Zoeken
 


Laatste Web Bot rapport schetst gruwelijke toekomst

Laatste wijziging: maandag 20 juli 2009 om 09:36, 5007 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 juli 2009

Op 24 juni plaatsten we het artikel 'Web Bot Update: Wereld staat op rand van onvoorstelbare gebeurtenissen', waar zeer veel reacties op kwamen. Bij deze een uitgebreider overzicht van het -volgens de makers van het Web Bot- allerlaatste publieke rapport (in zijn huidige vorm). De makers houden het daarna voorlopig voor gezien, omdat er op de wereld over circa vijf, zes maanden een dermate ernstige situatie is ontstaan, dat verdere publicaties toch geen zin meer hebben. *LET OP: Mensen die niet zo goed tegen sombere berichten kunnen zijn gewaarschuwd. Dit is géén grapje of sensatiezucht!*


Wereldwijde Kust Gebeurtenis
In de vorige rapporten van het Web Bot werd onder andere gesproken van een 'Global Costal Event' in de loop van 2009; het was onduidelijk wat voor soort gebeurtenis dit zou zijn. Onder andere werd gedacht aan massale overstromingen.  

Nu we halverwege 2009 zijn concluderen de makers van Half Past Human, de bestuurders van het Web Bot programma, dat mogelijk de eerder dit jaar van Antarctica afgebroken enorme ijsbrug het begin van een fenomeen is, dat zich in de loop van enkele maanden zal gaan ontwikkelen. Opvallend is dat de op Antarctica aanwezig zijnde (super-)machten na het afbreken van de ijsbrug onmiddellijk een informatiestop instelden.

Een duidelijk signaal voor het publiek dat de 'Wereldwijde Kust Gebeurtenis' zich snel zal aandienen zal waarschijnlijk het vastlopen van een groot schip zijn, dat onderdeel zal uitmaken van een bepaalde 'missie'. Het Web Bot is hier verder niet duidelijker over, noch is het er zeker van dat dit de juiste uitleg is.

 
De grote samenpersing: vulkaan- en zonneactiviteiten

Een sleutelbegrip dat de periode tussen nu en het einde van het jaar 2012 kenmerkt is het woord 'samenpersen'. Zo zijn er indicaties dat het magnetische veld van de Galactische kern ons hele zonnestelsel en alles wat zich daar in bevindt als het ware samenperst, zodat onze zon min of meer 'geplet' zal worden. Naarmate 'Hunab Ku' nadert, de einddatum van de Maya's op 21-12-2012, zullen de gevolgen voor onze planeet steeds ernstiger worden. Vulkaanactiviteiten zullen sterk toenemen, dieren (vooral in de zee en de vogels) zullen massaal sterven, en ook zullen er onder de mensen over de hele wereld zeer veel slachtoffers vallen.

In de eerste helft van 2012 zal er een zonnecrisis komen met waarschijnlijk verwoestende effecten (dit wordt bevestigd door astronomen en de NASA). Toch zullen deze problemen nog niets zijn vergeleken bij wat de Aarde in 2013 (en de jaren daarna) staat te wachten, omdat de periode van 'ontspanning' na het samenpersen, dat in 2012 zijn hoogtepunt zal bereiken, nog veel vernietigender zal zijn.

 
Massale slaapproblemen zorgen voor vreemd gedrag en ongelukken

Vanaf nu, zomer 2009, zullen als gevolg van het toenemende 'samenpers' fenomeen steeds meer mensen last gaan krijgen van slaapproblemen. Eerst zullen het kleine groepen zijn, maar in de herfst zal dit massaal toeslaan en zal dit zich gedurende de komende drie jaar alleen maar verder verspreiden.

In de media zullen er allerlei misleidende nepverklaringen komen -zoals bijvoorbeeld een uitbraak van de mexicaanse griep-, die echter door steeds minder mensen geloofd worden zodra het probleem almaar ernstiger wordt. De werkelijke oorzaak, een steeds sterker wordende onbekende energiestroom uit het heelal die nu al bij daarvoor gevoelige mensen en dieren voor slaapstoornissen zorgt, zal voor grote onrust en gedragsveranderingen zorgen. Slaapmiddelen zullen niet blijken te werken maar het probleem juist verergeren.

 Naast massale slaapproblemen zullen steeds meer mensen óf veranderen in kwijlende, apathische zombies, óf zich op zeer agressieve manieren gaan uiten, onder andere te merken in toenemend abnormaal seksueel gedrag. De slaapproblemen zullen de maatschappij echter pas goed ontwrichten, omdat dit voor een forse toename van het aantal ongelukken zal zorgen -mogelijk zelfs met 50%- in zowel het verkeer als in fabrieken en andere werkgevende instellingen. Hierdoor zullen er wereldwijd een aantal enorme rampen plaatsvinden met vele dodelijke slachtoffers.

Illuminati-doodseskaders, aardbevingen in Europa

In landen zoals Groot Brittannië en Frankrijk zal er op korte termijn sociale chaos ontstaan, waardoor het leger ingezet zal worden. Het Web Bot voorziet zelfs de inzet van doodseskaders, die buiten de normale politiemacht zullen opereren. Zowel Israël als de Jezuiten zullen beschuldigd worden achter deze doodseskaders te zitten, maar later zal onthuld worden dat de machtselite achter de schermen, de 'hogepriesters en pausen' van de illuminati hiervoor verantwoordelijk zijn.

De recente aardbeving in de omgeving van het Italiaanse L'Aquila is volgens het Web Bot het begin van een serie aardbevingen en aardverschuivingen die zich verder naar het noorden door Europa zullen verspreiden. Gebouwen en wegen zullen er door worden beschadigd of verwoest. De wereldwijde media zal bijvoorbeeld een gebouw laten zien dat in een groot gat in de grond zal wegzinken.

 
Mysterieuze vrouw met littekens schokt de wereld

Het laatste Web Bot rapport besteedt opvallend veel aandacht aan de verschijning deze zomer of herfst van een mysterieuze vrouw vol littekens, die internationaal veel stof zal doen opwaaien. Mogelijk is ze één van de 'klokkenluiders', waar er overigens steeds meer van zullen komen. De vrouw heeft een zekere spiritualiteit en streeft naar 'verlichting'. Haar littekens zijn afkomstig uit haar jeugd, en waarschijnlijk heeft ze ergens opgesloten gezeten, zowel in gevangenissen als in psychiatrische inrichtingen, omdat ze te lijden zou hebben gehad van aanvallen van boze geesten of kwaadaardige wezens.

Haar verschijning en optreden zullen voor sommigen schokkend zijn, vooral voor mensen in haar direkte omgeving. Daarnaast zijn zowel personen in de Russische regering als bij de NASA erbij betrokken. Ook Canada schijnt er iets mee te maken te hebben. Het optreden van de 'littekenvrouw' houdt op een vreemde manier verband met de financiële markten en het afkondigen van een 'bank holiday' (het sluiten van alle banken) in de herfst, en tevens met een groot incident dat voor een sociale ramp zal zorgen in zowel Amerika als China.

De mysterieuze vrouw zal echter slechts enkele weken -van vooral de alternatieve media- aandacht krijgen, omdat daarna volgens het Web Bot 'de hel losbreekt op de financiële markten', ergens in het begin van of halverwege de herfst. Haar eerste zichtbare verschijning heeft iets van doen met de ESA (Europese Ruimtevaart Organisatie) en een officieel rapport van een instituut dat onderzoek doet naar magnetisme (/magnetische velden, zoals van de Aarde, de Zon en in de Ruimte). De Web Bot data geven ook een verband aan met Antarctica.

Vanuit wat de 'schaduwwereld' wordt genoemd zal steeds meer informatie gelekt worden, zozeer dat de grote massa langzamerhand eindelijk serieuze aandacht begint te krijgen voor wat er in de alternatieve media wordt bericht. Er zal worden gesproken van een bijzondere 'verschijning', maar deze zal geen verband houden met UFO's - tenminste, nóg niet. Wel lijkt dit fenomeen duidelijk geconcentreerd te zijn op Zuid Amerika. Via de reguliere media zal het incident of de gebeurtenissen worden onderdrukt, maar de mensheid zal er naar verwachting via andere kanalen toch van op de hoogte worden gebracht.

Naarmate de herfst en de winter vorderen komt het thema 'contact' (mogelijk met 'aliens') steeds sterker naar voren. De dood van een prominente man zal de 'vrouw met de littekens' naar de voorgrond duwen en tegelijkertijd een schok teweeg brengen over de hele wereld. Deze stervende man zou heel goed de bron kunnen zijn voor onthullingen die we al in vorige rapporten hebben besproken. Zijn dood, waar het 'doodsgenootschap' Skulls & Bones een kwalijke rol bij lijkt te spelen, zal tevens voor vrijgave van een aantal belangrijke documenten zorgen.

De 'doorbraak' van de 'vrouw met littekens' zal rond een tijd gebeuren dat ook andere, bizarre verhalen en feiten aan het daglicht komen, inclusief rampen die verband houden met water(trek-)vogels, rijst en graan (een 'storm' van ultraviolette straling uit de ruimte zal de gewassen beschadigen). Ondertussen zal de economische en financiële ineenstorting zich versnellen. Tevens lijkt er, mede in verband met de 'klokkenluiders', in de VS een praatje verspreid te gaan worden waardoor het overheids-/wetssysteem aan het wankelen zal worden gebracht.

 
Eind 2009 - begin 2010: oorlog!

Oorlog! en nóg meer oorlog, voorspelt het Web Bot. Ellenlange treinen met wagons vol met dode militairen. 26 oktober 2009 wordt een breekpunt. Dan volgen 10 dagen van toenemende onzekerheid en spanning, waarin de Verenigde Staten en haar bevolking zich voorbereiden op oorlog. Er zijn indicaties dat er serieuze oorlogsdreiging op internationaal niveau zal zijn, die te maken heeft met economische fraude (derivatenmarkt). Er worden beschuldigingen geuit van het plunderen van de bevolking door de overheid. Vooral na 5 november zal deze dreiging tot en met december zeer hoog zijn.

De oorlog zal rampzalig verlopen. Het Web Bot ziet aanwijzingen voor een plotselinge aanval en een grootschalige vernietiging van de Amerikaanse Defensie, waaronder mogelijk de ondergang van de Noordelijke Vloot. De oorlog zal gebruikt worden door de politieke elite om de Amerikaanse bevolking totaal te controleren. In november en december zullen de Amerikanen de gevolgen aan den lijve ondervinden. Er volgen donkere dagen en er zullen bijzondere (voor-)tekenen in de ruimte te zien zijn. De geschokte bevolking zal massaal op de knieën gaan en bidden. Op nationale schaal zal er rouw worden bedreven.

 Het Web Bot ziet dus zeer sterke aanwijzingen voor spanning, chaos, ontregeling en oorlog in de herfst en in de winter van 2009/2010. Het 'enigszins goede nieuws' zou kunnen zijn dat er ook een bepaalde mate van verlichting zou kunnen komen, en mogelijk zelfs oplossingen. Toch wijzen de data overduidelijk op enorme aantallen slachtoffers gedurende december en tijdens de hele winter. Wel is er nog enige onzekerheid over de 'staat' van de bevolking van de VS, de houding van de mensen, die mogelijk de uitkomst van de calamiteiten nog zou kunnen beïnvloeden. De gegevens duiden echter sterk op een letterlijke oorlog waarin het Amerikaanse leger betrokken zal zijn, en waarin het verslagen zal worden. Na 21 december 'ziet' het Web Bot rouw, rampen en ontelbare slachtoffers die per trein zullen worden vervoerd.

 Vooraf lijkt er verbazingwekkend veel steun onder de Amerikaanse bevolking voor de oorlog te zijn. De gegevens laten verder een verband zien tussen de oorlog en de 'dood van de dollar', het instorten van de financiële markten en de 'klokkenluiders' van de overheid.

 
Israël vernietigt Iran, wereld neemt wraak

De oorlog omvat tevens een militaire aanval van Israël op Iran, waarschijnlijk in de herfst na het 'breekpunt' op 26 oktober, en zal een verder verloop hebben in november en december. Het Israëlische luchtbombardement van Iran zal bijzonder wreed zijn en grote aantallen burgerslachtoffers maken. Iran zal zó gruwelijk getroffen worden, dat er ver over de grenzen in heel Zuidoost Azië doden door zullen vallen (radioactieve straling? het gebruik van kernwapens?). Vanuit Israëlisch standpunt zal de aanval een groot succes zijn.

De rest van de wereld zal echter enorm geschokt zijn door het grote aantallen burgerslachtoffers. De gegevens laten zien dat er na de verwoesting van Iran wereldwijd aanvallen op Israëlische doelen zullen worden gepleegd, en ook op Israël zelf, waardoor uiteindelijk een groot deel van het Israëlische leger vernietigd zal worden. En dan dreigt de situatie te escaleren.

 De Verenigde Staten zullen zich met de oorlog gaan bemoeien, om Israël van de ondergang te redden. Het Amerikaanse leger zal echter zowel in het Midden Oosten als in Europa zwaar aangevallen worden (mogelijk door 'slapende' terreurcellen van bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas), waardoor er veel slachtoffers zullen vallen. Door deze grote verliezen zal de steun voor Israël onder de Amerikanen snel afnemen.

De Amerikaanse regering raakt vervolgens in paniek omdat de Israëlische aanval op Iran de hele wereldhandel heeft platgelegd. In combinatie met de grote aantallen omgekomen Amerikaanse militairen en de haperende voedselvoorziening zal er rebellie uitbreken in de VS, die zal overgaan in een revolutie. De machtselite (Bilderbergers/Illuminati) zullen vervolgens dodelijke aanvallen op de Amerikaanse bevolking lanceren.

 
Confrontatie met China; Amerika verliest

Het Web Bot ziet indicaties dat deze Amerikaanse machtselite ook in confrontaties met China -ten aanzien van de verwoesting van de internationale sociale orde in Zuidoost Azië- zal falen. De Bilderberg/Illuminati zullen het Amerikaanse militaire apparaat ook hier willen inzetten en het leger daardoor zó uitputten, dat het wereldwijd zo goed als verslagen zal worden. Toch lijkt er geen massale kernoorlog uit te breken, op indicidenteel gebruik van enkele kernwapens na. Tevens volgt er geen buitenlandse invasie van het Amerikaanse continent.

De oorlog zal maar kort duren, zo'n 2 a 3 maanden. Het Amerikaanse leger zal dan verslagen zijn, Iran ligt in puin en het grootste deel van Israël staat in brand. Begin 2010 zal 55% van de Amerikaanse bevolking werkloos zijn. Op alle continenten heerst hongersnood en sterven er miljoenen, met name in de ontwikkelde landen die afhankelijk zijn van de wereldhandel. De gezondheidszorg zal overal ingestort zijn, net zoals de medicijnproduktie. In diverse landen vinden revoluties plaats, zoals in Mexico en een aantal Centraal- en Zuid Amerikaanse landen.

 

En dán... wordt het volgens het Web Bot pas écht erg.

 

Naarmate het jaar 2012 steeds dichterbij komt wordt er steeds meer gespeculeerd over een mogelijke interventie van buitenaardsen en tevens over een 'opgang' of 'hemelvaart' en een verandering van de realiteit. Zullen 'aliens' tussenbeide komen om de mensheid te redden? Zullen mensen naar een dimensie van 'hogere dichtheid' getransporteerd worden ('hemelvaart')? Kan de toekomst veranderd worden door de kracht van onze gezamelijke wil (/gedachten)?

Dat laatste punt bekijken we eerst. Kan de collectieve wil van mensen de realiteit beïnvloeden? Dit concept lijkt waar te zijn. Het aantoonbare bewijs hiervoor werd geleverd op 11 september 2001, toen tijdens de eerste minuten van de wereldwijde tv-uitzendingen over de aanslagen op de Vrijmetselaars-Twin Towers in New York er grote veranderingen plaatsvonden in het magnetische veld van de Aarde, die door satellieten werden geregistreerd.

 
Het antwoord op deze vraag is dan ook een 'mogelijk ja'. Het lijkt erop dat collectieve menselijke emoties kunnen zorgen voor veranderingen in magnetische velden, die op hun beurt de hele planeet beïnvloeden. Om echter doelbewust een dermate grote verandering op de Aarde teweeg te kunnen brengen zodat de toekomst gewijzigd wordt, is mentale training nodig, een gave die het overgrote deel van de mensheid echter niet bezit. Misschien dat het veranderen van de toekomst mogelijk is als de hele planeet zich massaal overgeeft aan het Zen-Boeddhisme, maar dat lijkt de komende jaren niet erg waarschijnlijk.

Een 'opgang' of 'hemelvaart' in een dimensie met een hogere dichtheid dan? Dat zou kunnen, maar bedenk hierbij dat u de ballast van uw eigen lichaam niet zult kunnen meenemen, en volgens ons is de definitie van iedere permanente scheiding van lichaam en bewustzijn de 'dood', althans, in ieder geval op ons huidige bestaansniveau. Het idee van een lichamelijke hemelvaart lijkt ons dan ook onzinnig. Het lichaam is nu al zoiets als de optelsom van een aantal bij elkaar gevoegde harmonische asymmetrische energiën. Oude culturen kwamen daardoor tot de conclusie dat er zoiets als een 'aura' (-lichaam) moest bestaan.

Dus nogmaals, als er een 'hemelvaart' is, dan blijft het materiële lichaam achter en als het bewustzijn hiervan definitief gescheiden wordt, noemen wij dat 'dood'. Daarom is naar onze mening het concept van de (christelijke) Opname, waarbij het lichaam door Goddelijk ingrijpen wordt getransporteerd naar hogere sferen, in essentie een 'gevangenisstraf'. Stelt u zich voor gebonden te moeten blijven zijn aan een fysiek lichaam, zelfs als dit niet meer aan verval onderhevig is en niet meer ouder wordt. Dat zou het concept van 'hogere sferen' alleen maar aantasten, omdat het beperkt blijft tot een lichamelijke expressie van de realiteit. Deze gebeurtenis is daarom onwaarschijnlijk en géén oplossing die we zouden moeten wensen in het kader van de galactische veranderingen die vanaf nu tot 2021 zullen gaan plaatsvinden.


Tenslotte een eventueel ingrijpen van 'aliens'. Of er nu gesproken wordt van 'aliens' als zijnde 'christus' die terugkeert, of vriendelijke kinderwezentjes, of juist ruige en gevaarlijke figuren – het hele concept lijkt op een filmscenario-achtig geloofssysteem in een 'externe verlosser'. Eén van de zaken die geopperd wordt is dat 'aliens' vlak voor of in 2012 op het laatste moment de Aarde zullen stabiliseren, of de 'tijdlijn' veranderen, of andere universele maatregelen nemen om de rampen te stoppen.

Ziet u het probleem van dit scenario? Zélfs al zou dit gebeuren – wat dan? Gaan de vriendelijke aliens daarna gewoon weer weg? Mogen we het daarna weer zelf uitzoeken? Of zullen ze het in het verborgene doen, zodat de Aardbewoners het nooit zullen weten (hoewel dat naar onze mening heel moeilijk is, omdat dergelijke veranderingen van fysieke fenomenen zichtbare invloed hebben op de evolutie van onze soort).

En dan is er nog de andere kant van de relatie tussen een 'externe verlosser' en degenen die gered worden. Hierbij is er natuurlijk nooit sprake van enige gelijkheid, waardoor degenen die gered worden feitelijk verworden tot een soort huisdieren. Hoe dan ook, de Web Bot data laten zien dat dit naar verwachting niet zal gaan gebeuren. Daarom is het de hoogste tijd dat de mensen 'super goede mensen' worden en elkaar moedig en met de juiste gedachten gaan steunen.

Meditatie en voldoende slaap zullen daarbij waarschijnlijk veel beter werken dan medicatie, hoewel veel van dit spul op dit moment in onderaardse gewelven wordt opgeslagen om beschikbaar te blijven tijdens de komende moeilijke tijden.

Terug naar de huidige situatie. Het lijkt er op dat over een maand of vijf, zes al ons geld niets meer waard zal zijn. Wij van Half Past Human hebben genoeg geld om het tot na de herfst uit te zingen, maar aangezien daarna de dagen van desintegratie zullen volgen, hebben wij niet meer de mentale kracht om nóg eens een nieuw Web Bot rapport te maken. Bovendien is er de prangende vraag waar we eigenlijk nog over zouden moeten berichten, gezien het feit dat we nog maar tot het einde van dit jaar hebben voordat alles uit elkaar valt.

Deel 6': De laatste aanvulling op het Web Bot rapport

De klimaatverandering zal in de loop van de zomer en de herfst steeds hevigere en bizardere verschijnselen vertonen. Dit zal te merken zijn in alle 'vormen' van water, zoals de oceanen. Door de economische crisis brokkelt de sociale structuur in de VS steeds verder af. We zien overal voedselcrises en politieke crises ontstaan.

Mensen zullen in toenemende mate getroffen worden door straling van de Zon en hierdoor ziek worden. Onbekende energiën uit de ruimte hebben steeds meer negatieve impact. Het Web Bot ziet twee problemen ontstaan als gevolg van ruimtetechnologie die afkomstig is van aliens.

26 oktober vormt een belangrijk breekpunt; op, rond en na deze datum zullen de wereldvaluta ineenstorten, wat kort daarna zal leiden tot oorlog.

 In de zomer, waarschijnlijk in de loop van juli, zien we steeds meer massaprotesten, die in de media zullen worden gekenmerkt als terrorisme. In Frankrijk, Groot Brittannië en de VS zal de bevolking zich echter in toenemende mate tegen deze berichtgeving door de media keren. Steeds meer mensen zullen zich aansluiten bij lokale (protest-)aktiviteiten, die echter eveneens door de wereldpers verdraaid zullen worden weergegeven. De boosheid tegenover de pers over de door de reguliere media verspreide leugens zal zich bijvoorbeeld uiten in grove mishandeling van journalisten, met name van een paar bekende tv-persoonlijkheden.

 
De machtselite past vervolgens haar tactieken aan maar gaat gewoon verder met het voeden van de wereldbevolking met disinformatie. Aanvankelijk zullen ze ervoor zorgen dat de reguliere media niet berichten over de massale protestdemonstraties, maar deze gebeurtenissen zullen tóch bekend worden door de alternatieve (internet-)media. Dit zorgt er voor dat diverse moedige personen van deze alternatieve media steeds bekender worden en door steeds meer mensen worden vertrouwd. Zij zullen echter aangevallen worden door de gevestigde elite. De vooruitzichten voor hen zijn volgens het Web Bot beslist niet goed; velen van hen zullen worden omgebracht omdat zij de mensen de waarheid willen blijven vertellen.

De machtselite zal er daardoor voor zorgen dat de oproer aanvankelijk zal verstommen.Toch zal er op de achtergrond een groeiende frustratie zijn over de valse berichtgeving door de wereldpers en de onderdrukking van het echte nieuws door de elite. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling zich toch tegen de machtselite gaan keren. In dit verband ziet het Web Bot het optreden van een belangrijke, Engels sprekende presentator, die min of meer bij toeval een gewelddadige gebeurtenis in het kader van de sociale en politieke onrust in de VS zal filmen.

De data die in het Web Bot rapport worden genoemd hebben een ingebouwde foutenmarge van ten minste 18 dagen. Dat heeft te maken met de tijd die het programma nodig heeft om alle gegevens te verwerken. Hou er dus rekening mee dat bepaalde gebeurtenissen een 'afwijking' van zo'n 3 weken of langer kunnen hebben, hoewel de software zoveel mogelijk met deze foutenmarge rekening probeert te houden.

 Het eerdere deel van het Web Bot rapport liet zien dat de oorlog die in het begin van november lijkt te gaan uitbreken naar verwachting tot februari 2010 zal gaan duren. Nu de nieuwste data zijn verwerkt lijkt het er echter op dat de oorlog en/of de gevolgen van deze oorlog zeker tot oktober 2010 hun impact zullen hebben.

Wel wordt het steeds duidelijker dat de oorlog inderdaad mede het gevolg zal zijn van de instorting van de dollar en de hierdoor onstane grote politieke en sociale spanningen, die zich niet alleen in de VS, maar ook bij de bondgenoten (Europa en Azië) zullen voordoen. De fascistische Illuminati zullen ook nu de bevolking blijven manipuleren door middel van hun lakijen bij de gevestigde media, en allerlei andere oorzaken van de oorlog voorspiegelen. Toch zullen ze niet kunnen voorkomen dat de steun voor de oorlog, waar het hele Anglo-Amerikaanse bedrijfsleven bij betrokken is, zowel bij de Amerikaanse bevolking als bij de bondgenoten zal afbrokkelen. Tientallen miljoenen mensen zullen de pers niet meer geloven en gaan beseffen, dat de oorlog wel degelijk een direkt gevolg is van de instorting van de dollar.

Daarom kunnen we in de VS, Europa en Azië massale demonstraties en stakingen verwachten. We concludeerden al eerder dat het Amerikaanse leger nederlaag op nederlaag zal moeten verwerken, waardoor de bevolking massale rouw over de grote aantallen slachtoffers zal bedrijven. Kernwoorden die het Web Bot ziet zijn behalve rouw ook boosheid, woede, wanhoop, hopeloosheid en verwarring.

De propagandamachine, die tussen oktober 2009 en maart 2010 op volle toeren zal draaien, zal zich echter uiteindelijk tegen de gevestigde orde (en pers) gaan keren, alsmede ook tegen de Amerikaanse steun voor Israël.

Als gevolg van de instorting van de dollar en de daarop volgende oorlog zal bijna 2/3 van de wereldbevolking bedreigd worden met hongersnood. In het voorjaar van 2010 lijkt er een soort opleving te komen, die echter vals zal zijn en de dollar geen nieuw leven zal kunnen inblazen. De volgende crisis zal er hooguit wat door uitgesteld worden. De dood van de dollar kondigt zich al enkele jaren aan, maar in plaats van een plostelinge explosie wordt van binnenuit langzaam alle leven uit de munt en uit het financiële wereldsysteem weggezogen, waardoor de problemen voor de grote massa steeds ernstiger worden. De banken en de op de dollar gebaseerde schuldeconomieën zullen zichzelf en de hele maatschappij uiteindelijk in puin storten.

Dat stond eigenlijk al veel langer vast, omdat geen enkel papiergeld systeem op deze planeet het ooit langer dan 72 jaar heeft volgehouden. De Federal Reserve van de VS heeft deze instorting door middel van gigantische corruptie, plunderingen en herkapitalisatie door middel van oorlogen nog 2 decennia weten te rekken. Door middel de machtsdruk van het superieure Amerikaanse leger heeft de dollar het –ten koste van de bevolking- nog zo lang uit weten te houden als wereld reservemunteenheid. In de herfst zal echter duidelijk worden dat het Amerikaanse imperium op talloze gebieden begint te haperen en te falen, en zal het vertrouwen in het land en in haar munt en economie wegebben, waardoor de ondergang van de VS in een stroomversnelling terecht zal komen.

De vele stormen, overstromingen en grote droogte zullen een weerspiegeling zijn van de groeiende teleurstelling onder de Amerikanen over de niet waargemaakte beloftes van de huidige regering. Deze verschijnselen zullen zich niet alleen in de VS, maar wereldwijd voordoen. De weersomstandigheden over de hele wereld zullen vanaf de zomer steeds extremer worden, wat het vertrouwen van de mensen in de gevestigde instituten, zowel politiek, financieel als religieus, alleen maar verder zal doen afnemen.

Voor de vele mensen die nu nog steeds op de gevestigde media vertrouwen zal de instorting van de dollar en het financiële systeem in september en oktober als een ware schok komen. Deze crisis, die mede zal ontstaan door het klappen van de derivatenmarkt, wordt in de alternatieve media echter al lang voorspeld en verwacht. Het grootste deel van de mensen zal er echter door overvallen worden, wat bij velen hevige emotionele problemen zal veroorzaken. De media zullen echter blijven doorgaan met het produceren van geforceerd 'goed nieuws', om de toenemende angst en paniek bij de bevolking zoveel mogelijk in toom te houden.

De groepen mensen die zich buiten het gevestigde systeem bevinden zullen echter langzaam maar zeker steeds meer op alternatieve tv-kanalen te zien zijn. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de vele duizenden mensen die hun huis verliezen en in caravans en verlaten kantoorgebouwen zullen moeten gaan wonen. Deze mensen zullen gemeenschappen gaan vormen die zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.

De 'succesverhalen' van deze gemeenschappen zullen het vertrouwen in de authoriteiten ten aanzien van de onder grote druk staande voedselcontrole en voedseltransporten steeds verder ondermijnen. De internationale aanvoerlijnen van voedselprodukten zullen het beginnen te begeven.

Ten aanzien van UFO's ziet het Web Bot in de loop van de zomer van 2009 een groeiend aantal waarnemingen en tevens de mogelijkheid dat bepaalde groepen bewijsmateriaal over het bestaan van UFO's en aliens naar buiten zullen brengen. In dit verband zien wij het optreden van een op financieel gebied zeer succesvol persoon als 'klokkenluider'. Omdat deze persoon een perfekte timing heeft met het naar buiten brengen van zijn informatie, namelijk precies tijdens de economische ineenstorting, zal de elite weinig tegen hem kunnen beginnen, en zullen ze hem aanvankelijk zelfs promoten, maar om hun eigen doelstellingen te realiseren.

Hierdoor ontstaat er echter een enorm 'meer' van een zeer groot leger aan voormalige overheidswerknemers, die niet meer betaald kunnen worden als gevolg van de financiële crisis. Door het optreden van de bekende 'klokkenluider' dénken ze dat zij ook iets weten, en zullen zij proberen het 'succes' van de klokkenluider te evenaren of te overtreffen. Dan breekt de flinterdunne dam achter het enorme 'meer', en onstaat er vanuit het standpunt van de elite een enorme vloedgolf van onthullingen.

Tegelijkertijd ziet het Web Bot de invloed van bepaalde energiegolven die afkomstig lijken te zijn uit 'hogere sferen' of andere dimensies, en die een grote en schokkende invloed zullen hebben op veel mensen die tot nu toe ongevoelig waren voor buitenzintuiglijke waarnemingen en dito ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn het plotseling horen van hoge fluittonen of het zonder aanleiding op de grond gegooid worden door een onzichtbare zwaartekrachtgolf. Deze onbekende energiën zullen letterlijk voor knikkende knieën gaan zorgen, en mensen van alle rassen, standen, geslachten en leeftijden treffen. Dit fenomeen zal in de loop van 2010 en 2011 steeds krachtiger worden. De zwaartekrachtgolven zullen vanaf de tweede helft van 2009 en door heel 2010 ook het vliegverkeer gaan verstoren.

Vanaf de zomer van 2009 begint de surrealistische 'bovennatuurlijke' wereld langzaam als een soort deken op onze planeet te vallen. Het weer zal hier op reageren door steeds meer extremen; de 'bijna normale' dagen zullen als een opluchting worden ervaren temidden van steeds langer durende periodes met hevige weersomstandigheden, die zullen bestaan uit krachtige stormen die ontstaan door de snel opwarmende oceanen, dat op zijn beurt wordt veroorzaakt door de steeds krachtiger wordende energiën uit de ruimte.

Het normale weerpatroon zoals mensheid dat gewend is zal ophouden te bestaan, waardoor zowel mensen, dieren als insekten zich steeds abnormaler zullen gaan gedragen. Tegen de herfst zal ongeveer 1/3 van de wereldbevolking met tenminste één dagelijks terugkerende verstoring te maken krijgen als gevolg van het permanent veranderende weerpatroon.

 

De ziektes die ontstaan als gevolg van de Zon en de energiën uit de ruimte zullen in de winter vergezeld worden door een rampzalige andere ziekte. In de tweede helft van 2009 ziet het Web Bot vulkaanuitbarstingen, steden en eilanden die worden getroffen door aardbevingen, veranderende luchtstromen, afbrekende ijsplaten en onrustige oceanen. Het vormt allemaal onderdeel van universele veranderingen die de mensheid door de collectieve strot zal worden geduwd.

De onrust van de oceanen zal onder andere zorgen voor een stijgende zeespiegel en plotselinge veranderingen van kustlijnen, maar ook voor abnormale vloedgolven, verdwijnende eilanden of juist het ontstaan van nieuwe eilanden, kuststroomwijzigingen, nieuwe windpatronen, extreem warm oceaanwater, stervende vissen en zeedieren, en extreme opname van vocht uit de oceanen in de atmosfeer.  

In verband met de klimaatsveranderingen en vermeende strijd hiertegen zal er steeds meer openlijke aandacht komen voor 'chemtrails'. Eerder dit jaar suggereerde de regering Obama al om door middel van chemtrails 'global warming' tegen te gaan. Volgens onze verwachtingen kan het twee kanten opgaan: of chemtrails worden officieel aangekondigd als methode om de klimaatsverandering te bestrijden, óf het idee wordt overboord gezet als zijnde te kostbaar. Het idee hierachter is dat de geheimhouding van het huidige chemtrailsprogramma te veel geld kost, en dat het opheffen van deze geheimhouding er mogelijk voor kan zorgen dat het programma door kan blijven gaan.

Het doel van chemtrails is het blokkeren van het licht van de Zon, omdat al veel langer duidelijk is dat de Zon de hoofdverantwoordelijke is voor het ontstaan van klimaatsverandering. Door de economische ineenstorting en de aanstaande oorlog zal het produceren van chemtrails door de elite mogelijk echter heroverwogen moeten worden, mede omdat de middelen (o.a. vliegtuigen) wellicht niet meer beschikbaar zullen zijn.

 

In de lente van 2010 lijken er echter zoveel vulkaanuitbarstingen op te treden, dat door het spuwen van enorme hoeveelheden vulkaanas in de atmosfeer mogelijk het toepassen van chemtrails overbodig gemaakt wordt.Als gevolg van deze vulkaanas zal echter wel het wereldwijde vliegverkeer verstoord worden.

Het afnemende magnetische veld zal in combinatie met de toenemende aktiviteit van de Zon en de onbekende energiën uit de ruimte voor steeds meer problemen gaan zorgen. Dit is wat we eerder al het 'grote samenpersen' noemden.

 

Mede als gevolg hiervan zal de machtselite een deel van haar controle over de wereldbevolking verliezen, wat voor 'psychoses' in de bovenste regionen van deze machtshebbers zal zorgen. Door middel van andere controlemaatregelen zullen ze een deel van hun paniek kunnen indammen, maar ze zullen niet kunnen voorkomen dat onder andere als gevolg van het toenemende slechte weer hun controle over de maatschappij definitief zal afnemen.
 
Uit hun gelederen lijkt er tenminste één iemand te 'ontsnappen', een persoon die gevoelige informatie over deze machtselite naar buiten zal brengen. Vervolgens zal de elite door middel van allerlei maatregelen proberen om hun macht en controle vast te blijven houden. Wel zullen ze gedwongen worden om hun lange-termijnplannen op te geven ten gunste van tijdelijke maatregelen. Als ze een nieuwe revolutie zien ontstaan zullen ze deze aanvankelijk voor hun eigen doelstellingen proberen te gebruiken, maar al snel tot hun verbijstering merken dat ze hiertoe niet in staat zullen zijn. Hierdoor zal er wereldwijd een massale 'volksbeweging' ontstaan die zich tegen de gevestigde orde en politiek zal keren. Deze ontwikkeling zal al in 2009 beginnen en in 2010 steeds krachtiger worden.

Zoals het Web Bot al in 2007 voorspelde is de instorting van de commerciële vastgoedmarkt inmiddels begonnen. In de zomer zullen we de eerste mensen zien die zich schuil zullen gaan houden in verlaten kantoorgebouwen en lege winkelcentra.

In oktober volgt dan de uiteindelijk dood van de dollar. Eerst zal hierdoor een verwoestende deflatoire golf ontstaan, die later zal omslaan in hyperinflatie en enorm stijgende goederenprijzen. De enorme deflatie zou de dollar binnen de grenzen van de VS nog even overeind kunnen houden. In november en december verwacht het Web Bot de impact op de valuta- goederen-, voedsel- en medicijnenmarkten. Goud en zilver (vooral munten) lijkt zich nu al in een 'grijze markt' te bewegen, los van de officiële (gemanipuleerde) handel. De kostbare metalen zullen zich aan het einde van de zomer en in de herfst defintief ontworstelen aan wurggreep van de de papieren dollar/schuldenlast.

 

Wij van Half Past Human zien het als een uniek voorrecht om van te voren te weten wat er waarschijnlijk zal gaan gebeuren, en tevens ongeveer wanneer. Het denken wordt erdoor aangescherpt en een hoop onnodige ballast in dit leven valt van je schouders af in het licht van wat er allemaal staat te gebeuren. Op aandringen van velen zal er over enige maanden tóch een nieuw Web Bot rapport komen, maar wel aangepast en in andere vorm. In plaats van een 3-6 maanden verwachting zullen we veel meer tijd nemen voor het analyseren, zodat we eindelijk van onze verdiende lange vakantie kunnen gaan genieten. Zeker in het licht van het feit dat de wereld in zijn huidige vorm nog maar een paar jaar te gaan heeft, is het belangrijk om tijd voor jezelf te nemen, om alles en het hele leven eens goed te overdenken.

'Kennis van wat komen gaat is een voorrecht'

Elite verliest deels de controle

Vulkaanuitbarstingen verduisteren zonlicht

Ziektes, zeespiegelstijging, chemtrails

Onbekende energiën uit de ruimte verstoren klimaat en gedrag

Steeds meer waarnemingen en bewijs van UFO's

Vertrouwen in instituten en politiek neemt af

Bijna 2/3 wereldbevolking bedreigd met hongersnood

 
Oorlog duurt mogelijk tot oktober 2010

Opstand tegen leugens van gevestigde media

 
Meditatie; Geld over 5, 6 maanden niets meer waard

 
Buitenaardse interventie? 'Hemelvaart' of Opname? Een verlosser?


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: