Zoeken
 


Oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden

Laatste wijziging: woensdag 3 december 2008 om 00:59, 3584 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 3 december 2008
 

/media/Potscherf met daarop de waarschijnlijk oudste Hebreeuwse tekst die ooit is gevonden.
Potscherf met daarop de waarschijnlijk oudste Hebreeuwse tekst die ooit is gevonden.


JERUZALEM - Israëlische archeologen hebben bij opgravingen ten zuidwesten van Jeruzalem waarschijnlijk de oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden. De vondst werpt nieuw licht op de Bijbelse gegevens over het rijk van koning David.

De vijf regels staan met zwarte inkt op een potscherf die werd gevonden bij de resten van de versterkte stad Khirbet Qeiyafa, in de buurt van de plek waar David Goliath versloeg.

Dat heeft de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem donderdag laten weten. Koolstofanalyses op organisch materiaal dat bij de scherf is aangetroffen wijzen uit dat de tekst zo’n 3000 jaar oud is, 1000 jaar ouder dan de Dode Zeerollen, de oudste tot nu toe bekende Bijbelteksten.

De gevonden tekst is nog niet vertaald; wel hebben onderzoekers enkele woorden herkend, zoals ”rechter”, ”slaaf” en ”koning”. De ontcijfering van de complete inscriptie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Mogelijk gaat het om een juridische tekst die meer informatie kan geven over de wetgeving en de maatschappij in Israël ten tijde van koning David. Archeologen zeggen dat het gaat om een tekst van een geoefende schrijver.

Wetenschappers hopen dat de tekst zal helpen om een beter begrip te krijgen van de ontwikkeling van alfabetische teksten. Haggai Misgav, specialist in oude Semitische talen aan de Hebreeuwse universiteit, zegt in The New York Times dat de gevonden tekst doet vermoeden dat de kennis van het alfabet in de tijd van koning David veel breder was verbreid dan tot nog toe werd gedacht. Dit zou volgens hem de betrouwbaarheid van de Bijbelse gegevens (die eeuwen later werden opgetekend) vergroten.

De vondst bij Khirbet Qeiyafa lijkt ook wat de Bijbel zegt over het rijk van koning David te bevestigen. Wetenschappers trekken tot nog toe sterk in twijfel dat David heeft geregeerd over een groot, centraal geleid koninkrijk dat zich uitstrekte van de Nijl tot aan de Eufraat, omdat archeologische vondsten dit niet lijken te ondersteunen.

De nu gevonden inscriptie, het aangetroffen Judese aardewerk en de afwezigheid van varkensbotten wijzen erop dat het fort onderdeel was van een belangrijke stad in het koninkrijk van Juda. Volgens archeoloog Yosef Garfinkel, leider van het onderzoek, is het ondenkbaar dat het fort slechts een lokaal project is geweest. Het werd gebouwd met stenen die soms 4 of 5 ton wegen. In totaal is 200.000 ton steen aangevoerd; volgens Garfinkel een klus die de krachten van de 500 mensen die erin hebben gewoond te boven ging. De vondsten duiden in zijn optiek op de aanwezigheid van een sterke koning en een goed georganiseerd rijk.

Khirbet Qeiyafa ligt 5 kilometer ten zuiden van Beth Shemesh in Midden-Israël. Het bolwerk lag destijds op de grens tussen het land van de Filistijnen en Juda en diende om de belangrijkste weg tussen de kustvlakte en Jeruzalem te beschermen.

Klik hier!

Tot nu toe is 600 vierkante meter van het 2,3 hectare grote gebied opgegraven. De stad werd omgeven door een 700 meter lange en 4 meter brede muur. Een poort met vier kamers vormde het centrale deel van de versterkingen.

Khirbet Qeiyafa lag tussen de vier Bijbelse steden waarover gesproken wordt in Jozua 15:35: Jarmuth, Adullam, Socho en Azéka. De slag tussen David en Goliath had plaats tussen Socho en Azéka. David nam stenen uit de beek Elah om ten strijde te trekken tegen de Filistijnse reus.Voeg toe aan: