Zoeken
 


Boodschap van de Designers

Laatste wijziging: dinsdag 23 juni 2009 om 14:35, 3506 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 23 juni 2009

 

MENSELIJKE WETENSCHAPPERS VAN EEN ANDERE PLANEET SCHIEPEN AL HET LEVEN OP AARDE MET BEHULP VAN DNA.

 Sporen van dit epische meesterwerk dat de schepping is, kunnen in alle religieuze geschriften en tradities worden gevonden. Het is naar hen dat Mozes, Jezus, Boeddha en Mohammed verwezen. Het is nu tijd om ze te verwelkomen.

 WAT GEBEURDE ER?

Op 13 december 1973 nam een bezoeker van een andere planeet contact op met een Franse journalist Raël genaamd. Hij vroeg Raël om een Ambassade te bouwen om hen opnieuw op Aarde te verwelkomen.

Het buitenaardse wezen was ongeveer één meter twintig lang, had lang donker haar, amandelvormige ogen, een olijfachtige huidskleur en straalde harmonie en humor uit. Raël beschreef hem kort geleden nog, "Als hij in Japan over straat zou lopen, dan zou hij zelfs niet worden herkend." Met andere woorden, ze lijken op ons, en wij lijken op hen. We zijn bovendien "naar hun evenbeeld" geschapen, zoals in de Bijbel is uitgelegd.

Hij vertelde Raël:

"Wij waren degenen, die al het leven op aarde hebben ontworpen."
"Jullie hebben ons voor goden aangezien"
"Wij stonden aan de oorsprong van al uw grote religies"
"Nu jullie volwassen genoeg zijn om dit te begrijpen, willen we graag officieel met jullie in contact komen door middel van een ambassade"DE BOODSCHAPPEN

De boodschappen die aan Raël zijn gedicteerd, verklaren dat het leven op Aarde niet het gevolg is van een toevallige evolutie, noch het werk is van een almachtige 'God'. Het was een doelbewuste schepping van wetenschappelijk vergevorderde mensen, die gebruik maakten van het DNA. Zij schiepen de mens letterlijk "naar hun evenbeeld" -- wat men "wetenschapelijk creationisme" kan noemen. Referenties naar deze wetenschappers en hun werk, als ook naar hun symbool van het oneindige, kan men in de oude geschriften van vele culturen terugvinden. Bijvoorbeeld in de Genesis, het bijbelse verslag van de schepping, werd het woord "Elohim" foutief vertaald door het woord "God", wat een enkelvoudsterm is. Het woord Elohim is echter een meervoudsterm wat "zij de uit de hemel komen" betekent, en het enkelvoud is "Eloha" (beter bekent als "Allah") Inheemse culturen van over de hele wereld kennen deze "goden" die uit de ruimte kwamen, waaronder inwoners van Afrika (Dogon, Twa, etc.), Amerika, Azië, Australië, en Europa.

Ondanks dat ze de mensheid zelf vooruitgang lieten maken, onderhielden de Elohim contact met ons via profeten, onder wie Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed. Ze waren allemaal speciaal door hen gekozen en opgeleid. De rol van de profeten was het geleidelijk onderwijzen van de mensheid met behulp van de boodschappen die ze onderwezen. Iedere boodschap was aangepast aan de cultuur en het wetenschappelijke niveau van die tijd. Hun taak was ook om sporen van de Elohim achter te laten, zodat we in staat zouden zijn hen als onze scheppers en als medemensen te erkennen, wanneer we wetenschappelijk ver genoeg ontwikkeld zouden zijn om het te begrijpen. Jezus, wiens vader een Eloha was, werd de opdracht toevertrouwd om deze boodschappen wereldwijd te verspreiden, als voorbereiding op de cruciale tijd waarin we nu het voorrecht hebben om te leven: het voorspelde Tijdperk Van De Openbaring.

En het allerbelangrijkste is het boek te lezen, "Intelligent Design - Boodschap van de Designers" Het boek zal uw denken revolutioneren, uw leven transformeren en de wereld veranderen, wat al plaatsvindt.

De Boodschap Gegeven Door Buitenaardsen

Al het leven op aarde is wetenschappelijk gecreëerd door mensen uit de ruimte, die een perfecte beheersing van het DNA hadden ontwikkeld. Sporen van hun werk kunnen in alle oude geschriften worden gevonden. In de oorspronkelijke Bijbel worden ze ELOHIM genoemd, wat letterlijk “zij die uit de hemel komen" betekent. Ze onderhielden contact met ons via PROFETEN, zoals Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed.

De profeten hadden de opdracht om de mensheid progressief te onderwijzen met behulp van de boodschappen die ze onderwezen en hen aan hun scheppers te herinneren. Zo had Jezus de opdracht om de mensheid voor te bereiden op het tijdperk waarin we nu leven; het tijdperk van OPENBARING. Dit is niet het einde van de wereld, maar het tijdperk waarin we alles kunnen begrijpen dankzij de wetenschap.

In 1973 hebben de Elohim RAEL gecontacteerd en hem de opdracht gegeven om deze revolutionaire boodschap te verspreiden en een AMBASSADE te bouwen, waar ze officieel zullen terugkeren in gezelschap van alle Grote Profeten uit de Oudheid, die op hun planeet in leven worden gehouden dankzij klonen, het geheim van het eeuwige leven.

De waarden die door oude religies worden uitgedragen, zijn voor het hedendaagse leven niet meer toereikend. Mensen hebben echter een fundamentele behoefte aan spiritualiteit.

De Raëliaanse beweging voorziet in deze behoefte met behulp van waarden die perfect zijn aangepast aan de 21e eeuw: respect voor het leven, verantwoordelijkheidsbesef, liefde en respect voor jezelf en anderen, geweldloosheid, wereldvrede en het delen van de welvaart. Andere belangrijke ontwikkelingen die de Raëliaanse Beweging ondersteunt zijn contraceptie, seksuele vrijheid, echtscheiding, klonen, genetische modificatie, nanotechnologie en de totale vrijheid van het Internet.

De Raëliaanse filosofie is net als het Boeddhisme een atheïstische religie. Ze heeft meer dan 60.000 leden in 90 landen, die allen het geluk hebben gevonden, dankzij deze op wetenschap gebaseerde spiritualiteit die door deze nieuwe filosofie wordt bewerkstelligd.
 
E-book download zie site : http://nl.rael.org/request.php?30Bron: nl.rael.org

Voeg toe aan: