Zoeken
 


‘Miljoenen christenen hadden UFO-ervaring’

Laatste wijziging: maandag 16 maart 2009 om 14:57, 3570 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 16 maart 2009

Wereldwijd zijn er naar schatting vijf miljoen christenen die een ‘ervaring’ hebben gehad met een UFO of met aliens. De kerk laat die mensen in de kou staan, hoewel ze pastorale begeleiding hard nodig hebben.

“De kerk weet niet wat ze ermee aan moet. Over UFO’s wordt lacherig gedaan, maar dat komt door verlegenheid met het onderwerp. Aliens heten al gauw ‘groene mannetjes’. Er is bij de kerken een volstrekt onbegrip en grote onkunde over het onderwerp. Toch is het een kwestie die de kerken wel aangaat”, zegt Joe Jordan, onderzoeker bij het ‘Mutual UFO Network’. Hij ziet zichzelf als pastoraal begeleider van mensen die op de een of andere wijze een ‘UFO-ervaring’ hebben gehad en tracht kerken zover te krijgen dat ze oog krijgen voor de noden van christenen die menen in contact te zijn geweest met aliens.

Jordan: “Er lopen veel mensen rond die op de een of andere gewond zijn geraakt door zo’n ervaring. Ook christenen. Ik denk dat het wereldwijd wel om vijf miljoen mensen gaat.” Hij denkt dat bij pastorale opleidingen meer ruimte moet komen voor dergelijke zaken. “Psychologen krijgen er mee te maken. En kerken ook, weet ik. Ik hoor regelmatig van mensen die hiermee bij een kerk aankloppen. Maar ze worden weggestuurd, omdat de kerk denkt dat ze gek zijn.”

Hij zegt dat de kerken dergelijke zaken ‘doodzwijgen’ en er nooit over praten. “Daardoor komt er vanuit de kerken ook geen signaal in de richting van opleiding die op pastoraat gericht zijn. Met als gevolg dat die opleiding er geen enkele aandacht aan besteden.”

Jordan zegt dat er letterlijk duizenden getuigenissen bestaan van mensen die in contact zijn geweest met aliens. Zelf heeft hij honderden mensen ondervraagd. Daaruit kwam een bijzonderheid naar voren. Tientallen mensen getuigden dat een ontvoering door aliens mislukte toen ze de Naam van Jezus aanriepen. Hij doorzocht de getuigenissen die andere ‘ufologen’ hadden genoteerd en zag daar een zelfde patroon. Maar niemand had er enige aandacht aan besteed.

Jordan denkt te weten hoe dat komt. “Seculiere ufologen zijn bang dat opmerkingen over Jezus voor anderen aanleiding zijn om hun onderzoek niet serieus te nemen. En ik ben er gaandeweg achter gekomen dat de meeste ufologen het christendom haten en hier niets mee te maken willen hebben.”

Volgens Jordan zijn aliens niets anders dan gevallen engelen. “De Bijbel leert dat God eerst de cherubs, de hoogste onder de engelen, heeft geschapen, en daarna ‘gewone’ engelen. Satan is ooit geschapen als cherub.” Er kwam een ‘galactische rebellie’ tegen God, aangevoerd door satan, of Lucifer. “Er was een groep die satan volgde en in opstand kwam tegen God. Lucifer wilde zijn als God Zelf. Hij werd jaloers, afgunstig, met name op de schepping van de mens.” In de gevallen engelen ziet Jordan de aliens.Bron: manna-vandaag

Voeg toe aan: