Zoeken
 


Groene Week 2009 - Handelen en beleid bijstellen

Laatste wijziging: zondag 21 juni 2009 om 21:22, 1372 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 21 juni 2009

 

Groene Week 2009 - Handelen en beleid bijstellen

Met een nieuwe op handen zijnde internationale klimaatovereenkomst die, naar wordt verwacht, tijdens de conferentie van Kopenhagen in december zal worden gesloten, is het niet verwonderlijk dat klimaatverandering hét gespreksonderwerp is geworden van de door de Commissie in het kader van de Groene Week van 23 tot 26 juni in het Charlemagne-gebouw op touw gezette conferentie.

Onder de slogan “act and adapt” (handelen en het beleid bijstellen) worden in het kader van de Groene Week – de grootste jaarlijkse conferentie op het gebied van Europees milieubeleid – de veelzijdige problemen bij de vermindering van de broeikasgasemissies in en buiten de EU en de aanpassing aan de reeds aan de gang zijnde klimaatverandering onderzocht.

Tijdens acht vergaderingen zal ook worden getracht een realistische kijk te krijgen op de koolstofarme wereld die in 2050 werkelijkheid zou moeten zijn. Voor dit driedaagse evenement worden er  4 000 deelnemers uit Europa en daarbuiten verwacht. Commissievoorzitter José Manuel Barroso zal op 26 juni de slottoespraak houden en hierin de vooruitzichten voor de klimaatovereenkomst van Kopenhagen belichten.

Milieucommissaris Dimas (1941) is sinds november 2004 lid van de Europese Commissie belast met milieuzaken. Daarvoor was hij een half jaar eurocommissaris voor Sociale Zaken en Werkgelgenheid. Eerder was hij advocaat voor een firma in Wall Street. Tussen 1977 en 1991 bekleedde hij diverse ministersposten in Griekenland. Dimas is lid van de centrumrechtse partij Nea Dimokratia Stavros Dimas verklaarde: “De op handen zijnde conferentie van Kopenhagen maakt dat het jaar 2009 de geschiedenis kan ingaan als het keerpunt in de strijd tegen de klimaatverandering, waardoor gevaarlijke niveaus en menselijke ellende op grote schaal konden worden voorkomen. De vele programmapunten die tijdens de Groene Week aan de orde komen, bieden de deelnemers de gelegenheid kennis uit te wisselen over talrijke aspecten van de klimaatverandering die nu door de beleidsmakers, de bedrijfswereld en de maatschappij in het algemeen moeten worden aangepakt.”

Vier thema’s, 36 vergaderingen
De Groene-week-conferentie annex tentoonstelling die voor de negende maal op rij wordt georganiseerd, heeft haar reputatie gevestigd als belangrijk jaarlijks forum voor dialoog en voor de uitwisseling van ervaring, deskundigheid en beste praktijken op milieugebied.

De Groene week brengt deelnemers samen van diverse bestuursniveaus, internationale instellingen, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en wetenschappelijke en academische groepen. De conferentie heeft ten doel te discussiëren over de doeltreffendste wijzen om het milieu in Europa voor de huidige en de toekomstige generaties te beschermen en te verbeteren. De deelname aan de conferentie is voor alle gegadigden kosteloos. Meer dan 4 000 deelnemers hebben zich tot dusverre ingeschreven.

In het kader van de Groene Week 2009 wordt de klimaatverandering uit 4 hoeken bekeken: het EU-beleid op het gebied van klimaatverandering; de internationale dimensie; leven met klimaatverandering; en “visie voor 2050: een koolstofarme maatschappij”. Het programma omvat 36 vergaderingen - sommige daarvan georganiseerd in samenwerking met de Brusselse denktank “Friends of Europe” - en een klein aantal extra vergaderingen in de marge.

Tot het grote aantal onderwerpen dat zal worden behandeld behoren: de toepassing van het klimaat- en energiepakket van de EU, de gevolgen van de klimaatverandering voor de werkgelegenheid en de sociale cohesie, de aanpassing van de biodiversiteit aan de klimaatverandering, de “vergroening” van de economie, de uitdagingen voor de landbouw, de dimensie internationale veiligheid en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het afvangen en opslaan van kooldioxide.

Tijdens de plechtige openingsvergadering zal commissaris Dimas de deelnemers toespreken; hij zal ook tijdens de slotvergadering het woord nemen en dan vooral de nadruk leggen op “De weg naar Kopenhagen”. Behalve Voorzitter Barroso, zullen de Zweedse minister van Milieu, Andreas Carlgren, en Professor Wang Yi van de Chinese Academie voor Wetenschappen, tijdens de slotvergadering het woord voeren.

Andere sprekers tijdens de Groene Week 2009 zijn:

  • Ladislav Miko, Tsjechisch minister van Milieu
  • Z.Em. Roy Mickey Joy, Ambassadeur van Vanuatu
  • Z.Em. Joy Grant, Ambassadeur van Belize
  • Festus Mogae, Speciale Gezant van de VN voor klimaatverandering
  • Prof Jean-Pascal van Ypersele, Vice Voorzitter van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” van de VN
  • Tony Long, Directeur WWF, Bureau Europees Beleid
  • Steve Fludder, Vicevoorzitter, GE Ecomagination
  • Jeff McNeely, Hoofdwetenschapper, International Union for the Conservation of Nature
  • Ray Hammond, auteur en futuroloog

Alle lezingen worden via live streaming uitgezonden op de website van de Groene Week.

LIFE Awards en avondprogramma

Op 24 juni van 14.00 tot 16.00 uur worden de vijf “Best of the Best” LIFE-milieuprojecten voor 2008-2009 en de vijf “Best of the Best” LIFE-natuurprojecten voor 2007-2008 voorgesteld en bekroond. De winnende LIFE-milieuprojecten zijn de projecten van Denemarken, Luxemburg, Italië (2) en het VK en de winnende LIFE-natuurprojecten zijn de projecten van Spanje, Finland (2), Hongarije en Griekenland.

Tijdens de Groene Week vinden ook iedere avond evenementen plaats, onder meer de vertoning van de nieuwe film over klimaatverandering The Age of Stupid.

Meer informatie: www.greenweek2009.alligence.comBron: happynews

Voeg toe aan: