Zoeken
 


Wat is numerologie?

Laatste wijziging: donderdag 23 april 2009 om 21:16, 4175 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 23 april 2009

Vanaf het allereerste begin hebben getallen, naast hun gebruik als waarden en voor metingen, altijd al een mystieke betekenis gehad. Vooral de oude Egyptenaren, de Indianen en de Chaldeeers waren geinteresseerd in de occulte kant van getallen en brachten de numerologie in praktijk. Waarnemingen van de hemel bij nacht leidden uiteindelijk tot het maken van de eerste kalender, die parallellen vertoonde met de astrologie. Het eerste getallensysteem werd meer dan 10.000 jaar geleden door de Maya's ontwikkeld.

Pythagoras, een Griekse wiskundige die leefde van 569-470 voor Christus is de grondlegger geweest van de hedendaagse numerologie. Van alle 'waarzeg-methoden' is Numerologie waarschijnlijk het makkelijkst te begrijpen en het snelste te leren. Het enige wat je nodig hebt is de geboortedatum en de volledige naam van iemand om de geheimen van de numerologie te ontrafelen.

De Getallen
De numerologie is een interpretatie van getallen die informatie geeft over dispositie, karaktertrekken en iemand's plannen voor de toekomst. De numerologie is gebaseerd op het principe van de oscillatie. De filosoof en wiskundige Pythagoras van Samos (6 v. Chr.) ging ervan uit dat de getallen 1 tot en met 9 een volledige oscillatiecyclus vormden.

Dit idee was gebaseerd op de waarneming dat elk getal gebaseerd is op de getallen van 1 tot en met 9, verkregen door de cijfers op te tellen, zoals 12 dat 3 wordt of 34 dat 7 wordt. Later werden de zogenaamde "Meestergetallen" van de numerologie bepaald: 11 en 22. Volgens de analogie waarin een weergave van de regelmatigheid van de kosmos op aarde gevonden wordt, hebben deze oscillaties een invloed op mensen die op die specifieke dag geboren zijn of die een bepaalde naam hebben.

Een logische numerieke volgorde lijkt dan op licht of op elektrische of magnetisch velden. Het is hier van belang om aan te geven dat zelfs de natuur zelf gereguleerd wordt door een systeem dat geometrie creeert en ingewikkelde patronen inhoud die door getallen worden bepaald.

Numerologie is gebaseerd op het feit dat iedere letter een getalwaarde heeft, door de letters in getallen om te zetten kunnen speciale berekeningen uitgevoerd worden waarvan de uitkomst wordt vereenvoudigd tot de getallen 1 t/m 9, 11, 22 of 33.

Lees hier verderBron: numerologie-online.nl

Voeg toe aan: