Zoeken
 


Bijensterfte: bijen verliezen terrein

Laatste wijziging: maandag 23 februari 2009 om 22:41, 2889 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 23 februari 2009

Onderzoekers van Bijen@wur van Wageningen UR hebben de bestuiving door honingbijen en andere insecten geanalyseerd. Zij stellen vast dat de door mensen gehouden honingbij in Nederland bedreigd wordt in haar bestaan.

Er is een inhaalslag nodig die recht doet aan het grote economische belang van de bijenhouderij en de omvang en complexiteit van de moeilijkheden; zonder bijen geen bestuiving van groenten- en fruitgewassen.

Honingbijen zijn verreweg de belangrijkste bestuivers van cultuurgewassen. Zij zijn daarin onvervangbaar. Voor de bestuiving in de natuur zijn alle bijen en andere bestuivende insecten belangrijk.

De honingbij hoort thuis in Nederland, maar komt amper meer in het wild voor. 8.000 imkers zorgen voor 40-80.000 volken met een mooie landelijke spreiding. Het aantal imkers en volken loopt terug. De volksterfte van honingbijen neemt toe. Er zijn drie punten die duidelijk aangeven dat deze problemen niet veroorzaakt worden door ‘natuurlijke’ fluctuaties en dus ook niet ‘vanzelf’ over zullen gaan:

  1. Jaren met grote bijensterfte komen steeds vaker voor.
  2. De sterfte komt de laatste jaren ook voor bij de goede en ervaren bijenhouders. 
  3. De ziektebeelden die worden waargenomen bij gestorven bijenvolken veranderen


Bron: pri.wur.nl

Voeg toe aan: