Zoeken
 


Haagse Bluf ... Hoogmoed komt voor den val!

Laatste wijziging: vrijdag 26 juni 2009 om 15:04, 8424 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 26 juni 2009

Zoals eerder ook al aan werd gegeven in een artikel op Star-People.nl, is er op Vrijspreker.nl een aantal artikelen te vinden waaruit duidelijk blijkt dat de Nederlandse overheden er niet voor schromen er maffia- dan wel Gestapo-praktijken op na te houden. De ingezonden artikelen zijn van een inwoner van Den Haag die lastig gevallen is en wordt door de gemeente Den Haag (in samenwerking met andere instanties) onder de noemer ¨De Haagse Pand Brigade¨.
Deze artikelen (en reacties) zijn via de volgende links te lezen:
Deel 1
Deel 2
Deel 3

Kort samengevat komt het er op neer dat de Gemeente Den Haag heeft bedacht dat ze de ´probleemwijken´ eens op willen schonen en de kwaliteit of het leefmilieu ervan willen verbeteren. Zoals het een ´goed´ ambtenaar betaamt worden alle registers open getrokken. Eerst zijn bestanden van verschillende diensten digitaal gekoppeld en vervolgens worden er teams samengesteld van controleurs (afkomstig van verschillende  overheidsinstanties, alsook organisaties, zoals woningcorperaties, energieleveranciers, etc.) die door middel van controles meer nadruk op het sociale aspect moeten leggen. (Zie hier of hier)

Ten eerste dient benadrukt te worden dat een (digitale) koppelling van (persoons)gegevens door/van verschillende instanties een grove schending van de privacy is. Dit is mede terug te vinden in de (nieuwe) privacy wetgeving (kort samengevat). Controle op schending van deze wetgeving wordt uitgevoerd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dus deze dienen (op verzoek?) maar even contact op te nemen met de gemeente Den Haag.

Vervolgens is uit de reacties op Vrijspreker.nl wel te merken dat dit niet de eerste keer is dat zoiets in Nederland gebeurd (en dan hebben we het nog niet eens over de periode 1940-1945). Zo heeft de gemeente Rotterdam zich nog niet al te lang geleden van haar ´beste´ kant laten zien, waarop verschillende inwoners zich gemeld hebben bij de (Rotterdamse) Ombudsman. Uiteindelijk is er een (vernietigend) rapport geschreven waaruit blijkt dat zulke praktijken niet te verdedigen zijn en dus nooit en te nimmer op zulke aard en wijze uitgevoerd (zouden) mogen worden. Toch heeft de gemeente Den Haag (willens en wetens?) in al haar wijsheid besloten om een soortgelijk beleid te voeren, ondanks dat Rotterdam niet zo ver weg is en de verhalen nog vers in het geheugen liggen!
Uit het ´Eindrapport baas in eigen Huis´ van de Ombudsman Rotterdam blijkt, na het lezen van pagina 3 t/m 15 en 162 t/m 174, dat de gemeente Den Haag met grote waarschijnlijkheid bakzeil zal moeten halen. Zo zal ze niet alleen haar excuses aan moeten bieden aan haar inwoners voor gebruik van misplaatste Gestapo-tactieken en misbruik van privacygevoelige persoonsgegevens ... maar zeker ook voor het feit dat als gevolg van deze actie veel bewijsmateriaal tegen ´bewezen´ criminelen (die dus echt gevaarlijk zijn voor de samenleving) zeer waarschijnlijk niet meer bruikbaar zal zijn a.g.v.h. onrechtmatig koppelen van (digitale) bestanden.
Mogelijk dat dus a.g.v. een stommiteit van een arrogante ambtenaar (of misschien wel een volledig college) de Haagse samenleving er (zoals bedoeld?) niet eens veiliger op wordt maar zelfs minder veilig!

Voor de inwoners van Den Haag ...wordt niet zoals deze criminelen en overheidsmaffia, maar probeer te laten zien zoals het wel moet!
Sla ze niet de kop in, maar pak ze met de wet en goed gerichte woorden aan!
En voor de gelovigen onder u, bid voor ze dat ze het licht weer terug zullen vinden en dat hun nooit hetzelfde zal overkomen.

Star-PeopleVoeg toe aan: