Zoeken
 


Angst

Laatste wijziging: donderdag 4 december 2008 om 00:27, 4193 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 4 december 2008

Hoe wensen jullie je wereld te zien?

Jullie zullen duisternis zien. Jullie zullen ook angst zien. Zelfs dan hoeft het nog geen deel uit te maken van je werkelijkheid, tenzij je daarvoor kiest. Vergun het ons even te spreken over angst, duisternis en het kwade.

Wij vinden het grappig dat zelfs enkele van jullie wereldleiders het woord ‘kwaad’ in de mond hebben genomen. Wat onnozel, want ze kijken in de spiegel als ze dat woord gebruiken.

Kan je rechterhand jouw linkerhand kwaad/slecht noemen? Dat gaat toch niet. Dus, wat is kwaad/slecht? Wat is duisternis en wat is angst? Daar willen we het vandaag over hebben, omdat jullie, wanneer jullie voortgaan in je eigen evolutie, duisternis, angst, eenzaamheid en een gebrek aan steun op een totaal andere manier dan ooit tevoren zullen waarnemen.

Daar staan jullie nu, precies op de drempel van de deur die opengaat. Het is immers voorspeld. Vele van jullie hebben – juist daarom - een deel van het verhaal dat jullie van Thuis meebrachten te vertellen.

Het wordt duidelijker onthuld zodra jullie heilige contracten worden getriggerd.

Daarom ontwikkelen vele van jullie zich met lichtsnelheid, en dat is voor de meeste mensen een zware dobber. Vele van jullie zullen duisternis zien.

Wij hopen alleen dat jullie onze perceptie daaromtrent gebruiken, want een autonoom mens kijkt anders tegen duisternis aan. Zij kijken anders tegen angst aan. Het is niet juist. Het is niet fout. Het is niet zwart, en het is niet wit. Het is niet goed en evenmin slecht.

Dat zijn de polariteiten die de mens tot nu toe in de war hebben gebracht. Wat wij jullie vandaag willen vragen is: Hoe willen jullie je werkelijkheid zien?

Die zelfde duisternissen kunnen gezien worden als kansen voor het licht. Die zelfde duistere uitdagingen kunnen gezien worden als een poort naar een totaal nieuwe arena voor jullie. Dit zijn de kansen voor Lichtwerkers om hun licht op nieuwe energetische manieren te manifesteren.

Duisternis is slechts het ontbreken van Licht.

Duisternis is slechts het ontbreken van Licht… want als je de zon afschermt met je hand valt er een schaduw op de grond. Kunstenaars kijken naar die schaduwen en zeggen: “ Oh, daar kan ik alles van maken!”

Fotografen kijken naar die schaduw en zeggen: “ Zou het niet fantastisch zijn om dat vast te leggen?” Vele van jullie kijken naar die schaduw en zeggen: “Oh, dat is duisternis en ik koos alleen maar Licht in mijn leven…” Er zijn zelfs momenten dat je omdraait en van de duisternis wegloopt, terwijl het er alleen maar was om je geest te voeden.

Lieverds, duisternis schenkt jullie juist de kans je licht, je vertrouwen, je wijsheid, je deel van Thuis uit te stralen zoals je nog nimmer hebt gedaan. Ja, het zal de eerste keer best wennen zijn, maar besef dat je niet alleen bent. Kijk om je heen lieverds. Er is een kolossale familie die nu met deze energie ontwaakt.

Het gata niet meer om een kleine minderheid. Veel van jullie overtuigingen impliceren het opzoeken van mensen die entiteiten van de andere kant van de Sluier channelen. Voor sommige mensen is dat erg duister en eng, door de perceptie die ze daarop hebben.

In plaats van te geloven dat niemand hen kan overheersen, tenzij ze daarvoor kiezen, en gewoonweg naar de mogelijkheden te luisteren, gaan ze liever in de weerstand of in angst.

Wij zeggen jullie dat deze mogelijkheden niet langer het privilege zijn van channels, geïnspireerde schrijvers of helderzienden. Ze komen overal en altijd in het dagelijkse leven voor, en dat is waar de magie start. Jullie zullen niet merken dat iedereen op een dag is ontwaakt uit de droom, noch zal er een verhaal op de voorpagina’s staan over hoe het Licht op Aarde kwam.

Het zal een geleidelijk proces zijn dat heel stilletjes uit verschillende bronnen tot de mensheid doordringt om een kritieke massa te bereiken, opdat het tegen die tijd het niveau van het collectieve bewustzijn kan bereiken. Het is dit keer anders, en als jullie kijken naar deze kansen voor het Licht, zullen jullie dingen ontdekken waarvan je nooit hebt kunnen dromen dat ze mogelijk waren in jullie werkelijkheid.

Daarom hebben wij healing modaliteiten gegeven, en er zullen nu nog vele healing modaliteiten naar de Aarde komen. Het goede nieuws is dat ze allemaal werken. Het slechte nieuws is dat je uit zult moeten zoeken welke het best voor jou is! Dat kan niemand anders voor jou doen. Waarom zetten wij healing op de eerste plaats? Om het Licht dat je bent op Aarde te laten functioneren, zul je eerst je eigen beperkingen in dat licht, moeten loslaten.

Besef eens waar wij op gefocust waren met ons werk voor jullie tot nu toe. Het was het healen en zuiveren van energetische structuren van binnen, opdat jullie je, als geest, volledig in dat fysieke voertuig konden verankeren. Dat is moeilijk, want geesten zijn niet fysiek. Jullie geest pretendeert een menselijke ervaring te hebben op dit geëigende moment, en dat is exact waar wij het vandaag over willen hebben; die menselijke ervaring.

Het omvat licht en donker. Het omvat verdriet. Het omvat het ontdekken van schoonheid in het duister

Het Netwerk van Licht Activeren.

Mensen trachten over het algemeen verdriet, moeilijkheden en duistere energieën te vermijden. Wij zeggen jullie echter, dat de meeste muziek op deze planeet is geïnspireerd door die duistere energieën. De meeste schoonheid die jullie waarlijk vinden ontstaat wanneer de schaduwen het Licht op een bepaalde wijze raken.

Schoonheid ontdekken in het duister zal de sleutelrol zijn voor autonome wezens en Lichtwerkers. Iedereen kan binnenkort de kansen van Licht waarnemen. Jullie hebben je zelf over heel de wereld in sleutelposities geplaatst om er op de juiste tijd met de juiste energie aanwezig te zijn.

Jullie hebben het bereikt. Jullie zijn hier! De tijd is rijp, en wij vragen jullie nu naar de duisternis te kijken en naar alle schoonheid die het bevat. Kijk naar die beperkingen, naar de negativiteit, naar de vreselijke dingen die het journaal laat zien…

Zie ze als kansen voor het Licht, want dat zijn de dingen die jullie volgende incarnatie in dit fysieke lichaam zullen katalyseren. Jullie worden zelfs NU opnieuw geboren. Dat is in feite wat de Her-Bedrading doet. Besef te allen tijde dat jullie het fysieke lichaam niet zijn.

Vele van jullie stoppen die fysieke delen weg en ontkennen die stoffelijkheid om geest te kunnen zijn. Wij zeggen jullie echter, dat jullie er eigenlijk geen moeite hebben om geest te zijn. Het mens zijn vormt het probleem! Jullie zijn hier als geesten die een menselijke ervaring opdoen, en dat impliceert licht en donker, falen en succes.

Dat zijn slechts etiketten die op jullie evolutionaire pad zijn geplaatst, maar ze hebben geen enkele betekenis als jullie Thuis komen. Je zult je alleen herinneren hoe je schoonheid ontdekte in duisternis, hoe jullie ontdekten wat je met de wereld kon delen. Dat is waarvoor jullie kamen, en wij zeggen jullie dat het tijd is!

Het Hologram van de Aarde.

Er vindt een totale herbewerking van evenementen op Aarde plaats die zich de komende zeven tot tien jaar zullen voordoen. Als gevolg daarvan vervangt het hologram van Licht het originele hologram van de Aarde.

De Derde Aarde die jullie met je eigen gedachten en je eigen proces hebben gecreëerd, heeft een hologram geschapen dat nu het oorspronkelijke hologram van de Aarde zal vervangen.

Wanneer dat gebeurt, zullen organisaties of samenkomsten van zielen die niet met deze geavanceerde staat in harmonie zijn, uiteen vallen en vergaan. Sommige systemen zullen het volgende niveau niet halen, dat betekent echter niet dat ze instorten.

Net zoals wij jullie hebben laten zien dat als het ene systeem verdwijnt, een ander systeem de plaats van het eerste in neemt, zo zal het ook jullie economie vergaan. Jullie zullen gewoon je ogen open moeten houden voor mogelijkheden, want die staan er aan te komen. Als je wonderen verwacht, gebeuren ze!

Wij zeggen jullie dat het lastiger is om te doen, omdat de vervulling ervan door de geest door jullie ideeën en concepten m.b.t. wonderen wordt beperkt.

Jullie zeggen maar al te vaak: “Ik wil zus en zo, dus moet ik specifiek zijn. Ik zal exact moeten aangeven wat ik wil. Ik moet de kleur noemen, hoeveel het zal kosten en alle andere details…” Details zijn oude energie!

Jullie beperken in feite de vervulling van je dromen wanneer je in details treedt. Plaats de essentie van je hartsenergie om die creatie en laat de geest het voor jou in vervulling brengen, omdat het de boel in een vervulling brengt die met je meegroeit en je niet beperkt tot je overtuigingen. Dat zijn nu de mogelijkheden die zich zullen voordoen.

Jullie zijn niet gewend om de dagelijkse negatieve berichten in het nieuws als kansen te zien om het licht te verspreiden, dus dit bericht kan voor sommige mensen moeilijk te verteren zijn. Als jullie nu simpelweg een stap in die richting doen en naar de potentiëlen en mogelijkheden kijkt, zullen jullie ontdekken dat de Hemel op Aarde wordt geschapen waar je bij staat!

Dat is het nieuwe hologram van de Aarde, en dat is wat jullie te wachten staat.

Jullie zullen in moeilijke tijden ook vele mensen op de voorgrond zien treden, die zich zullen voordoen als nieuwe Healers met ‘alle antwoorden’. Besef alsjeblieft dat je op je pad van Ascensie geen leiders behoeft zoals dat vroeger het geval was.

Het type leiders dat jullie op deze planeet hadden is niet meer nodig. Het wordt tijd dat jullie, als eerste in je eigen werkelijkheid, macht over je zelf nemen, waarna jullie leiders zullen inzien welke steun je nodig hebt. Dat zijn de potentiëlen, en de weg die de mensheid momenteel inslaat.

Een Overzicht.

Als jullie allemaal je evolutionaire structuur veranderen, zal je dichter bij het doel geraken waarvoor je op Aarde kwam, om zo de collectieve frequentie van de mensheid op alle niveaus te verheffen. Dat is wat er nu allemaal plaatsvindt.

Wij zeggen jullie dat we jullie in de gaten houden. Wij zien het aantal keren dat je huilt omdat je naar je zielsfamilie snakt, en dat er slechts weinig mensen om je heen zijn die je begrijpen en je kracht schenken.

Wij zien het aantal keren dat je denkt niets in te brengen te hebben, en alle dromen over iets heel belangrijks dat je hier kwam doen… Jullie hebben daar geen bewijs van, jullie kunnen de steun die hier voor jullie is niet zien.

Wij zien alle keren dat jullie niet in je Zelf kunnen geloven, en wij denken dan dat jullie een geweldige menselijke ervaring opdoen. Wij hopen dat jullie plezier beleven aan je menselijke ervaring, maar je moet weten dat een ziel nimmer sterft. Jullie zijn onsterfelijk, en een ieder van jullie kan bewust functioneren op zieleniveau!

Jullie kunnen niet gekwetst worden op de manieren die jullie gewend zijn. Voor ons is het als we jullie er op uit stuurden om in de tuin van de Aarde te spelen. Er zijn bepaalde speeltjes waarmee jullie jezelf pijn kunnen doen, maar wij houden jullie niet bij die speeltjes weg.

Ontdek dat zelf maar. Speel maar, en ontdek je Licht. Ontdek je duisternis. Ontdek de symbiose van een geest die mens speelt…

Dat is het belangrijkste deel van het volgende stadium; volledig geaard zijn in je eigen fysieke wezen impliceert dat geest is verankerd in het fysieke vlak. Dat is behoorlijk lastig, want zo zijn jullie niet geboren. In feite zijn jullie nooit geboren!

Jullie evolueerden gewoon van de ene energie in de andere, en namen een andere vorm aan, want als je de ene vorm verlaat ga je een andere binnen.

Er is geen tijd aan de andere kant van de Sluier. De illusie van tijd heeft alleen hier bestaansrecht, daarom is het voor jullie mogelijk vele paden te weven als ziel die speelt dat ze mens is…

Onze enige zorg is dat je overtuigingen en oordelen jullie zouden kunnen wijsmaken dat iets fout is, en dat jullie een etiket van goed of slecht er op plakken. Jullie kunnen niet vallen, al zou je het willen, en wij zouden het op prijs stellen als jullie daar minder je best voor doen.

Geliefden, dat lachen (in de zaal) brengt jullie altijd weer in je centrum. Het is de taal der Engelen. Dat is hoe wij tot jullie spreken in je hart. Her-inner je ons als je het duister ziet. Glimlach en lach! Spring er boven op, want het is een kans voor het Licht.

Jullie komen om dit bij te wonen. Jullie komen om je leven zo te veranderen dat jullie je Her-inneren wie je bent. Net zo als jullie je voelen tijdens deze sessies, hebben wij geen woorden of energie om jullie duidelijk te maken wat het voor ons betekent dat jullie naar ons luisteren.

Dat is nog nooit voorgekomen. Jullie zijn de autonome mensen die evolueren, en wij eren jullie meer dan je ooit zult beseffen. Daar mogen jullie trots op zijn. Jullie zijn de uitverkorenen. Jullie hebben ervoor gekozen mensen te spelen. Geniet er maar van.

Met de grootste eerbied verlaten wij jullie nu met 3 simpele geheugensteentjes. Bejegen elkaar met het grootste respect. Voedt elkaar waar en wanneer je kunt. Speel samen het Spel!

Espavo.

De groepBron: © ArjunA

Voeg toe aan: