Zoeken
 


Waarheden en onwaarheden over opwarming van de aarde

Laatste wijziging: maandag 20 juli 2009 om 09:12, 3165 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 juli 2009

 

De regeringen in de wereld is niets te dol (tot zelfs speciale websites en reclame spotjes aan toe) u te waarschuwen voor het global warming effect, en om u attent te maken op de CO2 uitstoot. Sommige idioten krijgen er zelfs een nobelprijs voor.......

Ten onrechte! Het broeikaseffect door CO2 uitstoot van de mens moerilijk effectief aan te tonen. 

De temperatuur op aarde is al eeuwenlang geen constante maar fluctueert continu, en is geheel grotendeels afhankelijk van de intensiteit van de zon.

Eeuwen en eeuwen geleden was er een ijstijd, en eeuwen en eeuwen geleden was er ook een periode van opwarming van de aarde, het verhaal van Noach mag dan door iedereen als een fabel worden beschouwt, verhalen over een grote overstroming van gebieden komt in veel volksverhalen en overleveringen voor, van de Maya cultuur tot de indianen in Amerika, tot India, een bekend voorbeeld is het Gilgamesh epos waar Utnapishtim opdracht kreeg een grote boot te bouwen. Zeer wel mogelijk dat er eeuwen geleden overstromingen zijn geweest door een periode van opwarming van de aarde, (Net als er ook ijstijden en zeer koude periodes zijn geweest in de geschiedenis van de aarde) zie die overleveringen dan als afkomstig van een soort collectief volksgeheugen.

Ballard heeft recent een nogalk opzienbarend onderzoek gedaan in de zwarte zee, en aangetoond dat deze zoet en zoutwaterlagen bevat, en dat de vroegere kustlijn nu enkele honderden meters onder water ligt. Tijdens zijn onderzoeken stuitte hij op ondergelopen woningen, havenkades, en zelfs enkele schepen die wonder boven wonder goed bewaard zijn gebleven.
 
Ontegenzeggelijk produceert de mensheid CO2, maar deze valt zeker mee als je het vergelijkt met de uitstoot van vulkanen, en de natuurlijke uitstoot van planten en dieren in zee en op land. Waarom waarschuwt de overheid ons dan wel voor CO2 uitstoot? Om een antwoord daarop te geven moeten eens kijken naar de maatregelen die onze regering neemt, één ervan is de slurptax, oplossing zero, maar rendement optimaal, weer geld voor de schatkist .
 
Ook andere maatregelen (voornamelijk financiële) zullen niet uitblijven. Het is één en al marketingpolitiek; eens in de zoveel jaar bedenkt de regering weer een nieuw stokpaardje. Het antwoord is dus simpel, de regering geeft weinig om het milieu maar gebruikt dit vooral voor geldelijk gewin, om ons burgers als citroenen uit te knijpen. 

Natuurlijk is het zaak om ons 'verbruik' van de aarde kritisch onder de loep te nemen, en ons bewust te zijn van ons gebruik cq verbruik van deze planeet. Maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat als de Verenigde staten blijft weigeren het Kyoto verdrag te ondertekenen en zelf serieus aandacht te gaan besteden aan haar co2 uitstoot. Amerika is en blijft de grootste vervuiler van de wereld. Vlak ook China niet uit met haar expanderende productie.

CO2 komt vrij bij de verbranding van Koolwaterstoffen, bijvoorbeeld CH4 (Methaan). Voor die verbranding is natuurlijk Zuurstof (O2) nodig: 
CH4 + O2 = CO2 + H2O plus warmte. Die Zuurstof wordt vervolgens weer uit de CO2 gehaald door de bomen en planten. Het circeltje is weer rond.
Het Zuurstofgehalte in de lucht is al jaar en dag 20,9% van de lucht die we inademen. Ondanks de verbranding van fossiele Koolwaterstoffen zakt het Zuurstofniveau niet omdat wanneer er meer CO2 in de lucht komt de planten harder gaan groeien.

Blijkt wel uit de vele metingen; de hoeveelheid co2 is in een eeuw tijd slechts toegenomen met 0,01 veel minder dan overheden ons willen doen geloven

Begrijp mij goed, ik probeer niet om de CO2 uitstoot te bagatelliseren, maar wil ze in het juiste perspectief praten

Originele Bron: Godenkinderen.com

 Bron: argusoog

Voeg toe aan: