Zoeken
 


Lezers spreken: ‘Al Gore wij geloven niet meer in sprookjesverhalen!’

Laatste wijziging: donderdag 26 februari 2009 om 23:11, 4041 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 26 februari 2009

Jullie reacties over De opwarming van de Aarde, hoera we worden wakker! 

ijsbeer

Aandacht voor milieu brokkelt af
... tenminste dat schrijft dagblad Trouw op 21 februari. Maar als ik de lezerreacties onderaan dat Trouw-artikel lees worden we gewoon wakker! Ik was zo positief verrast om te lezen dat van de 39 reacties 19 haar twijfel uitspreekt over de ongemakkelijke waarheid van klimaatgoeroe Al Gore. Aandacht voor milieu brokkelt af

Hieronder heb ik een compilatie van de leukste reacties gemaakt. Geniet ervan en voel je vrij om ook hierop weer gewoon te reageren. Wat vind jij van het totaalbeeld?

‘Veel leren van meesterbedrieger Al Gore’

“Toch heb ik wel wat met die Al Gore. Als vice-president en zoontje van een industrieel die voortkomt uit een der grootste chemieconcerns ter wereld, los je in een handomdraai even het ozonprobleem op want daar had die industrie omzet technisch veel last van, terwijl je geen vinger uitsteekt naar de energieverspilling van de VS. Eenmaal afgetreden steel je de show met lichtbeelden en semi-wetenschap. Wat bedriegen betreft kan ik nog heel wat van hem leren.” Madoff, New York.

‘Giftige lampen & kernenergie, leve Al Gore!’

“Hoewel ik me altijd erg druk heb gemaakt over het milieu, ben ik uiteindelijk toch niet blij met deze aandacht. Nu eindelijk het besef doordringt dat het milieu belangrijk is, kiest men ervoor om op kernenergie over te gaan en spaarlampen verplicht te stellen. Dit produceert kwik en uranium. In plaats van een duurzame maatschappij te creëren wordt er voor duurzaam afval gekozen.” Antares, Apeldoor.

ps over kwik en uranium in spaarlampen gaat WTK binnenkort schrijven!!

‘Al Gore: een over-het-paard-getilde-onheilsprofeet’

“In tegenstelling tot “global warming” is de economische crisis een daadwerkelijk bestaand probleem. Het lijkt mij juist goed dat men de aandacht voor een niet-bestaand (of in ieder geval zéér overdreven) probleem, verplaatst naar een probleem dat werkelijk bestaat (en waaraan men als mens ook enigszins wat aan kan doen). En een leuke bijkomstigheid is dat die over-het-paard-getilde-onheilsprofeet van een Al Gore wat minder in het nieuws is.” James, Maastricht. 

‘Crisis in het denken’

“Slechts één crisis is erger dan de klimaatcrisis; die een feit is, zoals iedereen weet die de bronnen heeft bestudeerd. Dat is de crisis in het denken, die van een ongelooflijke oppervlakkigheid is. Als iets met zeer veel wetenschappelijke basis (evolutie, kernkrachten, versterkt broeikaseffect door antropogeen CO2, etc.), je niet bevalt, dan doe je toch gewoon of dat stuk van de wetenschap niet bestaat, dat het niet zo is. Want iedereen is toch gewoon even slim als 1 of pakweg 10.000 klimaat-wetenschappers (of biologen of anderen die ergens verstand van hebben)? Dat is de teloorgang van het (zelf-)kritisch denken - helaas wijd verspreid!” C.J.M. van der Stappen, Nijmegen

Hoewel ik me altijd erg druk heb gemaakt over het milieu, ben ik uiteindelijk toch niet blij met deze aandacht. Nu eindelijk het besef doordringt dat het milieu belangrijk is, kiest men ervoor om op kernenergie over te gaan en spaarlampen verplicht te stellen. Dit produceert kwik en uranium. In plaats van een duurzame maatschappij te creëren wordt er voor duurzaam afval gekozen. Antares, Apeldoor. 

‘Crisis juist een overwinning voor milieu!’

“Dit verhaal gaat op twee punten mis. Ten eerste heeft deze crises meer voor het milieu gedaan dan de mileubeweging uberhaupt bereikt heeft to nog toe. Veel minder vrachtverkeer over weg en water, minder produktie van goederen dus navenante uitstoot van gevaarlijke stoffen etc. Deze crises is juist een overwinning voor de milieubeweging! Ten tweede is de CO2 een grote hoax en gaan we juist een koudere periode tegemoet met het ontbreken van zonnenvlekken.” Youri, Leiden.

‘Wetenschappelijke bewijzen zijn relatief’

“Ik hou er eigenlijk niet zo van om met ‘wetenschappelijke bewijzen’ te schermen. Die zijn namelijk heel relatief; je moet ze kunnen zien binnen de kaders waarin het wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. En dat laatste wordt meestal niet uit de doeken gedaan.” Presquerix, Beverwijk.

‘Rookscherm trekt op, Al Gore valt door de mand ’

al-gore-plane6

“Eindelijk. De mensen beginnen door het rookscherm, opgezet door de heilige Al Gore en zijn akolieten, heen te zien. ‘t Is niet alleen de economische toestand volgens mij. De gewone mensen die worden verteld: “je moet groen doen, groen kopen, enz., om de aarde te redden”, beginnen te zien dat ‘t een oplichterij is. Oh ja, ‘t kost maar een beetje(?) meer maar je verdient ‘t terug in 5, 10, 20 jaar, en je helpt om de global warming te voorkomen, voor je kinderen en kleinkinderen. Wat je doet is de zakken te spekken van die groepen en hun aanhangers. Energie sparen? Ja, als ‘t uitkomt in uw voordeel, anders niet.” Louis Vroomen.

‘Nederlanders denken zwart-wit’

“Wat is men in NL toch weer lekker zwart-wit aan alle kanten. Olala. De opwarming van de aarde wordt inmiddels al weer een soort van tegengesproken door zo’n 650 wetenschappers. Dus wie zal het zeggen. Wat mij verontrust is dat door vergiftigingen alom de biodiversiteit verdwijnt en wat als de bijen doodgaan door BAYER enzo en niet meer bevruchten kunnen ? Weet u nog de biologielessen op de lagere school ? In Frankrijk is iedereen op alle niveaus gelukkig bezig naar kunnen met gezondheid en milieu, gezond eten, welzijn, bio en wordt er gelukkig niet zo geitesokkeachtig wit-zwart gedacht.” Van Herk, Frankrijk.

‘Klimaatmodellen zijn geen waarheid’

Klimaatmodellen feilloos? 
Klimaatmodellen feilloos?

“Het is niet ‘de aandacht voor milieu brokkelt af’, maar mensen komen erachter dat het toch wat anders in elkaar zit en erachter komen dat er een beetje teveel overdreven en gelogen word en dat klimaat modellen geen waarheid zijn.
Maar dat zegt niet dat ze tegen het milieu zijn, nee hoor we zijn voor en we zijn zo milieu vriendelijk als het maar kan.
Alleen geloven wij niet meer in sprookjesverhalen.” Carlo, Amsterdam.

Het is niet ‘de aandacht voor milieu brokkelt af’, maar mensen komen erachter dat het toch wat anders in elkaar zit en erachter komen dat er een beetje teveel overdreven en gelogen word en dat klimaat modellen geen waarheid zijn.

‘Media hoort tegengeluiden niet’

“Over valse profeten gesproken… Media en politiek hebben veel ruchtbaarheid gegeven aan Al Gore’s film ‘An Inconvenient Truth’. Maar hebben we dit wel getoetst of dit wel juist is? Er zijn geluiden van andere milieu deskundigen die heel andere feiten melden. Maar die worden niet gehoord door de media. Dat noem ik manipuleren, zaken door drijven die anders weinig aandacht krijgent. Dat het klimaat veranderd is juist, maar door menselijk handelen? Zou het niet kunnen zijn dat de zon meer energie uitstraald en dus hogere temperaturen?” Geart, Witmarsum.

‘Mens van nu makkelijk te manipuleren door media’

“Je mag dan wel denken dat “global warming” een overdreven probleem is,maar het is een feit.De vraag is alleen wat daar de oorzaak van is en of wij daar invloed op kunnen hebben is ook niet zeker. Het is logisch dat de crisis de hoofdrol speelt,de mens laat zich maar wat graag beïnvloeden door de media. De mens in zijn huidige vorm is makkelijk manipuleerbaar en heeft een voorspelbare mening.” Johan, Noordwijk .

‘Media en politici willen scoren’

“Ik betwijfel dit verhaaltje. Wat de laatste maanden verandert is, is de focus in de berichtgeving. Onze journalisten en onze politici willen altijd scoren; en scoren doe je door de kredietcrisis en de daardoor resulterende crisis in de reele economie in zwarte koppen tot vervelens toe te herhalen. Journalisten houden van leed en die economische neergang is veel leed. Ze stoken dat vuurtje graag op en onze nogal simpele politici volgen natuurlijk de topics van onze journalisten. Allemaal hypes, zoals ook de aandacht voor het milieu gedeeltelijk hyping was. We ontsnappen nu eenmaal niet aan het televisie menu.” Oma, Barendrecht

Ik betwijfel dit verhaaltje. Wat de laatste maanden verandert is, is de focus in de berichtgeving. Onze journalisten en onze politici willen altijd scoren; en scoren doe je door de kredietcrisis  

‘Eindelijk goed nieuws’

“Eindelijk eens goed nieuws. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat vrijwel niemand de leugenaar Gore gelooft. Nu nog ophouden met het verspillen van de miljarden die naar het door hem verzonnen probleem worden gegooid en wekllicht dat onze economie er ook weer bovenop komt. Het zal in ieder geval helpen.” De Witt, Deventer.

‘Tijd voor kernenergie?”

kernenergie

“Terecht. De klimaatproblematiek werd dankbaar door de linkse kerk aangegrepen om ons bang te maken en te knechten. De huidige crisis is “echt” en raakt iedereen bijna dagelijks. Maar ik ben bang dat de linkse kerk ook hier de oplossingsstrategie zal toe-eigenen met als bedoeling het volk te onderdrukken. Misschien tijd voor kernenergie?” Hanneke Kooiman, Rotterdam.

‘De nare sfeer van Al Gore zijn film’

“Gelukkig maar dat dié aandacht afbrokkelt: de film van Gore zorgde voor een sfeer waarin niet meer op een normale manier gedebatteerd kon worden en in allerijl dwaze voorstellen en maatregelen werden geopperd. Deze Stephen King-kloon heeft ons een enorme achterstand bezorgd met zijn onzalig gewauwel. Natuurlijk moeten we de enige bronnen die we hebben goed beschermen; maar dan uit de visie dat zoiets eindig is en niet vanuit de economische angst voor het stijgen van het water - want dáár ging het in feite over: ondergelopen steden en infrastructuur.” R. Peters, Rotterdam.

Gelukkig maar dat dié aandacht afbrokkelt: de film van Gore zorgde voor een sfeer waarin niet meer op een normale manier gedebatteerd kon worden en in allerijl dwaze voorstellen en maatregelen werden geopperd.

‘Film Al Gore is propaganda’

“In tijden van economische tegenspoed is er (even) geen plaats voor idealisme. Dan komt het aan op de harde werkelijkheid van het bestaan. Maar er speelt ook mee dat inmiddels duidelijk is dat de film van Al Gore voornamelijk propaganda is, niet in de laatste plaats vanwege de vele wetenschappelijke fouten. Het paradoxale is wel dat economische malaise nu juist weer positief uitwerkt op het milieu. Zo zijn er minder files en het vliegverkeer loopt aanzienlijk terug. Dat betekent minder uitstoot en dus minder vervuiling.” Cristine, Dordrecht.

‘Burgers in dienst van de overheid?’

“James: Global Warming (GW) is m.i. wel degelijk een probleem. De werkelijke vergelijking met de economische crisis (EC) is dat i.t.t. GW is de EC een probleem waar we nog de illusie over kunnen hebben dat we er wat aan kunnen doen met zijn allen. De werkelijke vraag is nu of de overheid in dienst staat van de burgers of andersom. Het werkelijke antwoord is waarschijnlijk niet wat we met zijn allen willen horen.” Abondi Alkema, Nederland. Bron: wanttoknow

Voeg toe aan: