Zoeken
 


„Evolutie verklaart leven op aarde niet”

Laatste wijziging: dinsdag 2 december 2008 om 19:07, 2901 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 2 december 2008

URK - „Evolutionisten hebben geen flauw idee hoe DNA, de genetische code waarop al het leven is gebaseerd, ooit zou kunnen zijn gevormd. De complexiteit ervan wijst op planmatige schepping van het leven en sluit spontane en geleidelijke evolutie uit.”

Dat zei inleider Hans Hoogerduijn zaterdag op het symposium ”De uitdaging” in Urk, georganiseerd door Stichting De Oude Wereld.

Deze stichting werkt met vrijwilligers en probeert bekendheid te geven aan het Bijbels creationisme.

Frans Gunnink van de Mediagroep in Genesis hield een inleiding over het verschil in vooronderstellingen tussen evolutionisten en creationisten. Het gevolg van een consequent Bijbels standpunt is, dat er geen ruimte is voor een geologische geschiedenis van miljoenen jaren.

Theoloog Cees Stavleu gaf een overzicht van de ontwikkeling van de Bijbelkritiek. „De voedingsbodem van Bijbelkritiek is die van ongelovige vooronderstellingen, zoals onder meer het evolutionisme. Het evolutionisme had een onderbouwing kunnen zijn voor de godsdiensthistorische benadering van Schriftkritiek. In de loop van de twintigste eeuw verdween het evolutionistische denkkader uit de godsdienstwetenschap. Daarmee verviel de mogelijkheid het ontstaan van godsdienst wetenschappelijk te verklaren. Maar toen de godsdiensthistorische onderbouwing wegviel, bleef het bouwwerk van de schriftkritiek staan.”

Het middagdeel startte met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het denken in miljoenen jaren door Rinus Kiel. „De Anglicaanse Kerk bood onlangs de familie van Darwin haar excuses aan en bestrijdt de Bijbelse opvattingen over schepping en zondvloed op alle fronten, terwijl de meeste kerkvaders, de reformatoren en de meeste theologen tot 1750 steevast uitgingen van een schepping in zes dagen. Hoewel de kerken aanvankelijk afwijzend reageren op de evolutionistische denkwijze, passen zij daar later de exegese van de Bijbel wel op aan.”

De lezing van drs. Hans Hoogerduijn, leraar aan het Greydanus College in Zwolle, ging over de Grand Canyon, het natuurgebied in het zuidwesten van de VS. „De Coloradorivier heeft hier een 1,5 kilometer diepe kloof in de aardlagen uitgesleten. Daardoor zijn de aardlagen met hun fossielen nergens ter wereld beter te bestuderen dan hier”, aldus Hoogerduijn.

Het oersoepverhaal is volgens hem een uiterst onwaarschijnlijk scenario, waarvoor geen enkel bewijs bestaat. „Evolutionisten hebben geen flauw idee hoe DNA ooit zomaar toevallig zou kunnen zijn gevormd. Bovendien functioneren micro-organismen als bacteriën en algen als geïntegreerde systemen: het geheel werkt pas als alle onderdelen aanwezig zijn en perfect op elkaar inspelen. De complexiteit ervan wijst op planmatige schepping van het leven en sluit spontane en geleidelijke evolutie uit.”

Met de fossielen van de Grand Canyon signaleert Hoogerduijn iets schijnbaar tegenstrijdigs: „Naar verwachting zouden fossielen van zeelelies, brachiopoden, mosdiertjes, koralen en sponzen netjes vastgeklonken aan een zeebodem in de rotsen terug te vinden zijn. Dat is niet het geval. Ze liggen bij elkaar geveegd in massakerkhoven.”

Maar hoe zijn al die aardlagen van de Grand Canyon nu ontstaan? „De slowmotiongeologie (langzame verandering) van voor 1980 is veranderd in een ”high speed”-geologie (hoge snelheid): vrijwel alle aardlagen op de continenten worden tegenwoordig geïnterpreteerd als stormvloed- of tsunamiafzettingen. Men erkent bovendien, dat in de prehistorie soms honderden meters dikke pakketten aardlagen ineens kunnen zijn gevormd.”

Volgens de Zwolse leraar zijn er inmiddels tal van geologische aanwijzingen dat de zondvloed in gang is gezet door een serie inslagen van brokstukken kosmisch puin. „Die scheurden de relatief dunne oceaanbodems aan flarden, waarna enorme platen losgeslagen oceaanbodems het vloeibare magma van de aarde indoken. Toen die in de diepte van de aarde verdwenen „braken de kolken der waterdiepten open” (Genesis 7:11). Enorme watervloeden stroomden daarna over de landmassa’s.”

„De aardlagen en fossielen van Grand Canyon vormen dus niet de schatkamer van de evolutie, maar een graftombe van de zondvloed.”

Ir. Kees-Jan van Dam, docent biologie te Rotterdam, gaf aan dat de stichting veel energie zal steken in het promoten van het Bijbelse gedachtegoed door middel van boeken, dvd’s en internet. Na 2009 wil Stichting De Oude Wereld onder meer een informatiebank opzetten over archeologische, Bijbelse en andere historische vindplaatsen. Ook hoopt ze een nauwere samenwerking aan te gaan met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland en stimuleert ze de oprichting van plaatselijke studiekringen.

Ds. A. van Heteren, predikant van de plaatselijke christelijke gereformeerde Eben-Haëzergemeente, opende de studiedag.

Zie: oude-wereld.nl.Bron: refdag

Voeg toe aan: