Zoeken
 


Europese denktank: Wereldwijd politiek systeem valt eind 2009 uit elkaar

Laatste wijziging: donderdag 19 februari 2009 om 16:16, 2809 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 19 februari 2009

 

De toonaangevende Europese Denktank Europe2020, waar we al eerder artikelen over plaatsten, wordt alleen maar somberder over de toekomst van de wereld. Door het onvermogen van de politieke leiders van de wereld om de huidige economische crisis bij de wortel aan te pakken, wat blijkt uit het feit dat alleen de gevolgen worden bestreden en niet de oorzaken, zal de crisis zich uitbreiden tot de wereldwijde geopolitieke situatie. Volgens E2020 zal het het huidige (geo-)politieke systeem van de wereld in het laatste kwartaal van 2009 uit elkaar beginnen te vallen, met enorme konsekwenties voor bijvoorbeeld de VS, Europa, China, Rusland en Japan.

 

Deze aanstaande, schokkende fase van de wereldwijde systeemcrisis wordt veroorzaakt door twee parallel lopende processen:  
 
1. De verdwijning van de wereldwijde financiële basis (dollar & schuld)
2. Versplintering van belangen van de belangrijkste wereldspelers- en machtsblokken.

Deze processen zullen twee eveneens parallelle gevolgen hebben:

1. Het snelle uiteenvallen van het totale huidige internationale systeem.
2. Strategische ontwrichting van grote wereldwijde spelers.
 
De denktank spreekt haar teleurstelling uit over het feit dat de wereldleiders de huidige financiële-economische crisis niet hebben aangegrepen om de juiste conclusies te trekken, namelijk dat het wereldsysteem zoals dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstond, uit elkaar aan het vallen is.  
 
In deze fase is het volgens E2020 helaas niet meer mogelijk om optimistisch te blijven over de toekomst. Zowel in de VS, Europa, China, Rusland als Japan, blijven de leiders volharden in hun beleid, dat gebaseerd is op het idee dat het wereldsysteem slechts tijdelijk een klap heeft gekregen, en dat er gewoon veel nieuwe brandstof (geld) en een paar andere ingrediënten (renteverlaging, bailouts, opkopen van 'toxic assets') voor nodig zijn om het weer op te starten.
 
Feit is echter dat het hele wereldwijde systeem, zowel economisch als politiek, ontwricht is, niet meer werkt. Volgens de denktank moet er een geheel nieuw systeem gebouwd worden, want het huidige, oude systeem is niet meer te redden.
 
Het noodzakelijke proces tot het bouwen van een nieuw systeem zal hard en pijnlijk zijn. Het hele huidige systeem zal namelijk eerst uit elkaar gaan vallen, met tragische gevolgen voor verschillende grote wereldspelers, waaronder Europa.
 
Volgens E2020 is er slechts nog een héél klein kansje om dit scenario te voorkomen. Dit moment doet zich voor tijdens de G20-topconferentie in april 2009. Deze conferentie biedt waarschijnlijk de allerlaatste mogelijkheid om alsnog de goede keuzes te maken. Zo niet, dan zullen pal daarna zowel de VS als Groot Brittannië failliet gaan.
 
Het gevolg zal zijn dat Amerika en Groot Brittannië het vermogen zullen verliezen om de gebeurtenissen te controleren. Hetzelfde geldt voor de burgers in deze landen. Dan is het onvermijdelijk dat de wereld een fase ingaat die te vergelijken is met een stuurloos schip. Het geopolitieke systeem zal uit elkaar beginnen te vallen. Aan het einde van dit proces zal de wereld meer op het Europa van 1913 lijken, dan op de wereld in 2007.
 
De huidige staten, inclusief de machtigsten, realiseren zich nog steeds niet dat ze hun eigen ondergang hebben veroorzaakt. Het is de hoogste tijd dat de gewone bevolking en de politici van Amerika, Europa, Rusland en China zich gaan voorbereiden op zeer moeilijke tijden, waarbij hele delen van de maatschappij zoals we die kennen, uiteen zullen vallen, en ofwel tijdelijk, ofwel permanent, zullen verdwijnen.
 
De uiteindelijke instorting van het wereldwijde financiële systeem, dat begint met het faillissement van de VS, plaatsten we in eerdere bulletins al in of vlak voor de zomer van 2009. Dan zullen inderdaad de Amerikaanse dollar en alle dollar-gerelateerde bezittingen in elkaar storten. Hierdoor zal het vertrouwen in ál het papiergeld wereldwijd verdwijnen.
 
E2020 concludeert dat de meest 'imperialistische' politieke entiteiten (staten en machtsblokken) het zwaarst te lijden zullen hebben onder het uiteenvallen van het wereldwijde systeem. De territoriale integriteit van sommige staten zal er zelfs door ondermijnd worden, alsmede ook hun wereldwijde invloed. Eén van de gevolgen is, dat bepaalde landen hun bescherming zullen kwijtraken, en in een regionale chaos zullen worden gestort.
 
Xander


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: