Zoeken
 


Verontruste moeders - vaccinatie HPV virus

Laatste wijziging: zondag 10 mei 2009 om 01:39, 6188 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 10 mei 2009


Het is opvallend dat toen verontruste moeders met hun acties begonnen, zij in hun onwetendheid, de scholen als eersten benaderden. Veel scholen schreven ons, dat zij geen mening hierover naar buiten toe mochten hebben, wat wij respecteerden. Een enkele leraar heeft echter de meisjes gewezen op mogelijke gevaren, waarop het RIVM de scholen erop wees, dat dit niets met scholen te maken had!

Verontruste Moeders hebben in hun website en met hun acties al duidelijk hebben gemaakt dat de vaccinatie tegen het HPV-virus gebaseerd is op onduidelijke, eenzijdige, onvolledige informatie.

De grote gevaren verbonden aan deze vaccinatie zijn door verontruste moeders duidelijk naar voren gebracht (zie http://www.verontrustemoeders.nl) Desondanks heeft het RIVM nu opnieuw besloten haar macht te misbruiken en de scholen, waar wij onze kinderen veilig achten, in te zetten voor haar doelen.

Het is opvallend dat toen verontruste moeders met hun acties begonnen, zij in hun onwetendheid, de scholen als eersten benaderden. Veel scholen schreven ons, dat zij geen mening hierover naar buiten toe mochten hebben, wat wij respecteerden. Een enkele leraar heeft echter de meisjes gewezen op mogelijke gevaren, waarop het RIVM de scholen erop wees, dat dit niets met scholen te maken had!

Nu echter gebruiken zij zelf de scholen, en hebben effectievere methoden als verontruste moeders om hun doel te bereiken, namelijk de politiek.

Daarom dienen wij, verontruste moeders, een klacht in tegen het ministerie van onderwijs dat toegestaan wordt scholen in te zetten om meisjes te vaccineren.

Deze meisjes zijn in een heel kwetsbare leeftijd en de groepsdruk is enorm. Het RIVM beweert dat de meisjes daardoor de school minder hoeven te verzuimen, maar in media hebben zij zelf geschreven en gezegd dat zij gebruik willen maken van de groepsdruk!

Bovendien hebben zij een groot reclamebureau ingeschakeld om de meisjes over te halen tot vaccinatie! Een vrijwillige vaccinatie!

Deze meisjes hebben problemen omdat er thuis anders gedacht wordt over de vaccinatie dan de “voorlichting” die ook op scholen gegeven gaat wordt.

Wij dienen een klacht in tegen het ministerie van onderwijs dat op scholen en schoolpleinen voorgelicht wordt over deze vaccinatie, en dat de meisjes onder de groepsdruk beïnvloed worden en meteen op die scholen gevaccineerd worden. Dit is een ontoelaatbare inbreuk op het gezinsleven en schaad de band tussen ouders en kinderen. Dit ondermijnt de vrijwilligheid van deze vaccinatie.

Dat dit gebeurd onder het mom dat de meisjes minder schooluren verliezen is een verzonnen argument en… gezien de realiteit dat slechts 38% van de meisjes zich wil laten vaccineren, juist een verlies aan uren. Want nu wordt een hele klas “voorgelicht” en naar de aula gebracht. Terwijl de 38% dat nu alléén doet.

Bovendien zullen wij, verontruste moeders, alle ouders wiens dochters een beschadiging op zouden lopen tijdens, vlak na of weken de vaccinatie, aanmoedigen een klacht in te dienen tegen de school en de school en het ministerie van onderwijs aansprakelijk te stellen voor het toegebrachte leed en de financiële gevolgen van de klachten. Wij zullen uitzoeken of het mogelijk is of ook onvruchtbaarheid op latere leeftijd daar nog onder valt.

Statistisch gezien is het zo dat in Nederland één meisje kan sterven aan deze vaccinatie en meerderen verlammingsverschijnselen zullen krijgen.

Ook al zal het RIVM dit willen ontkennen.

Wij, verontruste moeders, en die vertegenwoordigen 62% van de meisjes van Nederland, gezien het feit dat 38% zich laat vaccineren, vertrouwen er op dat de commissie van onderwijs zo verstandig is de normen en waarden niet met voeten te treden en zich er sterk voor maakt de scholen een veilige plek laten zijn.

Lees verder op verontrustemoeders.nl

Anneke Bleeker en Irene Schoots.Bron: aquariusage.com

Voeg toe aan: