Zoeken
 


Banken VS in slechts 2 weken tijd 30% minder waard

Laatste wijziging: zaterdag 21 februari 2009 om 21:16, 4022 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 21 februari 2009

De door de nieuwe Amerikaanse president Obama beloofde 'change' bestaat lijkt hier uit te bestaan, dat hij welliswaar exact hetzelfde doet als George Bush, maar dan in een veel sneller tempo. Onder Bush verloren de banken in de VS 30% van hun waarde en onder Obama ook, maar onder de laatste hadden de banken daar aanzienlijk minder tijd voor nodig: slechts 2 weken.

Een duidelijker signaal dat de financiële markten geen enkel vertrouwen in het beleid van de nieuwe regering hebben, kan welhaast niet gegeven worden. Een verlies van 30%, in juist die sector waarvan Obama beloofde deze te zullen 'redden'. Niets, maar dan ook niets van Obama's doelstellingen zijn met zijn maatregelen gerealiseerd. Het blijft alleen maar véél slechter gaan.

Natuurlijk is de huidige crisis slechts voor een deel op het conto van de nieuwe president te schrijven. Maar Obama beloofde tijdens zijn campagne dat hij de rampzalige acht jaar George Bush ook op financieel gebied ongedaan zou maken. Het tegendeel blijkt nu het geval.
Hoe lang kan dit nog doorgaan? Volgens sommige analisten zullen de aandelen van alle banken binnenkort op NUL staan. Met andere woorden: ze zullen niets meer waard zijn. De huidige trend lijkt inderdaad onmiskenbaar die kant op te gaan. Veel aandelen zijn in de laatste twee weken zelfs gehalveerd in waarde.
 
Ook de nieuwe regering in Washington kan dus onmogelijk blijven volhouden dat het in staat is om de banken van nieuw kapitaal te blijven voorzien, als de markt juist het tegendeel laat zien, namelijk dat de aandelen alleen maar dieper wegzinken en gemiddeld nog maar een handjevol dollars waard zijn. Nogmaals: het totaal incompetente beleid van Obama en zijn minister van Financiën, Timothy Geithner, heeft geleid tot het wegvagen van 30% van de waarde van de Amerikaanse banken, in minder dan 2 weken tijd. De dwaasheden van de regering Bush op dit gebied worden slechts in overtreffende trap voortgezet.

$ 28 BILJOEN CDSwaps
Ondertussen probeert de VS, samen met Groot Brittannië en de EU, om $ 28 BILJOEN aan Credit Default Swaps te 'reguleren'. Het doel zou zijn om een gezamelijke standaard af te spreken, om deze markt voortaan beter onder controle te houden.
 
Dit zou vorig jaar al gebeurd moeten zijn. Tijdens de eerste fase van de financiële crisis in 2008 werd beloofd dat er eind dat jaar een volwaardig plan gereed zou zijn, om de gigantische CDSwaps-markt te reguleren. Waarom is dat dan nu nog steeds niet gebeurd?
 
Het antwoord is even simpel als onthutsend: omdat dit niet mogelijk is, vanwege het feit dat deze CDSwaps-kontrakten in het bezit zijn van mensen en instanties die (vrijwel) NUL komma NUL kapitaal hebben om al deze CDSwaps te kunnen dekken. De $ 28 BILJOEN die nu 'gereguleerd' zou moeten worden, is enkele biljoenen hoger als het totale BNP van de VS, het VK en de EU bij elkaar. Bedenk daarbij dat er waarschijnlijk voor ruim $ 60 biljoen CDSwapsuit elkaar dreigt te vallen, en dat de totale derivatenmarkt ruim $ 1,1 BILJARD dollar groot is - 19 x zo hoog als de waarde van de hele wereldeconomie!
 
De eerder genoemde $ 28 biljoen is dus slechts het topje van een razensnel smeltende ijsberg. Of beter gezegd: een gigantische, leeglopende luchtballon. Want als deze kompleet waardeloos geworden kontrakten verrekend moeten worden, dan ploffen de banken onmiddellijk uit elkaar.
 
The Times in London schrijft dat minister van Financiën Geithner van koers is veranderd, omdat hij er achter is gekomen dat er eenvoudigweg niet genoeg geld is om alle 'toxic assets' van de banken op te kopen.  

De grote vraag is nu hoe lang de regeringen in de VS, Europa, Japan en elders in de wereld, nog door blijven gaan met poppenkast spelen. Het wereldwijde financiële systeem is failliet. Punt. Het is zinloos om hier op dezelfde wijze zelfs nog maar één euro of dollar in te steken - laat staan de biljoenen die nu al in rook zijn opgegaan, en de onvermijdelijke instorting niet alleen slechts hebben uitgesteld, maar tevens nog véél erger zullen maken.


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: