop mevrouw Röver de wereld der vaccinaties bekijkt, slaat de titel de plank volledig mis.

Om e.e.a. nader te verklaren zullen we het woord extremisme eens even bij de hand nemen (zoals beschreven in wikipedia).

1) Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te beschrijven die volgens de critici ervan extreem zijn. Het woord extremisme wordt vaak gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die ver van het politieke centrum of ver buiten het centrum van de maatschappij staat.

2) Het benoemen van een persoon, een groep of een actie als "extremist" kan een tactiek zijn om een politiek doel na te streven, waarbij de status quo verdedigd moet worden. Iemand kan voor de één een extremistische terrorist zijn, maar voor de ander een vrijheidsstrijder.

3) Ideologieën die door de critici ervan als extremistisch worden aangeduid zijn:

Nazisme
Fascisme
Communisme in het algemeen en de stalinistische en maoïstische stromingen daarbinnen in het bijzonder
Anarchisme
Islamisme

Extremisme is op meerdere manieren te beschrijven, zoals dat ook op wikipedia te zien is, maar bovenstaande punten zijn eigenlijk de enige punten die er enigszins betrekking op (kunnen) hebben.

De Telegraaf doet met de titel van het artikel een poging mevrouw Röver en haar ideëen ver buiten het politiek danwel maatschappelijk (correct) centrum te plaatsen. Daarbij vergeet het echter dat de mening die mevrouw Röver verkondigt een mening is die een steeds grotere maatschappelijke aanhang krijgt. Zelfs in zo'n mate dat de conclusie getrokken kan worden dat deze mening in het centrum van de maatschappij staat.
Met deze titelgeving heeft de Telegraaf duidelijk gemaakt in welke hoek ze zich bevindt, aangezien de politiek gekozen heeft voor de ´politieke ideologie´ van het vaccineren van de bevolking ... die dus lijnrecht tegenover de mening van de maatschappij als geheel staat.
Aangezien de politiek slechts een kleine hoeveelheid mensen van de maatschappij betreft, zou dus geconcludeerd kunnen worden dat de politiek extremistisch bezig is. Als gevolg daarvan kan gesteld worden dat de Telegraaf zelf extremistisch is, daar ze een poging doet mevrouw Röver als extremiste te oormerken dat terwijl ze eerder als klokkenluider of zelfs als vrijheidsstrijder benoemd zou kunnen/moeten worden.

Daarmee komen we dus bij het tweede punt aan (zoals hierboven weergegeven) ... er wordt een ´politiek´ spelletje gespeeld (mede door de Telegraaf). Men probeert mevrouw Röver als extremiste te oormerken om een bepaald status quo te verdedigen, zodat de politiek haar eigen doelen na kan streven. Wat die doelen zijn kunnen we alleen naar gissen, maar als we punt drie bekijken ... dan wordt e.e.a. een stukje duidelijker.

Zoals hierboven al (kort door de bocht) geconcludeerd werd is mevrouw Röver niet als extremsite te zien, maar juist de media (zoals de Telegraaf) en de politiek als extremistisch te betrachten. En als je dan ziet welke ideolgieën als extremistisch aangeduid worden doet mij dat een koude rilling krijgen!
Onze overheid is (vooralsnog) niet Islamitisch, anarchisme hebben we (helaas?) ook niet en communisme hebben we volgens ´onze´ geschiedschrijving af kunnen weren. Blijven dus over nazisme en/of fascisme ...

Wederom een vingerwijzing, wederom iets om eens goed over na te denken!
Evenwel, strijden tegen deze bierkaai heeft weinig zin. Je ogen openen wel ... ga dus zelf op zoek naar antwoorden en in je hart zul je weten wat waar is en hoe er mee om te gaan.

 

Star-People
ThePilgrimVoeg toe aan: