Zoeken
 


Een indrukwekkend visioen uit 1980 over de Grote Verdrukking

Laatste wijziging: woensdag 18 maart 2009 om 12:43, 5210 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 18 maart 2009

Er zijn in de loop der jaren veel christenen geweest die menen dromen en visioenen van God te hebben gehad over de eindtijd. Ken Peters' 'visioenachtige droom' uit 1980 springt daar wat mij betreft uit, niet alleen omdat zijn verhaal authentiek, geloofwaardig en in overeenstemming met de Bijbel lijkt, maar ook omdat sommige onderdelen uit zijn visioen in de laatste 29 jaar nauwkeurig zijn uitgekomen.
 
Lees het samenvattende artikel en/of bekijk Peters' lezing op YouTube, en wordt bemoedigd dat ook dit 29 jaar oude visioen erop lijkt te wijzen dat de Grote Verdrukking bijna op het punt staat te beginnen.

Inleiding

'Eerst wil ik jullie iets meer over mijn achtergrond vertellen. Ik ben als katholiek geboren en opgevoed... Maar toen ik deze droom kreeg, was ik geen christen, was ik niet gered en had ik nauwelijks iets in de Bijbel gelezen, behalve wel eens een paar passages op zondag in de kerk.'
 
'Als ik mijn verhaal doe, zal duidelijk worden waarom God deze zaken onthulde aan iemand die feitelijk nergens iets van wist. Probeer u zelf, tijdens het horen van mijn verhaal, daarom te verplaatsen in iemand die op het moment van deze openbaringen, niets van deze zaken afwist.'

'Een deel van de reden waarom ik er zo zeker van ben dat deze droom inderdaad van God kwam, is het feit dat sommige van deze zaken in de jaren erna precies zo zijn gebeurd, en zijn uitgekomen.'
 
'Al vanaf dat ik een kleine jongen was, kreeg ik dromen en visioenen. Maar mijn vrienden en familie begonnen me er op aan te kijken; ze vonden me raar en vreemd. Ik vond dat helemaal niet leuk, dus vroeg ik God of Hij de visioenen wilde stoppen. En dat gebeurde ook.'
 
'Tot dan was ik altijd een brave jongen geweest, gehoorzaam aan mijn ouders en een goede leerling op school. Maar in de loop der jaren begon ik steeds rebelser te worden. Ik ging de verkeerde kant op.'

'Een paar jaar later trouwde ik, en ik augustus 1980 ging ik zoals gewoonlijk op een avond naar bed. Ik moet erbij zeggen dat ik absoluut niet dronken of stoned was. Dat was in mijn leven wel eens gebeurd, maar op deze avond was dat beslist niet het geval.'
 
Het begin van de droom: de opstanding der doden

'Op het moment dat ik in slaap viel, begon de droom. En het begon met een enorm hard geluid, het leek wel wat op zo'n typische, hele luide claxon van een auto uit de jaren '70. En dit oorverdovende geluid duurde héél lang.'
 
'Op dat moment werd mij de mogelijkheid gegeven om van bovenaf op de Aarde neer te kijken. Ik zag allemaal begraafplaatsen, eerst van veraf, en toen ineens van heel dichtbij. Toen zag ik iets heel ongewoons: de grond barstte open, de aarde spatte krachtig omhoog, en ineens kwamen er mensen uit de graven.'
 
'Als jonge katholiek geloofde ik in de opstanding der doden, maar op dat moment niet meer. Maar toen ik dit in mijn visioen zag gebeuren, werd ik er van overtuigd dat het écht zou gaan gebeuren.'
 
'Ik zag dus de doden opstaan uit hun graven. Maar niet allemaal; sommige graven barstten open, maar andere graven niet. Nogmaals, het gebeurde heel krachtig, bijna alsof de graven 'explodeerden'; de aarde vloog letterlijk in het rond. Dit gebeurde over de hele wereld.'

'De mensen die uit de graven kwamen, zagen er verbazingwekkend uit. Ze leken iets van koorkleding aan te hebben, een soort mantels. Maar hoewel het midden op de dag was, glansden ze, ze straalden licht uit. Hun kleding en hun personages waren helderder dan de Zon.'
 
'Hoewel de mannen dus ook die 'koorjurken' aanhadden, leken ze toch heel erg mannelijk. Toen ik afstudeerde vond ik dat de jurk die ik toen aanmoest, erg vrouwelijk leek. Maar deze dingen die ze aanhadden, waren toch mannelijk. En de vrouwen leken juist heel erg vrouwelijk. Nogmaals, ik vertel de droom exact zoals ik hem heb gekregen.'

'Dit is moeilijk uit te leggen. Mensen die op oude leeftijd waren gestorven, kwamen uit de graven met de 'schijn' van ouderdom, maar ze waren níet oud. Je kon zien dat ze een lang leven hadden geleid. Ze zagen er volwassen uit, maar niet 'verouderd'. Hun haar hadden ze bijvoorbeeld weer terug.'
 
'Ik zag veel jonge mensen opgewekt worden. En hoewel ze heel jong leken, waren ze toch níet jong. Er was een zekere volwassenheid in hen. Ik wou dat ik het wat helderder kon uitleggen.'

'Door het katholicisme waarin ik was opgevoed, kon ik deze zaken op dat moment niet begrijpen. Niemand had mij ooit het evangelie van Jezus Christus uitgelegd, en God's plan om gered te kunnen worden. Ik had nog nooit het boek Openbaring gelezen.'
 
'Ik zal eerlijk zijn: mijn leven zou een stuk gemakkelijker geweest zijn als ik deze droom niet zou hebben gekregen. Mijn leventje ging op dat moment prima, en daar wilde ik het liefst gewoon mee doorgaan. Nogmaals: ik had niet om deze droom gevraagd, ik heb nog nooit aan God gevraagd of ik visioenen zou mogen ontvangen. En meestal kom ik, als God mij iets heeft laten zien, daarna in de problemen terecht.'
 
'Daarnaast wil ik benadrukken dat toen ik deze droom kreeg, ik aanvankelijk totaal niet besefte dat deze van God kwam. Ik had op dat punt in mijn leven geen behoefte om dit soort dromen te krijgen.'
 
'Alle mensen die uit de graven kwamen, verdwenen plotseling. Ik zou willen dat ik u kon zeggen waarheen, maar dat weet ik niet. Ik kan u wel zeggen dat wat we in de Bijbel lezen, namelijk dat eerst de doden worden opgewekt en daarna de levenden veranderd worden, ik niet zag gebeuren. Ik zag geen enkel levend persoon veranderd worden. Op het moment dat de graven openbarstten, zag ik dus niet ineens allemaal levende mensen worden opgenomen in de lucht. Nogmaals: ik had nog nooit van een Opname gehoord. De Wederkomst van Christus werd niet eens in onze katholieke kerk geleerd.'
 
Paniek en 2 weken zonder tv, telefoon en internet

'Zodra deze mensen verdwenen, brak er massahysterie op Aarde uit. Mensen waren totaal in paniek, wanhopig. Er heerste overal totale verwarring, chaos, wetteloosheid en angst, in ieder land op Aarde.'
 
'Ik wilde deze droom -die de hele nacht duurde- eigenlijk helemaal niet, maar ik had geen keus. Ik had er geen controle over. Mensen hebben me bekritiseerd vanwege het feit dat ik deze droom niet meteen met iedereen gedeeld heb. Maar nogmaals, daar was ik nog helemaal niet klaar voor. Ik begreep nog niet wat ik had gezien, en zou alle kritiek die ik te verduren zou krijgen en heb gehad, nooit aangekund hebben.'
 
'Terwijl er overal paniek uitbrak, werden tv, telefoon, radio en een ander mij toen niet bekend communicatiemiddel, dat in bijna ieder huis in de VS te vinden was -het leken televisies- twee leken lang afgesloten. Ik weet nu dat wat ik in de huizen zag, PC's waren. In 1980 had minder dan 1% van de Amerikanen een computer thuis. IBM was nét begonnen met harddisks en RAM-geheugen.'
 
'Alle mensen vroegen zich af waar al die verdwenen mensen gebleven waren, wat er nu eigenlijk gebeurd was. Iedereen was wanhopig, de hele planeet, niemand uitgezonderd.'
 
'Mensen aan wie ik de droom vertel, vragen me waarom de tv, radio, telefoon en computers 2 weken lang uitvielen. Ik heb hier een artikel uit 1991 over de waarschuwing van het leger voor een vijandelijke EMP-aanval met één kernbom, die op grote hoogte tot ontploffing wordt gebracht, en waardoor in één klap alle elektronische apparatuur wordt uitgeschakeld. Dat is interessant in het licht van een profetie die ik lange tijd geleden kreeg over de VS, dat 48 Amerikaanse staten geoordeeld zouden worden, maar Alaska niet' (Alaska ligt apart van de VS, veel noordelijker, en zou daarom ontsnappen aan de gevolgen van zo'n EMP-aanval).
 
'Ieder land met een kernwapen kan zo'n aanval uitvoeren, en de hele Amerikaanse beschaving ruïneren. God heeft me laten zien dat Noord Korea en China hier een speciale rol bij zullen gaan vervullen.'
 
'Kunt u zich de paniek voorstellen als alle communicatiemiddelen uitvallen, supermarkten, benzinestations ophouden met functioneren, alle financiële transacties gestopt worden, etcetera. In mijn visioen duurde dit ongeveer 2 weken.'
 
De komst van de Nieuwe Wereld Orde en de Antichrist

'Na die 2 weken begonnen tv, radio, telefoon etc. weer langzaam hersteld te worden. Maar er waren totaal andere uitzendingen dan gebruikelijk. Alle programma's kondigden een nieuw soort regering aan, met een nieuwe leider. Uiteindelijk verscheen er een man op het toneel, een nieuwe leider, die in zijn spreken zeer begaafd was en een enorm charisma had. Hij stelde de mensen gerust en beloofde oplossingen voor alle problemen.'
 
'Deze man was 'glad' en extreem overtuigend, en in staat alle problemen op te lossen. Hij was een buitengewoon goede communicator, en verklaarde dat het plotselinge verdwijnen van mensen God's oordeel over hen was. Dat hield me in mijn droom erg bezig, want ik begreep
niet waarom hij dit zei.' (zie 'conclusie' onderaan)

'Nogmaals, ik was geen wedergeboren christen toen ik deze droom kreeg. En toen deze man begon te spreken, begon hij ook mij te overtuigen. Misschien kent u wel de speeches van Adolf Hitler; hij had ook zo'n demonisch charisma over zich, waardoor hij de massa's letterlijk tot zich kon trekken. Maar Hitler was nog niets vergeleken bij deze man. Hitler kon een heel land achter zich krijgen, maar deze persoon de hele wereld!'
 
'Vrijwel onmiddellijk begon hij tot de mensen te spreken via grote TV-schermen, die overal in het openbaar werden geplaatst. Bedenk nogmaals dat ik dit visioen in 1980 kreeg; er bestonden nog geen TV's met zulke grote schermen, en ook nog geen 24 uur durende nieuwsuitzendingen. En waar ik nu ook kom, overal staan TV's opgesteld, in restaurants, op vliegvelden, waar je ook komt wordt je gebombardeerd met nieuwsberichten.'
 
'Deze leider sprak over het aanbreken van 'nieuwe tijden' voor de mensheid. Er werden nieuwe regels opgesteld om te komen tot wereldwijde vrede, en de noodzaak benadrukt dat iedereen zijn eigen nationaliteit moest opgeven, in ruil voor het 'wereldburgerschap'. Hij sprak voortdurend over 'Wereld Orde' en de noodzaak voor alle mensen om in vrede met elkaar samen te leven.'

'In de droom werd ik er bijna door overtuigd. Wereldvrede, dat klinkt tenslotte goed. Totdat je de kosten ervan ziet. Laat me u zeggen dat er geen wereldvrede komt, totdat de Prins van Vrede, Jezus Christus, Zijn troon op deze Aarde vestigt. Niemand anders zal ooit vrede op Aarde kunnen brengen.'
 
'En hoewel de boodschap in de droom mij erg aansprak, werd ik toch niet helemáál overtuigd door deze 'Nieuwe Orde'. Ik hoorde overal de woorden 'Nieuwe Orde', 'Wereld Orde' en 'Nieuwe Tijden', maar ik hoorde nooit de term 'Nieuwe Wereld Orde'. Waarom, dat weet ik niet.'
 
'De mensen namen massaal zijn plannen aan. Er kwam geen verzet tegen. Ik weet niet of mensen die er wel tegen waren, wellicht geblokkeerd werden om hun mening via de media te uiten. Dat is trouwens nu al zo in de VS.'
 
'In de droom kreeg ik een hopeloos gevoel, en ging een eind wandelen, zoals ik in het echte leven ook altijd doe als ik antwoorden zoek. En nogmaals, iedereen over de hele wereld voelde zich zo. Het leek wel of de hele wereld een derde-wereld-land was geworden, en mensen de grootste moeite hadden om te verwerken wat er allemaal gebeurd was.'
 
'Na een poosje -ik weet niet hoe lang het duurde- kwam ik in de droom een oudere man tegen, de eerste die mij vriendelijk overkwam. Het leek alsof hij nog wel wat hoop had, dus ik vroeg aan hem of hij misschien wist wat er in de wereld aan de hand was. Hij vertelde mij letterlijk dat het einde was gekomen, maar dat hij zich niet voorbereid had op de komst van de Heer. Nadat hij dit vertelde, werd hij ineens heel verdrietig.'
 
'Hij vertelde mij dat hij niet recht geweest was met de Heer, en begon mij daarna onmiddellijk God's plan voor de redding van de mensheid te vertellen. Toen keek hij om zich heen of niemand hem zag, en haalde toen een klein boekje uit zijn tas tevoorschijn. Ik wist in de droom niet dat het een Bijbel was, want op dat moment was ik in mijn leven geen Bijbellezer. Ik was daar simpelweg niet in geinteresseerd.'
 
'Hij begon mij dingen in de Bijbel te laten lezen, over de noodzaak om aan God vergeving te vragen voor mijn zonden en mijn zondige natuur. Hij vertelde mij dat als ik dat zou doen, ik het eeuwige leven zou verkrijgen, en God's kracht om me tijdens dit leven te helpen. Hij overtuigde mij en ik nam -dus in mijn droom- Jezus Christus aan als mijn Verlosser. Een hele vreemde ervaring dus om dit in een droom te doen, zeker als je bedenkt dat toen ik wakker werd, ik niet kon begrijpen wat er precies gebeurd was. Pas twee weken na de droom werd ik daadwerkelijk christen.'
 
'Onmiddelijk kreeg ik, nadat ik Jezus in mijn droom had aangenomen, vreugde in mijn hart. Ik sloot me bij de man en zijn kleine groep mensen aan. We gingen zorgen voor de vele baby's die overal waren achtergelaten. Ik bleef bij deze groep, want zij leken de enigen te zijn op Aarde die nog vrede in hun hart hadden. In de droom werd ook mijn vrouw een christen.'
 
'De man die plotseling op tv verscheen en beloofde alle problemen op te lossen, en allerlei tekenen en wonderen kon doen - van die man zal ik zijn gezicht nooit vergeten. Nooit, zolang ik leef, zal ik zijn gezicht vergeten. Allerlei mensen hebben me al verschillende foto's van bekende personen ge-emaild, en gevraagd of het die persoon was. Ik kan u vertellen: het is niemand van hen, nog niet.'
 
'Het gezicht van hem was bijna bovennatuurlijk om te zien. Hij was bijna té perfekt, de knapste man die ik ooit heb gezien. Hij had echt álles mee. Alles in zijn verschijning was welhaast perfekt. En in zijn spreken had hij een hele bijzondere, vreemde kwaliteit. In de Bijbel staat dat Jezus er helemaal niet knap uitzag, maar gewoon. Hij was niet iemand op wie we vanwege zijn uiterlijk zouden stemmen. Maar déze man was dit wél. De antichrist is ook in dat opzicht het tegenovergestelde van Jezus.'
 
Wereldwijde Aardbeving en extreem weer

'Onze groep mensen, christenen, maakten zeer bijzondere dingen mee. Ik had nooit gedacht dat God zich zo met individuele mensen en groepen zou bemoeien. Zo was ik niet opgevoed. Maar er gebeurden hele bijzondere dingen. Voedsel vermenigvuldigde zich, mensen werden na gebed genezen.'
 
'Op dit punt in de droom begonnen dingen te veranderen. Ik zag hoe geld elektronisch gemarkeerd was, zodat het overal te traceren was. Dat bestond nog niet in 1980, toen ik dit visioen kreeg.'
 
'Er kwam een aardbeving. Ik liep op straat en ik zag een glazen, driehoekig gebouw -dat toen nog niet bestond- instorten, waardoor 200 mensen gedood werden. Ik wist in de droom dat de aarbeving wereldwijd was.'
 
'God waarschuwde me dat er een enorme aardbeving zal komen, als de mensen zich niet bekeren. Ik heb politieke én religieuze leiders op tv zien verkondigen, dat we als mensen al onze problemen kunnen overwinnen, met de kracht van onze geest, en dat aardbevingen helemaal geen oordelen van God zijn. Maar dat klopt niet. De Bijbel is er duidelijk over, Jezus zegt Zelf dat aardbevingen tekenen van het oordeel zijn.'
 
'Goed, deze wereldwijde aardbeving veroorzaakte miljoenen doden, en onvoorstelbare verwoestingen. Sommige gebieden werden zó erg verwoest, dat ze niet eens de moeite namen om er reddingsteams heen te sturen.'
 
'Deze aardbeving zorgde ervoor dat het weer helemaal van slag raakte. Het normale weerpatroon veranderde totaal. Winter werd zomer, zomer werd winter. Het weer werd een chaos, het was niet meer te voorspellen.'
 
'Oogsten gingen plotseling verloren. Er kwam enorme droogte en hongersnood. De meest vruchtbare landbouwgebieden werden totaal verwoest. Eens vruchtbare regio's veranderden in woestijnen. Het gebeurde bijna meteen, in een zeer korte tijd. Het was het gevolg van het feit dat de hele Aarde door elkaar geschud werd. Ik zag van bovenaf de hele Aarde waggelen als een dronkaard.'
 
'Bedenk dat ik dit nog nooit in de Bijbel had gelezen, en dat nog nooit iemand mij hierover had verteld. Het was erg beangstigend voor mij, in de droom.'
 
Totale controle

'Het hele wethandhavingssysteem veranderde. Er kwamen militairen in heel ongewoon uitziende voertuigen, waarvan ik nu weet dat het Humvee's zijn. Ze waren overal te zien, en zwart gekleurd. De militairen droegen eveneens zwarte uniformen, met blauwe helmen. De voertuigen hadden allemaal een soort laptop en een GPS-systeem aan boord, iets wat op het moment van de droom nog niet bestond. Ik herkende het pas jaren later, toen dit ontwikkeld werd.'
 
'In de droom zag ik overal camera's op straat. Ze waren in staat iedereen te lokaliseren. Die militaire politie, of wat het ook waren, droegen dus blauwige helmen. Dat kwam in 1980 nog nergens voor. Dit nieuwe politiesysteem werd heel vreedzaam ingevoerd. Ze waren niet ruw, ik zag nergens rellen of mensen doodgeschoten worden. Ze verschenen overal en leken vreedzaam.'
 
'Je had in de VS ineens papieren nodig om van staat tot staat te kunnen reizen. De politiek van de nieuwe leider werd door niemand tegengehouden. Niemand stond tegen hem op, niemand begon een revolutie. Er was geen enkel verzet tegen hem.'
 
'Ik kan me dat inmiddels goed voorstellen, omdat ook het grootste deel van de Kerk van Jezus Christus in slaap is gevallen. Als je tegen hen over de eindtijd begint, dan ben je meteen een doemdenker, een fanaticus, een gestoordeling die op het einde van de wereld zit te wachten.'
 
'Of ze kijken je vreemd aan als je niet geloofd dat we niet weggerukt zullen worden, voordat de problemen beginnen. Maar lees eens de Bijbel. God nam Noach niet weg van de Aarde, hij liet hem een Ark bouwen. God redde Lot uit Sodom, maar vernietigde de stad wél. Hij nam Lot niet op in de wolken. Jezus bad in het hogepriesterlijk gebed: Vader, ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Hij zei niet voor niets: hij die volhardt tot het einde, zal behouden worden. Dus het spijt me voor al die christenen die denken dat we weggehaald zullen worden, vóórdat het moeilijk wordt.' (zie 'conclusie' onderaan voor een andere uitleg)
 
'Er kwam dus een vreedzame staat-van-beleg. De militaire politie was overal, en wist waar iedereen zich bevond. Ik zag dat mensen thuis tv's hadden die niet alleen programma's uitzonden, maar tegelijkertijd de mensen in de gaten konden houden, konden afluisteren en mensen konden beïnvloeden door speciale signalen. Hier hoefde de tv niet eens voor aan te staan!'
 
'De hele dag werden de mensen op de tv opgeroepen om mee te werken aan de 'Nieuwe Orde', zodat ze gered zouden worden van alle moeilijkheden. Dit werd voortdurend herhaald door die ene man, iedere keer als hij op tv verscheen. De 'Nieuwe Orde' zou alle antwoorden hebben op de grote wereldproblemen, en het leiderschap tonen om de noodzakelijke verandering ('change') te brengen. Hierdoor zou er eindelijk wereldvrede bewerkstelligd kunnen worden.'
 
'Deze boodschap wordt er trouwens bij de mensen nu al overal ingepompt. 'Wereld-eenheid', 'Wereld-vrede'. We horen en lezen het overal.'
 
Korte, maar massale opwekking 

'Ik zag hoe er allemaal 'zogenaamde' christenen naar de oudere man en zijn groep gingen, waar ik me ook bij aangesloten had. Zij vertelden hoe zij ooit een relatie met Jezus hadden, maar koud geworden waren en afgevallen, niet langer geinteresseerd in het verlangen naar een heilig, vurig leven met God.'
 
'Gedurende korte tijd begonnen mensen zich totaal aan Jezus over te geven. Van bovenaf de Aarde zag ik plotseling overal soort lichtstralen vanaf het oppervlak verschijnen. En wat ik toen zag, geeft me nog steeds de vastbeslotenheid om door te gaan met deze boodschap.'
 
'Ik breng deze boodschap nu al 17 jaar lang aan het dode lichaam van Christus in de VS, en ik zal eerlijk zijn: ik ben dat moe geworden. Daarom werk ik nu in Guatemala, in een weeshuis, omdat zij nog wél hongerig zijn. Amerikanen denken dat ze alles al weten. Maar als het niet vanwege het nu volgende deel van mij boodschap zou zijn, dan zou ik nooit meer in Amerika preken.'
 
'Dit is wat er gebeurde. Al die lichtstralen begonnen tot in de atmosfeer te schijnen. Het duidde op een massale opwekking op de hele Aarde. Er waren echter geen bekende personen, niet één bekende tv-personality. Ik zag alleen maar gewone mensen, die optraden in de kracht van de Heer, zoals in de Bijbel staat beschreven. Ze baden met de zieken, en ze werden onmiddellijk genezen. Ze baden met blinden, en hun ogen werden geopend. Ze wekten zelfs doden op.'
 
'Deze opwekking duurde 3 a 4, hooguit 6 maanden. Het was ongelooflijk. Hele regio's waren totaal één voor Jezus Christus. Ik zag geen 'grotere' werken dan Jezus deed, maar wel in 'grotere' hoeveelheden. Maar er waren ook steden en regio's die in komplete duisternis bleven.'
 
Vervolging: christenen naar kampen; verplicht merkteken 'Toen gebeurde er iets ongelooflijks in de spirituele werkelijkheid. Op het moment dat al die wonderen plaatsvonden, werd de 'Wereld Orde' heel erg boos. Dat kwam omdat wat er gebeurde, buiten hun controle gebeurde, en ze het niet konden manipuleren of stoppen. En dat maakte ook de duivel woedend.'
 
'Toen kwam er een onvoorstelbare vervolging. Nu al vind er de laatste jaren meer christenvervolging plaats dan ooit eerder in de hele geschiedenis bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld: de Arabische landen betalen iedere maand miljoenen dollars aan inwoners van Afrika om moslim te worden, en geen christen.'
 
'Toen zag ik dat christenen naar gevangenkampen werden gebracht, die zich over de hele VS bevonden, maar vooral in Californië. In de jaren '80 liet de Heilige Geest me zien dat er overal in de VS gevangenissen zouden worden gebouwd, speciaal bedoeld om uiteindelijk christenen in op te bergen. Deze gevangenissen zouden vooral op afgelegen plekken worden gebouwd, op minstens 15 tot 20 mijl afstand iedere doorgaande hoofdweg.'
 
'Toen kwam ik in mijn droom iemand tegen die aan mij vroeg of ik mijn identificatie-merkteken al had. Ik antwoordde: wat bedoel je? Hij zei dat er een merkteken werd ingevoerd (wat overigens eerst op vrijwillige basis gebeurde) dat binnenkort iedereen verplicht moest hebben om nog te kunnen kopen en verkopen.'
 
'Het teken dat deze persoon op zijn hand had, leek op een soort holografische zon, waardoor er allerlei 'stralen' uit schenen te komen. In die zon zat een soort teken, het leek op een hand met daarop het merkteken getekend. Deze man was erg blij met zijn teken, want zo hoefden de mensen geen pasjes en creditcards meer te gebruiken.'

'Ik dit verband ontdekte ik laatst iets vreemds. Ik ging iets afrekenen in de K-Mart (grote supermarkt) en daar zag ik bij de kassa een soort grijsgekleurd vierkant ingebouwd, met daarop de afbeelding van een hand. Het leek op hetzelfde teken als wat ik in mijn droom gezien had. Ik vroeg aan de dame bij de kassa wat de bedoeling er van was. Ze antwoordde dat ze recent geplaatst waren, maar dat de reden er niet bij verteld was. Maar één van haar bazen zou haar verteld hebben, dat op een bepaald moment in de toekomst mensen alleen nog maar hun hand over dat grijze vlak zouden hoeven halen, om te kunnen betalen. Gek genoeg was het ding twee weken later weer weggehaald. Van anderen heb ik vergelijkbare verhalen gehoord.'

Opgepakt, ondervraagd en onthoofd

 'In de droom krijg ik plotselinge de sterke aandrang om naar huis te rennen, omdat er iets met mijn vrouw aan de hand zou zijn. Maar in mijn geest krijg ik te horen dat ik dat niet moet doen. Maar ik doe het toch. Ik doe de voordeur open en zie daar een krachtige demonische aanwezigheid. Het was een duister wezen, hij had een soort waas van duisternis om hem heenhangen. Ik schrok enorm en schreeuwde.'

'Ik geloof dat het een demon was. Ik gooide gelijk de deur dicht en vluchtte, terwijl ik me realiseerde dat mijn vrouw niet thuis was, maar was verdwenen. Ik was ontzettend bang. Ik rende en rende, maar werd opgepakt door de militaire politie, die ik al eerder noemde. Ze brachten me naar een overheidsgebouw, en daar was mijn vrouw ook, alsmede ook de oudere man die ik eerder ontmoet had, en die ze een evangelist noemden.'
 
'Ik weet dat christenen nu al jaren in de gaten worden gehouden. Daarom wisten ze in mijn droom ook alles van mij af. Recent stond er zelfs een artikel in diverse grote kranten, dat de FBI christenen die geloven dat wat er in de Bijbel staat, van toepassing is op deze tijd, als gevaarlijke mensen beschouwt.'
 
'In het begin behandelden ze ons beleefd, en probeerden ze ons vriendelijk over te halen om mee te werken met de nieuwe overheid, en in te stemmen met de nieuwe maatregelen. Toen we dat weigerden, werden we naar een andere kamer gebracht, waar op een enorm indoctrinerende, gedachten manipulerende manier op ons ingepraat werd. Ik werd er zelfs bijna door overgehaald, maar mijn vrouw en de evangelist verzetten zich er heftig tegen.'
 
'Vlak vóór mijn gevangenneming zag ik in mijn droom dat alle landen van de wereld zich verenigd hadden. De landen hadden geen eigen soevereiniteit meer. De continenten waren niet langer verdeeld in landen, maar in regio's. Op dit punt in de droom was de aanwezigheid van God op de Aarde bijna niet meer te ontdekken. De 'Wereld Orde' had zelfs geen enkele aanwezigheid van God in zich. Het kwaad was in ieder aspect van de samenleving binnengedrongen. Er was overal duisternis.'
 
'Er was een hele duidelijke lijn tussen wie bij God hoorde, en wie niet. Als je nu mensen ziet, bijvoorbeeld in een groep, dan kun je je wel eens afvragen wie wel en wie niet gered is. Dat weet je niet. Maar dan zal het heel anders zijn, dan zul je meteen van mensen weten of ze bij God horen of niet.'
 
'Toen we opgepakt waren en ondervraagd werden, was de gedachtencontrole fenomenaal sterk. Het was sterker dan ieder menselijk wezen zou kunnen uitoefenen. Ik werd echt overspoeld met angst, maar mijn vrouw en de evangelist bleven heel moedig.'
 
'Toen namen ze ons mee naar een hele lange gang. Hier stonden duizenden mensen in een rij te wachten, zó lang was die gang. Wij moesten in de rij gaan staan. Iedere keer kwamen er mensen die op de wachtenden gingen inpraten, dat zij hun geloof moesten afzweren. Daarbij gebruikten ze nooit de naam van Jezus Christus en God, maar ze zeiden wel dat we nu nog ons geloof in Hem konden afzweren om ons leven te redden.'
 
'Soms stortte iemand in, en dan namen ze hem mee naar een ruimte waar zo'n persoon dan inderdaad zijn geloof in Jezus Christus verwierp. Ik voelde me erg ongemakkelijk in die rij wachtenden, want ik was er niet zeker van wat ze zouden gaan doen met ons.'
 
'We passeerden diverse dubbele deuren en kwamen uiteindelijk in een soort cel terecht. Toen kwamen ze de oudere man, de evangelist ophalen, namen hen mee en sloten de deuren. Ik wist niet wat ze met hem deden. Na een minuut of zes gingen de deur wijd open, en toen zag ik daar een grote man met een soort masker op, met gaten waardoor hij kon kijken. En hij had een groot zwaard in zijn handen, een heel beangstigend ding, met een vreemde, gebogen kromming erin.'
 
'Toen realiseerde ik me wat er zou gebeuren. Mijn vrouw kreeg een laatste kans om haar geloof af te zweren. Er stond een tafel, net iets groter als een mens. Mijn vrouw begon te preken en de duivel te bestraffen, waarop ze boos werden en haar op haar rug op de tafel vastbonden. Toen hakte de grote man haar hoofd eraf.'
 
'Ik weet niet of ik zelf ooit als een martelaar zal sterven. Wel weet ik dat alles wat ik tot nu toe in mijn droom heb gezien, is uitgekomen of aan het uitkomen is. En wat dat zwaard betreft: tot mijn verbijstering zag ik bij toeval precies hetzelfde zwaard op het logo van de 'Shriners'. De Shriners noemen zich een 'broederschap', gebaseerd op de principes van de Vrijmetselarij, en hebben als symbool twee naar elkaar toegebogen Arabische zwaarden, met daartussen een ster - het symbool van de Islam. Ik heb het uitgezocht en het blijkt dat de bloedrode kleur van hun hoofddeksels een verwijzing is naar het bloed van de christenen, waarvan ze beloofd hebben om het te zullen vergieten.' 

Ik moet eerlijk zijn: ik was banger wat er met mij zou gebeuren, dan dat ik geschokt was dat mijn vrouw zojuist vermoord was. Ik weet dat het heel egoïstisch klinkt, maar als ik iets anders zou vertellen, zou ik liegen. Ik was ontzettend bang, want ik wist dat ik zou gaan sterven.'
 
'Ik was verlamd van angst, en wist dat ik het niet zou gaan redden. Ik trilde helemaal, het was vreselijk. Ik begon het van binnen uit te roepen naar Jezus. Op dat moment voelde ik een hand op mijn schouders, en ik werd onmiddellijk helemaal warm. Het trillen stopte, en ik werd weer helder. Ik vergeet nooit die hand; die zag eruit, alsof er heel veel werk mee verricht was.'
 
'Ik voelde me plotseling vredig worden van binnen, en draaide me om. Daar stond de Heer, Jezus Christus. Ik weet niet hoe Hij daar kwam, maar Hij keek me heel streng aan. Het was echter niet veroordelend, maar meer alsof Hij recht in me keek, in mijn leven. En Zijn ogen waren niet bruin of blauw, maar leken wel rood, als van vuur. Hij keek heel duidelijk dwars door mij en mijn hele leven heen, en Hij wist alles van me. Al mijn sterke en zwakke punten, alle verborgen leugens en misleidingen waren voor Hem zichtbaar. Mijn hele wezen lag voor hem open. Dat was een erg beangstigend moment.'
 
'Ik zou willen vertellen dat mijn ontmoeting met de Heer mij heel blij maakte, maar dat was niet zo. Ik werd er juist bang van. Ik weet nu wat er met de 'vreze des Heeren' wordt bedoeld. Het was een krachtige manifestatie van Zijn Wezen, niet het 'we zijn vriendjes en maatjes' gedoe. Dat maakte ik niet mee; ik zag Hem in Zijn ontzagwekkendheid.'
 
'Op het moment dat Hij in mij keek en ik me gewaar werd van mijn eigen verdorvenheid, sprak Hij tot mij, en zij: Wees niet bang, mijn zoon, want de dood zal je nooit vasthouden'.'
 
'Toen werd ik op de tafel gelegd. Ze zeiden dat ik nog één kans had om Hem te verwerpen, maar ik zei: nee, Hij is de Heer van iedereen, en Hij zou ook uw Heer moeten zijn. En toen ik Hem zag, wist ik zeker dat er niet één knie zal zijn die niet zal buigen, en niet één tong die niet zal belijden dat Hij Heer is, ongeacht aan welke kant ze staan.'
 
'Toen werd ik onthoofd. Maar op het moment dat het zwaard mijn hals raakte, was ik 'weg'. Ik voelde geen dood. Opeens keek ik van boven op mezelf neer. Mijn hoofd was eraf en ik bloedde als een rund. Plotseling zag ik dat mijn hand werd vastgehouden, door dezelfde hand van de Heer.'
 
'Mensen, het maakt niet uit wat u hier doormaakt, wat voor beproeving dan ook. Zelfs als u uw leven moet opgeven, is dat het waard! Ineens begreep ik dat, toen Hij mijn hand vasthield, Hij mij zijn broer was en ik Zijn gelijke. Natuurlijk niet als God of als DE Zoon van God, maar als 'een' zoon van God. Er was nu een soort gelijkheid, in die zin, dat we nu broers waren.'
 
'Het was niet langer beangstigend om in Zijn nabijheid te staan. Ik voelde juist een enorme acceptatie, een enorm begrip. Ik kan een vurige preek houden over de tekst 'kostbaar is in de ogen de dood van zijn heiligen'. De dood van Zijn kinderen is kostbaar voor hem. Ik zag hoe Hij mij door de dood heen bracht, hoe Hij mij spaarde voor het gevoel om dood te gaan.'
 
'Daarna zag ik niets meer van mijn zwakheden. Daar was ik van verlost. In die zin was ik nu zoals Hem. Mensen, het is het waard dit leven op te geven, al zijn pleziertjes, al zijn doelen, al zijn aspiraties, om Christus te winnen. Ik weet nu wat Paulus bedoelde toen hij schreef dat hij alles voor vuilnis hield, om Christus maar te winnen.'
 
'Plotseling haalde de man met de kap, deze van zijn hoofd af, gooide deze op de grond, en zei: Ik zal niet nog meer van deze mensen vermoorden. En toen was de droom voorbij.'

Na zijn getuigenis vertelt Peters over de dagen en weken na zijn droom, hoe hij kontakt zocht met een christen, en al snel ook in het 'echte' leven zijn hart aan Jezus gaf (deel 12 en 13). Eveneens de moeite waard om te beluisteren, maar dat zou dit artikel nog eens een stuk langer maken.
 
Conclusie

Twee zaken uit Ken Peters' verhaal waar ik nog wat over wil zeggen.
 
Ten eerste: de EMP-aanval op de VS. Peters' haalt dit aan als mogelijke verklaring voor het feit dat tv, telefoon, radio en internet 2 weken lang niet zullen werken. Ik denk zelf echter dat de reden hiervoor geen EMP aanval is, maar een doelbewuste afsluiting, van overheidswege. Een EMP aanval verwoest namelijk permanent de elektronische infrastructuur. Dat zou na 2 weken nooit hersteld kunnen zijn, zelfs niet gedeeltelijk.
 
Ten tweede. Ken Peters lijkt niet in de 'Opname' te geloven, al zegt hij slechts dat hij tijdens de opstanding der doden geen levende mensen veranderd zag worden. Maar hij ziet over het hoofd dat deze twee gebeurtenissen in de Bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
 
'... de Here zal zelf... bij het geklank ener bazuin Gods (het harde geluid aan het begin van Peters' droom), nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.' (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Dat betekent dus dat de Opname pal na de opstanding der doden zal plaatsvinden. Het feit dat Peters' de lichamen van de opgewekte mensen al heel snel zag verdwijnen, geeft aan dat hier nauwelijks tijd tussen zal zitten.
 
Verder blijkt uit Peters' visioen dat de Opname inderdaad al heeft plaatsgevonden. Peters komt namelijk de 'oudere man', de evangelist tegen. Even herhalen:
 
Hij vertelde mij letterlijk dat het einde was gekomen, maar dat hij zich niet voorbereid had op de komst van de Heer. Nadat hij dit vertelde, werd hij ineens heel verdrietig.'
 
'Hij vertelde mij dat hij niet recht geweest was met de Heer
 
Waarom zou de evangelist zeggen dat hij zich 'niet voorbereid' had op de 'komst van de Heer', en dat hij daarom ineens heel verdrietig werd, omdat hij 'niet recht was geweest met de Heer', als er géén Opname zou zijn geweest? Het verdriet van de evangelist, alsmede zijn bekentenis dat hij zich niet voorbereid had, zou geen enkel nut hebben, als hij zich nergens op had hoeven voorbereiden, namelijk: de Opname!
 
Nog een bewijs voor het feit dat de Opname in Peters' visioen wel degelijk heeft plaatsgevonden, is de verklaring van de nieuwe wereldleider, de antichrist. Nogmaals een korte herhaling:

'Deze man was 'glad' en extreem overtuigend, en in staat alle problemen op te lossen. Hij was een buitengewoon goede communicator, en verklaarde dat het plotselinge verdwijnen van mensen God's oordeel over hen was. Dat hield me in mijn droom erg bezig, want ik begreep
niet waarom hij dit zei.'
 
Waarom zou er wereldwijd paniek uitbreken, als er op begraafplaatsen (waar over het algemeen niet veel levenden rondlopen) plotseling de graven openspringen, lichamen tevoorschijn komen, en dan weer zouden verdwijnen? Hoeveel mensen zouden dit zien? Waarom zou er paniek uitbreken, als er voor de maatschappij zélf geen enkel gevolg is?
 
Dat zou echter wél heel logisch zijn, als de Opname -zoals de Bijbel zegt- pal na de opstanding der doden plaatsvindt. Dan zouden er overal plotseling levende mensen verdwijnen, uit het verkeer, uit kantoren, uit fabriekshallen, uit winkels, uit klaslokalen, noem maar op. Dáár zou wél een sluitende verklaring voor moeten komen, en dan klinkt de verklaring van de antichrist heel logisch dat het "God's straf' zal zijn, dat die mensen verdwenen zijn.
 
Bovendien heeft hij het over de verdwijning van mensen: als het, zoals Peters gelooft, enkel en alleen op de opstanding der doden zou slaan, dan zou er A) niemand verdwijnen (want de doden waren al 'verdwenen' van de aardbodem), en B) geen mensen verdwijnen, om dezelfde reden, omdat het opgestane doden waren, met een veranderd lichaam. Uit het 'gewone leven' zou dus niemand gemist worden, en zou de maatschappij -na een vage verklaring over 'vreemde verschijnselen op begraafplaatsen'- weer gewoon zijn gangetje kunnen gaan.
 
Maar ik moet er bij benadrukken dat Peters' in zijn getuigenis heel duidelijk is, en eerlijk zegt dat hij niet álles gezien heeft, en ook niet álles heeft begrepen. Het is tevens duidelijk dat hij slechts een deel van de Grote Verdrukking heeft gezien, tot op het moment dat de antichrist opdracht zal geven om alle christenen op te pakken en te vermoorden.  
 
Daarnaast noemt Peters nergens een tijdsperiode, wat betekent dat de opstanding der doden en de daaraan verbonden Opname, zowel aan het begin als halverwege de Grote Verdrukking zou kunnen gaan plaatsvinden. Gezien alle ontwikkelingen en gebeurtenissen in zowel de wereld als in het christendom en op Bijbels-profetisch vlak, geloof ik zelf dat dit moment nog hooguit enkele jaren van ons verwijderd is.Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: