Zoeken
 


De speer van jezus

Laatste wijziging: zondag 19 april 2009 om 22:05, 4797 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 19 april 2009

Image

"de Nazi’s hebben archeologische teams gehad die de hele wereld rondreisden op zoek naar allerlei religieuze kunstvoorwerpen. Hitler is compleet gestoord op dat gebied.." - uit de film Raiders of the Lost Ark.

De film Raiders of the Lost Ark was een opwindende fictieve sage met slechte Duitsers, een heldhaftige archeoloog en een vermiste bovennatuurlijke schat. Het verhaal dat als inspiratiebron diende voor de film was eveneens aangrijpend. Het komt uit een boek uit 1973 dat geschreven werd door de historicus Trevor Ravenscroft. De naam van het boek luidde The Spear of Destiny (de speer van het lot). De schrijver zegt dat dit waar gebeurde verhaal 2000 jaar geleden begon.

Op de dag dat Christus werd gekruisigd (op een vrijdag), zo vertelt de Bijbel ons, vroegen de Joden aan de Romeinse gouverneur, Pilatus, of zijn lichaam, samen met die van de eveneens gekruisigde dieven verwijderd kon worden zodat hun lichamen niet op de Sabbat (zaterdag) aan het kruis zouden blijven hangen.

Het kon immers dagen duren voordat iemand stierf aan het kruis. Dit proces kon versneld worden door het breken van de benen. De dieven waren op deze manier omgebracht maar toen de Romeinse soldaten Jezus bereikten zei één van hen, volgens de geschiedenis Longinus, dat hij al dood was en om dit te bewijzen stak hij zijn speer in de zij van Christus. Bloed en water kwamen tevoorschijn. Er was geen reden om zijn benen te breken.

Image

Deze daad werd door de Christenen gezien als de vervulling van een voorspelling die in de Bijbel werd beschreven: Want dit alles is geschied omdat het schriftwoord in vervulling moest gaan: Geen been van Hem zal worden verbrijzeld, terwijl nog een ander schriftwoord zegt: Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken. De speer zelf werd een religieus relikwie. De steekwond werd gezien als bewijs van zijn dood en de daaropvolgende wederopstanding.

Op het moment zijn er diverse historische speren waarvan gezegd wordt dat ze de “heilige speer” uit de Bijbel zijn. De speer met de meeste rechten en tevens de oudste ligt in het Hofburg Museum in Wenen, Oostenrijk. Deze speer kan door de geschiedenis gevolgd worden tot aan Constantijn de Grote, de Romeinse keizer die als eerste het christendom in het begin van de 4de eeuw aanvaardde.Volgens Ravencroft is de speer in het bezit geweest van een hele reeks succesvolle militaire leiders zoals: Theodosius, Alaric (die verantwoordelijk was voor de val van Rome), Charles Mattel (verantwoordelijk voor het verslaan van de Moslims in het jaar 733, Charlemagne en Fredreric Barbarossa.

En zo groeide er een legende om de speer heen. Hij die in het bezit was van de speer zou de Aarde kunnen veroveren. Napoleon waagde een poging om in het bezit te komen na de slag om Austerlitz, maar hij was de stad al uitgesmokkeld voordat de gevechten begonnen. Napoleon heeft zijn doel dus nooit bereikt. Volgens de legende heeft Charlemagne de speer tijdens 47 succesvolle veldslagen in zijn bezit gehad. Hij zou gestorven zijn toen hij de speer per ongeluk liet vallen. Barbarossa overkwam hetzelfde noodlot toen hij de speer liet vallen tijdens het oversteken van een rivier.

De speer kwam uiteindelijk terecht als bezit van het geslacht Hapsburg en sinds 1912 maakte hij deel uit van de verzameling die opgeslagen was in het Hofburg museum. Volgens Ravencroft was het is september van dat jaar dat Adolf Hitler, verblijf houdend in Wenen, als jonge man het museum bezocht en alles te weten kwam over de speer en zijn reputatie. Dr. Walter Stein, die Hitler tijdens zijn bezoek vergezelde deelde over dit bezoek mee dat:…” toen we voor het eerst naast elkaar staande voor de speer viel het mij op dat Hitler in een dusdanig diepe trance was dat hij de wereld om zich heen compleet uit het oog verloor…”.

Hitler zei later: ”ik stond daar gedurende enkele minuten naar het voorwerp te staren. Ik was me niet bewust van anderen. Het leek alsof het voorwerp een innerlijke kracht had. Het voelde alsof ik het voorwerp in een eerder stadium van de geschiedenis had vastgehouden. Alsof ik de gelukkige was die de speer in vroegere tijden had vastgehouden. Alsof ik degene was die hem had uitgeroepen tot mijn persoonlijke talisman van de kracht. Het leek alsof ik degene was die het lot van de wereld in handen had…” Hitler zag de lans als een mystieke band tussen generaties Germaanse leiders die hem voor waren gegaan in de geschiedenis. Op 14 maart 1938 was hij gestegen tot kanselier van Duitsland. Hij annexeerde Oostenrijk en gaf het bevel dat de speer, samen met de rest van de Hapsburg-collectie, naar Neuremberg overgebracht moest worden. In deze stad lag het hart van de Nazi-beweging.

Op 13 oktober werd de speer met een gepantserde trein naar de stad gebracht. Daar werd hij ondergebracht in de grote kerk alwaar hij verbleef tijdens de succesvolste periode van Hitler’s veroveringen. In 1944, toen de geallieerden aan de winnende hand waren, werd de speer overgebracht naar een speciaal voor dit doel geconstrueerde ondergrondse kluis waar het voorwerp niets te lijden zou hebben van de bombardementen.

Zes maanden later, op 30 april 1945, namen de Amerikaanse strijdkrachten de kluis en de speer onder hun hoede. Tachtig minuten later stierf Adolf Hitler in een bunker in Berlijn. Hij pleegde zelfmoord. De heilige speer is terug gegeven aan het Hofburg museum. Is het voorwerp authentiek? Generaal George S. Patton dacht van wel. Hij raakte na de oorlog geobsedeerd door het voorwerp en liet onderzoek doen naar de geschiedenis ervan.

Dacht Hitler echt dat het bezit ervan hem zou helpen om de oorlog te winnen? Andere historici vonden Ravencroft’s onderzoek verdacht en zijn boeken blijven controversieel. Alan Baker, schrijver van Invisible Egle, The history of Nazi Occultism denkt dat de Duitsers meer interesse hadden voor de schatten van het Hofburg museum en niet alleen voor occulte redenen. Heeft de speer mystieke krachten? De Bijbel zegt niets anders over de speer dan dat het het wapen is van een Romeinse wachtpost. Het meest belangrijke is wel, en de sceptici wijzen hierbij op het falen van het Derde Rijk, dat de kracht van de speer alleen verscholen lag in de hersenen van de eigenaar.

Bron: mysterybases.comBron: wereldgeheimen

Voeg toe aan: