Zoeken
 


Knooppunten van Chaos: Een Planetaire Boodschap van de Hathors

Laatste wijziging: maandag 4 mei 2009 om 13:15, 1919 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 4 mei 2009

 

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

27 April 2009

Elk energiesysteem dat naar hogere of lagere niveaus van coherentie verschuift, krijgt te maken met chaotische gebeurtenissen op zijn reis naar een nieuwe energetische staat van rust. Jullie Aarde is hierop geen uitzondering.

Met dit in gedachten verwachten wij een planetaire toename van chaotische gebeurtenissen. Hiermee bedoelen wij dat een chaotische gebeurtenis van grote omvang nabij is. Wij noemen dergelijke gebeurtenissen “Knooppunten van Chaos”. Zij zijn een voorbode van geometrische aaneenschakelingen van chaotische gebeurtenissen, en jullie staan aan het begin van zo'n knooppunt.

“Chaotische Knooppunten” zijn feitelijk golftoppen in het kwantumgolf-potentieel, voortgedreven door de gelijktijdige interactie van verschillende energetische domeinen.

Laten we kijken naar water als een metafoor voor hetgeen we proberen uit te leggen, om dit vervolgens toe te passen op jullie situatie.

Wanneer je water kookt, gaan de moleculen waaruit het water bestaat (die zijn samengesteld uit de atomen waterstof en zuurstof) sneller bewegen. Dit is voor jullie onzichtbaar omdat jullie dit domein niet kunnen waarnemen. Maar als je de ketel aanraakt, voel je warmte. Als het verhitten voortduurt, gaan de moleculen nog sneller bewegen, vaker met elkaar botsen en meer frictie veroorzaken. Een deel van het water gaat sneller trillen en verandert van water in stoom. Als je de ketel nu aanraakt ervaar je het als heet, en je zou je branden als je je hand te lang op de ketel houdt.

Men zou kunnen zeggen dat voordat het water verhit werd, het water zich in een bepaald energetisch domein bevond, wat je aan de temperatuur kunt aflezen. Wanneer de temperatuur toeneemt door het water te verhitten, neemt de chaos toe omdat de watermoleculen sneller gaan bewegen.

Als de watermoleculen de menselijke eigenschap hadden van weerstand tegen verandering, dan zouden zij moeilijk kunnen omgaan met de toename van hitte en de daaruit voortkomende chaos.

Wanneer het water het kookpunt bereikt, gaat het over in wat wij een “Knooppunt van Chaos” noemen. Dit is een verschuiving van een energetische toestand, en als je in een ketel met water kijkt vlak voordat het gaat koken, kun je dat zien.

Eerst komen er waterbelletjes naar de oppervlakte en als zij de oppervlakte bereiken komt er stoom vrij. Aanvankelijk zie je weinig stoom, maar als de hele ketel het kookpunt bereikt, zie je een kolkende massa. Het water is nu zeer turbulent en veel ervan verandert zijn energetische toestand van vloeibaar (water) naar gas (stoom).

Wat we hier duidelijk willen maken is dat een “Knooppunt van Chaos” vergelijkbaar is met water dat verandert in een kolkende massa, in die zin dat het een plotselinge verschuiving is die altijd turbulent is. En als een “Knooppunt van Chaos” er eenmaal is, is het zeer moeilijk te voorspellen wat er dan gebeurt.

Als je een watermolecuul zou zijn in deze kolkende massa die een “Knooppunt van Chaos” heeft bereikt, is het zeer moeilijk te weten waar je op een bepaald moment zult zijn. Je kunt je op de bodem van de ketel bevinden en plotseling naar de oppervlakte komen door snel bewegende warmtestromen. En op een onverwacht moment kan je energetische toestand veranderen van water naar damp (stoom).

Dit is natuurlijk een metafoor. En we suggereren niet dat jullie te vergelijken zijn met water. Maar de principes van “Knooppunten van Chaos” gelden voor alle energiesystemen, waaronder ook jullie individuele energiesystemen en de energiesystemen van de Aarde.

Zoals we zeiden verwachten wij dat jullie op het punt staan van zo'n “Knooppunt van Chaos”. En er zijn veel factoren die het proces op gang kunnen brengen. Zoals we eerder zeiden worden “Knooppunten van Chaos” voortgedreven door de gelijktijdige interactie van verschillende energetische domeinen. En er zijn veel mogelijke katalysatoren, zoals een toename van zonnevlam-activiteit, bacteriële en virale mutaties, uitputting van het ecosysteem, sterke wisselingen van weerspatronen die invloed hebben op de beschikbaarheid van voedsel en water, op aardse veranderingen zoals vulkanische activiteit en aardbevingen, financiële instabiliteit, en het onvermogen van de politiek om de gebeurtenissen in de wereld het hoofd te bieden.

Wanneer een “Knooppunt van Chaos” in jullie tijdlijn arriveert, is het waarschijnlijk dat verscheidene van deze factoren zullen escaleren en met elkaar in contact zullen komen zonder dat kan worden voorspeld wat hoe dat zal verlopen.

Wij zien een grote waarschijnlijkheid dat jullie de komende tien jaar meerdere “Knooppunten van Chaos” zullen ervaren, toenemend in intensiteit en aantal.

Vanuit het gezichtspunt van een wezen dat ervoor kiest om in lagere energiestaten te verkeren en het daarmee gepaard gaande lagere bewustzijn (de gemiddelde mens), is een “Knooppunt van Chaos” niet makkelijk om mee om te gaan. Dit komt omdat er allerlei soorten onvoorspelbare gebeurtenissen en verhoudingen zullen ontstaan wanneer de chaos een climax bereikt. Veel mensen neigen naar mentale en emotionele instabiliteit wanneer geconfronteerd met een “Knooppunt van Chaos”. Dit is het gevolg van het instorten van de realiteit zoals zij die waarnemen.

De komende jaren zullen veel facetten van jullie individuele en collectieve realiteiten veranderen.

Vanuit ons gezichtspunt is deze toename van “Knooppunten van Chaos” zowel een onvermijdelijk aspect van energiestaat-fysica, als een vereiste voor jullie verschuiving naar hogere dimensies van bewustzijn.

Dit zal een tijd van beproevingen worden voor velen, omdat de wereld zoals zij die kennen voor hun ogen verandert. Maar het is ook een periode met heel veel potentieel voor versnelde evolutie (een verschuiving naar hogere dimensies van bewustzijn). Met hogere dimensies van bewustzijn bedoelen wij specifiek een gewaar zijn van tijd en ruimte dat tegelijkertijd niet wordt beperkt door deze concepten. Op dit moment is de mensheid zich scherp bewust van haar materiële bestaan, maar niet zo bewust van haar bestaan in andere domeinen van energie (dimensies). Wanneer het merendeel van de mensheid zich collectief bewust wordt van andere domeinen van energie, zal een Gouden Tijdperk aanbreken.

Maar jullie verkeren nog steeds in het geboorteproces hiervan en hebben deze realiteit collectief nog niet betreden.

Enkele individuen kiezen voor deze bewustzijnsverschuiving, zelfs te midden van toenemende chaos. Sterker nog, als je er klaar voor bent kunnen deze “Knooppunten van Chaos” je zelfs helpen om je eigen energiestaat te verschuiven naar een hoger niveau. Het gevolg van deze verschuiving in bewustzijn is dat je creatiever wordt als het gaat om nieuwe en onbekende situaties. En het verschuiven naar een energiestaat op een hoger niveau (toegenomen coherentie) maakt het je mogelijk om direct je transcendente aard te ervaren, die voorbij de beperkingen van tijd en ruimte gaat, zelfs wanneer je in een fysiek lichaam verkeert.

Wij adviseren om gedurende “Knooppunten van Chaos” zo vaak mogelijk je Holon van Ascensie te gebruiken. Hierdoor zal je energiestaat verschuiven en kun je de chaotische elementen van je realiteit makkelijker doorstaan waardoor de kans groter is dat je “op de juiste plaats bent op de juiste tijd” in plaats van “op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”. Vanuit ons perspectief is er geen juiste of verkeerde plaats. Waar het om gaat is hoe je reageert op datgene waarmee je te maken krijgt.

Nu de mensheid collectief in dit naderende “Knooppunt van Chaos” terecht aan het komen is, kun je meer van het onverwachte verwachten dan je je kunt voorstellen, meer nog dan in jullie wildste science-fiction films. Gebruik de Holon van Ascensie vaak. Verander je eigen energie. Ga omhoog op de ladder van bewustzijn.

De Hathors

Copyright © 2009 Tom Kenyon www.tomkenyon.com Vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets. Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid, inclusief deze copyright-vermelding.Bron: unitynet.nl

Voeg toe aan: