Zoeken
 


Patent For a Pig (documentaire - EN)

Laatste wijziging: dinsdag 2 december 2008 om 23:20, 2177 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 2 december 2008

 

Het Amerikaanse mega concern Monsanto (maar niet alleen Monsanto) is bezig met het patenteren van gen-series die voorkomen in een groot deel van alle varkens wereldwijd. Via het patent hopen zij individuele boeren te dwingen om licencing fees te betalen voor elk biggetje dat geboren wordt: Monsanto heeft dan een monopolie op de reproductie van varkens. Ongeloofwaardig? Monsanto is er al in geslaagd om een meerderheid van alle graan producenten in Amerika van hen afhankelijk te maken, en gaat aggressief te werk om de overige boeren ook afhankelijk van hen te maken. De laatst overgeblevenen hebben geen keus: betalen of een rechtzaak aan de broek krijgen voor zogenaamde patent violation.

Monsanto's uitgesproken doel is wereldwijde dominatie van de gehele voedselindustrie. Dat is hun ambitie. Zij hopen dit te bereiken door alle competitie uit te schakelen middels internationale patent wetgeving. Hun doel is niet een groter marktaandeel, hun doel is de hele markt. Hun business strategie is niet eerlijke concurrentie middels de produktie van het betere produkt, maar het aggressief overnemen van de markt middels hun juridische arm. Het is de internationale patent wetgeving die hen dit mogelijk maakt. Dit wordt ook wel "intellectueel imperialisme" genoemd. We grijpen niet langer de macht met de wapenen, maar middels wetgeving.

Monsanto is in staat om deze patenten er doorheen te krijgen, omdat zij grote invloed hebben binnen het (Amerikaanse) patent office. Kritische ambtenaren die het patent niet zien zitten, of die meer onderzoek eisen, worden ontslagen met de boodschap dat ze niet langer competent zijn om hun werk te doen. Ook journalisten die tot de bodem willen gaan, worden ontslagen wanneer Monsanto begint te dreigen, en hun verhaal wordt volledig aan de wensen van Monsanto aangepast.

Monsanto produceert niet alleen GMO zaden, maar ook de kunstmest en de pesticiden die er bij horen, als ook groei hormonen en dergelijke. Wie een contract met Monsanto tekent, verplicht zich tot afname van het totaalpakket: volledige afhankelijkheid, volledige dominantie.

 Bron: xen

Voeg toe aan: